Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

•Generelt om å studere i utlandet •Bruk av ANSAs hjemmesider •Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "•Generelt om å studere i utlandet •Bruk av ANSAs hjemmesider •Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 •Generelt om å studere i utlandet •Bruk av ANSAs hjemmesider •Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske øvelser  Øst-Europa  Tyskland  Spania  Frankrike VI SKAL GÅ GJENNOM

2 UTLANDET vs NORGE •Utlandet ikke ett land! •Søkeprosessen varierer •Ulike frister •Ulike priser •Språkkrav •Godkjenning viktig •Kvalitet

3 KVALITET PÅ UTDANNING •Godkjenning •ANSAs kontaktpersoner •Hvordan er lærestedet rangert? •Få en detaljert fagplan og pensumliste for studiet og adgangskrav •Hvilke fasiliteter har lærestedet? •Sjekk pensumlister ved norske læresteder på samme fagområde? •Søke gjennom en agent?

4 SJEKK AT STUDIET GODKJENNES I NORGE www.ansa.no SAFH

5 FINANSIERING •Utdanningsstøtten er 89 000 kr årlig og blir gitt som lån. 40 % av støtten (kr 35 600) omgjøres til stipend når alle eksamener er bestått. •Lånekassen kan gi skolepengestøtte inntil kr 111 710 kr for et skoleår. Stipendandel: 28 560 bachelor/39 984 master. •Tilleggstipend på utvalgte skoler i USA, Storbritannia, Australia og Canada på maks 60 390 kr.

6 STØTTE TIL SPRÅKOPPLÆRING Språklig tilretteleggingssemester: Støtte til opplæring i språk og kultur for ett semester i et ikke- engelskspråklig land utenfor Norden. Krav: Minst 15 undervisningstimer per uke, minst tre maks fem mnd, på et universitet eller ”godkjent” språkskole. 8 900 kr per mnd. Må ikke ha kommet inn på skole. Språkstipend: Er man tatt opp på en utdanning i utlandet (også delutdanning) kan du få stipend på 16 390 kr til språkkurs. Samme krav.

7 Hvert land har egne sider. Masse god informasjon, i tillegg til linker til søkemotorer, opptakskontorer og ulike fag osv. Tips: Les gjennom brosjyren som ligger under hvert land Her finnes informasjon om søknadsprosedyre, frister, språktester, pris, Lånekassen, finansiering osv. OM WWW.ANSA.NO

8

9 DANMARK

10 ANTALL STUDENTER: 2 495 •Handelshøjskolen i København: 571 • Københavns Universitet: 314 • Aarhus Universitet, Århus: 284 •Syddansk Universitet:164 • Kunstakademiets Arkitektskole:112

11

12 UTDANNINGSSYSTEM •Høyere utdanning i Danmark blir kalt videregående uddannelse. •Sju universiteter i Danmark: Københavns Universitet, Syddansk Universitet (Odense), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet. •Et stort antall høgskoler. •Noen studier i Danmark tilbys som såkalt erhvervsuddannelse, arbeidsutdannelser.

13 •For å bli tatt opp som student ved et dansk universitet eller høgskole må man ha generell studiekompetanse. •I tilegg til fagkrav og et gitt karaktersnitt fra vgs. •Kan ikke søke med forbedret vitnemål. Men det er lov å ta fag man mangler. •En oversikt over opptakskrav på de enkelte utdannelsene finnes på: www.ug.dk. OPPTAK

14

15 •Alle universiteter og høyskoler i Danmark tar opp studenter i to omganger, kalt kvote 1 og kvote 2. •Søkere vil automatisk bli vurdert i kvote 1, hvor kun karakterer fra vgs og et eventuelt fagsnitt teller. Merk: På universitetene tas 90 % av studentene opp i kvote 1 og 10 % i kvote 2. Unntak: medisin i Odense (50/50), og høyskoler (ofte 30/70) •I kvote 2 er det en helhetsvurdering av søkeren. Her kan arbeidserfaring, utenlandsopphold, folkehøyskoleopphold, organisasjonserfaring m.m. være relevant. •Søkerne skal i noen tilfeller legge ved et motivasjonsbrev, på dansk motiveret ansøgning/ levnedsbeskrivelse. KVOTESYSTEM

16 •Laveste karakter ved danske gymnas er -3, høyeste er 12. •På www.ug.dk kan man finne snittet fra i fjor. For eksempel kreves 7.1 for sykepleie i Århus. •Bruk www.ansa/land/danmark og se hva dette vil tilsvare i norske karakterer. 7,1 = 4,6 •Gange opp snittet med 1,08 KARAKTERSYSTEM I DANMARK

17 •Søker direkte til skolene, på et standardisert søkeskjema fra Den Koordinerende Tilmelding (KOT). •Alle norske studenter skal søke innen 15. mars klokken 12. Noen ønsker en foreløpig karakterutskrift med søknaden. •Søknadsskjema finnes på www.optagelse.dk. Her finner man også adresser og koder til skoler. •Bruk ANSAs veiledning. SØKNADEN

18 Kvoter på norske studenter på medisin, tannlege og veterinær. 61 plasser på medisin, 7 på tannlege og 5 på veterinær. OBS! Engelsk B krav på de fleste utdannelser på universitetene fra 2011. HELSEFAG / FAGKRAV GENERELT

19 SVERIGE

20 ANTALL STUDENTER: 739 •Naprapathögskolan:112 •Lunds Universitet: 83 •Göteborgs Universitet: 72 •Stockholms Universitet: 49 •Karlstads Universitet: 28

21 15. april til høstsemesteret (Nesten alle programmene begynner på høsten) 15. oktober til vårsemesteret SØKEFRISTER

22 UTDANNINGSSYSTE M •Bachelorgrader, kalles grundnivå/ kandidat, finnes under programmer. •Mastergrader, kalles avancerad nivå. •Magister, en ettårig grad på avancerad nivå. •Kan også sette sammen en grad av ulike kurs.

23 •Man søker gjennom søkeportalen www.studera.nu  Hitta utbildning. Legger opptil 20 studieønsker i handlevognen, disse må prioriteres. •Vitnemål og eventuelle andre papirer ettersendes til Antagningen, Strømsund. HVORDAN SØKE?

24 Søkemotor og søknad

25 •Fra opptak for høsten 2010 er det en ny kvote for internasjonale studenter som nordmenn går inn under. •Ny poengskala som går fra 300 til 500. Ingen som foreløpig vet hvor mange internasjonale studenter som får en studieplass, eller hva snittet vil bli for internasjonale studenter på ulike fag. •Fagkravene varierer noe fra hva vi har. Fagkrav kan man finne på www.studera.nu VANSKELIG Å KOMME INN?

26 STORBRITANNIA

27 ANTALL STUDENTER: 3 523 •Kingston University: 185 •University of Edinburgh: 149 •University of Essex: 147 •Anglo-European College of Chiropractic, Bournemouth: 138 •Middelsex University: 100 •Southampton Solent University: 99

28 •Foundation year/degree: 1-2 år •Bachelor (Honours) - England, Nord-Irland og Wales: 3 år - Skottland: 4 år - Alternativt 4-årig (5-årig) sandwich degree hvor man har ett års placement (praksis) •Master 1 år (9 eller 12 måneder) - Taught - Research UTDANNINGSSYSTEM

29

30 •Finn fram til skoler og fag •Opptakskrav •Skolepenger •UniStats (statistikker over hvor fornøyde tidligere studenter har vært med dette faget)

31 OPPTAKSKRAV 1 Varierer fra universitet til universitet, og fra utdanning til utdanning. Det er universitetene selv som bestemmer hvilke krav de har til søkeren når det gjelder karakterer og fag. •Minimumskravet for nordmenn er generell studiekompetanse. •Enkelte studieretninger innenfor helsefag og kunstutdanninger vil ha krav om opptaksprøver, porteføljer eller lignende. •Språktest: IELTS - International English Language Testing System eller TOEFL - Test of English as a Foreign Language.

32 Et tips for å finne fram til opptakskrav er å bruke UCAS sitt course search: 1.Finn faget og skolen du er interessert i 2.Trykk deg inn på Entry requirements/Entry routes 3.For fagkrav se Course Specific Requirements, for karakterkrav se Other tariff qualifications 4.Finn fram til International Baccalaureate-poengene (IB) som kan gi en pekepinn på hvilke krav de stiller til norske søkere ved å bruke konverteringstabellen til Samordna opptak HVORDAN FINNE OPPTAKSKRAV?

33 •I første rekke teller karakterer og fag for opptak. Men: Det er en helhetsvurdering av søkerne. •Skal sende inn motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. •Motivasjonsbrevet er studentens mulighet til å overbevise at han eller hun er den rette studenten for faget (litt som en jobbsøknad). HELHETSVURDERING

34 SAMMORDNA OPPTAK: •Søke på inntil fem skoler •Søknaden må innholde: –Karakterer (egen mal for norsk vitnemål eller IB) –Motivasjonsbrev –Anbefalingsbrev –Språktester og oversatt vitnemål kan evt. ettersendes –Koster £ 19 å søke

35 •15. oktober  Medisin-, tannlege- og veterinærstudenter samt Oxford eller Cambridge. •15. januar  Hovedfrist •24. mars  Noen kunst og design utdanninger •30. juni  Internasjonale studenter kan søke helt fram til denne datoen, men det anbefales å søke innen hovedfristen. •Clearing  Clearing er en oversikt over alle ledige studieplasser etter at hovedopptaket er ferdig. Fra midten av august til slutten av september. SØKNADSFRISTER

36 SKOLEPENGER (TUITION FEES) •Norske studenter blir normalt kategorisert som overseas student/non-EU student, og må dermed betale høyere skolepenger enn EU-borgere. •Årlige skolepenger for non-EU students ligger normalt på mellom 8 000 og 12 000 britiske pund både på bachelor- og masterstudier, men enkelte skoler kan ha noe høyere avgifter enn dette. •For medisin-, veterinær- og odontologistudier er prisen betraktelig høyere. Kan være opp til 30 000 britiske pund. •23 universiteter ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste.

37 USA

38 ANTALL STUDENTER: 1 225 •University of North Dakota: 75 •Hawaii Pacific University: 60 •Berkeley College, New York: 50 •California Lutheran University: 37 •Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington: 24

39 UTDANNINGSSYSTEM •Fireårig bachelorgrad, undergraduate degree. •Liberal arts tradisjon. 2+2 •Toårig master, graduate degree.

40 •Bruk søkemotor: www.petersons.com •Lag egen liste: øst eller vest, by eller land, stor skole eller liten skole… •Regionalt akkreditert/godkjent HVORDAN FINNE FREM?

41 OBS! Lånekassen støtter ikke Freshman Year, verken med stipend eller lån. FINANSIERING

42 •Lånekassens tilleggsstipendliste •60 studiepoeng ved en høyere norsk studieinstitusjon •American College of Norway i Moss •Gateway college •NORAM •Betal førsteåret selv ALTERNATIVER

43 •Skolen •Treneren •Clearinghouse •Se: fulbright.no IDRETTSSTIPEND

44 •Online eller papirsøknad, Common app. •Betalt søknadsavgift •Oversatt vitnemål •TOEFL •Anbefalingsbrev •Motivasjonsbrev eller essay •SAT/ACT •SATII SØKNAD BACHELOR

45 SØKNADSFRISTER •Begynn søknadsprosessen før du har funnet universitet! •Ett år før skolestart.

46 Mattias vil studere siviløkonomi i København. Han har 4.3 i norsk snitt, uten tilleggspoeng. Det er ett år siden han gikk ut av vgs. Han lurer på: •Hvor tilbyr de studiet? •Hvor langt er studiet? •Har han mulighet til å komme inn? •Hvilke fag kreves det at han har? •Skal han søke i kvote en eller to? ØVELSE 1

47 ØVELSE 2 Stine 17 år, har akkurat begynt på siste året på medier og kommunikasjon. Hun ønsker å studere journalistikk i UK. Hun lurer på: •Hvordan hun skal finne fram til skoler som tilbyr faget? •Hvilke skoler som er gode? •Hva opptakskravene er? •Om hun må ta en språktest? Hvor hun kan ta den? •Søknadsprosessen og søknadsfrister •Hvor mye koster det og hvilke finansieringsmuligheter som finnes?

48 SENTRAL-EUROPA

49 •Polen (1 269), •Medical University of Szczecin 296 •Medical University of Krakow 288 •Ungarn (698), •Semmelweis University of Medicine, Budapest 193 •Pecs University, 180 •Slovakia (265) •Comenius University, inkludert Jessenius Faculty of Medicine I Martin236 •Tsjekkia (251), •Charles University, Praha155 TALL, SENTRAL- EUROPA

50 Latvia/ Litauen Medisin- og tannlegestudier PolenMedisin, tannlege, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmor og veterinærstudier SlovakiaMedisin- og veterinærstudier TsjekkiaMedisin, tannlege, veterinærstudier og fysioterapi UngarnMedisin, tannlege, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmorstudier og veterinærstudier HVOR TILBYS HVA?

51 ULIKE OPPTAKSGRUNNLAG •Ungarn og Slovakia: Opptaksprøve i kjemi og biologi, samt intervju (ikke fagkrav fra vgs) •Tsjekkia: Opptaksprøve i kjemi og biologi, og enten fysikk eller matte, samt intervju (ikke fagkrav fra vgs) •Polen: Noen læresteder har opptaksprøve, andre kun krav om realfag fra vgs. Andre igjen har en kombinasjon av begge (for eksempel Krakow)

52 •Ingen kvalitetsmessige forskjeller •Tilrettelegging for internasjonale studenter •Kommunikasjon mellom universitet og student HVA MED KVALITET?

53 VALG AV STUDIESTED •Gode medstudenter •Mange andre nordmenn? •Stor eller liten by? •Kommunikasjon, tilrettelegging? •ANSAs kontaktpersoner og studentenes sider.

54 VÅRE NETTSIDER

55 SØKEPROSESS Søke på egen hånd, direkte til lærestedet eller bruke en stedlig representant i Norge

56 SØKE GJENNOM NORSK AGENT Se først på ANSAs nettsider hvilke agenter som representerer hvilke skoler.

57 TYSKLAND

58 ANTALL STUDENTER 196 •Ludwig-Maximilians-Universität: 13 •Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 11 •Justus-Liebig-Universität Giessen: 10 •Freie Universität Berlin: 9 •Charité - Universitätsmedizin Berlin: 8

59 Master og bachelor. Avlegger statsexamen i f.eks medisin, lærer og jus. Universitetene Deles inn i to hovedkategorier, Universitäten, og Technische Universitäten. Høyskolene Høyskolene, Fachhochschulen, skiller seg fra universitetene ved at utdannelsene er mer yrkesorienterte. Skoleåret Vintersemester fra september/oktober til mars/april og sommersemester fra mars/april til slutten av juli. UTDANNINGSSYSTEM

60 SØKEMOTORER Man kan søke etter studier på: •www.daad.de (også på engelsk) •www.hochschulkompass.de

61

62 •Man må ha generell studiekompetanse for å søke om opptak til universiteter og høyskoler i Tyskland. •Fagkravene er som regel like de du finner ved tilsvarende studier i Norge. Kontakt alltid skolen for nærmere informasjon. SØKEKRAV

63 EKSEMPLER PÅ SPRÅKPRØVER •Zentrale Oberstufenprüfung, ZOP: kan tas ved Goethe-instituttet i Oslo, eller i Tyskland. •Test für Deutsch als Fremdsprache, TestDaF: kan tas ved Goethe-instituttet i Oslo, eller i Tyskland. •Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSH. Hvert tyske universitet har sin egen utgave. DSH er gratis, men ikke mulig å ta i Norge.

64 TILRETTELEGGINGSSEMESTE R •Lånekassen støtter språkkurs i Tyskland dersom man skal studere i landet senere. Krav: - at man velger et kurs på et universitet eller et Goethe-Institut - at man har minst 15 undervisningstimer i uken - at kurset går over 3-5 mnd - kurset må lede til en språktest •Mulig å ta språkkurs om sommeren, med test, i forkant av studiene, ved Goethe- instituttet i Oslo.

65 SØKEPROSESS •Universitetene: Opptak både vinter og sommer med unntak av noen studieretninger som kun har opptak til vintersemesteret. Frister 15. januar og 15. juli. •Høyskolene: Kun opptak til vintersemesteret •Søker direkte til skolen eller via Tysklands svar på Samordna opptak, Uni-assist, www.uni-assist.de Søknaden må inneholde: •Kopi av originalvitnemål med rett kopi fra en offentlig instans. •Oversatt vitnemål

66 HELSEFAG •Søkere til medisin, veterinærmedisin, psykologi, farmasi, odontologi eller biologi skal søke online gjennom opptakskontoret Hochschulstart (tidligere ZVS). •Kan søke opp til seks skoler i tre ulike kvoter. Les gjennom hvem som kan søke i hvilke kvoter, samt hva de enkelte universitetene krever av fagkrav og prioritering av lærested.

67 A) Kvoten for gjennomsnittskarakter B) Kvoten for ventetid C) Kvoten for utvalgsprosessen til høyskolene: Den største kvoten med 60% av studieplassene. Denne nordmenn kommer inn på. Hver skole har egne kriterier som gjennomsnittskarakter, intervju og/eller relevant arbeidsutdanning. TRE KVOTER

68 •På www.hochschulstart.de finner man karaktersnitt og søknadsskjema. •Tyske karakterer går fra 1 til 4. 1,7 tilsvarer ca. 5 i norske karakterer. SØKNAD

69 FRANKRIK E

70 ANTALL STUDENTER: 236 •INSA Toulouse: 41 •UT1 Toulouse: 26 •Utdanning i Frankrike: 22 •Ceram Sophia Antipolis,Nice: 20 •Universite Paul Valery (Montpellier Iii):13

71 OPPBYGNING AV HØYERE UTDANNING •Treårig licence, •L1, L2 og L3 eller Bac+3. •Toårig master

72

73 UNIVERSITETENE •87 offentlige universiteter. •Åpne for alle med generell studiekompetanse •Medisin  alle inn på 1. år, få videre •Naturvitenskap, teknologifag, litteratur, språk, kunst, samfunnsfag, jus, økonomi, management, helsefag, sport med mer.

74 OPPTAK •Søk direkte til skolen, ingen felles søknadsfrist •Forskjellige opptak og frister for første året L1, og studier på høyere nivå. •Søknad på våren for opptak til høsten (mars-juni). •Studieåret varer fra september til juni. •I tillegg til selve søknaden er det vanlig å legge ved: - vitnemål fra vgs med oversettelse - motivasjonsbrev - dokumentasjon på franskkunnskaper

75 SPESIALSKOLE R •Grandes Écoles: ingeniør, business (MBA), offentlig administrasjon, veterinær, medisin. •Kunstskoler •Arkitektskoler

76 TILRETTELAGT FOR NORDMENN •Årskurs i fransk i Caen •Forberedende språkkurs i Caen •Sivilingeniørstudiet i Toulouse •Økonomi- og ledelse i Toulouse

77 ” Fransk språk og kultur” ved seks universiteter

78 SPRÅKTEST  Det franske utdanningsdepartementets test for alle som ø nsker å f å vurdert sitt franske spr å kniv å.  TCF er ikke et diplom men en test som er gyldig i to å r.

79 SPANIA

80 ANTALL STUDENTER: 105 •La Salle, Barcelona:18 •Universitat De Barcelona: 9 •Universidad Autonoma De Barcelona:7 •Escuela Superior de Administracion y Dirección de Empresas (Esade): 5 •Universidad Complutense de Madrid: 5

81 •Spania har ingen felles søkefrist, men man søker vanligvis i løpet av sommermånedene. Kontakt lærestedet for nærmere informasjon. •I forkant må man registrere seg hos Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Dette gjøres i løpet av våren. SØKEFRIST

82 REGISTRERING: UNED Før man kan søke på en bachelorgrad, må man registrere seg online hos UNED. De godkjenner utdanningsbakgrunnen til utenlandske søkere. Todelt prosess:  ONLINE: Registrer deg online  POST: Vitnemål (norsk og spansk) skal sendes til UNED sammen med kopi av pass og kopi av kvitteringen på registreringen. Studenten kan søke direkte til lærestedet når hun har fått kvittering fra UNED. Unntaket er Catalonia, hvor hun kan søke v/ ”Samordna opptak” til flere læresteder

83 •Se søkemotor på landsiden om Spania. •Sjekk utvekslingsavtaler hos skoler i Norge med ditt fagområde. Dette kan gi tips til valg av skole i Spania. FINNE FREM TIL SKOLER OG STUDIER

84 •Catalonia har sin egen utgave av Samordna opptak der du kan søke på flere skoler i området samtidig. •Resten av Spania: søk direkte til hver enkelt skole. •Utfordringen er at hjemmesidene ofte er på spansk og fremstår som en smule uoversiktlige. SØKE PÅ SKOLER

85 •De fleste spanske læresteder krever en DELE-språktest (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Kan tas på folkeuniversitetet i Bergen eller ved et testsenter i Spania. •Dersom man skal gå på et engelskspråklig program, kreves vanligvis en TOEFL-test. SPRÅKTESTER

86 •Lånekassen støtter språkkurs i Spania dersom man skal studere i landet etter endt språkkurs. Forutsetningene er: -at man velger et kurs på et universitet eller en skole godkjent av Instituto Cervantes -at man har minst 15 undervisiningstimer/uke -at kurset går over mellom 3-5 mnd -avslutter kurset med en DELE-språktest TILRETTELEGGINGSSEMESTER

87 VANSKELIG Å KOMME INN? •Tja! •Spanske universiteter oppgir sjeldent forventet karaktersnitt eller nødvendige fagkrav til konkrete utdanningen. Dette er fordi alle spanjoler må gjennom en opptaksprøve og derfor ikke forholder seg til andre krav. •Kontakt den konkrete skolen for informasjon om hva de ønsker seg av kommende studenter.

88 Spørsmål? ANSAs Infosenter  Telefon 04544 mandag til torsdag 10-15  E-post studinfo@ansa.no


Laste ned ppt "•Generelt om å studere i utlandet •Bruk av ANSAs hjemmesider •Søkeprosess og utdanningssystem i:  Danmark og Sverige  Storbritannia og USA  Praktiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google