Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ”"— Utskrift av presentasjonen:

1 FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ”
Passivhus Norden Gøteborg

2 Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo

3 Veidekke ASA Veidekke i korte trekk
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap, med ansatte og en omsetning på 20 milliarder kroner (2012). Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i aldri gått med underskudd. Tre virksomhetsområder Entreprenør: Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark (Hoffmann) Eiendom: Utvikling og salg av boliger i egen regi i Norge og Sverige Industri: Virksomhet innen asfalt, pukk og grus og veivedlikehold i Norge og Sverige

4 35 % 20 % 30 % 15 %

5 FutureBuilt 10 årig program med visjon om klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Målsetningen er å realisere forbildeprosjekter 50% reduksjon i CO2-utslipp knyttet til bygningsmaterialer, energi og transport i forhold til dagens praksis Gjennom: Kimagassregnskap – CO2 Materialdokumentasjon - EPD Miljøoppfølgingsplan Lavt energiforbruk = passivhusnivå

6 Bjørnsletta Skole – ”First Passivehouse School in Oslo ”
Undervisningsbygg Oslo KF Totalentreprise 270 mill Barne- og ungdomsskole med plass til 790 elever Nybygg og flerbrukshall totalt m2 Teknisk ferdigstillelse ved årsskifte og overlevering skolestart høsten 2014 Oslo’s første fullskala skoleanlegg og flerbrukshall med passivhusstandard

7 Hvordan nå vår strategi ”Veidekke best på miljø i praksis”
Vår IP tankegang også i energiprosjektering og utførelse. Alle ledd må delta aktivt og involveres. Veidekke har kunnskap og kompetanse i ”eget hus” for gjennomføring av prosjekter med høyt ambisjonsnivå for energi og miljø. Lang tids fokus på tetthet, kuldebroløsninger og riktig utførelse av klimavegg gir gode resultater. Erfaringsutveksling internt og eksternt for å spre og øke egen kompetanse. Kost/nytte vurderinger av tiltak. Det skal også være lønnsomt for kunden å bygge miljøvennlig ! Utnytte kunnskap fra prosjektene som KLP-bygget, Bellonahuset, Kunnskapssenteret, Statnett m.fl Vi styrer prosessen – de riktige valgene baseres på innspill fra alle. Tverrfaglighet er stikkordet. Samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)

8 Utfordringer, når kravene til energi og miljø øker
Behov for tverrfaglig kompetanse Behov for spisskompetanse. Komplekse tekniske anlegg- krever riktig kompetanse. Evne til å se helheten, hvilke tiltak ”lønner” seg. Energi/miljø/økonomi. Løpende oppfølging for å holde riktig retning. TUE styrer egne konsulenter Hvordan få ut det beste innen faget? Hvordan få leverandørene på banen? Hvordan utfordre alle, slik at de bidrar til det beste for prosjektet? Økt krav til dokumentasjon.

9 Hvordan vi har jobbet Oppstartsamling med fokus på energi, miljø og samarbeidsform.. Egen energikoordinator for å ivareta tverrfaglighet, energi, miljø og tekniske anlegg Benyttet riktig kompetanse og ressurser for å få en felles og riktig plattform. Energimøter – fokus - involvering gjennom IP/IPP riktig team, med stort engasjement prosjektering – drift Involvering av tekniske underentreprenører og leverandører Energioppfølging plan Status rapportert hver måned Beregninger i forkant av tiltak, med kost/nytte vurderinger Bygningskropp Produksjonsledd tidlig på plass, for delaktighet i detaljer og løsninger Nært samarbeid arkitekt-produksjon-leverandører. Intern konkurranse i VD Fokus på optimalisering av løsninger -lov å komme med forslag. Erfaringsoverføring mellom prosjektene i egne rekker. Statusnotat ved milepeler - Energinotat Løpende klimagassregnskap (CO2)

10 Evaluering av arbeidsform- tilbakemelding fra våre samarbeidspartnere
”RIB er en viktig premissgiver for gode detaljer. Bra med høyt fokus på kuldebrodetaljer” ”Flinke til å prioritere de viktigste tiltakene først. Varmepumpe, ventilasjonssystem, energiberegninger, lys”. ”Kvalitetssikring med ekstern kompetanse har fungert meget bra” ”Beslutningsunderlag har være godt gjennomarbeidet” ”Integratorrollen må være mer synlig og aktiv tidlig i detaljprosjekteringen” ”Kost/nytte beregninger er nytt for oss og meget tidkrevende” ”Veldig nyttig å bruke kompetansen til underentreprenørene/ leverandørene, men ha et kritisk blikk på forslagene” ”Viktig å få avklart ansvarsforhold tidlig” ”Ressursperson med energi som hovedfokus gjennom hele prosjektet har vært uunværlig” ”Ekstern kompetanse er brukt til riktig tid og i riktig omfang” ”Sammen har vi kompletert hverandre”

11 Bjørnsletta Skole – tiltak
Tett bygningskropp – lekkasjetall = 0,23 oms/t Isolering Yttervegger (snitt mm) Tak (snitt 450 mm) Gulv (snitt 200 mm) Vinduer/dører U-verdi < 0,8 W/m2K Kuldebroberegning gir 0,03 W/m2K Geovarmeanlegg 17 brønner a 200m Moderne varmepumpe dekker over 90 % av oppvarmingsbehov inkl. varmt forbruksvann. Varmegjenvinnere med høy virkningsgrad 85 % Desentralisert styring av ventilasjon – rask respons gir spart energi Utvendig automatisk solavskjerming med optimalisert styring Effektiv utnyttelse av dagslys kombinert med energieffektive belysningssystemer Stort omfang av termiske målere og strømmålere, for god oppfølging og dokumentasjon av virkelig energiforbruk

12 Oppsummert Vi lykkes best når vi involverer tilgjengelig kompetanse i tett samspill med alle involverte. Byggherre, leietakere, arkitekt, konsulenter, TUE, UE og leverandører. Våre håndverkere er med! Tverrfaglighet er stikkordet!

13 Tanker om fremtiden Veidekke har som ambisjon å utvikle og gjennomføre prosjekt som utfordrer oss, og videreutvikler i forhold til å opprettholde vår kompetanse.


Laste ned ppt "FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google