Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole B. Rygg - Well Flow Dynamics AS PTIL – Seminar om brønnsikkerhet Stavanger, 4 mai 2006 Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole B. Rygg - Well Flow Dynamics AS PTIL – Seminar om brønnsikkerhet Stavanger, 4 mai 2006 Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole B. Rygg - Well Flow Dynamics AS PTIL – Seminar om brønnsikkerhet Stavanger, 4 mai 2006 Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap

2 PTIL 4 mai 2006 Innhold •Observasjoner •Kritiske faser - Brønnkontroll •Beredskapsplanlegging •Eksempler fra hendelser •Oppsummering og konklusjoner

3 PTIL 4 mai 2006 Brønnkontroll – Observasjoner •Økende antall hendelser er knyttet til produksjonsbrønner, brønnoverhaling eller nye brønner på kjente felt –Er brønnsikkerhet og brønnkontrollforståelse formidlet til hele organisasjonen? •Årsakene kan ofte finnes i feil eller mangler i brønnplanleggingen –Feil i planleggingen kan bli forsterket av manglende forståelse under gjennomføringen av en operasjon •Organisatoriske feil eller mangler kan medvirke til hendelsene eller forverre en oppstått situasjon

4 PTIL 4 mai 2006 Kritiske faser - Brønnkontroll 1.Planlegging av brønnen 2.Gjennomføringen av operasjonen 3.Respondere på en hendelse 4.Gjennomføringen av en brønnintervensjon

5 PTIL 4 mai 2006 1. Brønnplanlegging •Casing design –Kick toleranse –Grunn gass –Usikkerhet i datagrunnlaget •Beredskapsplanlegging –Har hele organisasjonen forståelse for nytten av analysen? –Gjennomføres beredskapsplanleggingen som en integrert del av brønndesign? –Får resultatene av en evaluering innvirkning på brønndesign eller operasjonelle planer? –Har organisasjonen en forståelse av konsekvenser?

6 PTIL 4 mai 2006 Konsekvenser

7 PTIL 4 mai 2006 Konsekvenser

8 PTIL 4 mai 2006 Konsekvenser – BOP etter gassutblåsning

9 PTIL 4 mai 2006 Konsekvenser

10 PTIL 4 mai 2006 Beredskapsplanlegging •I plannlegging av respons ved en brønnhendelse er evalueringen av muligheten for å gjenopprette kontroll av en utblåsning et viktig element •Selv om sannsynligheten for en utblåsning er liten, kan konsekvensen være katastrofal •Er du forberedt slik at du kan begrense mulige konsekvenser?

11 PTIL 4 mai 2006 Beredskapsplanlegging – Gjenopprette kontroll •Definere “worst case” scenarier basert på boreprogram •Beregne maksimale utblåsningsrater fra brønnen •Evaluere mulige drepemetoder ved en utblåsning •Beregne nødvendige dreperater og volumer •Beregne nødvendig overflateutstyr •Identifisere avlastningsbrønnlokasjoner •Identifisere mulige rigger for boring av avlastningsbrønn •Undersøke om den valgte brønnintervensjon vil la seg gjennomføre i praksis •Hva er sannsynligheten for en hendelse og hvilket risikonivå har min operasjon?

12 PTIL 4 mai 2006 Kritiske faser - Brønnkontroll 1.Planlegging av brønnen 2.Gjennomføringen av operasjonen 3.Respondere på en hendelse 4.Gjennomføringen av en brønnintervensjon

13 PTIL 4 mai 2006 2. Gjennomføringen av boreoperasjonen •Har mannskapet de nødvendige kvalifikasjoner? •Er oppfølgingen tilstrekkelig? •Blir forandringer pga operasjonelle forhold vurdert mhp de opprinnelige planene?

14 PTIL 4 mai 2006 Kritiske faser - Brønnkontroll 1.Planlegging av brønnen 2.Gjennomføringen av operasjonen 3.Respondere på en hendelse 4.Gjennomføringen av en brønnintervensjon

15 PTIL 4 mai 2006 3. Respondere på en hendelse •Er organisasjonen trent i respons? •Blir de nødvendige ressurser trukket inn på et tidlig tidspunkt?

16 PTIL 4 mai 2006 Kritiske faser - Brønnkontroll 1.Planlegging av brønnen 2.Gjennomføringen av operasjonen 3.Respondere på en hendelse 4.Gjennomføringen av en brønnintervensjon

17 PTIL 4 mai 2006 4. Gjennomføring av en brønnintervensjon •Er organisasjonen satt opp til å håndtere en hendelse? •Har man satt i sammen ”Task Force” personell med rett teknisk kompetanse og erfaring? •Er de ”riktige” eksperter kalt inn og på et tidlig nok tidspunkt? •Har en grundig brønnkontroll design blitt gjennomført før brønnintervensjonen starter?

18 PTIL 4 mai 2006 Brønnkontroll design 1.Analyse 2.Planlegging 3.Gjennomføring

19 PTIL 4 mai 2006 Brønnkontroll - Analyse •Beregn situasjonen i brønnen –trykk, temperatur, strømning, fluider –uten en diagnose er det vanskelig å finne den optimale medisinen •“Recap” situasjonen som førte til hendelsen –Dette vil øke forståelsen for hva som har skjedd og muligheten for å gjenopprette kontrollen

20 PTIL 4 mai 2006 Eksempel Brønnintervensjon på en produksjonsplattform

21 PTIL 4 mai 2006 Ubemannet plattform – Brønnoverhaling •Brønnrenskning •Kveilerørs- operasjon •Mangelfull forståelse for betydning av brønnkontroll •Brist i rutiner ifb kveilerørs- operasjon

22 PTIL 4 mai 2006 Eksempel Hendelse på en flyter

23 PTIL 4 mai 2006 Nordsjøen •Ny brønn i kjent reservoar •Store tap fra grunn sone og dyp sone •Tok et kick •Satte sementplugger i åpent hull for om mulig å stoppe tapene •Beregninger gjort for å analysere situasjonen og planlegge utsirkulering

24 PTIL 4 mai 2006 Beregnet trykk sammenlignet med observert choke trykk

25 PTIL 4 mai 2006 Eksempel Gassutblåsning - Produksjonsplattform

26 PTIL 4 mai 2006 Gassutblåsning produksjonsplatform •3 plattformer koblet sammen •21 brønner •4.5 Mm3/d gass (LNG) •Gassutblåsning ved innfill boring i et kjent depletert reservoar

27 PTIL 4 mai 2006 Bakgrunn for utblåsningen –Ikke planlagt operasjon •Problemer med å trekke 9-5/8” –Kutte vinduet grunnere (Billig) –Bruke en annen brønnslot (Dyrt) –Mangelfull kommunikasjon mellom boreavdeling og reservoar miljø •Julefeiring –Manglene forståelse for risiko og konsekvenser av en utblåsning •Prosedyrer ikke på plass –Teknisk (Eskalering) •Ikke nok drepeslam tilgjengelig •Manglene forståelse av konsekvenser og mulighet for er undergrunnsutblåsning

28 PTIL 4 mai 2006 CB1.1 (350bar) CB1 (220bar) CA1.1 (316bar) CA1 (99bar) BY-BZ (258bar) BV-BX (242bar) BS-BU (233bar) BR1-BR2 (122bar) BQ3-BR0.5 (223bar) BQ1-BQ2 (87bar) BP3-BQ0.5 (221bar) BL2-BP2 (201bar) BH1-BL1 (181bar) BA1-BG4 (163bar) AW1-AZ1 (147bar) Water depth 11.3 m 13 3/8" window @ 491.7 m 500 1000 1500 2000 TD @ 3068 m md, 2800 m tvd 12 ¼" open hole 5½" DP, id=4.78" 5½" HWDP, id=3.38" 68# 13 3/8" Csg id=12.415" 2500 3000 Bit @ 3049 m md, 2783 m tvd DFE 24.1 m BCD EMMG 14.13 kPa/m (69.5 bar) Konsekvenser –Strømningsrate: 150,000 m3/d gas -50,000bwpd –Undergrunnsstrømning –Tap av reserver –5 måneders stopp i produksjonen fra feltet –En avlastningsbrønn boret for utblåsningsbrønnen –En avlastnings brønn nummer 2 boret for en av nabobrønnene

29 PTIL 4 mai 2006 Konklusjon •Økning i hendelser på ”gamle” felt og brønner •Hovedårsaker kan spores tilbake planleggingen •Reduserende tiltak: –Beredskapsplanlegging integrert del av boreplanleggingen –Øke forståelse for konsekvenser ved en hendelse –Forbedre planer for å respondere ved en hendelse –Sett sammen ”task force” og tilkall ekstra assistanse tidlig


Laste ned ppt "Ole B. Rygg - Well Flow Dynamics AS PTIL – Seminar om brønnsikkerhet Stavanger, 4 mai 2006 Brønnkontroll og beredskap. Synspunkter fra et brønnkontrollselskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google