Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konstruksjon av pallegaffel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konstruksjon av pallegaffel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konstruksjon av pallegaffel
Oppgave i Verksted og konstruksjon Av: Torleif Tveten og Emil Bjørås

2 Kravspesifikasjon Gaffellengde; lang nok for frakt av Europall på langs (900mm). Tilpasset både Europall og Hydropall. Slank utforming på gaflene (30mm tykk). Massive gafler. Ramme i firkantstål. Lav egenvekt og tyngdepunkt.

3 Kravspesifikasjon Løftekraft; skal tåle en belastning på 12000N, målt 900mm ut på hver gaffel. Bruksområde; Frakt av paller. Ingen skarpe kanter som hindrer gaflenes vei inn i pallen. Skal tåle å stå utendørs → Lakkeres

4 Arbeidsgang Grov skissering av gaffel.
Planlegging av prosjektets framdrift ved hjelp av Gant-skjema. Innhenting av informasjon. Bearbeiding av informasjon Skissering av forskjellige konstruksjonsmessige løsninger. Dimensjonering (styrkeberegninger).

5 Arbeidsgang Sammenstillingstegning ved hjelp av Data-assistert konstruksjon. Rapportskriving. Innlevering og presentasjon.

6 Litt om regler og forskrifter
Forskrift som omfatter vår type produkt: ”Forskrift om maskiner”. Vi har tatt utdrag fra forskriften, som vi mener tar for seg vårt produkt. De viktigste punkter fra forskriften: - §1. Virkeområde - §2. Definisjon - §5. Hvem forskrift retter seg mot - §9. Samsvarsvurdering - §11. CE-merking

7 Litt om regler og forskrifter
Prosessen for å få CE-godkjenning for pallegaffelen: - Teknisk dokumentasjon må leveres inn. - Samsvarserklæring må leveres inn. Teknisk dokumentasjon skal inneholde: - sammenstillingstegning - beregninger med detaljtegninger - prøvingsresultater - liste over: → krav i forhold til ”Forskrift om maskiner” → egen kravspesifikasjon → standarder - beskrivelse av metoder brukt for å eliminere farer ved bruk - kopi av bruksanvisning

8 Ulike løsningsalternativer
Material- og konstruksjonsvalg; ramme - Hulprofil eller massivt stål? Vårt valg; hulprofil. - Stålkvalitet? Vårt valg; S 355→sveisbart.

9 Ulike løsningsalternativer
Material- og konstruksjonsvalg; gafler: - Hulprofil eller massivt stål? Vårt valg; massivt stål. - Smidde eller sveiste gafler? Vårt valg; sveiste gafler. - Stålkvalitet? Vårt valg; Weldox 700.

10 Vår konstruksjonsmessige løsning
Pallegaffel for løfting av paller (EURO/Hydro). Hulprofil på ramme med S355 stål. Massivt stål av Weldox 700 på gafler. Sideveis justerbare gafler.

11 Sammenstillingstegning

12 Styrkeberegninger Pallegaffelskisse:

13 Styrkeberegninger Dim. last: 8000 N ×1,5 = 12000 N
Ser om jeg kan bruke vanlig flattstål med følgende dimensjoner; S Dimensjon; 120×30 mm. Materialfaktor = 1,1 σb = Mb/W = N×900mm = 600 N/mm2 1 ×120×302 6 τ = F/A = N = 3,4 N/mm2 120×30 σj = √(σb2 + 3τ2) = √(6002+3(3,4)2) = 600 N/mm2 Opptredende spenning ≤ Dimensjonerende spenning Fd = σf = 355 N/mm2 = 322,72 N/mm2 γm 1,1 600 N/mm2 > 322,72 N/mm2 Nei!

14 Styrkeberegninger Prøver Weldox 700E.
Dimensjon; 120×30mm. Materialfaktor = 1,1 σb = N×900mm = 600 N/mm2 1 ×120×302 6 τ = N = 3,4 N/mm2 120×30 σj = √ (3,4)2 = 600 N/mm2 Fd = 700 = 636,36 N/mm2 1,1 600 < 636,36 OK!

15 Styrkeberegninger Sveis. Fy = 12000 N Prøver a-mål = 4mm.
σd = σb = =453,3 N/mm2 γm×βw ,25×0,9 σs = F = N = 9,5 N/mm2 A (100+2×4) (50+2×4)-(100×50) σb maks = F× a × y Ix = ×925 1 [(100+8)(50+83)-(100×503)] x (25 + 4) 12 = 450,63 N/mm2

16 Styrkeberegninger σs┴ = τs┴ = 9,5 N/mm2 × cos 45° = 6,7 N/mm2
σb┴ = τb┴ = 450,63 N/mm2 × cos 45° = 318,6 N/mm2 σj = √(6,7+318,6)2 + 3(6,7+318,6)2 = 650,6 N/mm2 Kontroll: 1) σj ≤ σd 650,6 N/mm2 > 453,N/mm2 Nei!

17 Styrkeberegninger Prøver med a-mål = 6mm. σs = 12000 N = 6,2 N/mm2
(100+12)(50+12)- (100×50) σbmaks = N × 925mm x (25+6) = 291 N/mm2 1/12((100+12)(50+123)-(100×503)) σs┴ = τs┴ = 6,2 × cos 45° = 4,4 N/mm2 σb┴ = τb┴ = 291 × cos 45° = 205 N/mm2 σj = √(4,4+205)2 + 3(4,4+205)2 = 418,8 N/mm2 Kontroll: 1) σj ≤ σd 418,8 < 453 OK! 2) σ┴ = σs┴ + σb┴ = 4,4+205 = 209,4 N/mm2 σ┴ ≤ σb = = 408 N/mm2 γm 1,25 209,4 N/mm2 < 408 N/mm2 OK!

18 Styrkeberegninger Inntegning av a-mål; sveis med skjærkraftdiagram og momentdiagram

19 Fordeler og ulemper med produktet
+ Gaflene kan forskyves sideveis. + Gaflene kan demonteres, slik at annet utstyr kan påmonteres. + Slanke gafler. Gjør det lettere å tre pallegaflen inn på pallen. + Enkel konstruksjon. + Weldox i gaflene, totalt sett billigere enn flattstål S 355 J2+N ÷ Kan bli hardt å konkurrere mot godt etablerte produsenter av tilsvarende utstyr. ÷ Sveisen på gaflene kan gi en ekstra feilkilde, ved dårlig sveising. ÷ Ører, låsfeste og horisontal sikring av gafler, er ikke tatt med. ÷ Ramma er ikke dimensjonert.

20 Prisoverslag Weldox 700 Flattstål S 355 J2+N Dimensjon Kg/plate
Kr/tonn (>2500 kg) Kr/plate Gafler/plate Antall pallegafler Pris 2 stk gafler 30×2500×6000 3600 20400,- 73440,- 130 65 1130,- Flattstål S 355 J2+N Dimensjon Kg/plate Kr/tonn (<499kg) Kr/plate Antall tårnfeste/plate Antall/pallegaffel Pris/pallegaffel 3×1250×2500 75 21345,- 1600,- 178 89 18,-

21 Prisoverslag Varmformet Hulprofil S 355 NH 12meter
Dimensjon Kg/meter Kg/lengde Meter/ramme Kr/tonn (>500kg) Antall 12m Pris/ramme 100×50×5 11,1 133,2 2,8 17132,- 16 562,- Pris pr pallegaffel uten arbeid: = 1710,- Pris for utført arbeid hos Globus AS = 5 timer × 600 = 3000,- Totalt: 4710 kroner eks. mva ++ Antatt pris for lesseapparatfeste og gaffellås: 6110,- Antatt utsalgspris: 7999,- eks. mva

22 Konklusjon Rapporten gir ingen sikker totalkostnad ved produksjonen av disse 65 pallegaflene. Det vil derfor bli angitt cirka totalkostnad og fortjeneste pr. pallegaffel. Ettersom deler av pallegaffelen, heller ikke er dimensjonert, kan ikke produksjonen starte.


Laste ned ppt "Konstruksjon av pallegaffel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google