Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

2 Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003 (NB 2004)  KPI 1515-2003 (Grytten)  Obligasjonsrenter 1820-2003 (Klovland)  Pengemengde 1819-2003 (Klovland)  BNP 1830-2003 (Grytten)  Valutakurser 1819-2003 (Klovland)  Aksjekursindekser 1914-2003 (Klovland)  Boligprisindeks 1819-2003 (Eitrheim & Erlandsen)  Kreditt, bank- og penger 1819-2003 (Eitrheim, Gerdrup & Klovland) Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

3 Konstruksjon av ytterligere tidsserier  Historiske lønnsserier  Faktisk lønn  Lønnsindekser  Pengelønner  Nominelle lønner  Reallønner  Næringer  Sektorer  Nasjonale aggregat Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

4 Utvalg av eksisterende arbeider Bedriftsstudier  Baaseland/Næs Jernverk 1726-1806 (Fløystad 1979)  Alvøen 1820-1865 (Goksøyr 1982)  Arne Fabrikker 1846-1879 (Minde 1982) Sektorer og næringer  Skipsfart 1850-1910 (Gjølberg 1979, Fischer/Nordvik 1984-91)  Jordbruk 1830-1910 (Gjølberg 1974 & Lønningdal 1984)  Industri 1850-1910 (Ramstad (1982)  Offentlig sektor 1890-1960 (Minde 1993) Nasjonale aggregater  Bruddstykker 1730-1910 (Minde/Ramstad 1986)  Sammenhengende 1850-1940 (Hodne/Grytten 1994, 1995)  Sammenhengende 1850-1950 (Grytten/Minde 1998, 1999) Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

5 Utfordring  Sammenhengende lønnsserier over lengre tid  Sammenlignbare serier  Troverdige serier før 1850  Nasjonale aggregater  På tvers av stilling  På tvers av næringer  På tvers av sektorer  Relevante reallønnsserier Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

6 Målsetting Sammenhengende lønnsserier 1726-2004  Bransjer  Sektorer  Nasjonale aggregat  Nominelle serier  Reelle serier  Lønnsindekser Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

7 Kilder for data  Eksisterende arbeider  I hovedsak før 1850  Statistisk sentralbyrå  ca 1850-2004  I hovedsak fra 1920  Professor Ingvar Wedervangs Lønns- og Prishistoriske Arkiv, NHH  Ca 1770-1920  Ca 100.000 observasjoner av sjømannsløninger 1770-1847  Ca 1 mill observasjoner av sjømannslønninger 1848-1920  Ca 400.000 observasjoner av andre lønninger ca 1770-1920 Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

8 Foreløpige beregninger  Industri  Femårig 1726-1806 (Fløystad)  Årlig 1820-2004 (Goksøyr, Wedervang, SSB)  Sjøfart (utenriks)  Menige sjøfolk (matroser=  Årlig 1770-2004 (Wedervang, SSB)  Nominelle og reelle serier Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

9 Problemer  Pengeenheter  Vekslingskurs  Skjøting  Naturalia  Ulik tidslønn  År  Måned  Dag  Time  Tidsinkonsistens  Ulike yrker  Forskjellig aggregeringsnivå  Forskjellige standarder og definisjoner  Tillegg Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

10 Eksempler på feller I  Månedshyre, matros 1770: rd 12.10  Månedshyre, matros 1850: sd 6.08  Pari sølvverdi rd=sd=kr 4,-  Prisstigning 1770-1850: 283 prosent  Reallønnsindeks: 1770=100; 1850=19.25 Konklusjon: Reallønnen falt til mindre enn 1/5 1770-1850 Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

11 Eksempler på feller II  Årslønn industriarbeider 1761: rd 218-1-0  Årslønn industriarbeider 1806: rd 204-0-0  Prisindeks, som ikke tar hensyn til ulike vekslingskurser mellom forskjellige daler  Prisstigning 1761-1806: 180 prosent  Reallønnsindeks 1761: 100, 1806: 33 Konklusjon: Reallønnen redusert til 1/3 1761-1806 Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

12 Månedslønnekvivalenter i NOK Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

13 Månedslønn og priser i NOK Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

14 Reallønn i måneds- ekvivalenter i NOK 2004 Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

15 BNP/c og årslønns- ekvivalenter i NOK 2004 Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005

16 Årlige vekstrater Første til siste år Log-lineær y = ß 0 e ß 1 t Industri 1.71% (19.32) 1.71% Sjøfart (utenriks) 1.80% (22.66) 1.99% BNP per innbygger 1.99% (31.68) 2.02% Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005


Laste ned ppt "Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google