Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Fagtemaer, stillinger, masterprogram, forskningen Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad www.umb.no/helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Fagtemaer, stillinger, masterprogram, forskningen Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad www.umb.no/helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Fagtemaer, stillinger, masterprogram, forskningen Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad www.umb.no/helse

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 2 Grønn omsorg: Effekter av dyr og planter på gården i en terapeutisk prosess for mennesker med psykiske lidelser (Norges forskningsråd, AREAL-programmet, 173302/I10, 2006-2010) Bjarne O. Braastad, Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Grete Patil, Marianne T. Gonzalez og Terry Hartig Institutt for plante- og miljøvitenskap Egil W. Martinsen Aker universitetssykehus HF, Psykiatri

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 3 Prosjektorganisering Prosjektleder:Prof. Bjarne O. Braastad Koordinator:Postdoktor Bente Berget (3 år) Grøntmiljø: Grete Patil Stipendiat dyr:Cand.agric. Ingeborg Pedersen (75 % i 4 år) Stipendiat planter:Psykiatr.sykepleier Marianne T. Gonzalez (75 % i 4 år) Masterstudent:Trine Nordaunet, 2007 Faglige veiledere:Prof. Egil W. Martinsen, Ullevål univ.sykehus, Psykiatri Prof. II Terry Hartig, UMB + Uppsala univ., miljøpsykologi F.aman. Marit Kirkevold, UiO, Sykepleievitenskap Prosjektgruppe for øvrig: Nina Glomsrud Saxrud, Norges bondelag, Simon Oosting Wageningen University, NL, Øivind Ekeberg, Univ. i Oslo, Inst. for med. atferdsfag Finansiering:Norges forskningsråd: 56,4 % Forskningsmidler over Jordbruksavtalen: 37,6 % Egeninnsats: 6 % Totalt budsjett:7,15 mill. kr. (2006-2010)

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Grønn omsorg: Husdyr i terapeutisk prosess for mennesker med psykiske lidelser 4 Hund i terapi for slagpasienter Tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Oslo (HiO) og Sunnaas sykehus HF  Masterstudent: Christine Olsen  Hovedveileder: prof. Bjarne O. Braastad, UMB  Biveileder: f.aman. Astrid Bergland, HiO  Finansiering: Helse UMB Mål: Dokumentere eventuelle effekter ved bruk av dyreassistert terapi på mennesker under rehabilitering for hjerneslag, herunder hvilken sammenheng det er mellom selve interaksjonen mellom dyr og menneske og effektene som oppnås.

5 PLANTER, MILJØ OG HELSE Helseeffekt av planter Grete Grindal Patil Institutt for plante- og miljøvitenskap

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 6 Institutt for Plante- og miljøvitenskap  Vi arbeider med anvendte og grunnleggende studier av betydningen for helse og trivsel av restorative elementer i bygd eller urbant miljø. Et restorativt miljø bidrar til å hente igjen mentale ressurser. Vi er opptatt av natur som element i det bygde miljøet, og eksempler på elementer er hva en ser gjennom vinduet, bilder på veggen og innendørsplanter.  Vi er også interessert i å studere betydning av restorative intervensjoner (for eksempel Grønn omsorg) for mennesker med mental tretthet på grunn av en helsemessig utfordring.  Medarbeidere: Grete Patil (førsteamanuensis), Ruth Kjærsti Raanaas (post doc), Marianne Thorsen Gonzalez (stipendiat), Tina Bringslimark (post doc) og Terry Hartig (prof II).

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 7 Pågående prosjekter IPM  Planter i rehabiliteringsmiljø Forskningsprogram: Helse og rehabilitering Prosjektleder: Grete Patil Planlagt tidsrom for prosjektet: 2006-2008  Omgivelsenes betydning for oppmerksomheten Forskningsprogram: Strategiske midler ved UMB Prosjektleder: Ruth Kjærsti Raanaas Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007-2009

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 8 Planlagte prosjekter ved IPM  Prosjekttittel: Livslyst i godt innemiljø (sendes via LHL i 2008) Prosjektleder: Grete Patil Planlagt tidsrom for prosjektet: august til desember 2008 Hvilket forskningsprogram det skal søkes midler fra: Helse og rehabilitering. I samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som ønsker et formidlingsprosjekt om kunnskap om fysiske faktorer (inneklima og estetiske faktorer) av betydning for innemiljø i barnehager og skoler.

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 9  Prosjekt tittel: Psychological effects of wood use in indoor settings. Prosjektleder: Grete Patil Samarbeidspartnere: Norsk Treteknisk institutt. Hovedmål: Study possible psychological and health related benefits of wood used in indoor environments. Omfang og tidsrom: 30% post doc stilling for Tina Bringslimark 2008-2010. NFR-program søknaden går til: KMB i TRE-programmet.

10 NATUR OG HELSE Helseeffekt av natur Sjur Baardsen Institutt for naturforvaltning

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 11 Planlagte prosjekter ved INA  Prosjekttittel: Forest for Human Health and Well-being Prosjektleder: Catherine Lorentzen (Sjur Baardsen) Planlagt tidsrom for prosjektet: 2008-2011 (4 år) Hvilket forskningsprogram det søkes midler fra: Folkehelseprogrammet

12 LANDSKAP OG HELSE Helseeffekt av landskapselementer Marit Tveit og Gary Fry, Institutt for landskapsplanlegging

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 13 Pågående prosjekter ILP  How the environment affords physical activity in adolescents Forskningsprogram: Folkehelseprogrammet Prosjektleder: Kine Halvorsen Thorén Planlagt tidsrom for prosjektet: 1.6. 2007 – 2010 Samarbeid med UMB/IMT og Høgskolen i Telemark  Restorative quality of natural and urban landscapes Prosjektleder: Gary Fry Stipendiat: Helena Nordh

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 14 Planlagte prosjekter ved ILP  Foreløpig prosjekttittel/tema: Grønn helse i byen: Brobygging mellom kunnskap og praksis i forvaltning av kvalitet på grønne lunger Vårt innspill er til delprosjekt 2 som omhandler status for den urbane grønnstrukturen og en undersøkelse av forvaltning og virkemidler. Casestudium av kommunene i Stor-Oslo Prosjektleder: Oslo og Omland Friluftsråd for hele søknaden. For Delprosjekt 2: Kine Halvorsen Thorén Planlagt tidsrom for prosjektet: høsten 2007 – ut året 2008 Hvilket forskningsprogram det skal søkes midler fra: Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer. Helse og rehabilitering.

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 15 Temaer fra postdoc Hägerhälls tidligere svenske prosjekter det er aktuelt å videreføre ved ILP  Perceptuella och fysiologiska reaktioner på fraktala egenskaper i miljöer  En undersökning av de fraktala parametrarna som maximerar den fysiologiska reaktionen på naturens mönster  Slappna av med fascinerande bilder - en studie om fysiologiska reaktioner på mönster med självlikformighet.  Virtual reality i Vägbyggandets tjänst  Restorative and non restorative natural and built environments – Preference, perceived restorativeness and fractal properties.

16 Dept of Mathematical Sciences and Technology Geographical Information Science [ Miljø-Helse-UMB ] = Spatial epidemiologi by GIS* *GIS = Geographical information Science EpidemiologiGIS Owe Løfman, MD,PhD, Prof. Institutt for matematiske realfag og teknologi

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 17 Planlagte prosjekter ved IMT - I  Background radiation and cancer outcome Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007 – 2008  Allergy in schoolchildren – rural-urban pattern and impact of socio-economic determinants Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007-2008  Type-I diabetes in children – rural-urban pattern and impact of socio-economic determinants Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007  Type-I diabetes in children – geochemical correlates (metals) Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007 - 2008

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 18 Planlagte prosjekter ved IMT - II  Multiple sclerosis and Lyme disease. Geographical correlates and associations with UV-radiation, Vitamin D-status and distribution of tic vectors Planlagt tidsrom for prosjektet: Phase I: 2007  Osteoporotic fractures (Hip fractures) – geographical distribution Planlagt tidsrom for prosjektet: 2008  Prostatic cancer - geographical distribution, rural- urban- and socioeconomic gradients. Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007  Variations in urban air quality and association with acute respiratory symptoms Planlagt tidsrom for prosjektet: 2007 -2008

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 19 Foreløpig planlagte prosjekter ved IMT  Establishment of a geodatabase for environmental health studies Planlagt tidsrom for prosjektet: Start 2008 ?  Is there an association between prescription of bisphosphonates and hip fracture incidence – a spatial analysis? Planlagt tidsrom for prosjektet: Start 2008 ?

20 Helseøkonomi ved UMB “En økonom er en person som kjenner kostnadene ved alt og verdien av ingenting” (fritt etter Oscar Wilde) Ståle Navrud, Eirik Romstad og Sverre Grepperud Institutt for økonomi og ressursforvaltning

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HELSE UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet 21 Pågående og planlagte prosjekter ved IØR  EU-prosjektet "VERHI-Children", Valuation of Environmentally-Related Health Impacts with a particular focus on children"; se http://www.oecd.org/site/0,2865,en_21571361_36146795_ 1_1_1_1_1,00.html http://www.oecd.org/site/0,2865,en_21571361_36146795_ 1_1_1_1_1,00.html  ønsker å være med på søknader andre i forskergruppa initierer hvor økonomifaget kommer inn som en mindre del av prosjektet.


Laste ned ppt "Helse UMB: Forskergruppe Natur, helse og livskvalitet Fagtemaer, stillinger, masterprogram, forskningen Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad www.umb.no/helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google