Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt skatt av og fikk momsen tilbake, og dermed fikk dobbelt så mye igjen for pengene som vanlige folk. Han føyde til: ”men folk vet vel ikke om hva det er som skjer …” Reidar Kaarbø, revidert november 2012

2 Hvem skal høste fruktene … ?
Skal det vi skaper være for de 1 % rikeste eller for oss alle sammen ? "The general population doesn't know what's happening, and it doesn't know that it doesn't know." (Noam Chomsky) "You have to pat them [the people of Latin America] a little bit and make them think that you are fond of them.“ (J.F. Dulles to president Eisenhower)

3 En regel for deg, en regel for meg
Det er dramatisk forskjell i skatteregler for vanlige folk og for selskaper. Resultatet er skattefrihet for de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, mens vanlige folk blir trippelbeskattet. Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Trolig har ikke politikerne engang forstått konsekvensen av regelverket de har vedtatt. (eller ennå verre: de har forstått det …)

4 Dobbelt så mye … De som kan leke seg gjennom sine selskaper får dobbelt så mye for pengene fordi de slipper å bruke penger det er betalt arbeidsgiveravgift for de slipper å bruke penger det er betalt skatt for de får tilbake momsen de får en regnskapsmessig fordel i selskapet sitt som gir mindre skatt

5 ENØK for fattig, ENØK for rik
Eksempel: for at vanlige folk skal betale kroner på etterisolering, trengs kroner. Staten stikker av med kroner i skatter og avgifter. Dersom eiendommen eies av et selskap, får du dobbelt så mye ENØK som vanlige folk for kroner. Staten får ingenting.

6 Aksjeutbytte Småsparere betaler 28 % skatt på aksjeutbytte minus skjermingsfradrag, det gir rundt 24 % skatt. De rikeste betaler ikke skatt på aksjeutbytte i det hele tatt når de setter utbyttet inn i et av sine ”investeringsselskap”. Politikerne sier ”når de rikeste seinere tar ut pengene som lønn, må de skatte for dem.” Som om folk som i flere ti-år har hatt 0 i inntekt for å slippe skatt, skal begynne å ta ut inntekt for å betale skatt nå …

7 Tall fra SSB I perioden 2006 tom ble det avsatt 937 milliarder kroner til aksjeutbytte. 134 milliarder gikk til private og ga 32 milliarder i skatt. 800 milliarder kroner gikk til ”selskaper” (også utenlandske) og ga 0 i skatt. Selskapene kan ha økt sin formue med 800 milliarder kroner i perioden. Forstår du hvorfor noen vil ha vekk formueskatten og arveavgiften for selskaper ?

8 Formueskatt Vi får inn beskjedne 17 milliarder kroner i formueskatt.
De 10 % rikeste betaler inn 90 % av formueskatten, og det er omtrent den eneste skatten de 10 % rikeste betaler. Derfor er å fjerne formueskatten = å gi skattelette til de aller rikeste.

9 Eiendomsskatt De rikeste eier mye av det som er verdt å eie.
Fattige har ikke så mye eiendom. Derfor er å fjerne eiendomsskatten = å gi skattelette til de aller rikeste. Bergen kommune (Høyre) fjernet 160 millioner i eiendomsskatt. 150 av de rikeste tjente 40 millioner på det.

10 Dokumentavgift Dokumentavgift ved salg av eiendom er for vanlige folk.
De rikeste har gjort eiendommene om til AS og betaler derfor ingen dokumentavgift. Salg av aksjer er avgiftsfritt.

11 Salg av eiendom Vanlige folk betaler 28 % skatt på gevinst på salg av eiendom (unntatt skattefritt salg av egen bolig man har bodd minst et år i). Bare relevante utgifter kan trekkes fra. De rikeste lar eiendommene sine være eiet i selskaper, gevinsten går inn i firmaregnskapet og de kan trekke alle sine utgifter fra (også de som er eiendommen uvedkommende). Istedenfor å lage skattbart overskudd, ekspanderer man ved å kjøpe mer eiendom. Slik kan du bli milliardær i eiendom på 1 generasjon. Og derfor betaler de 0 i skatt.

12 Proforma-selskaper Jeg tipper det nå finnes selskaper som utelukkende har til hensikt å få skatt på aksjeutbytte til å forsvinne å unngå å bruke penger det er betalt skatt og arbeidsgiveravgift av å få tilbake moms å unngå dokumentavgift eller kapitalskatt på gevinst ved salg av eiendom å få formue til å forsvinne Dette er selskaper uten ansatte. Vanlige folk vet ikke om dette. Høyre og Frp vet meget godt om det.

13 Retorikken skjemmer ingen
Istedenfor å kalle det proformaselskaper som bare vil unndra skatt, bruker man vakre ord: ”familiebedrifter” ”arbeidende kapital” Det er klart, det finnes gode, seriøse familiebedrifter og arbeidende kapital som landet ønsker å ivareta på en god måte. Men det finnes også en bråte selskaper som bare bidrar til skatteunndragelse og snusk.

14 Spekulasjon vs. investering
På 1970-tallet gikk 90 % av midlene til langsiktige investeringer og 10 % til spekulasjon. Nå går 90 % til spekulasjon og 10 % til investeringer.

15 De som har, skal få Skattereglene bidrar til å gjøre de rikeste så mye, mye rikere. Noen har blitt milliardær bare på en generasjon eller to. Trolig ”overføres” nå 100 milliarder kroner årlig fra fellesskapet til de rikeste. Årlig. Takket være urettferdig forskjellsbehandling.

16 Høyre og Frp vil fjerne formueskatt og arveavgift
Nå når de rikeste gjennom sine ”selskaper” har blitt så rike pga. morsomme skatteregler, vil de heller ikke betale formueskatt eller arveavgift når neste generasjon skal overta. Derfor vil Høyre og Frp fjerne formueskatten og arveavgiften for de aller rikeste. Tiltross for at de vet at denne skatten treffer nøyaktig slik den var tiltenkt. Slik vil Høyre og Frp bidra til større ulikhet i Norge. Og det vil gi kostnader til samfunnet.

17 Ingen inntekt, ingen skatt
”Du skal ikke betale skatt hvis du ikke har noe inntekt å betale skatt med.” Gjett hvem som fant på dette. For de rikeste er ”inntekt” et fleksibelt begrep som kan justeres i regnskapene. 0 i inntekt betyr helt klart ikke 0 i kjøpekraft eller 0 i levestandard. Bare at de gjemmer de reelle inntektene for å slippe skatt. Derfor er inntekt et dårlig kriterie for skatt.

18 Intet overskudd, ingen skatt ?
”Selskapet skal ikke betale skatt hvis det ikke har noe overskudd å betale skatt med,” sier Høyre og Frp i kor. Som om selskaper uten ansatte og uten virksomhet, konstruert for å få formue til å forsvinne ved å eie eiendom eller ta opp skattefritt aksjeutbytte, vil ha regnskapsmessig overskudd. Selskapene fungerer heller som bankbokser for eierne.

19 Den som ikke vil være med på leken …
Vi ser nå betydelig etterslep i vedlikehold og investeringer i Norge skoler 30 milliarder veier 40 milliarder jernbane 40 milliarder helse 40 milliarder Etterslepet skyldes at vi får inn for lite skatt. Vi kan ikke bruke oljepenger til det, fordi det vil skade økonomien. Men vi kan begynne å skattlegge de aller rikeste …

20 Hvordan få en rettferdig beskatning ?
Det er flere måter som kan bidra til rettferdig beskatning: Man kan dreie skattegrunnlag fra inntekt (vanlige folk) til formue, eiendom, arv, aksjeutbytte osv. med romslig skattefrihet i bånn slik at vanlige folk ikke rammes Man kan redusere ulikheten i regelverket mellom selskaper og vanlige folk Man kan bokføre verdier ut fra reell verdi (takst, forsikringsverdi eller salgsverdi)

21 Hva haster å gjøre ? Fire forhold er overmodent å ta tak i for de rødgrønne: Gjøre formueskatten progressiv, at de rikeste betaler mer Verdsette eiendom slik at 1 krone = 1 krone uansett hvordan den er plassert for å få presset vekk fra eiendomsspekulasjon, samtidig øke bunnfradraget. Fjerne rentefradraget med unntak av romslig fradrag for primærbolig for folk uten formue slik at unge i etableringsfasen får det lettere. Sette en beskjeden avgift på børs på 0,5 % med romslig minstefradrag

22 Hvis man vil … Høyre vil det slettes ikke – Høyre er partiet for de 10 % aller rikeste. Krf vil det ikke, de har tradisjon i regjering å ta fra de fattige og gi til de rike. Frp mottar økonomisk og strategisk støtte fra USA for å få kloen i pensjonsfondet. Arbeiderpartiet er i realiteten blitt et høyreparti som ikke lenger støtter vanlige folks saker. De ”venstreradikale” spriker i alle retninger, kan ikke samle seg om noe program. Spørsmålet er om AP er i stand til å snu og dermed knuse Høyre. Om de vil.


Laste ned ppt "Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google