Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling på Fosen... om det enkle og det vanskelige... Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling på Fosen... om det enkle og det vanskelige... Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling på Fosen... om det enkle og det vanskelige... Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS

2 Situasjon - Fosen Fosenregionen har mange års erfaring med regionalt samarbeid Regionen har lykkes med mange samarbeidsrelaterte tiltak Fosenregionen er vel forberedt på mer samarbeid

3 Ny teknologi gjør det mulig å arbeide på nye måter Oljeselskapene flytter ekspertise fra hav til land Et godt eksempel på at det går an Situasjon - Teknologi

4 Samhandlingsreformen skisserer IKT som et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Situasjon - Samhandling

5

6 Ny teknologi forandrer ingen ting Det er altså nødvendig med en forandring i hvordan vi gjør ting Forandring skjer først når vi begynner å tenke annerledes og dermed endrer arbeidsprosessene våre

7 Det er lurt å begynne med menneskene - og la teknologien komme etterhvert Dette er utgangspunktet for det vi gjør på Fosen Teknologi kan kjøpes - det er enkelt Menneskene må utvikles - det er vanskelig Teknologi kan kjøpes - det er enkelt Menneskene må utvikles - det er vanskelig Erkjennelse

8 Samhandling mellom fagmiljøer Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin (NST) Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) SINTEF Informasjons og kommunikasjonsteknologi Inst. for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS ➡ Samhandling i helsesektor ➡ IKT i helsesektor ➡ IKT generelt ➡ Videreutdanning og trening av voksne ➡ Organisasjon, samarbeid og sikkerhet

9 • Positive holdninger til utviklingsprosjekter og samarbeid • Har noen suksesshistorier det kan bygges videre på • Idag er det ingen som har overordnet ansvar for at teknologien fungerer • Har medført en viss motstand mot planer om nye teknologiske løsninger • Lokalmiljøene er kompetansemessig sårbare • Samhandlingsreformen vil sannsynligvis medføre nye oppgaver. Kartlegging - Utdrag Det er positive forventninger til selve teknologien men mistro til systemets evne til å tilrettelegge og ta ut gevinstene av den.

10

11 “En velfungerende infrastruktur for høykvalitets videokonferanse internt på Fosen med kompetente og trygge brukere ved alle sentrale helseinstitusjoner.” Anbefalt første mål

12

13 • Infrastruktur • Opplæringsmoduler • Etablere kurs • Helse- og omsorgsledere • Helsearbeidere i kommunene • Spesialisthelsetjenesten “Gode sirkler” på Fosen Handler om å begynne i “det små” og bygge lag på lag

14 Prosjektets - Fase 1 Teknologi og infrastruktur 6 kommuner har Tandberg videokonferanseutstyr fra 2006 • Oppgradering av eksisterende utstyr • Tilknytning til Norsk Helsenett • Driftstjenester fra lokal tjenesteleverandør (Fosen IKT)

15 Opplæring • Nettbasert opplæring i bruk av videokonferanse • Opplæring gjennom kurs i NettOpp Fosen • Opplæring i videokonferanse er del av felles kompetanseplan NettOpp Fosen er allerede mye brukt av helsearbeidere på Fosen Prosjektets - Fase 1

16 Evaluering opplæringstiltak • Følgeforskning av kurset “Aldring på nett” • Evaluering av metoder og teknologibruk • Publisering: Rapport, faglig artikkel og kronikk. Prosjektets - Fase 1

17 Organisatorisk forankring og bevisstgjøring • Bevisstgjøring for politisk og adm ledelse • Bevisstgjøring for helse- og omsorgsledere m/workshop • Utarbeide informasjonsbrosjyre • “Alle” skal bli informert Tid og rom for refleksjon er meget viktig: Hva betyr dette for meg? Prosjektets - Fase 1

18

19 Samarbeid og informasjonsspredning Resultatene etter kursevaluering vil bli tilgjengelig gjennom fagartikkel Ingen planlagte aktiviter ut over det. Men vi deler gjerne erfaringer Forøvrig savnes en nasjonal samordning av erfaring

20 Har vi lært noe? Hvilke utfordringer ser vi “lenger fram”?

21 Om uavklarte forventninger Videokonferanseutstyr anskaffet av kommunene uten avtaler om vedlikehold og drift Men “alle” hadde en forventning om at dette skulle Fosen-IKT ordne Anskaffet i 2006

22 Avklart! 6 enheter er nå underlagt vedlikeholdskontrakt med ekstern leverandør Fosen IKT vil på bestilling levere drifting av infrastruktur for videokonferanse Men dette koster penger for kommunene

23 Det vil bli vanskelige prioriteringer vs Videokonferanse på bekostning av grendaskolen. Et “tenkt” dilemma i budsjettdebatten?

24 Prioritering er politikerens hverdag Hva slags informasjon og kunnskap trenger en politiker for å kunne foreta balanserte valg i en slik situasjon. Hvordan får politikerne denne kunnskapen?

25 “Dæm sei at oss ska forander oss...” “Dæ ha dæm no sagt i alle år...” Organisasjonsendring XXL Organisasjonsendring er en krevende øvelse

26 Kompetanseheving blir omfattende ved bruk av Ny teknolgi Nye arbeidsprosesser Ny kunnskap Nye ferdigheter behov for Trening medfører Ny kunnskap Nye ferdigheter Trening Opplæring

27 Hva menes forresten med #samhandling? er krevende •Alle må vite hvor en skal •Alle må tenke på vegne av fellesskapet •Noen må ha ansvar for felles strategier •Kunnskap om forutsetning for samhandling trengs

28 Det savnes en nasjonal samordning av erfaringer Manglende helhet og koordinering Det settes igang et utall små prosjekter uten noen samordning, koordinering eller rammeverk En stor fare for at dårlig krutt blir funnet opp mange ganger

29 Det er viktig at vi har fokus de riktige tingene! Oppsummering Teknologi kan kjøpes - det er noe vi kan Menneskene må utvikles - det er vi utrolig dårlige på

30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samhandling på Fosen... om det enkle og det vanskelige... Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google