Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Norsk Industri Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006 v/Carla Botten-Verboven, direktør Kompetanseavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Norsk Industri Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006 v/Carla Botten-Verboven, direktør Kompetanseavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Norsk Industri Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006 v/Carla Botten-Verboven, direktør Kompetanseavdelingen

2 2 Sammenslåing TBL/PIL til Norsk Industri 01.01.2006

3 3 Dette er Norsk Industri • 2 000 medlemsbedrifter. • Mer enn 110 000 ansatte i medlemsbedriftene. • Den største landsforeningen i NHO.

4 4 Norsk Industris styre • R. Rasmus Sunde, Vetco Aibel – styreleder. • Ketil Lyng, Norske Skogindustrier ASA – nestleder. • Anne-Lise Aukner, Nexans Norway AS. • Terje Dyrseth, Brunvoll AS. • Nina Iversen, Glomma Papp AS. • Karl Erik Kjelstad, Aker Yards ASA. • John Ove Ottestad, Norsk Hydro ASA. • Einar Strømsvåg, Statoil ASA. • Per A. Sørlie, Borregaard Industries Ltd. • Even Aas, Kongsberg Gruppen ASA.

5 5 Norsk Industris strategi 2006-2009 Vår visjon: Norges industri er Norges framtid Mål Våre overordnede mål: • Økt lønnsomhet hos medlemmene. • Økt verdiskaping hos medlemmene. • Sette dagsorden for samfunnsdebatten. Våre strategivalg • Lønns– og arbeidsvilkår. • Samfunnsansvar. • Politiske rammebetingelser. • Kommunikasjon. • Kompetanse. • Medlemsservice. • Organisasjon.

6 6 Fokussaker 2006 • Kronekurs. • Avskrivningsregler. • Industriell vekst basert på olje og gassutvinning. • Etablere et industrikraftregime. • Fremtidsrettet klimapolitikk. • En industrifremmende politikk for store forsvarsinvesteringer. • Inkluderende og verdiskapende arbeidsliv. • Lønns- og kostnadsveksten i Norge. • Ny arbeidsmiljølov. • EUs nye kjemikalieregelverk – REACH. • Innovasjon – FoU – Kunnskapsløftet. • Industriskolen. • En synlig og effektiv organisasjon. • Medlemsservice.

7 7 Bedriftenes situasjon 2006 • Bedriftens daglige liv styres av markeder i stadig forandring, jakt på kostnadsfortrinn og global benchmarking. • Omstilling for å møte framtidige utfordringer. • Kina og resten av Asia en sterk konkurrent, ikke bare på lavkostprodukter.

8 8 Norsk industri må investere mer • Høyt lønnsnivå i Norge kombinert med utfordrende rammebetingelser på andre områder, krever stor verdiskaping per arbeidsplass for å være konkurransedyktig. • Et titalls bedrifter, bl.a. Hydro Aluminium,Sunndal og Ekornes på Ikornnes har tatt utfordringen og investert i nye fabrikker med høy verdiskaping per ansatt. • Et hundre- eller tusentalls industribedrifter står foran tilsvarende utfordring om investering eller utfasing. • Dette krever at norske investeringsprosjekter kan hevde seg i bedriftens hverdag

9 9 Kompetanseutvalget for Norsk Industri • Leder - Teknisk sjef Håvard Størseth, Nobø Electro • Nestleder - HR Manager/PRO-sjef Børre Nilssen, Norsk Hydro/ Herøya Industripark • Adm.dir. Terje Gorm Hansen, Helly Hansen Spesialprodukter • Technical Leader Jens Davidsen, GE Energy Norway • Vice President HR Ingve Olsen, Aker Kværner Elektro • Ass. Personaldir. Helge Bjørneby, Borregaard Industries Limited • Senior Specialist Ole Petter Løbben, Norske Skog • Personalleder Åse Margrethe Odland, Statoil Kårstø • Adm.dir. Sverre Narvesen, Raufoss Technology & Industrial Management

10 10 Kompetansestrategi 2006-2009 • Norsk Industri skal bidra til at medlemsbedriftene får tilgang til kvalifisert arbeidskraft med særlig vekt på høyere utdanning og fagarbeidere. • Norsk Industri skal arbeide for et relevant innhold i norsk skole med spesiell vekt på realfag og to fremmedspråk. • Norsk Industri vil videreutvikle Industriskolen som et operativt verktøy for medlemmene. • Norsk Industri skal bidra til at bedriftene videreutvikles som lærende organisasjoner og betydningsfulle læringsarenaer.

11 11 Tilgang til kvalifisert arbeidskraft • Fagopplæring er arbeidslivets egen utdanning til fagarbeidere og svenner som arbeidslivet til enhver tid trenger. • Norsk Industri skal til enhver tid jobbe for at innholdet i fag- og yrkesopplæringen er i tråd med industriens behov. • Norsk Industri er representert i NOKUT: Ordning for godkjenning av utdanning på teknisk fagskolenivå.

12 12 I forbindelse med kunnskapsløftet får vi følgende språklige forandringer i skolen: Dagens betegnelserNye betegnelser StudiereretningerUtdanningsprogrammer Grunnkurs (GK)Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VKI)Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VKII)Videregående trinn 3 (Vg3) KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag (FF) StudieretningsfagProgramfag (PF) med Prosjekt til fordypning i yrkesforberedende utdanningsprogrammer

13 13 Kunnskapsløftet – Hvor står Norsk Industri? • Norsk Industri er representert i 2 faglige råd: Faglig råd for Teknikk og Industriell produksjon og Faglig råd for Elektro • Norsk Industris primære oppgave er å ivareta medlemsbedriftenes behov og interesser. • Representanter fra medlemsbedrifter er representert i ulike læreplangrupper og fagutvalg som er opprettet ved behov (eksempel: mellom TIP og Elektro for å ivareta Automasjonsfagene).

14 14 Kunnskapsløftet – Hvor står Norsk Industri? forts. • P.t. et stort engasjement rundt læreplaner på Vg2- nivå som snart kommer på høring. Høringsperiode: 3. april – 1. september. • Særløpsfagene: Høringsperioden starter 26. juni. • Læreplanarbeidet på Vg3 nivå (opplæring i bedrift) starter ca. juni. Norsk Industri spiller inn navn på aktuelle personer fra bedrifter til Utdanningsdirektoratet.

15 15 Vg2 Industriteknikk/Vg2 Mekatronikk • Stort engasjement. • Mange forskjellige meninger. • Nytt forslag til programområde : Programområde Vg2 Produksjons- og industriteknikk med kompetansemål hentet fra skisse til programområdet Industriteknikk og vedtatte kompetansemål fra Felles programfag Elektro, første år. Dermed sikres at elektronikk, samt måle- styrings- og reguleringsteknikk kommer med i læreplanen.

16 16 Vg2 Industriteknikk/Vg2 Mekatronikk forts. • Industrimekanikerfaget opprettholdes som betegnelse. Videre fremdrift: • Behandles i Norsk Industris kompetanseutvalg 3. mai. • Behandles i TIP 9. mai.

17 17 Utdanningsmodell - Forslag VG1VG2VG3 (i skole)Fagbrev 1Elektro Automatisering Automatiker - Prosess - Mekatronikk 2TIP Fordypning Elektro / automasjon Fordypning Elektro / automasjon Fordypning Prosess eller Mekatronikk VG1VG2Opplæring i bedrift/fagbrev TIP Produksjons- og industriteknikk - Industrimekaniker - Platearbeider - Sveiser - osv. Videre- utdanning som leder frem til automatiker med fordypning mekatronikk Fordypning Elektro / automasjon Fordypning Elektro / automasjon

18 18 Industriskolens kurskonsept Bransjemøter Generell kursveiledning Nettverk og rådgivning Deltakere Nettsted: informasjon disk.forum læremateriell Kursperm + fagbøker Retting av oppgaver Kombinert teori og praksis Kursansvarlig bedrift Ukentlige møter i bedriften

19 19 •Grunnkurs for praksiskandidater •VK1 kurs - 9 ulike •Yrkesteorikurs - 12 ulike Fagopplæring •Etterutdanning- og forkurs •Høyskolekurs Etter- og videreutdanning •Grunnkurs •Påbygning og eksamen •Temakurs - 10 ulike •Lederutviklingsprogram Ledelse Industriskolen – en del av helheten … men også andre kurs og konferanser

20

21


Laste ned ppt "Informasjon fra Norsk Industri Generalforsamling i OTEK 17. mars 2006 v/Carla Botten-Verboven, direktør Kompetanseavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google