Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordnet kommunikasjon ved 1 Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordnet kommunikasjon ved 1 Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordnet kommunikasjon ved 1 Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet

2 Bakgrunn 2 Finnmark er stort og folk bor spredt; HiF har brukt avstandsoverbyggende teknologier i 25 år. Storslett Tromsø Nesna (Nordland) Oslo, Cabarete … HiF var den høgskolen i Norge som hadde størst andel desentrale studenter.

3 Bakgrunn •HiF har brukt ulike typer avstandsoverbyggende teknologier for fleksibilisering av utdanning i mange år. •Det finnes løsninger som på flere ulike måter gjør hverdagen enklere for studenter, lærere og administrativ stab. •Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på utdanning og FoU. •Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på administrative tjenester. •Institusjonen ser at slike løsninger er viktige og vil bli enda viktigere i tiden framover. 3

4 Hva vi vil • Utvikle mer fleksible og moderne samhandlingsløsninger. •Fleksibilisering av undervisning (dvs. nettstøttet/-basert). •Effektivisering av kommunikasjon internt i organisasjonen og mot eksterne samarbeidspartnere. •Utvikle og tilgjengeliggjøre samhandlingsløsninger basert på avstandsoverbyggende teknologi og nettbasert kommunikasjon. •Gjenbruke infrastruktur og videreutvikle en formålstjenlig og brukervennlig infrastruktur for avstandsoverbyggende teknologi i undervisning og kommunikasjon. •Skal danne «økosystemet» for den funksjonaliteten vi ønsker – en helhetlig tenkning. 4

5 Ønsker i forhold til ansatte •Mer effektive og fornøyde ansatte –Bruke mindre tid på reiser. –Bruke mindre tid på å få tak i medarbeidere/studenter. –Enklere å samarbeide med ansatte og andre uavhengig av lokasjon. –Fleksible løsninger som kan gjøre det enklere å kombinere arbeid og fritid. •Tilrettelegge for et innovativt arbeidsmiljø. •Tettere samarbeid på tvers av campusene ved UiT. •Tettere samarbeid mellom UiT og eksterne samarbeidspartnere. 5

6 Ønsker i forhold til studenter •Flere og mer fornøyde studenter (og bedre?) –Mer fleksible løsninger uten fysisk tilstedeværelse både for tradisjonell- og fjernundervisning. –Større tilgjengelighet til undervisning i alle dens former. –Tettere samarbeid mellom studenter enten de er on eller off campus. –Tettere dialog mellom studenter og pedagogisk og administrativt personell. –Stor tilgjengelighet til alle nødvendige administrative tjenester. 6

7 Samordnet kommunikasjon •Integrering av ulike kommunikasjonstjenester og kommunikasjonsteknologier, «alt kommuniserer med alt». •Vår UC-tenking tar utgangspunkt i å prøve å skape en konsistent brukeropplevelse der brukerne i størst mulig grad holder seg i samme miljø – alt fra chat til videokonferanse, inkludert opptak og streaming, publisering og gjenfinning. •Vi ønsker å ha fokus på hvordan vi kan bruke UC- teknologien/(-tankegangen) framfor de rent tekniske aspektene. •Vi ønsker å ha størst fokus på undervisningsdimensjonen. 7

8 Januar 2013 HØGSKOLEN I FINNMARK #MADEINFINNMARK 8

9 Aktører i prosjektet/piloten •Høgskolen i Finnmark (UiT Norges arktiske universitet) •eCampus/Uninett •Cisco Norge •Atea •Lokale brukere hos UiT, testpiloter. 9

10 Prosjektorganisering 10

11 Hva vi legger vekt på i prosjektet •Økt fleksibilisering av utdanningene. •Bedre kvalitet på utdanningene. •Økt samhandling – for alle, i alle sammenhenger – på alle plattformer. •Større fleksibiltet for studenter og ansatte. •Lyd/bilde tilgang – fra “overalt”. •Forenkle opptak/streaming – også fra kontoret/hjemmekontoret. •Øke rekrutteringsgrunnlaget, flere studenter. •Kostnadsbesparelser/kostnadsunngåelser. •Integrering med eksisterende løsninger. 11

12 Mål – i forhold til prosjektet • Effektmål •Danne beslutningsgrunnlag for eventuell videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF. •Dele resultater med Uninett og resten av UH-systemet. •Resultatmål •Prosjektrapport med presentasjoner og anbefalinger om videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF. •Deling av resultater gjennom blant annet prosjektblogger. •Åpen internt •Lukket mot Uninett og Atea/Cisco 12

13 Hovedtema i prosjektet •«Infrastruktur» •Hvordan få ting til å fungere sammen, knytte de ulike teknologiene og tjenestene sammen. •Utnytte/integrere eksisterende løsninger i størst mulig grad. •Samhandlingsløsning for undervisning og kommunikasjon - Web-/video-/telefonmøter m.m. •Streaming/opptak •Opptak og streaming av lyd og bilde fra studio, undervisningsrom, møterom og kontor. •Størst mulig grad av selvbetjening, automatisk publisering. •Telefoni –Fullintegrert IP-basert telefoniløsning 13

14 Våre testpiloter •Skal være med å gjøre en enkel test av utstyr og teknologi. •Tilgjengelighet av tjenester, funksjoner. •Brukervennlighet – hva som nå ligger i det… •Kvalitet på lyd og bilde. •I den grad det er aktuelt sammenligne ny løsning mot den som brukes i dag. •Det legges ikke opp til at ny løsning erstatter gammel løsning i pilotfasen, da vi i denne fasen «eksperimenterer». 14

15 Mer om prosjektet •Diverse nødvendige fellestjenester og utstyr finansieres/tilbys av eCampus/Uninett. •eCampus/Uninett deltar som tilrettelegger og rådgiver. Det samme gjør leverandøren Atea/Cisco. •Prosjektet er delt inn i 3 faser. Hver fase introduserer nye tjenester og ny funksjonalitet – de mest grunnleggende først. •Alle fasene vil ikke nødvendigvis bli gjennomført – omfattende infrastruktur og hardware må på plass… 15

16 Instant Messaging / Group Chat Contact Search Rich Presence User Management & Authentication 16 Cisco Jabber for Windows - Jabber 9.x brings it all together… Cisco Jabber & Client Services Framework Enterprise Call Control Business Video MediaNet Web/Desktop Collaboration Visual Voicemail Conferencing App Integration (MS Office)

17 - Komplett UC-applikasjon - Tilstedeværelse og chat - Softphone, video, talepost - Deling av skrivebord, konferanse - Samhandling på mange plattformer - PC, MAC, nettbrett, smarttelefon - Integrasjon med Microsoft Office Cisco Jabber 17

18 Cisco Jabber 18

19 Opptak av undervisning publisert på internett. HiF Hammerfest videokonferanse. Lærer i klasserom hos HiF Alta Studenter fysisk tilstede i klasserom. Professor ved UiT med Jabber klient deltar i undervisning. Studenter, ansatte eller andre med Jabber deltar i sanntid. Eksempel på muligheter for undervisning med Jabber med Jabber-klient på egen pc (og eBeam smartpenn). 19

20 Klienter •Ansatte / Pilotbrukere –Cisco Jabber •Windows / MAC + iPad / Android –Cisco WebEx •Ansatte / Studenter / Andre –Deltager WebEx –Google Talk / Gmail XMPP IM etc •Gratis Jabber for TelePresence –www.ciscojabbervideo.com •Windows / MAC + iPad / Android 20

21 •En serie web-konferanse og samhandlingsprodukter, blant annet et spesielt designet for on-line undervisning. –HD-video, breakout sesjoner, hands-on lab’er –Deling av desktop, filer, dokument, multimedia, whiteboard, applikasjoner m.m. –Prøver, karaktersetting –Chat, Q&A, spørreundersøkelser, quizzes –Opptak av livesesjoner –LMS-integrasjon •Kan starte møter fra Jabber (og på mange andre måter) 21

22 Cisco Content Server, Show-and-Share m.m. 22

23 Streaming og opptak 23

24 Streaming og opptak 24

25 Skisse over løsning 25 CUCM: Cisco Unified Communication Manager. (publisher og subscriber) CUP: Cisco Unified Presens VCS-C/E: Video Communication Server (Control/Express) TCS: Cisco Content Server MCU: Multipoint Control Unit TMS: Telepresence Management Suite

26 Status for piloten •Teknisk infrastruktur rullet ut. •Klientene er rullet ut. •Vi har testet internt, innenfor de rammene vi har. •Testet deling av skjerm, overføring av filer, IM, presence og chat. •Testet lyd- og videomøter, god kvalitet. •Opptak mot Cisco Content Server testet ut, tidlig fase. •MCU, flerpart videokonferanser operativ fra Jabber/Jabber movi. •Utfordring: fortsatt 2 jabber klienter, ny Jabber-klient som integrerer de to vil være klar i november 2013. •Utfordring: Fusjonen! 26

27 Status forts. •Vi har fått en nummerserie, 100 telefonnummer fra Uninett: 785917xx •Et nytt UC-prosjekt ved UiT er startet. –Tester og sammenligner «konkurrentene» Lync og Jabber. –Størst fokus på «Skype-funksjonaliteten»? –Egentlig et helt selvstendig prosjekt, men vi bruker den samme Cisco-løsningen. •Cisco er i ferd med å innføre en ny lisensieringspolitikk-/modell som sannsynligvis vil gjøre Cisco-produkter og –tjenester mer tilgjengelig enn tidligere. 27

28 Veien videre •Prosjektet skulle vært avsluttet 1.7.2013, men er forlenget ut året. •Få brukere utenfor IT-avdelingen aktiv. •Teste sluttbrukerutstyr – lydenheter, kamera; men ikke veldig stort fokus på dette… •Teste neste versjon av Jabber der Jabber og Jabber Movi (SIP) integreres i èn klient. •Teste WebEx. •Samle erfaringene, konkludere. 28

29 Oppsummert •Fokus på undervisningsdimensjonen framfor kontorstøttefunksjonene. –Bruk av avstandsoverbyggende teknologier. –Nettstøttet-/nettbasert undervisning og læring. •Fokus på enkel produksjon av læringsressurser som distribueres over nett, live eller on-demand. –Automatiserte og selvbetjente tjenester for opptak og streaming. –Mulighet for opptak (og streaming) fra hvor som helst. •Fokus på enkel gjenfinning av læringsobjekter. –Indeksering, katalogisering, direkte kobling mot LMS. •Fokus på å bygge en attraktiv læringsarena. 29

30 30 Kunnskap er Norges viktigste ressurs Del den. Takk for oppmersomheten!

31 Personlig audio-/videoutstyr •Viktig med godt kamera. –Helst HD –Enkle kamera kan kreve mye av maskinen: Å prosessere HD-kvalitet video er heftige saker og kan være for krevende for «enkle» PC’er. Mer avanserte kamera gjør ofte prosesseringen i selve kameraet. –Innebygd kamera i den bærbare PC’en er bare brukbart i nødstilfeller. •Enda viktigere med godt lydutstyr. –Headset av en eller annen type er det som teller. •Mange varianter –Trådet eller trådløst, DECT eller bluetooth, mono eller duo, øreplugg. –Personlige preferanser styrer ofte valget, men bruksområdet er viktig å ha i betraktning, f.eks.: »Alene på et kontor? (trådet, trådløst) »I undervisningsrommet? (trådløs (10m) ) »Behov for å bevege seg rundt (DECT (100m+) ) »Støyende omgivelser (god støydemping, øreklokker…) •UC-løsningene har ofte sertifisert video- og audioutstyr. •Husk at selv om du opplever lyd- og bildekvaliteten som god er det ikke sikkert at personen(e) i andre enden gjør det, f.eks. fordi du bruker for dårlig utstyr. 31

32 Kamera Cisco TelePresence PrecisionHD USB Camera 32 MicroSoft HD kamera

33 Audio Mai 2013 HØGSKOLEN I FINNMARK #MADEINFINNMARK 33

34


Laste ned ppt "Samordnet kommunikasjon ved 1 Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google