Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Fett til Josimar – tidsskriftformidling i praksis Stavanger 22. mars 2012 Eva Haga Rogneflåten rådgiver, Nasjonalbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Fett til Josimar – tidsskriftformidling i praksis Stavanger 22. mars 2012 Eva Haga Rogneflåten rådgiver, Nasjonalbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Fett til Josimar – tidsskriftformidling i praksis Stavanger 22. mars 2012 Eva Haga Rogneflåten rådgiver, Nasjonalbiblioteket

2 Pliktavleveringslova Slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon.

3 Nasjonalbibliotekets tidskrifter Ca. 1, 5 millioner hefter Eldste fra 1644 Registreres i BIBSYS, NORPER Tilgjengelig på NB, kopier kan bestilles på det lokale biblioteket

4 Folkebibliotek Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

5 Fylkesbibliotek Ved å stille fagkunnskap og samlinger gratis til disposisjon skal fylkesbiblioteket bidra til at folkebibliotekene på best mulig måte kan oppfylle sin overordnede målsetting

6 Universitets- og høyskolebibliotek departementet (kan) gi enkelte institusjoner et særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker, kunnskapsbanker og databaser

7 Skolebibliotek Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen

8 ARR Ambisjonen har hele tiden vært å rette søkelyset mot hvordan nåtidige fenomener kan behandles i et historisk perspektiv. Temanumre. www.arrvev.com

9 BOKVENNEN Norges største litteraturtidsskrift med et opplag på 4000 og med over ca. 25 000 lesere. Artikler om litteratur, forfattere og bokfaget. www.bokvennen.no

10 FETT Målet er å skape et feministisk, offentlig rom for debatt, refleksjon, informasjon og tull. Bergen kommunes likestilingspris 2011 www.fett.no

11 JOSIMAR Josimar ønsker å ta leseren under overflaten, og presentere fotballens historie, kultur, sosiologi samt sportens mange spennende profiler og fortellinger. http://josimar.no

12 KIRKE OG KULTUR grunnlagt i 1894 Aktuelle spørsmål i samfunnet settes inn i et vidt perspektiv Redaksjonsråd m. teologer, religions- historikere og humanister Årets tidsskrift i 2007

13 MINERVA opprinnelig Den Konservative Studenforenings avis fra 1924, 4.utg i året, •Politikk •Ideer •Kultur www.minervanett.no

14 Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift Aktuelt teater og scenekunst i inn- og utland. sentral referanse og premissleverandør i den løpende teaterdebatten. www.shakespearetidss krift.no

15 NYTT NORSK TIDSSKRIFT -for politikk, kultur og vitenskap Flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. 4 utg. i året. Nivå 1 i UHHRs rngering www.universitetsforlag et.no/nnt

16 Magasinet PLOT Fylle tomrommet mellom dokumentar- bøkene og nyhets- avisenes helgebilag. Samfunnsaktuelt gravemagasin. www.magasinetplot.no

17 SAMTIDEN Grunnlagt 1890 ”Politikk, samfunn og kultur knyttes sammen og befrukter debatten” 2007 Årets tidsskrift 2008 NRK Kulturnytts beste tidsskrift www.samtiden.no

18 STREK •Surstoff for troen. •Espresso for tanken. •Kullsyre for humøret. •Lansert 2007 •Designpris 2009 •Årets fagblad i 2010 www.strekmag.no

19 SYN OG SEGN Allmennkulturelt tidsskrift på nynorsk. Presenterer alle typer litteratur, Aktuelle hendelser: politisk, kulturelt, vitenskapelig www.synogsegn.no

20 VAGANT Lansert 1988, 4/året Ny litteratur Begeistrede presentasjoner Kritiske bemerkninger Filosofiske sideblikk Dyptpløyende analyser http://vagant.no

21 VINDUET Lansert 1947, 4/året Årets nordiske tidsskrift 2009/2010 å bety noe; å gjøre noe som inspirerer ”…de tenker godt, og skriver bedre” fra akademikere til byens løse fugler www.vinduet.no

22 Filmmagasinet Z Norsk filmklubbforbund Dyptpløyende artikler, intervjuer og kortere essayistiske tekster om film – ulike vinkler Temanumre Hvert år ett nummer om ny norsk kortfilm www.znett.com

23 Z og Japan

24 Religion

25 Kvinnestemmer inn i litteraturen?

26 Integreringsdebatt

27 Tilslørt - utilslørt Aisha Shezadi

28 Multikulturalisme?

29 Ideologi

30

31 22.07.2011

32 Bawer har med boken ”The new Quislings” kastet inn en brannfakkel. Men det er slett ikke alle branner som behøver å slukkes, noen vil fint kunne brenne opp uten større oppmerksomhet. The New Quislings: How the International Left Used the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam Bruce Bawer Harper Collins 2012, 100 sider

33 Temanummer om 22.07.2011 og integrering

34 Jeg?

35

36 «Et galt og skjævt menneske» Årets artikkel 2008

37 Hva er en mor? Hva er en far?

38 Miljø – klima - olje?

39 Josimar

40 Josimar-anbefalinger

41

42

43

44

45 NORART Starter i 1980 Ca. 450 norske/nordiske tidsskrift og årbøker Oppdateres ukentlig Ca. 3 uker etter utgivelse i NORART http://www.nb.no/baser/ norart_tt/

46 Tidsskriftforeningen Stiftet våren 2003. Samarbeidsorganisasjon for politiske, allmenn- kulturelle og litterære tidsskrift i Norge. http://www.tidsskriftforeni ngen.no/

47 NBFs Tidskriftformidlingen Opprettet 1934 Leverandør av norske og utenlandske tidsskrifter til alle typer bibliotek. http://www.norskbibliot ekforening.no/index.ph p?c=8&kat=NBF+Tidss kriftformidlingen

48 IDUNN.NO Lansert 2004 Eies og driftes av Universitetsforlaget 47 ulike fagtidsskrifter Innhold på høyt faglig nivå. Nå: GRATIS ut mars! www.idunn.no

49 CRISTIN.NO Koordinator på nasjonalt nivå Open Access og frem- forhandling av avtaler rundt innkjøp av elektroniske forskningsressurser www.cristin.no


Laste ned ppt "Fra Fett til Josimar – tidsskriftformidling i praksis Stavanger 22. mars 2012 Eva Haga Rogneflåten rådgiver, Nasjonalbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google