Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ” Passivhus Norden 2013 - Gøteborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ” Passivhus Norden 2013 - Gøteborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ” Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

2 Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo

3 Veidekke ASA Veidekke i korte trekk ■Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap, med 6.300 ansatte og en omsetning på 20 milliarder kroner (2012). ■Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd. Tre virksomhetsområder ■Entreprenør: Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark (Hoffmann) ■Eiendom: Utvikling og salg av boliger i egen regi i Norge og Sverige ■Industri: Virksomhet innen asfalt, pukk og grus og veivedlikehold i Norge og Sverige

4 35 %20 % 30 %15 %

5 FutureBuilt ■10 årig program med visjon om klimaeffektiv arkitektur og byutvikling ■Målsetningen er å realisere forbildeprosjekter ■50% reduksjon i CO 2 -utslipp knyttet til bygningsmaterialer, energi og transport i forhold til dagens praksis Gjennom: ■Kimagassregnskap – CO 2 ■Materialdokumentasjon - EPD ■Miljøoppfølgingsplan ■Lavt energiforbruk = passivhusnivå

6 Bjørnsletta Skole – ”First Passivehouse School in Oslo ” ■Undervisningsbygg Oslo KF ■Totalentreprise 270 mill ■Barne- og ungdomsskole med plass til 790 elever ■Nybygg og flerbrukshall totalt 10.200 m 2 ■Teknisk ferdigstillelse ved årsskifte og overlevering skolestart høsten 2014 ■Oslo’s første fullskala skoleanlegg og flerbrukshall med passivhusstandard

7 Hvordan nå vår strategi ”Veidekke best på miljø i praksis” ■Vår IP tankegang også i energiprosjektering og utførelse. Alle ledd må delta aktivt og involveres.  Veidekke har kunnskap og kompetanse i ”eget hus” for gjennomføring av prosjekter med høyt ambisjonsnivå for energi og miljø.  Lang tids fokus på tetthet, kuldebroløsninger og riktig utførelse av klimavegg gir gode resultater.  Erfaringsutveksling internt og eksternt for å spre og øke egen kompetanse.  Kost/nytte vurderinger av tiltak. Det skal også være lønnsomt for kunden å bygge miljøvennlig !  Utnytte kunnskap fra prosjektene som KLP-bygget, Bellonahuset, Kunnskapssenteret, Statnett m.fl  Vi styrer prosessen – de riktige valgene baseres på innspill fra alle. Tverrfaglighet er stikkordet.  Samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)

8 Utfordringer, når kravene til energi og miljø øker ■Behov for tverrfaglig kompetanse ■Behov for spisskompetanse. ■Komplekse tekniske anlegg- krever riktig kompetanse. ■Evne til å se helheten, hvilke tiltak ”lønner” seg. Energi/miljø/økonomi. ■Løpende oppfølging for å holde riktig retning. ■TUE styrer egne konsulenter  Hvordan få ut det beste innen faget?  Hvordan få leverandørene på banen? ■Hvordan utfordre alle, slik at de bidrar til det beste for prosjektet? ■Økt krav til dokumentasjon.

9 Hvordan vi har jobbet ■Oppstartsamling med fokus på energi, miljø og samarbeidsform.. ■Egen energikoordinator for å ivareta tverrfaglighet, energi, miljø og tekniske anlegg ■Benyttet riktig kompetanse og ressurser for å få en felles og riktig plattform. ■Energimøter – fokus - involvering gjennom IP/IPP  riktig team, med stort engasjement  prosjektering – drift  Involvering av tekniske underentreprenører og leverandører ■Energioppfølging plan  Status rapportert hver måned ■Beregninger i forkant av tiltak, med kost/nytte vurderinger ■Bygningskropp  Produksjonsledd tidlig på plass, for delaktighet i detaljer og løsninger  Nært samarbeid arkitekt-produksjon-leverandører.  Intern konkurranse i VD  Fokus på optimalisering av løsninger -lov å komme med forslag. Erfaringsoverføring mellom prosjektene i egne rekker. ■Statusnotat ved milepeler - Energinotat ■Løpende klimagassregnskap (CO 2 )

10 Evaluering av arbeidsform- tilbakemelding fra våre samarbeidspartnere ■”RIB er en viktig premissgiver for gode detaljer. Bra med høyt fokus på kuldebrodetaljer” ■”Flinke til å prioritere de viktigste tiltakene først. Varmepumpe, ventilasjonssystem, energiberegninger, lys”. ■”Kvalitetssikring med ekstern kompetanse har fungert meget bra” ■”Beslutningsunderlag har være godt gjennomarbeidet” ■”Integratorrollen må være mer synlig og aktiv tidlig i detaljprosjekteringen” ■”Kost/nytte beregninger er nytt for oss og meget tidkrevende” ■”Veldig nyttig å bruke kompetansen til underentreprenørene/ leverandørene, men ha et kritisk blikk på forslagene” ■”Viktig å få avklart ansvarsforhold tidlig” ■”Ressursperson med energi som hovedfokus gjennom hele prosjektet har vært uunværlig” ■”Ekstern kompetanse er brukt til riktig tid og i riktig omfang” ■”Sammen har vi kompletert hverandre”

11 Bjørnsletta Skole – tiltak ■Tett bygningskropp – lekkasjetall = 0,23 oms/t ■Isolering  Yttervegger (snitt 350-400 mm)  Tak (snitt 450 mm)  Gulv (snitt 200 mm) ■Vinduer/dører U-verdi < 0,8 W/m 2 K ■Kuldebroberegning gir 0,03 W/m 2 K ■Geovarmeanlegg 17 brønner a 200m ■Moderne varmepumpe dekker over 90 % av oppvarmingsbehov inkl. varmt forbruksvann. ■Varmegjenvinnere med høy virkningsgrad 85 % ■Desentralisert styring av ventilasjon – rask respons gir spart energi ■Utvendig automatisk solavskjerming med optimalisert styring ■Effektiv utnyttelse av dagslys kombinert med energieffektive belysningssystemer ■ Stort omfang av termiske målere og strømmålere, for god oppfølging og dokumentasjon av virkelig energiforbruk

12 Oppsummert ■Vi lykkes best når vi involverer tilgjengelig kompetanse i tett samspill med alle involverte. ■Byggherre, leietakere, arkitekt, konsulenter, TUE, UE og leverandører. ■Våre håndverkere er med! ■Tverrfaglighet er stikkordet!

13 Tanker om fremtiden ■Veidekke har som ambisjon å utvikle og gjennomføre prosjekt som utfordrer oss, og videreutvikler i forhold til å opprettholde vår kompetanse.


Laste ned ppt "FutureBuilt Bjørnsletta skole ”First passivhouse School in Oslo ” Passivhus Norden 2013 - Gøteborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google