Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Through og gjennom: likheter og forskjeller Thomas Egan Høgskolen i Hedmark Kognitivt Sommerseminar 2009 17 – 18 juni 2009, Hamar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Through og gjennom: likheter og forskjeller Thomas Egan Høgskolen i Hedmark Kognitivt Sommerseminar 2009 17 – 18 juni 2009, Hamar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Through og gjennom: likheter og forskjeller Thomas Egan Høgskolen i Hedmark Thomas.Egan@hihm.no Kognitivt Sommerseminar 2009 17 – 18 juni 2009, Hamar

2 Disposisjon 1.Hvorfor through og gjennom? 2.Hvorfor bruke oversettelseskorpora? 3.Betydningene av through 4.Through i ”English-Norwegian Parallel Corpus” 5. Betydningene av through reflektert i norske oversettelser 6.Gjennom i ”Oslo Multilingual Corpus” 7. Betydningene av gjennom reflektert i oversettelser 8. Oppsummering 2

3  1. Hvorfor through og gjennom? 3

4 Prototypen av through I følge Lindstromberg (1998: 31), Lee (2001: 49) og Tyler & Evans (2003: 219): jfr Leech (1969: 181) I følge Lindstromberg (1998: 31), Lee (2001: 49) og Tyler & Evans (2003: 219): jfr Leech (1969: 181) 4

5 5 typer bevis for prototypen  Frekvens i den muntlige delen av det britiske nasjonalkorpuset (BNC): 16% prototypiske  tidlig læring av førstespråksinnlærere : CHILDES- korpuset : 25% prototypiske  tidlig læring av andrespråksinnlærere: ICLE -korpuset : under 10% prototypiske  Språkhistorie: prototypisk betydning i færre enn 50% av forekomster i gammelengelsk  spontan produksjon: eget eksperiment: 53% av første setninger prototypiske (Gilquin & McMichael: 2008) (Gilquin & McMichael: 2008) 5

6 6 2. Hvorfor bruke oversettelseskorpora?

7 Hvis i språk E en leksem (eller morfem eller konstruksjon) x blir brukt med betydningene: [a], [b], [c], [d], [e], [f], [g], [h], [i] …. og i språk N leksem y blir brukt med betydningene: [a], [b], [c], [e], [g], [j], [k], [l], [m] …. og i språk F leksem z blir brukt med betydningene: [a], [b], [d], [e], [i], [k], [l], [n], [i] …. 7

8 kan man formulere den hypotesen at én eller flere av betydningnene [a], [b] og [e] utgjør prototypen for hver av disse leksemene. MEN: hvordan kan vi være sikre på at de tre leksemene x, y og z faktisk innkoder de samme betydningene [a], [b] og [e]? Med andre ord, hvordan kan vi bevise (del-)synonomi på tvers av språk? 8

9 Mulige bevistyper: (1) Introspeksjon (2)Experimenter (beskriv bilder, videosnuter osv) (3)Oversettelseskorpora (3) er billigere enn (2) og mer til å stole på enn (1). Oversettelseskorpora viser oss hvilke leksemer eller konstruksjoner i språk N og F oppleves å være nært beslektet med visse leksemer eller konstruksjoner i språk E. 9

10 I tillegg kan oversettelseskorpora gi oss signaler om det polysemiske nettverket av leksem x i språk E. Hvis i språk E de forskjellige betydningene av leksem x: [a], [b], [c], [d], [e], [f], [g], [h], [i] …. oversettes ofte til språk N henholdsvis av leksemer p, p, p, q, p, r, r, s, t….. er det rimelig å anta at de betydningene som oversettes av den samme leksemen (eller konstruksjonen) er nærmere beslektet enn de betydningene som oversettes av forskjellige leksemer. 10

11  3. Betydningene av through 11

12 8 Betydninger av through (1) Sted: 3-d lm: med eller uten klare grenser 3-d lm: rundt omkring i 3-d lm: rundt omkring i 2-d lm: med åpning eller barriere ….. 2-d lm: med åpning eller barriere ….. (2) Persepsjonell tr eller implisitt: som (1) minus “3-d: rundt omkring i”: persepsjon er linear! (3) Tid: lm Innkoder et tidsrom eller en situasjon (4) Kanal: (a): kanal: lm påvirker ikke tr (b): medium: lm kan påvirke tr (b): medium: lm kan påvirke tr (c): omstendighet: lm innkoder forhold der (c): omstendighet: lm innkoder forhold der bevegelsen finner sted bevegelsen finner sted (d): kilde: lm innkoder utgangspunkt (d): kilde: lm innkoder utgangspunkt 12

13 8 Betydninger av through (5) Måte: (a) måte og (b) middel (6) Kausal: (a): kausal: lm forårsaker ett eller annet (b): begrunnelse: lm innkoder begrunnelse for ett eller annet (b): begrunnelse: lm innkoder begrunnelse for ett eller annet (c): grunnlag: lm legger forholdene til rette for ett eller annet (c): grunnlag: lm legger forholdene til rette for ett eller annet (7) Idiomer: mer el. mindre gjennomsiktige (8) Andre: (a): serier (b): i ikke-idiomatiske verbaler (b): i ikke-idiomatiske verbaler (c): i adverbialer (c): i adverbialer (d): i nominale fraser (d): i nominale fraser 13

14 4. Through i ”English-Norwegian Parallel Corpus” 14

15 De forskjellige betydningene av through i ENPC sammenlignet med BNC 15

16 Oversettelse av 690 forekomster av through i ENPC (engelske originaler) Gjennom: 395 forekomster (57%) Annen preposisjon: 187 (27%) Divergent konstruksjon: 108 (16%) 16

17 Fordeling av 395 forekomster av through oversatt med gjennom i ENPC 17

18 % av forekomster av through i ENPC som er oversatt med gjennom 18

19 Fordeling av187 forekomster av through oversatt med en annen preposition i ENPC 19

20 % av forekomster av through i ENPC som er oversatt med en annen preposisjon 20

21 De andre preposisjonene som oversetter through i: 52 forekomster: alle betydningnene unntatt Kanal mellom:13 forekomster: Sted, Persepsjon og Kanal over: 13 forekomster: Sted, Persepsjon og Idiom ved: 11 forekomster: Måte og Kausal til: 8 forekomster: Sted og Andre 21

22 Fordeling av108 forekomster av through oversatt med en divergent konstruksjon i ENPC 22

23 % av108 forekomster av through oversatt med en divergent konstruksjon i ENPC 23

24 5. Betydningene av through reflektert i norske oversettelser 24

25 Oversettelsene av de foskjellige betydningene av through med gjennom, en annen prep. eller divergent konstruksjon (%) 25

26 Chi-kvadrater med 2 frihetsgrader for 3 typer oversettelser av alle 8 betydninger 26 PersepsjonStedKanalAndreMåteIdiomTidKausal Persepsjon x7.516.3218.117.4960.2840.5049.53 Sted 7.51x0.588.988.7484.1529.2036.95 Kanal 6.320.58x1.33.5916.538.1416.82 Andre 18.18.981.3X5.7527.324.9017.60 Måte 17.498.743.595.75X27.315.496.60 Idiom 60.2884.1516.5327.3227.31x15.1941.08 Tid 40.529.28.144.95.4915.19x7.40 Kausal 49.5336.9516.8217.66.6041.087.40x

27 Persepsjon: 105 Sted: 295 Kanal: 34 Andre: 51 Idiom: 81 Måte: 35 Kausal: 38 T Tid: 51

28 6. Gjennom i Oslo Multilingual Corpus 28

29 Fordeling av 321 forekomster av gjennom i OMC 29

30 % av engelske oversettelser av gjennom i OMC

31 Nettverk av gjennom i lys av engelske oversettelser i OMC 31 PersepsjonAndreIdiom StedKanalTid

32 % av franske oversettelser av gjennom i OMC 32

33 Nettverk av gjennom i lys av franske oversettelser i OMC 33 PersepsjonAndreIdiom StedKanalTid

34 % av tyske oversettelser av gjennom i OMC 34

35 Nettverk av gjennom i lys av tyske oversettelser i OMC 35 PersepsjonAndreIdiom StedKanalTid

36 Nettverk av gjennom i lys av alle oversettelsene i OMC 36 Persepsjon: 67 Andre: 37Idiom: 12 Sted: 165Kanal: 9Tid: 25

37 Noen ‘sentrale’ eksempler av gjennom (64) Jeg får kontakt med menneskene gjennom tingene, en bedre, sannere kontakt enn om jeg møtte dem ansikt til ansikt, mindre besværlig og forpliktende. (KF1) (KF1) (64a) Ich gelange durch die Dinge mit den Menschen in eine Beziehung, in eine bessere, wahrhaftigere, weniger beschwerliche und verpflichtende Beziehung, als träte ich ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. (KF1TD) (KF1TD) (64b) I establish contact with people through the things, a better, truer contact than I would have meeting them face to face, less tiresome and binding. (KF1TE) (KF1TE) (64c) C' est par le biais des choses que j' entre en contact avec les gens, un contact plus réel et plus authentique, moins pénible et moins contraignant que si je les avais en face de moi. (KF1TF) (KF1TF) 37

38 (65) De renner gjennom hodet mitt som vann. (HW2) (HW2) (65a) Sie rinnen durch meinen Kopf wie Wasser. (HW2TD) (HW2TD) (65b) They flow through my head like water. (HW2TE) (HW2TE) (65c) Ils traversent ma tête comme de l' eau. (HW2TF) (HW2TF) 38

39 (66) Han sa ikke stort, bare fulgte anatomen med et blikk som formelig brente seg gjennom den lyse kappen hans. (NF1) (NF1) (66a) Doch genau dieser Bereich war schwierig zu sezieren, Latour war mit Feuereifer bei der Sache, verrichtete seine Arbeit jedoch schweigsam und ohne sichtbare Erregung, und er beobachtete den Anatom mit einem Blick, der sich förmlich durch dessen Kittel brannte. (NF1TD) (NF1TD) (66b) But Latour never betrayed his exhilaration; in fact he never said much at all, just watching the anatomist with eyes that seemed to burn right through his pale-coloured gown. (NF1TE) (NF1TE) (66c) Il parlait peu, se contentant de suivre l' anatomiste avec un regard si enflammé qu' il semblait traverser sa redingote claire. (NF1TF) (NF1TF) 39

40 Referanser Dyvik, H. (1998). A translational basis for semantics. In S. Johansson & S. Oksefjell (Eds.), Corpora and cross-linguistic research : theory, method, and case studies. Amsterdam: Rodopi. 51-86. Dyvik, H. (2004). Translations as semantic mirrors: from parallel corpus to wordnet. In K. Aijmer & B. Altenberg (Eds.), Advances in corpus linguistics : papers from the 23rd International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (ICAME 23), Göteborg 22-26 May 2002. Amsterdam: Rodopi. 313-326. Johansson, S. (2007). Seeing through Multilingual Corpora : On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam: John Benjamins. Kennedy, G. (1991). Between and through: The company they keep and the functions they serve. In K. Aijmer, J. Svartvik & B. Altenberg (Eds.), English corpus linguistics : studies in honour of Jan Svartvik London: Longman. 95-110. 40

41 Referanser forts. Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics: an Introduction. Oxford: Oxford University Press. Leech, G. N. (1969). Towards a semantic description of English. London: Longman. Lindstromberg, S. (1998). English Prepositions Explained. Amsterdam: John Benjamins. Noël, D. (2003). Translations as evidence for semantics: an illustration. Linguistics 41(4), 757-785. Tyler, A. & Evans, V. (2007). The Semantics of English Prepositions: Spatial scenes, embodied meaning and cognition. Digitally printed (with corr.) ed. Cambridge: Cambridge University Press. 41


Laste ned ppt "Through og gjennom: likheter og forskjeller Thomas Egan Høgskolen i Hedmark Kognitivt Sommerseminar 2009 17 – 18 juni 2009, Hamar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google