Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er risikosonene? Missiologisk Forum 21. november 2013 Transparency International Norge Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro www.transparency.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er risikosonene? Missiologisk Forum 21. november 2013 Transparency International Norge Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro www.transparency.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er risikosonene? Missiologisk Forum 21. november 2013 Transparency International Norge Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro www.transparency.no

2 Transparency International •Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. •Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon

3 TIs tilnærming •TI bekjemper korrupsjon gjennom bevisstgjøring og forebyggende arbeid •TI foretar undersøkelser og analyserer •TI driver ikke med etterforskning •TI er nøytral partipolitisk •TI kombinerer lokal forankring med internasjonal ekspertise •TI lager koalisjoner mot korrupsjon INTEGRITET myndigheter og offentlig sektor sivilsamfunnetprivat sektor

4 •Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling verv eller oppdrag, eller •Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag (straffeloven, para. 276, a og b) •Storstilet korrupsjon •Korrupsjon i offentlig og privat sektor •Korrupsjon innad i privat sektor •Korrupsjon versus annen økonomisk kriminalitet Hva er korrupsjon?

5 ”Utilbørlige fordelsoverføringer” •Gaver •Fri bruk av leilighet, hytte etc •Fremtidige forretninger eller ansettelse •Reiser, innkvartering og arrangementer •Seksuelle tjenester •Betaling av private utgifter •Lån fra leverandør •Dekning av familieutgifter •Betaling av deltakelse på sportsarrangementer ++  Må klargjøres best mulig/”Veileder”

6 Faktorer som bidrar til korrupsjon •Grådighet •Uvitenhet om lover og regler •Man gjør slik man alltid har gjort, og slik alle andre gjør. •Lite åpenhet og innsyn •Liten risiko for å bli oppdaget •Sosialt akseptabelt •Hard konkurranse, vilje til å ta risiko •Vide fullmakter, skjønnsmessige regler •Omtrentlig etterlevelse av reglene •Uklare ansvarsforhold

7 Korrekt, habilt, etisk Straffbar korrupsjon Korrupsjonssklie Glidende overganger

8 Utsatte virksomheter i Norge Korrupsjon kan forekomme i alle sektorer og på alle nivåer, men det er noen sektorer som har vist seg spesielt sårbare: •Olje- og gass industrien •Norsk næringsliv i utlandet •Bistand til fattige land •Norske kommuner

9 Sårbare virksomheter internasjonalt •Byggebransjen •Våpen og forsvarsindustrien •Olje og gass •Eiendom •Telekommunikasjon •Kraftindustrien •Gruveindustien Kilde: TI Bribe Payers Index

10

11

12 Bribe Payers Index •”Motstykket” til CPI, kartlegger hvor stor tilbøyeligheten er i ledende eksportland til at store selskaper betaler bestikkelser i importland •Sist gjennomført i 2011. •28 land rangert i forhold til bestikkelser i næringslivet •Selskaper i Russland, Kina og Mexico er svært tilbøyelige til å bruke bestikkelser i utviklingsland. •Stor sannsynlighet for å bestikke i utlandet er India, Italia, Hong Kong og Brazil.

13 Source: Transparency International Global Corruption Barometer

14 Det nasjonale integritetssystemet… •…består av 12 ”søyler ” •de institusjoner/sektorer i et land som er viktige i kampen mot korrupsjon –Robuste og velfungerende => lav korrupsjonsrisiko –Svake og ikke-fungerende => høy korrupsjonsrisiko

15 National Integrity Study (NIS)

16 PRIVATE S O C I E T Y’ S V A L U E S P U B L I C A W A R E N E S S QUALITY OF LIFE RULE OF LAW AUDITOR GENERAL OMBUDSMAN WATCHDOG AGENCIES PUBLIC SERVICE LEGISLATURE EXECUTIVE JUDICIARY N A T I O N A L I N T E G R I T Y CIVIL SECTOR SOCIETY INTERNATION L ACTORS MEDIA SUSTAIN- ABLE DEVELOP- MENT A Dysfunctional NIS

17 Anbefalinger 1.Obligatorisk registrering av folkevalgtes verv og økonomiske interesser 2.Styrke gjennomsiktigheten hos offentlige myndigheter og forvaltning a. å fjerne unntaksbestemmelsen for offentlige selskaper uten ansatte, og b. bedre praktisering av forvaltnings- og offentleglova 3.Habilitetsregler og lobbyregister for stortingsrepresentantene må innføres 4.Domstolenes uavhengighet – bruk av midlertidig tilsatte dommere bør begrenses 5.Styrke ressursprioriteringen av økonomisk kriminalitet 6.Bedre harmoni mellom foretaksstraff og anbudsnektelse i det offentlige 7.Ytterligere styrking av varslerinstituttet 8.Økt bevissthet om rapporteringen av mistenkelige transaksjoner til Økokrim 9.Bedre rapportering om selskapers utenlandsvirksomhet (LLR)

18 Bistand og korrupsjon To utfordringer •å bruke bistand og bistandssamarbeid for å begrense og bekjempe korrupsjon og bidra til styresettreformer i mottakerlandene •å sørge for at det ikke er korrupsjon i norsk bistand og bistandsprosjekter.

19 Aktuelt tema? JA

20

21

22 Riksrevisjonens vurdering av norsk bistand og korrupsjon Styrke: •UD/Norad har satt i gang en rekke tiltak i løpet av de senere årene for å motvirke korrupsjon i bistanden, MEN det er ikke nok Svakhetene som trekkes fram: •For lite kapasitet på ambassadene til å avdekke korrupsjon •Korupsjonsrisiko blir ikke tilstrekkelig vektlagt i planleggingen av utviklingsprosjekter •Den multilaterale bistanden blir ikke tilstrekkelig fulgt opp i forhold til anti-korrrupsjon

23 Prosjektstøtte: Risikoområde –Valg av prosjekt –Prosjektutforming –Innkjøp –Iverksetting –Økonomisk styring –Evaluering

24 Budsjettstøtte: tiltak for større åpenhet: •Budsjettstøtte: tiltak for større åpenhet: –Unngå aktiviteter utenfor budsjettet –Sunne styringssystemer for budsjett- og regnskap –Gjøre informasjonen tilgjengelig –Bygge regnskapskompetanse –Bygge kompetanse hos parlamentarikere –Sporing av offentlig forbruk (Public Expenditure Tracking Surveys – PETS) –Sterke uavhengige revisjonsinstitusjoner

25 TI HANDBOOK OF GOOD PRACTICES Norwegian Refugee Council 25 May, 2011 Transparency International PREVENTING CORRUPTION IN HUMANITARIAN OPERATIONS

26 26 KEY RECOMMENDATIONS  Address corruption as a strategic issue-- part of quality assurance, accountability and good management  Integrate corruption risk analysis into emergency preparedness and disaster risk reduction work. Build into staff training programs  Ensure separation of duties and group decision- making; ensure diversity in work units to avoid bias  Intensify on-site monitoring, essential to deterring and detecting corruption, including by independent CSOs

27 27 KEY RECOMMENDATIONS (cont)  Provide greater information transparency to beneficiaries, affected country governments and local CSOs  Empower recipient communities through beneficiary accountability programs, which require safe, appropriate complaint mechanisms  Little open discussion of corruption within or among agencies, inhibiting transparent reporting and complaints. Break the taboo about corruption risks and share information for joint responses


Laste ned ppt "Hva er risikosonene? Missiologisk Forum 21. november 2013 Transparency International Norge Spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro www.transparency.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google