Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte 25.02.14. Dagens agenda 16.15Bespisning / enkel servering 16.45Åpning/velkommen v/John Fiskvik – Oslo og Omegn Bilbransjeforening 17.00Teknisk/teknologisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte 25.02.14. Dagens agenda 16.15Bespisning / enkel servering 16.45Åpning/velkommen v/John Fiskvik – Oslo og Omegn Bilbransjeforening 17.00Teknisk/teknologisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte 25.02.14

2 Dagens agenda 16.15Bespisning / enkel servering 16.45Åpning/velkommen v/John Fiskvik – Oslo og Omegn Bilbransjeforening 17.00Teknisk/teknologisk utvikling og kompetansebehov for frittstående verksteder i fremtiden v/Kjell Teige – Promeister Academy 17.35Kompetanse, drift samt generell informasjon fra NBF av betydning for frittstående verksteder v/Tor Simonsen – Norges Bilbransjeforbund 17.55FIGIEFAs arbeid for å sikre frittstående tilgang til teknisk informasjon, elektroniske serviceskjemaer etc. v/Arild Hansen – Autobransjens Leverandørforening 18.05Pause (omvisning i lokalene til BKK for de som ønsker…) 18.15Rekruttering og lærlingordning – like viktig uansett type virksomhet v/Gunnar Bjørntvedt – Norges Bilbransjeforbund 18.25Ledelse – like viktig om du er stor eller liten v/Svein Oftedal – Würth Norge / Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter 18.45Mersalg – hvordan og hvorfor? v/John Fiskvik 19.00Trusler og muligheter for frittstående verksteder v/Trygve Larsen – Motorbransjen 19.20Paneldebatt; Suksesskriteria for frittstående verksteder i tiden fremover. Paneldeltagere; Tor Simonsen – Norges Bilbransjeforbund, Arild Hansen – Autobransjens Leverandørforening, Georg Nygård – Snap Drive, Ole Helge Ratvik – SjekkPunkt, Thomas Engebretsen – Oslo og Omegn Bilbransjeforening /Ødegården Auto 20.00Oppsummering/avslutning

3 Medlemsmøte 25.02.14 •Oslo og Omegn Bilbransjeforening jobber aktivt og proaktivt på en rekke områder, og i størst mulig grad gjennom NBF sentralt (størst mulig grad av påvirkning). •Således er vi sterkt involvert i en rekke prosesser som organiseres gjennom NBF, og som i enkelte tilfeller også er initiert av vår forening og/eller våre medlemmer. •Eksempler på dette er : –Prosess ny PKK-forskrift (inkl. innvirkning på priser, rolle som kontrollorgan osv.) –Styringsgruppe rekruttering og opplæring / nært samarbeid opplæringskontorer –Styringsgruppe / brukergruppe Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter (BKK) –Samarbeidsutvalg UDE (vekslingsløp, hospiteringsordning for lærere osv.) –Systematisk og målrettet arbeid mot useriøse og uautoriserte aktører –Fortløpende engasjert i ad hoc arbeid sammen med NBF; f.eks planlegging av agenda for Servicemarked14 22.-23.oktober – med mange aktuelle temaområder: Kundene, fremtiden, prosess/drift/økonomi, rekruttering/utdanning/omdømme, HMS/miljø/jus/useriøse aktører (mye å hente for frittstående – sørg for å delta…) –Arbeidsgruppe medlemsgrunnlag / kriteria for medlemskap i NBF –Politisk/økonomisk gruppe skade/lakk (bl.a. møter med de største forsikringsselskaper) –Faggruppe skade/lakk; Revidert lakkveiledning osv. –Sikre bilskadereparasjoner og ny DBS (status, videre fremdrift) –Smart-repair og HMS (ny veiledning/krav til ventilasjon osv.) –MYSBY6 (engasjement i ny tidsstudie for karosserireparasjoner) –Delepriser i DBS Frittstående aktører – en viktig del av vår medlemsmasse og vår agenda…

4 Medlemsmøte 25.02.14 Kilde: MotorBransjen Totalt er det registrert 1.253 kjedeverksteder i Norge (+ 20 Snap Drive verksteder) Et stadig synkende fåtall står utenfor kjedene (ca. 100-150?) Marginalt yngre bilpark ved utgangen av 2013; 10,4 år? (156.591 biler skrotet i 2013 mot 121.609 i år 2012 – 29 % økning) Frittstående verksteder i Norge (mekanisk) – stadig økende konsolidering i kjeder…

5 Medlemsmøte 25.02.14 Kilde: MotorBransjen Frittstående verksteder i Oslo – «kun» 43 verksteder (inkl.5 Snap Drive verksteder) Merkeverksteder dominerer fullstendig i Oslo, og står for mer enn 80 % av markedet Oslo har landets laveste antall biler pro capita, og landets laveste snittalder (8,2 år)

6 Medlemsmøte 25.02.14 Kilde: MotorBransjen Mer balanse i Akershus, hvor frittstående står for ca. 1/3 av markedet Akershus har blant landets høyeste antall biler pro capita, og har nærmere 2 år høyere snittalder på bilparken enn Oslo Frittstående verksteder i Oslo – hele 118 verksteder (inkl.5 Snap Drive verksteder)

7 Medlemsmøte 25.02.14 SWOT ettermarked/frittstående (eksempler) Styrker: - Raskt økende bilbestand (spesielt i vårt distrikt) - Stabilt (økende?)/langsiktig behov - Solid opplegg på rekrutteringssiden (opplæringskontorer, vilje til rekruttering gjennom lærling-ordningen og godt samarbeid med skolene, vilje til nytenkning, NBF) - Mange faglig sterke aktører… Svakheter: - Manglende evne (og vilje?) til endring og omstilling (både verkstedprosess og kundeprosess) - Manglende kompetanse på nett og om nye handlemønstre hos kundene - Teknisk kompetanse (gap mellom kompleksitet og kunnskaper) - Manglende samhandling i bransjen - Engasjement (nok med seg selv?) Muligheter: - Digitalisering / nye plattformer - Spesialisering (bestemme seg for hva man skal være god på – og være best på nettopp det…) - Prosessforbedring (både drift / interne og vs. kunder) - Jobbe ut fra forutsetningen om det både er rom (og behov) for både frittstående og merkeverksteder - Kamp mot useriøse/uautoriserte Trusler: - Stadig bedre kvalitet på nye biler – lengre serviceintervaller (færre «vanlige» jobber – mer feilsøking) - Fortsatt svakt omdømme / renommé i bilbransjen - Useriøse/uautoriserte aktører - 5 års nybilgaranti - For svak/lav rekruttering - Ensidig fokus på pris som eneste / viktigste konkurransekriterium

8 Medlemsmøte 25.02.14 Fra Oslo og Omegn Bilbransjeforening (195 medl.) til Oslo og Akershus Bilbransjeforening Forutsetter fusjon med Romerike BF (19 medl.)… Hele området vil i fremtid utvikles til ett urbant område med felles utfordringer og etter hvert nærmere 2 mill. innbyggere, og bilbestanden her vil vokse vesentlig raskere enn i landet for øvrig (30 % vekst frem til 2030). Viktig med 1-én sterk forening! Geografisk dekning vil derved matche både fremtidig urban regionsutvikling samt organiseringen av Oslo og Akershus Opplæringskontor i Bilfag AS, NHO region Oslo og Akershus osv. osv. Representanter for alle fagområder i styret og nødvendig dekning fra alle 5-fem geografiske områder vil styrke de enkelte medlemsgrupper; • Frittstående aktører/reservedeler • Opplæring og rekruttering • Verksteder /ettermarked • Skade/lakk • Nye biler • Brukte biler • Nyttekjøretøyer (last og buss) Dagens 215 medlemmer bør kunne økes til 300?! Ytterligere styrke samarbeid/samhandling med NBF Vi jobber dessuten aktivt med fremtidig organisering av lokalforeningen; Oslo og Akershus Bilbransjeforening

9 Medlemsmøte 25.02.14


Laste ned ppt "Medlemsmøte 25.02.14. Dagens agenda 16.15Bespisning / enkel servering 16.45Åpning/velkommen v/John Fiskvik – Oslo og Omegn Bilbransjeforening 17.00Teknisk/teknologisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google