Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening
Medlemsmøte Frittstående verksteder Tirsdag 25.februar 2014 Velkommen !

2 Dagens agenda 16.15 Bespisning / enkel servering
16.45 Åpning/velkommen v/John Fiskvik – Oslo og Omegn Bilbransjeforening 17.00 Teknisk/teknologisk utvikling og kompetansebehov for frittstående verksteder i fremtiden v/Kjell Teige – Promeister Academy 17.35 Kompetanse, drift samt generell informasjon fra NBF av betydning for frittstående verksteder v/Tor Simonsen – Norges Bilbransjeforbund 17.55 FIGIEFAs arbeid for å sikre frittstående tilgang til teknisk informasjon, elektroniske serviceskjemaer etc. v/Arild Hansen – Autobransjens Leverandørforening 18.05 Pause (omvisning i lokalene til BKK for de som ønsker…) 18.15 Rekruttering og lærlingordning – like viktig uansett type virksomhet v/Gunnar Bjørntvedt – Norges Bilbransjeforbund 18.25 Ledelse – like viktig om du er stor eller liten v/Svein Oftedal – Würth Norge / Bilbransjens Kurs og Kompetansesenter 18.45 Mersalg – hvordan og hvorfor? v/John Fiskvik 19.00 Trusler og muligheter for frittstående verksteder v/Trygve Larsen – Motorbransjen 19.20 Paneldebatt; Suksesskriteria for frittstående verksteder i tiden fremover. Paneldeltagere; Tor Simonsen – Norges Bilbransjeforbund, Arild Hansen – Autobransjens Leverandørforening, Georg Nygård – Snap Drive, Ole Helge Ratvik – SjekkPunkt, Thomas Engebretsen – Oslo og Omegn Bilbransjeforening /Ødegården Auto 20.00 Oppsummering/avslutning Hva med de andre 60% av markedet Skadebehandlingen vil være like god

3 Frittstående aktører – en viktig del av vår medlemsmasse og vår agenda…
Oslo og Omegn Bilbransjeforening jobber aktivt og proaktivt på en rekke områder, og i størst mulig grad gjennom NBF sentralt (størst mulig grad av påvirkning). Således er vi sterkt involvert i en rekke prosesser som organiseres gjennom NBF, og som i enkelte tilfeller også er initiert av vår forening og/eller våre medlemmer. Eksempler på dette er : Prosess ny PKK-forskrift (inkl. innvirkning på priser, rolle som kontrollorgan osv.) Styringsgruppe rekruttering og opplæring / nært samarbeid opplæringskontorer Styringsgruppe / brukergruppe Bilbransjens Kurs- og Kompetansesenter (BKK) Samarbeidsutvalg UDE (vekslingsløp, hospiteringsordning for lærere osv.) Systematisk og målrettet arbeid mot useriøse og uautoriserte aktører Fortløpende engasjert i ad hoc arbeid sammen med NBF; f.eks planlegging av agenda for Servicemarked oktober – med mange aktuelle temaområder: Kundene, fremtiden, prosess/drift/økonomi, rekruttering/utdanning/omdømme, HMS/miljø/jus/useriøse aktører (mye å hente for frittstående – sørg for å delta…) Arbeidsgruppe medlemsgrunnlag / kriteria for medlemskap i NBF Politisk/økonomisk gruppe skade/lakk (bl.a. møter med de største forsikringsselskaper) Faggruppe skade/lakk; Revidert lakkveiledning osv. Sikre bilskadereparasjoner og ny DBS (status, videre fremdrift) Smart-repair og HMS (ny veiledning/krav til ventilasjon osv.) MYSBY6 (engasjement i ny tidsstudie for karosserireparasjoner) Delepriser i DBS Hva med de andre 60% av markedet Skadebehandlingen vil være like god

4 Et stadig synkende fåtall står utenfor kjedene (ca. 100-150?)
Frittstående verksteder i Norge (mekanisk) – stadig økende konsolidering i kjeder… Totalt er det registrert kjedeverksteder i Norge (+ 20 Snap Drive verksteder) Et stadig synkende fåtall står utenfor kjedene (ca ?) Marginalt yngre bilpark ved utgangen av 2013; 10,4 år? ( biler skrotet i 2013 mot i år 2012 – 29 % økning) Kilde: MotorBransjen

5 Frittstående verksteder i Oslo – «kun» 43 verksteder (inkl
Frittstående verksteder i Oslo – «kun» 43 verksteder (inkl.5 Snap Drive verksteder) Merkeverksteder dominerer fullstendig i Oslo, og står for mer enn 80 % av markedet Oslo har landets laveste antall biler pro capita, og landets laveste snittalder (8,2 år) Kilde: MotorBransjen

6 Mer balanse i Akershus, hvor frittstående står for ca. 1/3 av markedet
Frittstående verksteder i Oslo – hele 118 verksteder (inkl.5 Snap Drive verksteder) Mer balanse i Akershus, hvor frittstående står for ca. 1/3 av markedet Akershus har blant landets høyeste antall biler pro capita, og har nærmere 2 år høyere snittalder på bilparken enn Oslo Kilde: MotorBransjen

7 SWOT ettermarked/frittstående (eksempler)
Styrker: Raskt økende bilbestand (spesielt i vårt distrikt) Stabilt (økende?)/langsiktig behov Solid opplegg på rekrutteringssiden (opplæringskontorer, vilje til rekruttering gjennom lærling-ordningen og godt samarbeid med skolene, vilje til nytenkning, NBF) Mange faglig sterke aktører… Svakheter: Manglende evne (og vilje?) til endring og omstilling (både verkstedprosess og kundeprosess) Manglende kompetanse på nett og om nye handlemønstre hos kundene Teknisk kompetanse (gap mellom kompleksitet og kunnskaper) Manglende samhandling i bransjen Engasjement (nok med seg selv?) Muligheter: Digitalisering / nye plattformer Spesialisering (bestemme seg for hva man skal være god på – og være best på nettopp det…) Prosessforbedring (både drift / interne og vs. kunder) Jobbe ut fra forutsetningen om det både er rom (og behov) for både frittstående og merkeverksteder Kamp mot useriøse/uautoriserte Trusler: Stadig bedre kvalitet på nye biler – lengre serviceintervaller (færre «vanlige» jobber – mer feilsøking) Fortsatt svakt omdømme / renommé i bilbransjen Useriøse/uautoriserte aktører 5 års nybilgaranti For svak/lav rekruttering Ensidig fokus på pris som eneste / viktigste konkurransekriterium

8 Vi jobber dessuten aktivt med fremtidig organisering av lokalforeningen; Oslo og Akershus Bilbransjeforening Fra Oslo og Omegn Bilbransjeforening (195 medl.) til Oslo og Akershus Bilbransjeforening Forutsetter fusjon med Romerike BF (19 medl.)… Hele området vil i fremtid utvikles til ett urbant område med felles utfordringer og etter hvert nærmere 2 mill. innbyggere, og bilbestanden her vil vokse vesentlig raskere enn i landet for øvrig (30 % vekst frem til 2030). Viktig med 1-én sterk forening! Geografisk dekning vil derved matche både fremtidig urban regionsutvikling samt organiseringen av Oslo og Akershus Opplæringskontor i Bilfag AS, NHO region Oslo og Akershus osv. osv. Representanter for alle fagområder i styret og nødvendig dekning fra alle 5-fem geografiske områder vil styrke de enkelte medlemsgrupper; Frittstående aktører/reservedeler Opplæring og rekruttering Verksteder /ettermarked Skade/lakk Nye biler Brukte biler Nyttekjøretøyer (last og buss) Dagens 215 medlemmer bør kunne økes til 300?! Ytterligere styrke samarbeid/samhandling med NBF

9 Eget medlemsmøte for frittstående verksteder med relevante og aktuelle temaer er et klart signal om gruppens viktighet både for NBF og for vår forening…


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google