Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internett ordliste A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internett ordliste A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  "— Utskrift av presentasjonen:

1 Internett ordliste A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  

2 Acrobat Et av nettets mest populære programmer for distribusjon av filer i formatet PDF.

3 Active Worlds Internett-tjeneste som gjør det mulig å ikle seg en virtuell kropp (en avatar) og bevege seg sammen med andre Internett-brukere i en felles, virtuell, tredimensjonal verden. Tjenesten krever en Active Worlds nettleser eller plug-in.

4 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Type kommunikasjon over det analoge telenettet som gir stor båndbredde ut til abonnenten.

5 Aksess (eng: access) Tilgang (til et datanettverk).

6 Alfakrøll (eng: "at") som særlig brukes i e-post adresser. Kalles også krøllalfa og snabel-a.

7 alfatest Det første stadiet i utprøvingen av ny programvare. Utføres av programvareprodusenten. Se også betatest.

8 Applet Navnet på et program skrevet i Java>. En applet kan være en integrert del av en web-side, eller en frittstående applikasjonog er spesielt utviklet med tanke på Internett-bruk.

9 Applikasjon En type program som løser oppgaver knyttet til et bestemt område som f.eks. tekstbehandling, regneark, spill osv.

10 Archie Archive Server Listing Service. Eldre system for å lete fram filer på FTP-tjenere tilknyttet Internett.

11 ARPA-nett Advanced Research Projects Agency-nett. Datanettverk utviklet som et militært forskningsprosjekt på midten av 1970-tallet. Forløperen til det vi i dag kaller Internett. TCP/IP-protokollene ble definert gjennom dette prosjektet.

12 ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standard for organisering av tegn under overføring av ren tekstinformasjon, dvs. tekst uten formateringer. Brukes også som generell benevnelse på ren tekst.

13 autentiseringsmekanismer
Programmer eller rutiner som definerer eller kontrollerer brukeres og/eller brukergruppers tilgang til en maskin eller til en gitt informasjon.

14 Avatar En virtuell kropp eller person/personlighet i en virtuell verden. Se Active Worlds.

15 avkryssingsrute (eng: checkbox) Rute i et dialogvindu som representerer et alternativ du kan slå av eller på.

16 Backslash Spesialtegnet "\".

17 BBS Bulletin Board System. Se elektronisk oppslagstavle.

18 Betatest Det andre stadiet i utprøvingen av nyutviklet programvare, dvs. stadiet etter alfatest, men før programmet blir frigjort for salg. Utføres av utvalgte brukere, ikke av programvareprodusenten.

19 betaversjon En versjon av nyutviklet programvare som ikke er ferdig for salg, men som er under testing; såkalt betatest. Betaversjoner er vanligvis ustabile og kan ofte føre til kræsj på maskinen den installeres på.

20 Bit (eng: bit, binary digit) Binært tall, den minste enheten i digital informasjon med verdi enten 1 eller 0. Brukes ofte som enhet for overføringskapasitet. Måles i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (Kbps), megabits per sekund (Mbps) eller gigabits per sekund (Gbps).

21 Bokmerke (eng: bookmark) Avmerket Internett-adresse (URL) som er lagret lokalt i en brukers nettleser.

22 Brannmur (eng. firewall) Sikkerhetsmekanisme i form av en datamaskin eller program som hindrer uvedkommende i å nå adgangsbegrensede data. Se tunnelling og kryptering.

23 Browser Se nettleser.

24 Brukerfunksjon Programfunksjon som løser brukerorienterte oppgaver. Dette i motsetning til programfunksjoner som løser drifts- eller administrasjonsoppgaver i et datanettverk, i et programsystem mv.

25 Brukergrensesnitt Grensesnittet mellom en bruker og et program slik det framstår på skjermen. Eksempler på grensesnitt er hvordan menyer og dialogbokser er utformet.

26 Brukernavn (eng: username) Et sett av tegn som identifiserer brukeren av et system. Kan være hvilke som helst tegn i kombinasjon. Brukes ofte i sammenheng med passord for å hindre uvedkommende i å nå adgangsbegrensede data.

27 brukerprogram Et dataprogram som løser brukerorienterte oppgaver. Dette i motsetning til programfunksjoner som løser drifts- eller administrasjonsoppgaver i et datanettverk, i et programsystem mv.

28 Byte Kombinasjon av 8 bits som datamaskinen leser som en enhet. Brukes ofte som mål for lagringskapasitet Se kilobyte (Kb), megabyte (Mb), gigabyte (Gb)> og terabyte (Tb).

29 Båndbredde (eng: bandwidth) Mål for hvor store datamengder et datanett kan transportere pr. tidsenhet. Måles i kilobyte (Kb>, megabyte (Mb) osv.

30 CD-brenning Permanent inngravering av informasjon på en CD. Forutsetter en egen CD-brenner og spesielle CD'er.

31 CD-ROM Compact Disc - Read Only Memory. Portabelt, digitalt lagringsmedium der data er brent fysisk inn i overflaten og ikke kan endres. Egner seg for lagring av plasskrevende informasjon som lyd og bilde pga. relativt stor standard lagringskapasitet. For lesing benyttes optiske lesehoder. Se CD-brenning.

32 chat (eng: chat) Sanntids samtale over Internett. Se IRC.

33 Cyberspace Se kyberrom.

34 database Et program for arkivering av og søking i data.

35 Datanett Datamaskiner koblet sammen i et nettverk som f.eks. intranett, ekstranett eller Internett.

36 digital informasjon Informasjon som bilder, lyd, tekst osv. konvertert til et format som kan behandles i en datamaskin.

37 Diskett Portabelt, digitalt lagringsmedium der data lagres og leses vha. et magnetisk lese- og skrivehode. Ved lagring endrer man magnetiseringen av små partikler, dataene kan derfor slettes og disketten brukes på nytt.

38 Diskusjonsgruppe Se nyhetsgruppe.

39 dokument Se fil.

40 dokumentasjon (eng: documentation) Dokumentsamling som beskriver et system eller program og dets oppbygging og virkemåte.

41 domene/domenenavn Del av Internett-adresse som angir land, nettverk og vertsmaskin.

42 domenenavnsystem, DNS (eng: Domain Name Service) System som samkjører ip-adresser med domenenavn. I web-adressen angir de to siste bokstavene (no) at dette er en adresse i Norge, ordet "nextel" angir nettverk, og "test" angir hvilken maskin på dette nettverket. En e-post adresse er bygget opp på samme måten. Teksten før avgjør hvilken bruker i nettverket e-posten skal til.

43 driver (eng: driver) Programvare til å drive utstyr som skriver, skjerm, mus el.l.

44 eBrev Produkt fra Telenor Nextel og Postverket. En e-post sendes via Telenor Nextel til Postverket der den skrives ut, legges i konvolutt og sendes videre med vanlig postgang.

45 elektronisk oppslagstavle
Database som nås direkte via modem, eventuelt over et nettverk. Var svært utbredt før framveksten av , nå minsker antallet.

46 elektronisk publisering
Publisering av informasjon på databaserte medier som Internett og CD-ROM.

47 ekstranett Et lukket informasjonsnettverk for interne og spesielt definerte eksterne brukere, f.eks. en bedrift og dens definerte partnere. Se logisk nettverk.

48 Se e-post.

49 e-post (eng: ) Elektronisk post. Korrespondanse i form av digital informasjon som overføres mellom to eller flere brukere på et e-post. Består av et brukernavn, og navnet på serveren e-posten sendes fra, f.eks: Se domenenavnsystem.

50 e-postserver (eng: -server) Datamaskin med tilhørende programvare som sender og mottar e-post.

51 Eudora En populær e-post klient der du kan sende og motta e-post.

52 Favourites Se bokmerke.

53 FAQ Frequently Asked Question. På norsk noen ganger kalt SOS (Spørsmål Og Svar) eller OSS Ofte Spurte Spørsmål). Liste over hyppig forekommende spørsmål i forbindelse med bruk av diskusjonsgrupper, programmer, datamaskiner osv.

54 fil (eng: file) Navngitt sett med data som lagres eller behandles som en enhet. Dokumenter, programmer, og alt annet som opptar lagringsplass på en harddisk går under betegnelsen "filer".

55 filformat Strukturen på de data som er lagret i en fil. Formatet angis ofte i filnavnets endelse. F.eks. indikerer navnet "brev.txt" at det dreier seg om en tekst (txt)-fil.

56 firewall Se brannmur.

57 fjerninnlogge Innlogging ved hjelp av elektronisk samband, oftest via Internett over telenettet. Maskinen brukeren benytter er fysisk plassert et annet sted enn det nettverket brukeren logger seg inn på. Se logge inn.

58 flame (eng: flame) Utskjelling på nettet, ref. "å flame noen". Ofte brukt mot nybegynnere i diskusjonsgrupper som stiller det som oppfattes som dumme spørsmål uten å ha lest FAQ'en først.

59 font Se skrifttype.

60 form Skjema på WWW.

61 forretningsnett Et informasjonsnettverk som knytter sammen organisasjoner som av forretningsmessige grunner har behov for å kommunisere med hverandre. Se ekstranett.

62 forside (eng: mainpage el. homepage) Det øverste nivået i det informasjonshierarkiet en web-struktur utgjør på Internett, intranett eller ekstranett. Også kalt index-side eller hjemmeside.

63 frames (eng: frames) Inndeling av nettleser-vinduet i flere mindre vinduer.

64 freeware Se gratisvare.

65 FTP (eng: File Transfer Protocol, FTP) Protokoll for overføring av filer på Internett. Brukes til å hente og sende dokumenter, programvare o.l. fra databaser og arkiver over nettverk.

66 FTP-server Server som inneholder nedlastbare filer beregnet på nedlasting med FTP-programvare.

67 fysisk nettverk Kabler, koblingsbokser, nettverkskort og annet utstyr som knytter datamaskiner sammen i et nettverk.

68 gateway Funksjonsenhet som forbinder nettverk, programmer eller data som har forskjellig arkitektur med hverandre.

69 gigabit per sekund, Gbps
Måleenhet for overføringshastighet megabits. Se bit.

70 gigabyte, Gb Måleenhet for datastørrelse megabyte. Se byte.

71 gratisvare (eng: freeware) Programvare som ligger tilgjengelig på Internett.

72 harddisk (eng: hard disk, hard drive) Datamaskinens hovedlagringsplass for programmer og dokumenter. En av datamaskinens tre hovedkomponenter sammen med prosessoren og hovedkortet. Harddiskstørrelsen på en vanlig PC har økt voldsomt de siste årene, samtidig som prisene har sunket.

73 hardware Se maskinvare.

74 header Se meldingshode.

75 hjemmeside(r) (eng: homepage) Side eller sidestruktur publisert på Internett. Se også web-side og forside.

76 HotJava Programvareprodusenten Sun sin nettleser, spesialtilpasset for å lese Java-programmerte web-sider.

77 hotlist Et utvalg web-sider etter kriterier som mest besøkte, beste, verste etc.

78 hovedkort (eng: motherboard)
Baseenheten i en PC, hvor bl.a. prosessor og minne sitter. I spesielle spor kan man også stikke inn tilleggskort, f.eks. for lyd.

79 html Hypertext Markup Language. Programmeringsspråket som brukes til å lage web-sider. En nettleser kan oversette html-filers angivelse av grafiske tegn, layoutkoder osv. HTML versjon 3.2 er den foreløpig siste, mest avanserte html-standarden, men en standard 4.0 er underveis.

80 html-generator Program som lager/genererer html-sider.

81 http Hyper Text Transfer Protocol. Protokollen som støtter lenker på WWW og muliggjør overføring av data fra en maskin til en annen; motoren i WWW. Teknologien er i ferd med å bli foreldet ettersom protokollen opprinnelig var konstruert for overføring av hypertekst og ikke grafikk- og multimedia-filer

82 hyperlenke Se lenke.

83 hypertekst (eng: hypertext) Prinsipp for ikke-hierarkisk lenking av informasjon, der en tekst henviser direkte til annen relevant informasjon. På WWW og CD-ROM utnyttes prinsippet ved hjelp av klikkbare ikon Et grafisk symbol på skjermen som fungerer som inngangsvelger for programmer eller informasjon.

84 infobahn Se kyberrom.

85 infomaster Se innholdsredaktør.

86 informasjonsmotorvei
Se kyberrom.

87 infrastruktur Den indre struktur som er nødvendig for at programvare, datanett, Internett, intranett mv. skal fungere.

88 innholdsredaktør (eng: infomaster) Den personen som er ansvarlig for innholdet på en web-side. Se også web-redaktør.

89 interaktive funksjoner
Funksjoner som forutsetter aktiv dialog og medvirkning fra en bruker for å fungere.

90 Internet Explorer Se Microsoft Internet Explorer.

91 Internett (eng: Internet) Et verdensomspennende datanett bestående av store og små datanett eller enkeltstående maskiner, bundet sammen av en felles kommunikasjonsprotokoll. Se TCP/IP.

92 Internett-faks Faks-løsninger som benytter Internett-teknologi.

93 Internett-teknologi Samlebetegnelse for alle teknologikomponenter som programmer, maskiner, utviklingsmiljø, programmeringsspråk osv. som er utviklet for, eller kan fungere på Internett.

94 intranett Et lukket informasjonsnettverk for organisasjonsinterne brukere basert på TCP/IP og web-teknologi.

95 IP Internet Protocol. Protokollen alle maskiner på Internett bruker; språket som brukes slik at maskinene kan kommunisere med hverandre. Sørger f.eks. for at e-post sendes ut på Internett og at den kommer fram til riktig adresse.

96 IP-adresse Unik adresse bestående av tallkoder som definerer hver enkelt maskin på et TCP/IP-basert nettverk som Internett. Se domenenavn.

97 IP-telefoni Et telefonsystem som ikke benytter telefonnettet, men TCP/IP-baserte nett for kommunikasjon mellom brukere.

98 IRC Internet Relay Chat. Åpen kommunikasjonskanal med tekstbaserte samtalegrupper (kanaler) på Internett. Fungerer i praksis som en (gruppe)samtale via tastaturet. Se chat.

99 ISDN Integrated Services Digital Network. Digitalt telefonnett integrert med det øvrige telenettet og som gir relativt høy båndbredde ( Kbps) og rask oppkoblingstid.

100 Java> Programmeringsspråk som bl.a. muliggjør "levende" web-sider. Krever at man benytter en nettleser som støtter Java, dvs. minimum versjon 2.0 av Netscape eller 3.0 av Internet Explorer.

101 JPEG Joint Photographers Experts Group. Filformat for fargebilder med innebygget kompresjon som automatisk gjør filen mindre enn den opprinnelig var laget som.

102 Kbps Kilobits per sekund. Måleenhet for overføringshastighet bits. Se bit.

103 kilobyte (Kb) Måleenhet for datastørrelse bytes. Se byte.

104 klientmaskin En datamaskin i et nettverk. Kan benytte seg av tjenester fra en tjenermaskin.

105 kommunikasjonsløsninger
Løsninger for logisk kommunikasjon mellom brukere eller fysisk kommunikasjon mellom to maskiner.

106 konfigurasjon (eng: configuration) Den kombinasjonen av maskinvare og programvare som tilpasset hverandre utgjør et maskinoppsett.

107 konfigurere Å tilpasse maskinvare og programvare til et bestemt oppsett. Se konfigurasjon.

108 kryptere Omforme data slik at de blir uleselige for alle maskiner eller mennesker som ikke kjenner hvordan de er omformet.

109 krypteringsmekanisme
En mekanisme i et program som koder data slik at de ikke kan tolkes av andre programmer enn de som vet hvordan dataene skal de-kodes.

110 kyberrom (eng: cyberspace) Univers skapt av datamaskiner og samfunnet rundt dem. Beskriver en kunstig virkelighet der tid, sted og rom har helt nye betydninger. Lansert av den amerikanske forfatteren William Gibson i romanen "Neuromancer".

111 LAN Local Area Network. Lokalt datanettverk i motsetning til WAN.

112 lenke (eng: link) Ord eller ikon som bringer brukeren til en annen tekst på WWW.

113 lenkesamling En samling Internett-adresser. Se bokmerker.

114 lenkeråte Betegnelse på at lenker ikke lenger viser til noen eksisterende adresse/viser til feil adresse.

115 listserver Server med liste over de som abonnerer på en tjeneste som f.eks. nyhetsbrev via e-post.

116 logge Registrering av aktiviteter i et datanettverk.

117 logge inn Opprette forbindelse med et nettverk.

118 logisk nettverk Avgrenset del av et større nettverk. Se ekstranett.

119 mailserver (eng: -server) Se e-post-server.

120 maskinvare (eng: hardware) De fysiske komponentene i en datamaskin., til forskjell fra programvare.

121 Megabit per sekund, Mbps
Måleenhet for overføringshastighet bits i sekundet. Se bit.

122 Megabyte, Mb Måleenhet for datastørrelse kilobytes, eller bytes.

123 meldingshode Informasjon som følger med når man sender e-post eller til en diskusjonsgruppe. Er alltid øverst i meldingen. Gir informasjon om avsender, tidspunkter og ruten meldingen har tatt fra avsender til mottaker.

124 Microsoft Internet Explorer
Nettleseren til dataselskapet Microsoft. Heter Microsoft Internett Utforsker på norsk.

125 modem (eng: modem, modulator-demodulator) Innretning som omformer datamaskinens elektriske impulser til pipetoner slik at man kan sende data over en telefonlinje. Modemet i andre enden omformer så pipetonene til elektriske impulser igjen.

126 modererte diskusjonsgrupper
Diskusjonsgrupper med redaktøransvar. Se nyhetsgruppe.

127 Mosaic Den første nettleseren, forløperen til Netscape, og årsak til den voldsomme økningen i antall web-brukere i

128 MPEG Motion Pictures Expert Group. Filformat for digital video. multimedia Kombinasjon av flere uttrykksformer/teknologier som tekst, bilde og lyd.

129 netiquette Se nettvett

130 nettleser (eng: browser) Program som oversetter og leser html-koder. Nødvendig for å kunne surfe på WWW og benytte seg av en rekke tjenester på Internett.

131 Netscape Dataselskapet Netscape. Også brukt som fellesbetegnelse på Internett-teknologi produsert av Netscape.

132 Netscape Navigator Nettleseren til dataselskapet Netscape.

133 Nettmøte Møte som avholdes ved at flere brukere kommuniserer ved hjelp av Internett-teknologi.

134 nettvett (eng: netiquette) Skikk og bruk for hvordan man skal oppføre seg på Internett. Kalles også "netikette" på norsk.

135 news Se nyhetsgruppe.

136 newsgroup Se nyhetsgruppe.

137 node Se tilknytningspunkt.

138 nyhetsgruppe (eng: newsgroup) Internett-tjeneste for diskusjon mellom Internett-brukere. Kalles bare "news" av erfarne nettbrukere. Tjenesten krever en nettleser, eller et spesielt nyhetsgruppe-program og oppkoblingsmulighet til en nyhetsgruppe-tjener.

139 nyhetsgruppe-tjener (eng: news-server) En (vanligvis) større datamaskin der informasjonen i nyhetsgruppene ligger lagret.

140 oppringt linje (eng: dial-up-line) Linje til en datamaskin som opprettes ved å slå et telefonnummer.

141 oppsett (eng: setup) Tilretteleggingen av et maskinsystem bestående av maskinvare og programvare. Se også konfigurasjon.

142 OSS Se FAQ

143 passord (eng: password) Kombinasjon av tegn som gir en bruker adgang til tjenester, programmer, maskiner osv. som ikke er allment tilgjengelig.

144 path Hierarki av kataloger som må gjennomløpes for å finne en særskilt fil.

145 PDF Portable Documents Format. Standard filformat innen elektronisk publisering som bevarer lay-out, bilder, skrifttyper og lenker. Se Acrobat.

146 peker Se lenke.

147 plug-in Programtillegg som gir et dataprogram nye funksjoner. Se Shockwave.

148 pop-up meny (eng: pop-up menu) Meny som framtrer ved å aktivisere et ord, tegn eller ikon.

149 PPP Point to Point Protocol. Internett-standard for seriekommunikasjon som muliggjør utveksling av data mellom modem og andre systemer på Internett.

150 programvare (eng: software) Programmer, prosedyrer, regler og tilhørende dokumentasjon tilhørende et databehandlingssystem. Se applikasjoner.

151 Prosessor Selve "hjernen" i en datamaskin. Består av en silisiumbrikke som er festet til maskinens hovedkort. Intel er den mest kjente produsenten av disse.

152 protokoll Regelsett som bestemmer hvordan funksjonsenheter kan kommunisere. Se IP, TCP/IP.

153 public domain Se gratisvare.

154 publiseringsmekanismer
Programmer og funksjoner som gjør det mulig å offentliggjøre informasjon på Internett, intranett eller ekstranett.

155 Quick-time Dataselskapet Apples standard for avspilling av digital video på Macintosh-maskiner. Nå også standard i mange Windows-sammenhenger.

156 RAM Random Access Memory. Datamaskinens arbeidshukommelse målt i byte.

157 ruter (eng: router) Nettverkskomponent som ut fra forskjellige alternativer leder nettverkstrafikken den beste veien.

158 sanntid lyd og video (eng: real-time audio/video) Avspilling av lyd- og bildefiler etterhvert som de lastes ned.

159 script Et sett med instruksjoner som kan utføres av et program.

160 server Datamaskin eller program en bruker kan koble seg til for å få adgang til informasjonstjenester i et datanett, f.eks Internett.

161 shareware Programvare som er beskyttet av opphavsrett, men som en bruker fritt kan benytte i en periode. Dersom brukeren bestemmer seg for å ta den i bruk, oppmuntres det til å betale en mindre lisensavgift til rettighetshaveren.

162 Shockwave Macromedias metode for å lage "levende" web-sider. Fungerer i samspill med en plug-in til en nettleser.

163 skrifttype (eng. font) Et sett med tegn som hører sammen pga. utseende.

164 simulert virkelighet (eng: virtual reality) Kunstig, tenkt virkelighet av tid og rom. En virkelighet skapt av mennesker og ikke natur. Begrepet brukes gjerne i forbindelse med begrepet kyberrom.

165 slash Spesialtegnet "/"

166 surfe (eng: to surf) Planløs eller målrettet informasjonssøking på Internett via Internett brukes søkeverktøy som f.eks. Altavista, Excite eller Yahoo.

167 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Gjennom et TCP/IP-basert nettverk som Internett, kan maskiner med unike adresser (IP-adresser) kommunisere med hverandre, uavhengig av maskinplattform. Se protokoll.

168 tekst-telefoni Tekstbasert sanntidskommunikasjon mellom to eller flere brukere på et datanett.

169 Telnet Tekstbasert program som gjør det mulig å logge seg inn på en annen maskin på Internettet, vanligvis en UNIX-maskin.

170 terabyte, TB Måleenhet for datastørrelse gigabytes. Se byte.

171 tilknytningspunkt (eng: node) Node. Et punkt i et datanett der enheter forbindes med linjer. På en oppringt linje fra et modem til en server, går trafikken over en node. En server kan ha mange noder.

172 tilknytningstid (eng: connect time) Den tid en datamaskin er i forbindelse med en annen datamaskin.

173 tjenermaskin Maskin som samtidig kan betjene mange klientmaskiner og/eller andre tjenermaskiner (og dermed mange brukere). Oftest det samme som en server.

174 treff (eng: hit) De dataene som samsvarte med det som ble forespurt i et søk i en datamengde. Alternativt: Antall besøk på en Internett-side (forøvrig et omstridt målebegrep)

175 tunnel/tunnelling Mekanismer for kryptert og sikker kommunikasjon mellom maskiner på utsiden og innsiden av en brannmur.

176 umodererte diskusjonsgrupper
Diskusjonsgrupper uten ansvarlig redaktør. Se UNIX Varemerket for et operativsystem som er mer egnet for bruk på servere enn klientmaskiner. Det mest brukte operativsystemet blant Internett-tilbyderene i dag. Microsofts Windows NT er en konkurrent til UNIX.

177 Tilbake: Ny på Internett
Tilbake: Ny på Internett? Disse: Nyhetsgrupper Begynnelsen Prat på nett Hva er Internett? Hvem hva hvor? Søk og kataloger Web-illustrert Finne frem Handling  


Laste ned ppt "Internett ordliste A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google