Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI SKAL GÅ GJENNOM Generelt om å studere i utlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI SKAL GÅ GJENNOM Generelt om å studere i utlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 VI SKAL GÅ GJENNOM Generelt om å studere i utlandet
Bruk av ANSAs hjemmesider Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske øvelser  Øst-Europa  Tyskland  Spania  Frankrike

2 UTLANDET vs NORGE Utlandet ikke ett land! Søkeprosessen varierer
Ulike frister Ulike priser Språkkrav Godkjenning viktig Kvalitet Mange ringer og lurer på fristen til utlandet! Lurt om studentene tenker gjennom hvilket utland de har lyst til å studere i, og gjerne hvilke fag. Jo mer konkret, jo lettere å hjelpe. I noen land søker man gjennom et samordna opptak, andre på standardiserte skjemaer men til hver skole, og andre søker man direkte til skolene. Fristene varierer, og semestrene er ofte ulike de norske. Tommelfingerregelen er at på skoler i Europa betaler man det ”de lokale” gjør, pga EØS-avtalen. Unntak her er Storbritannia og helsefag i Sentral-Europa. I USA, Australia, Sør-Afrika, ASIA- koster det penger, kostnadene varierer veldig. VIKTIG: Sjekk alltid at skolen er godkjent av Lånekassen/NOKUT. Hovedregel her er at skolen må være godkjent av utdanningsmyndighetene i eget land. En del private skoler er ikke støttet. Utdanningen må være på fulltid. Krav fra Lånekassen: Utdanningen tilsvarer, er på nivå med eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad. Utdanningen må ha samme opptakskrav som tilsvarende utdanning i Norge Utdanningen og lærestedet må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet Obs: Godkjenning av utdanningen for å kunne jobbe med den i Norge. Ikke nødvendig for alle fag! Helsefaglig utdanning må kunne gi grunnlag for autorisasjon i Norge. Les om autorisasjon av helsepersonell i Norge hos SAFH. Du må være på lærestedet og kunne følge undervisningen. (Utdanningen kan ikke være distanse- eller fjernundervisning).

3 KVALITET PÅ UTDANNING Godkjenning ANSAs kontaktpersoner
Hvordan er lærestedet rangert? Få en detaljert fagplan og pensumliste for studiet og adgangskrav Hvilke fasiliteter har lærestedet? Sjekk pensumlister ved norske læresteder på samme fagområde? Søke gjennom en agent? Studenter er ofte veldig opptatt av kvalitet: Å vurdere kvalitet er ingen enkel oppgave. Det kommer i stor grad an på hvilke kriterier du legger til grunn og hva du selv anser som god kvalitet. Her følger noen tips til hvordan du kan vurdere kvalitet; Er skolen og graden du skal ta offisielt godkjent av utdanningsmyndighetene i studielandet? Hva er viktig for deg når det gjelder geografisk plassering - trives du i stor by eller på et mindre sted? Hvilke fasiliteter forventer du at skolen skal ha? Er forskningsnivå viktig? Har du sjekket rangeringslister? Dra og besøk universiteter hvis du kan. Snakk med studenter som allerede går der. Les mer på Noen skoler er gamle, flotte bygninger, mens andre er kontorlokaler

4 SJEKK AT STUDIET GODKJENNES I NORGE
SAFH Hovedregelen er at en bachelor- eller mastergrad, som er klassifisert som høyere utdanning og offisielt godkjent av utdanningsmyndighetene i landet, blir godkjent i Norge. De aller fleste utdanninger krever heller ingen formell godkjennelse i etterkant. OBS! SAFH – helsefag Siviløkonomi Arkitekt Jus Hvis du ønsker godkjenning av din utenlandske utdanning eller vil søke om autorisasjon for å utøve et bestemt yrke i Norge etter endt utdanning i utlandet (gjerne helsefag) finner du informasjon om hvem som godkjenner ulike utdanninger i Norge på nettsidene til Norsk organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT. NOKUT eller andre godkjenningsinstanser kan først godkjenne utdanningen din etter at du har fullført studiene.  4

5 FINANSIERING Utdanningsstøtten er kr årlig og blir gitt som lån. 40 % av støtten (kr ) omgjøres til stipend når alle eksamener er bestått. Lånekassen kan gi skolepengestøtte inntil kr kr for et skoleår. Stipendandel: bachelor/ master. Tilleggstipend på utvalgte skoler i USA, Storbritannia, Australia og Canada på maks kr.

6 STØTTE TIL SPRÅKOPPLÆRING
Språklig tilretteleggingssemester: Støtte til opplæring i språk og kultur for ett semester i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden. Krav: Minst 15 undervisningstimer per uke, minst tre maks fem mnd, på et universitet eller ”godkjent” språkskole kr per mnd. Må ikke ha kommet inn på skole. Språkstipend: Er man tatt opp på en utdanning i utlandet (også delutdanning) kan du få stipend på kr til språkkurs. Samme krav.

7 OM WWW.ANSA.NO Hvert land har egne sider.
Masse god informasjon, i tillegg til linker til søkemotorer, opptakskontorer og ulike fag osv. Tips: Les gjennom brosjyren som ligger under hvert land Her finnes informasjon om søknadsprosedyre, frister, språktester, pris, Lånekassen, finansiering osv. De fleste har sikker vært inne på ANSA.no og sett at det ligger et hav av informasjon der. Men det kan nok være litt vanskelig å navigere seg i dette store havet. Den viktigste informasjonen finner dere på det vi kaller landssider, altså egene sider for hvert land. Finner disse ved å gå inn på ansa.no  info om land. Vi har skrevet om de mest populære landene

8 Fagsider viktige. Vi har fagsider om de mest populære fagene i de ulike landene. Lurer dere f.eks på kravet for å komme inn på medisin i Danmark står dette her. Selv om man ikke skulle finne ønsket fag

9 DANMARK

10 ANTALL STUDENTER: 2 495 Handelshøjskolen i København: 571
Københavns Universitet: 314 Aarhus Universitet, Århus: 284 Syddansk Universitet:164 Kunstakademiets Arkitektskole:112

11

12 UTDANNINGSSYSTEM Høyere utdanning i Danmark blir kalt videregående uddannelse. Sju universiteter i Danmark: Københavns Universitet, Syddansk Universitet (Odense), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet. Et stort antall høgskoler. Noen studier i Danmark tilbys som såkalt erhvervsuddannelse, arbeidsutdannelser. Yrkesrettede utdannelse som veksler mellom teori og praksis, kan påbegynnes rett etter ungdomsskolen.

13 OPPTAK For å bli tatt opp som student ved et dansk universitet eller høgskole må man ha generell studiekompetanse. I tilegg til fagkrav og et gitt karaktersnitt fra vgs. Kan ikke søke med forbedret vitnemål. Men det er lov å ta fag man mangler. En oversikt over opptakskrav på de enkelte utdannelsene finnes på:

14

15 KVOTESYSTEM Alle universiteter og høyskoler i Danmark tar opp studenter i to omganger, kalt kvote 1 og kvote 2. Søkere vil automatisk bli vurdert i kvote 1, hvor kun karakterer fra vgs og et eventuelt fagsnitt teller. Merk: På universitetene tas 90 % av studentene opp i kvote 1 og 10 % i kvote 2. Unntak: medisin i Odense (50/50), og høyskoler (ofte 30/70) I kvote 2 er det en helhetsvurdering av søkeren. Her kan arbeidserfaring, utenlandsopphold, folkehøyskoleopphold, organisasjonserfaring m.m. være relevant. Søkerne skal i noen tilfeller legge ved et motivasjonsbrev, på dansk motiveret ansøgning/ levnedsbeskrivelse. Kvotesystemet i Danmark kan virke noe forvirrende. Kan se på det som en slags alternativ tilleggspoengkvote, hvor man kan komme inn på skoler ikke kun basert på karaktersnitt. Universitetene ser først og fremst på karakterer, kun 10 % kommer inn i kvote en. Unntak er medisin i Odense og fysioterapi. Høgskolene har ofte andre kvoter. Her skal de fortelle litt om hvorfor du søker om opptak til nettopp dette lærestedet og dette studiet. I enkelte tilfeller kan de også bli innkalt til intervju og opptaksprøve.

16 KARAKTERSYSTEM I DANMARK
Laveste karakter ved danske gymnas er  -3, høyeste er 12. På kan man finne snittet fra i fjor. For eksempel kreves 7.1 for sykepleie i Århus. Bruk og se hva dette vil tilsvare i norske karakterer.  7,1 = 4,6 Gange opp snittet med 1,08 På ciriusonline.dk finner man også hva danske fagkrav tilsvarer på norsk. Ansøgere, som søger senest to år efter afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får bonus for tidlig studiestart. Bonus består i, at eksamensbevisets karaktergennemsnit ganges med 1,08, når gennemsnittet lægges til grund ved optagelsen.

17 SØKNADEN Søker direkte til skolene, på et standardisert søkeskjema fra Den Koordinerende Tilmelding (KOT). Alle norske studenter skal søke innen 15. mars klokken 12. Noen ønsker en foreløpig karakterutskrift med søknaden. Søknadsskjema finnes på Her finner man også adresser og koder til skoler. Bruk ANSAs veiledning. -Mange oppsøker ANSA fordi de har probelmer med å skjønne søknadsprosedyren til Danmark. Den er egentlig ikke veldig komplisert. -Elevene får kun svar fra det lærestedet de kommer inn på, ikke alle stedene du har søkt. Svar kan forventes å komme i slutten av juni. Kommer de ikke inn i det hele tatt, sender den Den Koordinerende Tilmelding (KOT) et brev om dette. Dersom de ikke har fått studieplass, er det mulig å søke på restplasser fra slutten av juli.

18 HELSEFAG / FAGKRAV GENERELT
Kvoter på norske studenter på medisin, tannlege og veterinær. 61 plasser på medisin, 7 på tannlege og 5 på veterinær. OBS! Engelsk B krav på de fleste utdannelser på universitetene fra 2011. Veldig mange ønsker å studere helsefag i Danmark. Men plassene er begrenset av kvoter for nordmenn. I tillegg gjelder ikke tillegspoeng. Kan få bonuspoeng. .

19 SVERIGE

20 ANTALL STUDENTER: 739 Naprapathögskolan:112 Lunds Universitet: 83
Göteborgs Universitet: 72 Stockholms Universitet: 49 Karlstads Universitet: 28

21 15. april til høstsemesteret 15. oktober til vårsemesteret
SØKEFRISTER 15. april til høstsemesteret (Nesten alle programmene begynner på høsten) 15. oktober til vårsemesteret 21

22 UTDANNINGSSYSTEM Bachelorgrader, kalles grundnivå/ kandidat, finnes under programmer. Mastergrader, kalles avancerad nivå. Magister, en ettårig grad på avancerad nivå. Kan også sette sammen en grad av ulike kurs.

23 HVORDAN SØKE? Man søker gjennom søkeportalen  Hitta utbildning. Legger opptil 20 studieønsker i handlevognen, disse må prioriteres. Vitnemål og eventuelle andre papirer ettersendes til Antagningen, Strømsund.

24 Søkemotor og søknad

25 VANSKELIG Å KOMME INN? Fra opptak for høsten 2010 er det en ny kvote for internasjonale studenter som nordmenn går inn under. Ny poengskala som går fra 300 til 500. Ingen som foreløpig vet hvor mange internasjonale studenter som får en studieplass, eller hva snittet vil bli for internasjonale studenter på ulike fag. Fagkravene varierer noe fra hva vi har. Fagkrav kan man finne på

26 STORBRITANNIA 26

27 ANTALL STUDENTER: 3 523 Kingston University: 185
University of Edinburgh: 149 University of Essex: 147 Anglo-European College of Chiropractic, Bournemouth: 138 Middelsex University: 100 Southampton Solent University: 99

28 UTDANNINGSSYSTEM Foundation year/degree: 1-2 år Bachelor (Honours)
- England, Nord-Irland og Wales: 3 år - Skottland: 4 år - Alternativt 4-årig (5-årig) sandwich degree hvor man har ett års placement (praksis) Master 1 år (9 eller 12 måneder) - Taught - Research Foundation year er ikke støttet av Lånekassen. Tilbys ofte på kunstfag etc hvor man ikke er ”moden” nok til å komme inn rett etter vgs. Master: Den vanligste typen mastergrad er en Taught Masters, bygget opp med undervisning, oppgaveinnleveringer og eksamener de første ni månedene. Tre månedene er normalt satt av til å skrive en relativt omfattende masteroppgave. Alternativt : Research Masters. En forskningsbasert mastergrad hvor det er lagt opp til at studenten arbeider med en omfattende masteroppgave under veiledning av en vitenskaplig ansatt. En Research Master ligger ofte til grunn for videre studier på doktorgradsnivå. 28

29 Samordna opptakskontor for bachelorgrader i Storbritannia.
Bemerk at UCAS kun gjelder bachelorstudenter 29

30 Finn fram til skoler og fag
Opptakskrav Skolepenger UniStats (statistikker over hvor fornøyde tidligere studenter har vært med dette faget)

31 OPPTAKSKRAV 1 Varierer fra universitet til universitet, og fra utdanning til utdanning. Det er universitetene selv som bestemmer hvilke krav de har til søkeren når det gjelder karakterer og fag. Minimumskravet for nordmenn er generell studiekompetanse. Enkelte studieretninger innenfor helsefag og kunstutdanninger vil ha krav om opptaksprøver, porteføljer eller lignende. Språktest: IELTS - International English Language Testing System eller TOEFL - Test of English as a Foreign Language. - IELTS: tester lytte-, lese-, skrive- og muntlige ferdigheter i engelsk. Testen går ca. én gang i måneden ved Folkeuniversitetet i Oslo og Bergen, og to ganger i året i Trondheim. Mange universiteter er åpne for at norske studenter med 4 eller bedre i engelsk fra 2 og 3 klasse kan slippe.

32 HVORDAN FINNE OPPTAKSKRAV?
Et tips for å finne fram til opptakskrav er å bruke UCAS sitt course search: Finn faget og skolen du er interessert i Trykk deg inn på Entry requirements/Entry routes For fagkrav se Course Specific Requirements, for karakterkrav se Other tariff qualifications Finn fram til International Baccalaureate-poengene (IB) som kan gi en pekepinn på hvilke krav de stiller til norske søkere ved å bruke konverteringstabellen til Samordna opptak Understrek: I UK blir ”hele” søkeren vurdert. I første rekke kommer karakterer og fagkrav. Disse finner man enten ved å gå inn på hver enkelt skoles nettside eller ved å bruke UCAS course search (henvis til eksempelet). I andre rekke kommer motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Motivasjonsbrevet er studentens mulighet til å overbevise at han eller hun er den rette studenten for faget (litt som en jobbsøknad). MERK! Konverteringstabellen på Samordna opptaks sider er i utgangspunktet beregnet for IB-søkere i Norge, og er dermed kun veiledende. Husk at alle skolene i tillegg vektlegger motivasjonsbrev og anbefalingsbrev.

33 HELHETSVURDERING I første rekke teller karakterer og fag for opptak. Men: Det er en helhetsvurdering av søkerne. Skal sende inn motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Motivasjonsbrevet er studentens mulighet til å overbevise at han eller hun er den rette studenten for faget (litt som en jobbsøknad).

34 Søke på inntil fem skoler Søknaden må innholde:
SAMMORDNA OPPTAK: Søke på inntil fem skoler Søknaden må innholde: Karakterer (egen mal for norsk vitnemål eller IB) Motivasjonsbrev Anbefalingsbrev Språktester og oversatt vitnemål kan evt. ettersendes Koster £ 19 å søke Lager sin egen bruker, kan logge inn og ut av sin konto. Søknader til helsefag som medisin, veterinær og tannlege kan kunne inneholde fire skoler. Karakterene må fylles inn manuelt – følg malen for norsk vitnemål. Nevn at de som avslutter videregående våren 2010 må fylle inn alle fag og karakterer de har avsluttet til nå, i tillegg må de føre inn alle avsluttende fag de tar dette året, men de lar ”result”-feltet stå tomt Anbefalingsbrev bør være fra en relevant faglærer eller klasseforstander Søker direkte til skolene på mastergrad 34

35 SØKNADSFRISTER 15. oktober  Medisin-, tannlege- og veterinærstudenter samt Oxford eller Cambridge. 15. januar  Hovedfrist 24. mars  Noen kunst og design utdanninger 30. juni  Internasjonale studenter kan søke helt fram til denne datoen, men det anbefales å søke innen hovedfristen. Clearing  Clearing er en oversikt over alle ledige studieplasser etter at hovedopptaket er ferdig. Fra midten av august til slutten av september. Alle studenter som mener de kan bli vurdert for home fee må søke innen 15. januar. Kan få home fee om man er EU-borger, holder at man har en mor/far fra et EU-land. 35

36 SKOLEPENGER (TUITION FEES)
Norske studenter blir normalt kategorisert som overseas student/non-EU student, og må dermed betale høyere skolepenger enn EU-borgere. Årlige skolepenger for non-EU students ligger normalt på mellom og britiske pund både på bachelor- og masterstudier, men enkelte skoler kan ha noe høyere avgifter enn dette. For medisin-, veterinær- og odontologistudier er prisen betraktelig høyere. Kan være opp til britiske pund. 23 universiteter ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste. Prisen ligger mellom og kr (med svakt pund på rund 9.2) Bemerk at det er svært få norske studenter som søker helsefag i UK grunnet høye skolepenger og sterk adgangsregulering på fagene. Noen skoler godtar heller ikke kvalifikasjonen Norsk Vitnemål for opptak til medisinstudier (bl.a. UCL og Imperial - kun IB). Tilleggstipend: Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder med særlig høye skolepenger. Tilleggsstipend gis i tillegg til den ordinære støtten til skolepenger til studier i utlandet.

37 USA

38 ANTALL STUDENTER: 1 225 University of North Dakota: 75
Hawaii Pacific University: 60 Berkeley College, New York: 50 California Lutheran University: 37 Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington: 24

39 UTDANNINGSSYSTEM Fireårig bachelorgrad, undergraduate degree.
Liberal arts tradisjon. 2+2 Toårig master, graduate degree.

40 HVORDAN FINNE FREM? Bruk søkemotor: www.petersons.com
Lag egen liste: øst eller vest, by eller land, stor skole eller liten skole… Regionalt akkreditert/godkjent Så hvordan finner man frem, blant godt og vel 3500 universiteter? Hvordan finner du det universitetet som er det beste for deg?. Google er vanskelig å bruke til den jobben, bruke en av disse søkemotorene som lar deg søke på kriterier som fag, geografi, pris på skole, adgangsgrunnlag osv. Det viktigste for å kunne finne frem til den beste skolen for deg, er at du lager deg din egen liste med krav aller først. Vi er så forskjellige; noen trives i varmt klima, andre vil ha snø og muligheter for å stå på ski hele året. Noen ønsker å bo midt i en millionby mens andre trives bedre på landet. Hvor stor skole vil du gå på? Det finnes universiteter i USA hvor alle kjenner alle. Og det er muligheter for å gjemme seg bort i undervisningsauditorier med flere hundre studenter. Når du begynner å lage deg en liste over skoler så sjekk at den er regionalt akkreditert, det viser at skolen oppfyller visse minstekrav til kvalitet, og at den er støtteberettiget fra Lånekassen. (Se ANSAs USA-side). Den beste måten å finne frem til kvalitet på er å sjekke den faglige godkjenningen til skolen du velger. Skal du for eksempel studere økonomi så kan du sjekke at skolen er godkjent av AACSB som er godkjenningsorganisasjonen til økonomistudier. Nesten alle universiteter underviser i økonomi. Ikke alle er akkrediterte av AACSB. Samme faglige godkjenning finnes for kunstfaglige utdanninger, arkitekt, helsefag osv. (igjen, se våre sider) Til sist, ranking, hvilke skoler noen mener er bedre enn andre: ta gjerne en titt, men lag først og fremst din egen liste så kan du bruke ranking som en retningsguide underveis.

41 FINANSIERING OBS! Lånekassen støtter ikke Freshman Year, verken med stipend eller lån. Lånekassen støtter ikke, verken med stipend eller lån, freshman year, det første året av bachelorgraden Her er de alternativene du har: Lånekassens tilleggsstipendliste er et unntak til freshmanregelen. Til ca. 60 skoler får man faktisk støtte til alle fire år. Disse skolene ligger på denne lista fordi de er dyrere og høyt ranket, så du vil få et tilleggsstipend på ca kr til skolepengene. Man kan søke seg inn som transfer student. Man kan ta ett studieår på et norsk universitet eller høgskole, gjerne ex.phil eller noe generelt sånn at det kan gå som disse general requirements som man må ha på førsteåret. Viktig at man hører med universitetet at de vil slippe deg inn på andreåret med denne bakgrunnen. Videre så er American college i Moss et alternativ, der kan du ta ett studieår ved et amerikansk universitet som ligger i Moss og få studiepoeng fra University of North Dakota. Så er det enkelte universiteter som slipper nordmenn direkte inn på det andre året. Du får såkalt Sophomore standing. Særlig gjelder dette til noen av de skolene som Norge-Amerika Foreningen har stipender til. Sjekk deres hjemmesider for detaljer For dem som sitter og kjenner litt på at de syns det blir et stort steg å reise ut alene så har Gateway College norske klasserom både i California og i New York hvor du kan ta fag og få norske studiepoeng. Dette er en fin intro til utlandet og det viser seg at mange av de som tar et slikt semester eller år fortsetter studier i utlandet på egenhånd etterpå. Noen har muligheter til å betale det første studieåret selv. Det billigste alternativet da vil være å begynne ved et Community College sånn som veldig mange amerikanere gjør, dette er skoler hvor man kan gå og gjøre unna general requirements for så å overføre til et større universitet etterpå. Idrettsstipend er et siste alternativ, det er en mulighet for å kombinere idrett med studier. Hvis universitetet vil det kan du få opptill full støtte for alle fire år.

42 ALTERNATIVER Lånekassens tilleggsstipendliste
60 studiepoeng ved en høyere norsk studieinstitusjon American College of Norway i Moss Gateway college NORAM Betal førsteåret selv Tileggsstipendlista: Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder med særlig høye skolepenger. Tilleggsstipendet blir gitt i normert studietid til bachelor-, master og PhD-utdanninger ved utvalgte læresteder. Skolepengene per år må være høyere enn skolepengestøtte ( kroner). For skoleåret utgjør tilleggsstipendet maksimalt kroner. Er skolepengene høyere enn skolepengestøtte + tilleggsstipend ( kroner), må resten dekkes av egen lomme. I USA fär man tilleggsstipend pä rundt 60 skoler.

43 IDRETTSSTIPEND Skolen Treneren Clearinghouse Se: fulbright.no
Det å søke seg til idrettsstipend er en lang prosess så her gjelder det å begynne tidlig. Du har tre instanser å forholde deg til. Skolen, du må søke på vanlig måte og komme inn på skolen. Treneren må ønske deg inn på laget, så det vanlige er at man sender mailer rundt til trenere og presentere seg selv, mange lager videosnutter hvor man filmer at man spiller for eksempel. Så må man forholde seg til Clearinghouse. Dette er en veldig komplisert prosess som det er for liten tid til å gå inn på her og nå, men Fulbright har skrevet en del om idrettsstipend på sine sider om man er interessert i å lese mer om temaet: Etter hvert er det også dukket opp en del aktører som hjelper idrettsutøvere til å få idrettsstipend. Det fungerer sånn at man betaler en viss sum for så å få hjelp til hele prosessen. Linker til to av disse aktørene på

44 SØKNAD BACHELOR Online eller papirsøknad, Common app.
Betalt søknadsavgift Oversatt vitnemål TOEFL Anbefalingsbrev Motivasjonsbrev eller essay SAT/ACT SATII Søk i god tid!!! Prosessen er lang, men ikke vanskelig. Søk gjerne før fristen, skolene begynner å fylle opp plassene sine lenge før fristen har gått ut. Og ta kontakt med skolen med spørsmål. Oversatt vitnemål bør dere få gratis fra skolen deres. Ikke oversett karakterene, det er kun en språklig oversettelse skolene er ute etter. Et tips her er å hele tiden ha i bakhodet at amerikanerne ikke får karakterene utdelt når de er ferdig på skolen. De får et diplom til å henge på veggen mens karakterene ligger igjen i arkiv på skolen. Når de trenger å sende ut vitnemål får de skolene til å gjøre det for seg direkte. Derfor kan du spare deg en del tid på å ikke løpe rundt og ta godkjente kopier osv. men sørge for at skolen din sender det for deg. Sånn kan universitetet i USA sikre seg at du ikke har vært ute med korrekturlakk og fiksa på noe selv. TOEFLtesten er en engelsktest: skriftlig, muntlig, lytte og snakke. Den kan du ta på næringsakademiet i Drammen Anbefalingsbrev fra lærere helst. Ikke familie eller venner. Arbeidsgiver, tja.. Men aller helst noen som har sett deg i klasseromssituasjon og som kan si noe om hvordan du er på skolen. Ta kontakt med den som skal skrive brevet tidlig så de får god tid på seg. Si gjerne noe om hva det er du skal. Motivasjonsbrev eller essay. Her får du en mulighet til å presentere hvem du er. Nå kan du overbevise dem om hvorfor akkurat du skal få skoleplass. Hvorfor velger du å studere i USA? Hvorfor denne skolen. De vil se et brennende engasjement og har lyst til å ta inn studenter som har kjempelyst til å begynne hos dem. Skal du søke deg inn på det første studieåret, freshman year, er det noen skoler som krever SAT eller ACT. Merk at dette er to konkurrerende tester, og du behøver kun å ta en av dem. Det er matte og engelsk som blir testet her, og det lønner seg å lese til denne testen. De kan tas på testsenteret på Universitetet i Oslo. Til riktig opptaksregulerte skoler må du også ta SAT2. Dette er tester som går direkte på fag. Kan du også ta på UiO.

45 SØKNADSFRISTER Begynn søknadsprosessen før du har funnet universitet!
Ett år før skolestart.

46 ØVELSE 1 Mattias vil studere siviløkonomi i København. Han har 4.3 i norsk snitt, uten tilleggspoeng. Det er ett år siden han gikk ut av vgs. Han lurer på: Hvor tilbyr de studiet? Hvor langt er studiet? Har han mulighet til å komme inn? Hvilke fag kreves det at han har? Skal han søke i kvote en eller to?

47 ØVELSE 2 Stine 17 år, har akkurat begynt på siste året på medier og kommunikasjon. Hun ønsker å studere journalistikk i UK. Hun lurer på: Hvordan hun skal finne fram til skoler som tilbyr faget? Hvilke skoler som er gode? Hva opptakskravene er? Om hun må ta en språktest? Hvor hun kan ta den? Søknadsprosessen og søknadsfrister Hvor mye koster det og hvilke finansieringsmuligheter som finnes?

48 SENTRAL-EUROPA 48

49 TALL, SENTRAL-EUROPA Polen (1 269), Medical University of Szczecin 296
Medical University of Krakow 288 Ungarn (698), Semmelweis University of Medicine, Budapest 193 Pecs University, 180 Slovakia (265) Comenius University, inkludert Jessenius Faculty of Medicine I Martin236 Tsjekkia (251), Charles University, Praha155

50 HVOR TILBYS HVA? Latvia/ Litauen Medisin- og tannlegestudier Polen
Medisin, tannlege, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmor og veterinærstudier Slovakia Medisin- og veterinærstudier Tsjekkia Medisin, tannlege, veterinærstudier og fysioterapi Ungarn Medisin, tannlege, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmorstudier og veterinærstudier 50

51 ULIKE OPPTAKSGRUNNLAG
Ungarn og Slovakia: Opptaksprøve i kjemi og biologi, samt intervju (ikke fagkrav fra vgs) Tsjekkia: Opptaksprøve i kjemi og biologi, og enten fysikk eller matte, samt intervju (ikke fagkrav fra vgs) Polen: Noen læresteder har opptaksprøve, andre kun krav om realfag fra vgs. Andre igjen har en kombinasjon av begge (for eksempel Krakow) Se oversikt på ANSAs nettsider

52 HVA MED KVALITET? Ingen kvalitetsmessige forskjeller
Tilrettelegging for internasjonale studenter Kommunikasjon mellom universitet og student Det første som er viktig å merke seg er at det ikke er noen kvalitetsmessig forskjell på medisineruniversitetene i Sentral Europa. De har til felles at det er høy kvalitet på undervisningen. Ulikhetene går på hvordan studiene er tilrettelagt for internasjonale studenter. 52

53 VALG AV STUDIESTED Gode medstudenter Mange andre nordmenn?
Stor eller liten by? Kommunikasjon, tilrettelegging? ANSAs kontaktpersoner og studentenes sider. Det er stor forskjell på kommunikasjonsnivå mellom forelesere og studenter, og man ikke forvente den samme grad av nærhet til foreleser som man har her hjemme. Det er et tydelig hierarki mellom undervisningspersonell og studenter, og også mellom studentene på de to første årene og dem som har kommet seg videre i studiet. Dermed blir det viktig for de norske studentene å ha gode medstudenter å støtte seg på. Medstudenter med solid realfaglig bakgrunn, som man kan danne kollokviegruppe med og som kan drive hverandre faglig videre i studiet. Våre websider er bygd opp slik at de skolene med flest absolutte krav når det gjelder fag fra videregående står øverst. De som står nederst er de skolene som da ikke krever faglig bakgrunn eller snitt, bare kjører opptaksprøve, eller til og med ikke en gang har opptaksprøve. Dette betyr altså ikke at skolene som står nederst er lavere ranket, men på disse skolene vil man kunne risikere å få medstudenter som stiller med dårligere bakgrunn enn til de skolene som krever mer. Dermed står man i risiko for å komme til en skole hvor medstudentene dine drar deg ned psykisk pga. klaging og mismot heller enn å komme sammen med flinke medstudenter som drar deg opp. Man kommer ikke langt uten solide forkunnskaper i kjemi, biologi og fysikk. Riktignok er opptaksprøven for eksempel til Ungarn kun i kjemi og humanbiologi, men uten kunnskaper i fysikk vil du møte problemer allerede i første semesteret på medisinstudiet. For eksempel er faget biofysikk et stort "utsilingsfag" allerede første året. Du må være klar over at selv om internasjonale søkere kommer inn med lavere krav enn de ungarske på det ungarskspråklige studiet, så er det de samme kravene som blir stilt til dere internasjonale studenter som til de ungarske fra dag 1 på studiet. De lokale studentene har kjemi og fysikk fra 5. klasse i grunnskolen, karaktersetting fra 1. klasse, og fordypning i biologi, kjemi, fysikk og matte i 4 år på videregående (vgs. er fireårig i Ungarn). I tillegg har de tilnærmet maks. i snitt i alle fag for å komme inn, slik som de norske i Norge. De er også vant til en "gammeldags", men svært effektive undervisningsstil som går ut på at du må kunne alt og kan bli spurt i alt.

54 VÅRE NETTSIDER De mest absolutte opptakskravene står øverst

55 SØKEPROSESS Søke på egen hånd, direkte til lærestedet eller bruke en stedlig representant i Norge

56 SØKE GJENNOM NORSK AGENT
Se først på ANSAs nettsider hvilke agenter som representerer hvilke skoler. Koster ca kr å søke.

57 TYSKLAND

58 ANTALL STUDENTER 196 Ludwig-Maximilians-Universität: 13
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 11  Justus-Liebig-Universität Giessen: 10  Freie Universität Berlin: 9  Charité - Universitätsmedizin Berlin: 8

59 UTDANNINGSSYSTEM Master og bachelor. Avlegger statsexamen i f.eks
medisin, lærer og jus. Universitetene Deles inn i to hovedkategorier, Universitäten, og Technische Universitäten. Høyskolene Høyskolene, Fachhochschulen, skiller seg fra universitetene ved at utdannelsene er mer yrkesorienterte.   Skoleåret Vintersemester fra september/oktober til mars/april og sommersemester fra mars/april til slutten av juli.  Universitäten underviser i et stort spekter av fag fra medisin og juss til kunsthistorie, filosofi og matematikk. De teknisk-naturvitenskapelige har sin hovedtyngde innenfor natur- og ingeniørfag, men studietilbudene favner i dag også humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. I tillegg finnes det universiteter som spesialiserer seg på en disiplin, for eksempel medisin, veterinær eller sport.

60 SØKEMOTORER Man kan søke etter studier på:
(også på engelsk)

61 DAAD sökemotoren.

62 SØKEKRAV Man må ha generell studiekompetanse for å søke om opptak til universiteter og høyskoler i Tyskland. Fagkravene er som regel like de du finner ved tilsvarende studier i Norge. Kontakt alltid skolen for nærmere informasjon.

63 EKSEMPLER PÅ SPRÅKPRØVER
Zentrale Oberstufenprüfung, ZOP: kan tas ved Goethe-instituttet i Oslo, eller i Tyskland. Test für Deutsch als Fremdsprache, TestDaF: kan tas ved Goethe-instituttet i Oslo, eller i Tyskland. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSH. Hvert tyske universitet har sin egen utgave. DSH er gratis, men ikke mulig å ta i Norge. Nordmenn kan velge mellom tre språktester. Noen har kurs på engelsk, vil dog som regel være en blanding av tysk og engelsk. Hvis du skal søke på tyskspråklige studier må du ta en språktest f.eks Zentrale Oberstufeprüfung (ZOP) eller Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF). Bevis på avlagt språktest legger du ved søknaden. Disse prøvene kan du ta enten ved Goethe-institut i Norge eller i Tyskland. Hvis du ikke får tatt en av disse testene, tilbyr noen universiteter en prøve som heter DSH som du kan ta på universitetet før studiestart.  Vanligvis holder det at du tar testen før du skriver deg inn ved skolen, men i noen tilfeller ønsker lærestedene at du skal sende med papirer på bestått test allerede i søknaden. Dersom dette er et tilfelle, vil det stå beskrevet på skolens hjemmeside.

64 TILRETTELEGGINGSSEMESTER
Lånekassen støtter språkkurs i Tyskland dersom man skal studere i landet senere. Krav: - at man velger et kurs på et universitet eller et Goethe-Institut - at man har minst 15 undervisningstimer i uken - at kurset går over 3-5 mnd - kurset må lede til en språktest Mulig å ta språkkurs om sommeren, med test, i forkant av studiene, ved Goethe-instituttet i Oslo.

65 SØKEPROSESS Universitetene: Opptak både vinter og sommer med unntak av noen studieretninger som kun har opptak til vintersemesteret. Frister 15. januar og 15. juli. Høyskolene: Kun opptak til vintersemesteret Søker direkte til skolen eller via Tysklands svar på Samordna opptak, Uni-assist, Søknaden må inneholde: Kopi av originalvitnemål med rett kopi fra en offentlig instans. Oversatt vitnemål Offentlig instans som politiet, ambasade, notar, skolen selv etc. Står på universitetenes sider eller på Uni-assist hvor søknaden skal sendes. Uni-assist koster 50 euro for første universitet, så 15 euro per nye universitet. Sommersemesteret: Søknadsfristen til sommersemesteret er 30. november. Du søker online på Hochschulstart. Dersom du går på videregående skole/ tar opp fag kan du søke frem til 15. januar.  Vintersemesteret: Søknadsfristen for vintersemesteret (oppstart i oktober) er 31. mai. Du søker online på Hochschulstart. Dersom du går på videregående skole/tar opp fag, kan du søke online frem til 15. juli.

66 HELSEFAG Søkere til medisin, veterinærmedisin, psykologi, farmasi, odontologi eller biologi skal søke online gjennom opptakskontoret Hochschulstart (tidligere ZVS). Kan søke opp til seks skoler i tre ulike kvoter. Les gjennom hvem som kan søke i hvilke kvoter, samt hva de enkelte universitetene krever av fagkrav og prioritering av lærested. Man söker online og det er en litt komplisert prosess, men vi har en skritt for skritt veiledning pä väre hjemmesider. All informasjon pä zvs er pä tysk.

67 TRE KVOTER A) Kvoten for gjennomsnittskarakter B) Kvoten for ventetid
B) Kvoten for ventetid C) Kvoten for utvalgsprosessen til høyskolene: Den største kvoten med 60% av studieplassene. Denne nordmenn kommer inn på. Hver skole har egne kriterier som gjennomsnittskarakter, intervju og/eller relevant arbeidsutdanning. Enkelte skoler ønsker dessuten at man skal sette skolen på førsteplass på søkelisten, eventuelt mellom første og tredje. Disse skolene vil stä markert med en ”H” pä zvs sin liste over skoler. Slik blir søknad til lukkede studier vurdert Du kan komme inn i tre ulike kvoter. Kvote 1: 20% av plassene blir fordelt etter gjennomsnittskarakter. Kvote 2: 20% av plassene blir fordelt etter ventetid. Kvote 3: 60% av plassene kan høyskolene fordele selv. Her velger skolene ut hvilke studenter de vil gi studieplass til etter egne kriterier.  Karaktergrensen for å bli vurdert i kvote 3 er lavere enn i kvote 1, men kun 1/3 av alle som blir vurdert i kvote 3 får studieplass. Ved noen læresteder kan visse karakterer, relevant arbeidserfaring, ventetid og eventuelt intervju telle positivt for opptak. 

68 SØKNAD På finner man karaktersnitt og søknadsskjema. Tyske karakterer går fra 1 til 4. 1,7 tilsvarer ca. 5 i norske karakterer. 1 er det beste, 4 dårligst. Har gode muligheter med 5 i snitt for medisin.

69 FRANKRIKE

70 ANTALL STUDENTER: 236 INSA Toulouse: 41 UT1 Toulouse: 26
Utdanning i Frankrike: 22  Ceram Sophia Antipolis,Nice: 20  Universite Paul Valery (Montpellier Iii):13

71 OPPBYGNING AV HØYERE UTDANNING
Treårig licence, L1, L2 og L3 eller Bac+3. Toårig master

72

73 UNIVERSITETENE 87 offentlige universiteter.
Åpne for alle med generell studiekompetanse Medisin  alle inn på 1. år, få videre Naturvitenskap, teknologifag, litteratur, språk, kunst, samfunnsfag, jus, økonomi, management, helsefag, sport med mer.

74 OPPTAK Søk direkte til skolen, ingen felles søknadsfrist
Forskjellige opptak og frister for første året L1, og studier på høyere nivå. Søknad på våren for opptak til høsten (mars-juni). Studieåret varer fra september til juni. I tillegg til selve søknaden er det vanlig å legge ved: - vitnemål fra vgs med oversettelse - motivasjonsbrev - dokumentasjon på franskkunnskaper

75 SPESIALSKOLER Grandes Écoles: ingeniør, business (MBA), offentlig administrasjon, veterinær, medisin. Kunstskoler Arkitektskoler

76 TILRETTELAGT FOR NORDMENN
Årskurs i fransk i Caen Forberedende språkkurs i Caen Sivilingeniørstudiet i Toulouse Økonomi- og ledelse i Toulouse

77 ”Fransk språk og kultur” ved seks universiteter

78 SPRÅKTEST Det franske utdanningsdepartementets test for alle som ønsker å få vurdert sitt franske språknivå. TCF er ikke et diplom men en test som er gyldig i to år.

79 SPANIA Casa Battlo, Gaudi, Barcelona

80 ANTALL STUDENTER: 105 La Salle, Barcelona:18
Universitat De Barcelona: 9  Universidad Autonoma De Barcelona:7  Escuela Superior de Administracion y Dirección de Empresas (Esade): 5  Universidad Complutense de Madrid: 5

81 SØKEFRIST Spania har ingen felles søkefrist, men man søker vanligvis i løpet av sommermånedene. Kontakt lærestedet for nærmere informasjon. I forkant må man registrere seg hos Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Dette gjøres i løpet av våren. 81

82 REGISTRERING: UNED Før man kan søke på en bachelorgrad, må man registrere seg online hos UNED. De godkjenner utdanningsbakgrunnen til utenlandske søkere. Todelt prosess: ONLINE: Registrer deg online POST: Vitnemål (norsk og spansk) skal sendes til UNED sammen med kopi av pass og kopi av kvitteringen på registreringen. Studenten kan søke direkte til lærestedet når hun har fått kvittering fra UNED. Unntaket er Catalonia, hvor hun kan søke v/ ”Samordna opptak” til flere læresteder S

83 FINNE FREM TIL SKOLER OG STUDIER
Se søkemotor på landsiden om Spania. Sjekk utvekslingsavtaler hos skoler i Norge med ditt fagområde. Dette kan gi tips til valg av skole i Spania. Den spanske søkebasen har ingen engelsk informasjon. Utvekslingsavtaler er gull: da har den norske skolen gått god for faget og skolen i Spania.

84 SØKE PÅ SKOLER Catalonia har sin egen utgave av Samordna opptak der du kan søke på flere skoler i området samtidig. Resten av Spania: søk direkte til hver enkelt skole. Utfordringen er at hjemmesidene ofte er på spansk og fremstår som en smule uoversiktlige.

85 SPRÅKTESTER De fleste spanske læresteder krever en DELE-språktest (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Kan tas på folkeuniversitetet i Bergen eller ved et testsenter i Spania. Dersom man skal gå på et engelskspråklig program, kreves vanligvis en TOEFL-test. DELE kan tas på tre nivåer og universitetene krever ofte høyeste nivå

86 TILRETTELEGGINGSSEMESTER
Lånekassen støtter språkkurs i Spania dersom man skal studere i landet etter endt språkkurs. Forutsetningene er: at man velger et kurs på et universitet eller en skole godkjent av Instituto Cervantes at man har minst 15 undervisiningstimer/uke at kurset går over mellom 3-5 mnd avslutter kurset med en DELE-språktest

87 VANSKELIG Å KOMME INN? Tja!
Spanske universiteter oppgir sjeldent forventet karaktersnitt eller nødvendige fagkrav til konkrete utdanningen. Dette er fordi alle spanjoler må gjennom en opptaksprøve og derfor ikke forholder seg til andre krav. Kontakt den konkrete skolen for informasjon om hva de ønsker seg av kommende studenter. Selectividad ble tatt vekk for et par år siden. Vi har fremdeles få som søker på fag som medisin, psykologi etc fordi det er skummelt å være ”først i løypa” med tanke på godkjenning etc.

88 Spørsmål? ANSAs Infosenter  Telefon 04544 mandag til torsdag 10-15
 E-post


Laste ned ppt "VI SKAL GÅ GJENNOM Generelt om å studere i utlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google