Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med å bygge passivhus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med å bygge passivhus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med å bygge passivhus
Magnus Helland ByBo AS

2 Hva er Løvåshagen Forbilde- og referanseprosjekt for Husbanken og Enova 28 passivhusleiligheter og 52 lavenergiboliger Universell utforming, gode utearealer og nyskapende arkitektur Beregnet energisparing: ca kWh pr. år

3 Bakgrunn Trodde på sterk økning i energi/strømpriser og at boligkunden ville vektlegge energisparing ved boligkjøp Skaffe oss produkt- og markedsfortrinn i et forventet fall i boligetterspørselen Påvirket av Husbanken som stilte i utsikt å gi god finansiering til boligkjøpere (konkurransefortrinn i forventet økt konkurranse)

4 ByBo AS hadde viktig kompetanse
Mye erfaring innen entreprenør- og eiendomsvirksomhet Prosjektleder med solid erfaring som bl.a. teknisk sjef og adm.dir. i stort boligbyggelag God håndverkskompetanse gjennom eierskap i større byggmestervirksomhet God kompetansetilgang gjennom samarbeidsnettverk Fikk kunnskap om/antok at merkostnadene kunne forsvares med varig energisparing og godt innemiljø

5 Økonomi og salg Ca. kr ,- pr bolig i merkostnad for passivhusstandard sammenlignet med TEK97 Ca kWh i årlig energisparing for passivhusleilighet (80m2) Kunder velger ut i fra beliggenhet, pris, ”følelsesmessig tiltrekning” og kvaliteter Miljøfokus har vokst i perioden vi har solgt. Fortsatt langt igjen og det krever massiv kommunikasjon mot det brede lag av befolkningen Stort økonomisk potensial ved bedre løsninger og reduserte byggefeil som oppnås ved økt detaljfokus under prosjektering og utførelse

6 Løvåshagen er priset konkurransedyktig i forhold til de kvaliteter og energitiltak som bygges i prosjektet Kilde:

7 Løvåshagen Utfordringer og erfaringer fra utvikling og bygging av passivhus

8 Krevende for arkitekt å komme frem til godt konsept for bebyggelse og bygningsutforming
Tomteutnyttelse, bygningsstruktur og gode utearealer Optimal formgivning for energisparing Konstruksjon med få kuldebroer Variasjon i leilighetsstørrelser Nyskapende og appellerende arkitektur

9 Prosjektutvikling, prosjektering og prosjektgranskning
Behov for kunnskap og kultur i prosjekteringsteamet for samordnet fokus på ”suksessfaktorene” for å nå målene (sektorfokusering) Utbygger/tiltakshaver og prosjekteringsteam avhengig av kompetanse fra spesialrådgiver (SINTEF – Dokka) Begrenset tilgang på dokumenterte løsninger og detaljer (bl.a. vedr. gode energiløsninger og universell utforming) Stort behov for detaljavklaringer mellom de prosjekterende og i forhold til utførende – spesielt tømrer og tekniske fag Stor nytte av gjentatte prosjektgranskninger

10 Organisering og gjennomføring
Utbygger/tiltakshaver må ha egen kunnskap og utøve løpende sterk kontroll. Prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder må være aktive og bruke gode prosedyrer og kontrollrutiner. Nødvendig med gode detalj- og prosedyrebeskrivelser (tekstet på norsk og polsk) Store utfordringer til utførende håndverker knyttet til en rekke krevende detaljer som skal utføres i røffe arbeidsomgivelser (radonsperre, vindtetting og diff. tetting – kirurgiske detaljer for å oppnå gode resultater)

11 Organisering og gjennomføring, forts.
Behov for produkter som forenkler utførelsen for å oppnå god tetthet. Tetting mot grunn (radonsperre) Tetting rundt vinduer Gjennomføringer i vegg og tak Systemløsninger for tekniske fag som ”spiller på lag” med praktiske, gode bygningsløsninger Behov for økt aktiv ledelse hos entreprenøren (motivasjon, veiledning, kontroll og korrektivgivning) Nødvendig med gode kontrollrutiner hos utførende Men enda viktigere at de brukes i bygg hvor kompleksiteten øker og følgene av feil blir mer alvorlige Entreprenørenes egenkontroll har begrenset verdi (skrivebordsløsninger uten forankring i virkelighetskontroll)

12 Veien videre - Zero Emission Buildings
Ett av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering mht bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger.

13 Hvorfor ZEB? Bygninger forårsaker i et globalt (og europeisk) perspektiv ca 40 % av alle klimagassutslipp FNs klimapanel viser til at klimatiltak i byggsektoren er mest lønnsomt (sammenlignet med de viktigste sektorene).

14 ZEB – et landslag: Forskning og undervisning
En doktorgradsstilling, 15 doktorgradsavhandlinger, 50 mastergradsoppgaver. Produsenter av bygningsmaterialer og bygningsprodukter Entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter Bransjeorganisasjoner Offentlig forvaltning

15 Partnerne: NTNU SINTEF SINTEF Energiforskning Skanska Maxit Isola
Glava Protan Hydro Aluminium YIT Multiconsult Brødrene Dahl Snøhetta ByBo Forsvarsbygg Statsbygg Husbanken Byggenæringens landsforbund Norsk Teknologi Statens Byggetekniske Etat

16 Internasjonalt samarbeid:
Internasjonale samarbeidspartnere: VTT (Finland) Chalmers (Sverige) Fraunhofer (Tyskland) TNO (Nederland) LBL (USA) MIT (USA) Tsinghua (Kina) U.Strathclyde (UK) I tillegg deltar vi i en rekke IEA- og EU-prosjekter. Og, mange av våre industripartnere er multinasjonale bedrifter og/eller de har internasjonale partnere.

17 Realisering av ZEB i Bergen
Fem arbeidspakker: Zero Emission Buildings Realisering av ZEB i Bergen Passivhus

18 Veien videre – ZEB pilotbygging
Gjennomføre pilotbygging for FME ”Zero Emission Building” ved å suksessivt innføre forskningsentrets løsninger i et samlet ZEB-område Bli et nasjonalt utstillingsvindu som dokumentasjon og inspirasjon for fremtidens byggemåter – Et norsk Freiburg. Byggestart 2012

19 En liten smak av Løvåshagen
Filmsnutt


Laste ned ppt "Erfaringer med å bygge passivhus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google