Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskning på læringseffekter av, med og gjennom informasjonsteknologien Lars Vavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskning på læringseffekter av, med og gjennom informasjonsteknologien Lars Vavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskning på læringseffekter av, med og gjennom informasjonsteknologien Lars Vavik

2 2 Masterstudie ved HSH i e-læring

3 3 I. Ulike e-lærings systemer 1.Databasert treningsprogram (CAI) 2.Databasert veiledning (ITS) 3.Pedagogiske verktøy (MindTools) 4.Databasert kommunikasjon (CSCL)

4 4 1. Databasert trening program IntroduksjonPresentasjon Spørsmål SvaranalyseTilbakemelding Avslutning

5 5 Human activity can not be described sufficiently beforehand Plans and Situated Actions (1986) by Suchman, Lucy A (http://jupiter.informatik.umu.se/~mjson/hcipd/suchman.html) It is important to understand how much tactic knowledge underlies good instruction performing by human instructors and how difficult it is to make that tacit knowledge explicit”. (Hollan, Hutchins and Weitzman (1982) 1.Forskning på databasert trening program

6 6 2. Databasert veiledning (ITS)

7 7 Limitations of generative tutoring Models, Diana Laurillard Minimalism in Guided Discovery, Mark, Elsom-Cook Man over Machine, Dreyfus 1988

8 8 Better learning will not come from finding better ways for the teacher to instruct, but from giving the learner better opportunities to construct (1985) 3. Pedagogiske verktøy (Mind Tools)

9 9 Pea, R. D. (1987). Programming and problem-solving: Student's experiences with Logo. 3. Forskning på pedagogiske verktøy (Mind Tools)

10 10 3. Forskning på pedagogiske verktøy og prosjektarbeid PBL

11 11 4. Databasert kommunikasjon (CSCL) •The future holds many promises for education. Soon it seems that actually going to class will not be necessary. All of the knowledge needed to succeed in a particular course may be stored on a web page, and tests, homework and teacher aid may all be administered as well. •There will be no need for traditional classroom-style teaching since all of it could be done on-line.

12 12 On Board University Lars Vavik (1993)

13 13 Cognition in the Wild

14 14 ANALOGDIGITAL Fysiske møter Nettmøter Læremateriell Nettbasert undervisning Skole/praksis basert Målsettingen

15 15 A meta-Analysis to Compare ICT with Classroom Instruction (157 studies, 40,495 students) R.M. Bernard, Y. Lou, & P. C. Abrami, Concordia and Louisiana State Universities 2004 http://concordia.ca/cslp

16 16 Forskjellige arbeidsformer gir forskjellig resultat. Dess st ø rre metodeforskjellen er, dess tydeligere blir det at vi f å r et ulikt l æ ringsresultat. Forholdet mellom læringsutbytte og arbeidsmetoden

17 17 4. Forskning på Databasert kommunikasjon (CSCL)

18 18 •Novice •Advanced Beginner •Competent •Proficient •Expert University of California A model of Teaching Expertise David Berliner Arizona State University Lee Shulman Stanford University A model of Teaching Expertise David Berliner Arizona State University Lee Shulman Stanford University

19 19 Tid IKT CAI ITS MindTools CSCL 1975198519952005 ? II. Integrasjon ?

20 20 1. Undervisnings metodisk integrasjon

21 21 ANALOGDIGITAL Målsettingen Fysiske møter Nettmøter Læremateriell 2. Institusjonell integrasjon

22 22 Fleksibel læring Elementene fra tradisjonell undervisning : •Muntlig kommunikasjon og samtalekultur (arven fra Grundtvig) •Synkront eller samtidig arbeid og læring (teambasert læring) •Dialogpreget læring (arven fra Sokrates) •Utforskning (arven fra Rousseau) •Sosialt samvær (arven fra folkehøyskolebevegelsen). Elementene fra e-læring: •Skriftlig kommunikasjon (via e-mail og elektroniske konferanser) •Fleksibilitet (studentene har relativt stor "fleksitid" ) · •Selvstendighet (det krever at studentene arbeider mer selvstendig) •Veiledning (studentene arbeider prosessorientert og får løpende respons på skriftlige arbeider)

23 23 •Kampen mellom de to forskningstradisjonen synes å være over (Johnson & Onwuegbuzie, 2005 ) Positivistisk Hypotesetesting Konstruktivistisk hypotesegenerering 3. Forskningsmetodisk integrasjon

24 24

25 25 Motivasjon Kvaliteten av interaksjonen Forståelse av oppgaven Utholdenhet Persepsjon av det ultimate mål Holdninger til faget Umiddelbare læringsutbytte Holdninger til medie IKT og læringseffekter

26 26 3. Forskningsmetodisk integrasjon

27 27 4. Teoretisk integrasjon

28 28 ANALOGDIGITAL Målsettingen Fysiske møter Nettmøter Læremateriell III. Hvilke problemstillinger ? Effekten av med og gjennom IKT Skoleutvikling Læringsdialogen Læremidlene

29 29 Effects “with” technology: The power of partnership Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. Educational Researcher, 20, 2-9.

30 30 Effects “of” technology: The cognitive residue left as a consequence of working with technology

31 31 Effekten av og med

32 32 Effekten med teknologien JKNSTEN DEVAR SEPEGEG. VISPISTEKAKE.. JEKATAITRENE. DEVARSEPEGØJ DE VAR EN GANG EN MAN SOM HADE DOLI TI HAN MOTE SKYNDTE SEG HAN TOK HATEN SIN OG HAN KJØRTE BIL SNIP SNAP SNUTE

33 33

34 34

35 35

36 36 I dynamisk modellering er fokuset på å forstå "hvorfor" ting skjer, ikke bare hva "svaret" er. Uten en systemmessig forståelse, blir bruken av en simuleringsmodell bare et spill der brukeren gjetter seg frem til svaret... Ved å systematisk fokusere på sammenhengene, tidsforsinkelsene og dynamikken, må brukeren sette seg inn i de "kreftene" som driver (dynamisk) modellen. Dette skaper en grunnforståelse som er langt bedre enn en "tallmessig" forståelse, som f.eks. Excel gir...

37 37

38 38 •Deltar sammen med studenten •Hjelper til å holde fokus på viktige faglige elementer •Brukes som guide, veileder, samarbeidspartner •Engasjert i undervisningsdialogen

39 39 • Den vedvarer selv om ikke teknologien er tilgjengelig • Viser seg etter at den har vært i bruk en periode. • Kan være positive eller negative. Effekten av IKT

40 40 •There is no consistent relation between the average amount of ICT reported for any subject at a given key stage and its apparent effectiveness in raising standards. Prof Angela McFarlane 2004 Effekten av

41 41 M1>M2, p>.01 ”Writing to Read”

42 42

43 43 LEARNING WITH HYPERTEXT LEARNING ENVIRONMENTS: THEORY, DESIGN, AND RESEARCH [1] Michael J. Jacobson Learning Technology Center, Vanderbilt University Nashville, TN 37240, USA[1] Hyperdokumenter

44 44 Kalkulator •While the students identified ways in which the graphic calculator enhanced their conceptual understanding, some were concerned about de-skilling effects of calculator use. ” The Graphic Calculator as a Thinking Tool” Susie Grove College of Science and Technology, Deakin University (2003)

45 45 KoblingstavleIKT animasjoner med forklaringerLæreboktekst med illustrasjoner ET FORSØK MED FORSKJELLIGE PRESENTASJONSFORMER OG SYMBOLSYSTEMER I ELEKTROFAGET VED VIDEREGÅENDE SKOLE Henry Olsen, 2004 2D REPREESENTASJONER AV 3D PRAKSIS 3D REPREESENTASJONER

46 46

47 47 Evner: 3D rom-oppfatning Med IKT hjelp Lite veiledning fra lærer Mye veiledning fra lærer Bare Lærebok

48 48 Effekten av ?

49 49 Effekten av med og gjennom Enkle ferdigheter MED IKT GJENNOM IKT AV IKT Komplekse ferdigheter

50 50 Forskning på effekter av med og gjennom MED-effekter studeres best gjennom en kvalitativ analyse av hvordan aktiviteten endrer seg når teknologien blir brukt. (her kommer aktivitetsteori inn ) AV-effekten kan studeres gjennom et pretest og utsatt posttest design for å sammenlikne de som brukte teknologien i stor grad med de som ikke har brukt den. GJENNOM-effekten åpner for kvalitative sammenlignende av aktivitetssystemer


Laste ned ppt "1 Forskning på læringseffekter av, med og gjennom informasjonsteknologien Lars Vavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google