Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk lønnsstatistikk Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge

2 Historical Monetary Statistics for Norway (NB 2004)  KPI (Grytten)  Obligasjonsrenter (Klovland)  Pengemengde (Klovland)  BNP (Grytten)  Valutakurser (Klovland)  Aksjekursindekser (Klovland)  Boligprisindeks (Eitrheim & Erlandsen)  Kreditt, bank- og penger (Eitrheim, Gerdrup & Klovland) Historisk-monetær statistikkk for Norge

3 Konstruksjon av ytterligere tidsserier  Historiske lønnsserier  Faktisk lønn  Lønnsindekser  Pengelønner  Nominelle lønner  Reallønner  Næringer  Sektorer  Nasjonale aggregat Historisk-monetær statistikkk for Norge

4 Utvalg av eksisterende arbeider Bedriftsstudier  Baaseland/Næs Jernverk (Fløystad 1979)  Alvøen (Goksøyr 1982)  Arne Fabrikker (Minde 1982) Sektorer og næringer  Skipsfart (Gjølberg 1979, Fischer/Nordvik )  Jordbruk (Gjølberg 1974 & Lønningdal 1984)  Industri (Ramstad (1982)  Offentlig sektor (Minde 1993) Nasjonale aggregater  Bruddstykker (Minde/Ramstad 1986)  Sammenhengende (Hodne/Grytten 1994, 1995)  Sammenhengende (Grytten/Minde 1998, 1999) Historisk-monetær statistikkk for Norge

5 Utfordring  Sammenhengende lønnsserier over lengre tid  Sammenlignbare serier  Troverdige serier før 1850  Nasjonale aggregater  På tvers av stilling  På tvers av næringer  På tvers av sektorer  Relevante reallønnsserier Historisk-monetær statistikkk for Norge

6 Målsetting Sammenhengende lønnsserier  Bransjer  Sektorer  Nasjonale aggregat  Nominelle serier  Reelle serier  Lønnsindekser Historisk-monetær statistikkk for Norge

7 Kilder for data  Eksisterende arbeider  I hovedsak før 1850  Statistisk sentralbyrå  ca  I hovedsak fra 1920  Professor Ingvar Wedervangs Lønns- og Prishistoriske Arkiv, NHH  Ca  Ca observasjoner av sjømannsløninger  Ca 1 mill observasjoner av sjømannslønninger  Ca observasjoner av andre lønninger ca Historisk-monetær statistikkk for Norge

8 Foreløpige beregninger  Industri  Femårig (Fløystad)  Årlig (Goksøyr, Wedervang, SSB)  Sjøfart (utenriks)  Menige sjøfolk (matroser=  Årlig (Wedervang, SSB)  Nominelle og reelle serier Historisk-monetær statistikkk for Norge

9 Problemer  Pengeenheter  Vekslingskurs  Skjøting  Naturalia  Ulik tidslønn  År  Måned  Dag  Time  Tidsinkonsistens  Ulike yrker  Forskjellig aggregeringsnivå  Forskjellige standarder og definisjoner  Tillegg Historisk-monetær statistikkk for Norge

10 Eksempler på feller I  Månedshyre, matros 1770: rd  Månedshyre, matros 1850: sd 6.08  Pari sølvverdi rd=sd=kr 4,-  Prisstigning : 283 prosent  Reallønnsindeks: 1770=100; 1850=19.25 Konklusjon: Reallønnen falt til mindre enn 1/ Historisk-monetær statistikkk for Norge

11 Eksempler på feller II  Årslønn industriarbeider 1761: rd  Årslønn industriarbeider 1806: rd  Prisindeks, som ikke tar hensyn til ulike vekslingskurser mellom forskjellige daler  Prisstigning : 180 prosent  Reallønnsindeks 1761: 100, 1806: 33 Konklusjon: Reallønnen redusert til 1/ Historisk-monetær statistikkk for Norge

12 Månedslønnekvivalenter i NOK Historisk-monetær statistikkk for Norge

13 Månedslønn og priser i NOK Historisk-monetær statistikkk for Norge

14 Reallønn i måneds- ekvivalenter i NOK 2004 Historisk-monetær statistikkk for Norge

15 BNP/c og årslønns- ekvivalenter i NOK 2004 Historisk-monetær statistikkk for Norge

16 Årlige vekstrater Første til siste år Log-lineær y = ß 0 e ß 1 t Industri 1.71% (19.32) 1.71% Sjøfart (utenriks) 1.80% (22.66) 1.99% BNP per innbygger 1.99% (31.68) 2.02% Historisk-monetær statistikkk for Norge


Laste ned ppt "Historisk lønnsstatistikk 1730-2004 Ola Honningdal Grytten NHH - Norges Bank Historisk-monetær statistikkk for Norge 07.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google