Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANDRE RESSURSLÆRERSAMLING OSLO 4-5 FEBRUAR 2014 Oppsummering til gruppearbeid – ressurslærerfunksjon og SKU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANDRE RESSURSLÆRERSAMLING OSLO 4-5 FEBRUAR 2014 Oppsummering til gruppearbeid – ressurslærerfunksjon og SKU."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANDRE RESSURSLÆRERSAMLING OSLO 4-5 FEBRUAR 2014 Oppsummering til gruppearbeid – ressurslærerfunksjon og SKU

2 2

3 3 Hvordan skape sammenheng i undervisningspraksis – tenke alignment?  Gjennom baklengs planlegging  Framlengs gjennomføring av aksjoner og undervisningsopplegg med god kommunikasjon, som synliggjør sammenhengen mellom hva - hvordan – hvorfor… Kompetansemål Konkrete mål brutt ned til tema Rike og relevante vurderingssituasjoner Varierte, praktiske, utfordrende og relevante arbeidsmåter og leseaktiviteter Varierte, praktiske, utfordrende og relevante teksttyper Innbakt i valgene her ligger de ulike prinsipper for god lesing og forståelsene av lesing som grunnleggende ferdigheter Innramming og anslag

4 4 God leseundervisning utvikler elevenes evne til å være aktive i hele leseprosessen Før lesing Orientere seg i teksten, studere paratekstene (overskrifter, innholdslister, margtekster, tekstbokser, bilder…). Uttrykke formål med lesingen. Aktivere førforståelse og forventninger til teksten (samtale, tankekart og andre typer førlesingsskjema …). Identifisere nye ord og begreper. Vurdere kilden kritisk. Under lesing Lese aktivt, gjør antakelser og justerer på bakgrunn av ny informasjon. Arbeide med ord og begreper (f.eks tokolonnenotat, begrepskart, venndiagram …). Streke under, notere og systematisere informasjon (f.eks tankekart, tegning, oppsummeringer, rammenotat …). Stille spørsmål til teksten. Sjekke egen forståelse. Etter lesing Kontrollere læringsutbyttet og synliggjøre kunnskapen for seg selv og andre (oppsummere hva teksten/illustrasjonen handler om, skrive sammendrag, stille spørsmål og svare på andres, trekke sammenligninger med egne erfaringer, med andre tekster og med det en vet og kan fra før, lage presentasjoner, dramatisere, omforme tekst til annen sjanger … ). Vurdere tekstens form og innhold.

5 5 Stiller spørsmål Planlegge og igangsette aksjon DokumentasjonNy kunnskap Ny planlegging Ny praksis Hvordan arbeide systematisk for å utvikle gode lesepraksiser på vår skole gjennom deltagelse i ungd.trinnsatstinga?

6 6 Hvordan forme ressurslærerrolle til å skape delekultur og aksjonsorientert SKU?  Mellomarbeidene anskueliggjør et klart behov for en mer systematisk planprosess, for eksempel ved en mer innarbeida aksjonslæringssirkel…  Janne Smørdal Bleke & Ingjerd Stenseth – om stasjonsundervisning med fokus på lesing i alle fag

7 7 Stiller spørsmål Planlegge og igangsette aksjon DokumentasjonNy kunnskap Ny planlegging Ny praksis Hvordan arbeide systematisk for å motivere lærerne ved skolen og ledelsen til å jobbe med lesing som GRF i alle fag?

8 8 Dagens gruppearbeid  Vi har delt inn i 7 grupper fra innleverte mellomarbeid – tematisk etter hovedfokus  Vi tenker at hver person bruker 3-5 min til presentasjon av eget mellomarbeid og lesefaglige og/eller skolemessige hovedutfordringer – deretter gir de andre deltakerne 3-5 min med respons (didaktisk møte / veiledning, veiledning av hverandre, veiledning til delekultur, vurdering gjennom samtale, egenvurdering)  Deretter møtes vi i plenum til kort oppsummering og oppfølging av neste gang 23-24 april  Vi lager fem grupper med 6-7 personer i grupper som få utlevert et eget spørsmålsark som grunnlag for å produsere tilløp til eget mellomarbeid – deretter lignende prosess i disse gruppene

9 9 Tredje ressurslærersamling  Ferdigstilling av mellomarbeid til 1 april.  Vi bruker deres arbeider som utgangspunkt for innholdet i siste samling, med ”lærende nettverk” som tema  Vi legger opp siste samling også med utgangspunkt i deres tilbakemeldinger til oss sist  Ferdigstille tenkt refleksjon eller tenkt utprøving om dere ikke ennå er i gang med egne aksjoner  For dere som er i gang på skolene. Ta mellomarbeidet videre til et nivå der det evalueres / reflekteres over på en slik måte at vi får innblikk i prosessen, virkningen og skolens egen vurdering av aksjonene  MELLOMARBEIDENE SKAL VÆRE FERDIGSTILT PÅ EN SLIK MÅTE AT DE KAN DELES MELLOM ALLE RESSURSLÆRERNE

10 10 Huske! Å være forståelsesdesignere – ikke bare aktivitetsdesignere

11 11 Baklengs planlegging – forlengs aksjoner

12 12 Skolebasert kompetanseunderlag  Lage idébank på et overordnet regionalt / nasjonalt nivå (UDIR – Lesesenteret…)  Lage egen lokal nettside som samler de nettressursene dere vil bruke – akkurat dem dere vil at lærerne deres skal ha tilgang til og forholde seg til (lage egne ingresser)  Lage gode fagspesifikke tekstbibliotek + bedre faglitterære skolebibliotek (analoge)  Lage et interaktivt forum for ressurslærere som ivaretar utveksling og informasjon og feilsøking mellom skoler og landsdeler

13 13 Forum – fagblogg – wiki - FB…  Fagblogg Fagblogg  Wiki  Åpent debattforum  Facebookgruppe  It’s learning – bruker vi allerede… Forside Læringsmiljøsenterets fagblogg

14 14 Åpent debattforum til internt bruk ved UiS Åpent debattforum

15 15 Facebookgruppe  En Facebookgruppe er antagelig uovertruffen i forhold til value for money – hvor alle kan få veldig mye ut av lett innsats som er tilpasset en travel skolehverdag…Facebookgruppe  … men vet at ikke alle er på FB og at noen er på ”cold turkey” Egen FB-gruppe til kåring av årets litt.kritiker i Norge

16 16 Baklengs til begynnelsen - retorikken  KAIROS – rett tid og sted for å tale (situasjonsforståelse)  Kairos forteller oss at retorikken først og fremst er en sosio-kulturell forståelsesform (= SKU)  Retorikken opererer med tre talesituasjoner / vurderingssituasjoner:  1. Domstale (om fortid) – 2. rådstale (om fremtid) – 3. rostale (her og nå)  1. Summativ vurdering – 2. formativ vurdering – 3. motiverende vurdering  1. Måler kompetanse – 2. fremmer kompetanseutvikling – 3. fremmer indre utviklingsvilje (motivasjon)  RELEVANT SPØRSMÅL: Hva slags oppfatning har egentlig elevene av lærernes (min) roskompetanse?

17 17


Laste ned ppt "ANDRE RESSURSLÆRERSAMLING OSLO 4-5 FEBRUAR 2014 Oppsummering til gruppearbeid – ressurslærerfunksjon og SKU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google