Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordnet kommunikasjon ved

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordnet kommunikasjon ved"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordnet kommunikasjon ved
Vi i prosjektet er litt identitetsforvirret. Vi ber om at dere bærer over med oss at HiF og UiT blir brukt om hverandre… Prosjektet ble startet da HiF var HiF. UiT Norges arktiske universitet Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet

2 Bakgrunn Finnmark er stort og folk bor spredt; HiF har brukt avstandsoverbyggende teknologier i 25 år. Storslett Tromsø Nesna (Nordland) Oslo, Cabarete … Dette innlegget kommer i hovedsak til å dreie seg om bruk samhandlingsteknologier i form av Cisco-baserte UC-teknologier og med utgangspunkt i fleksibilisering av utdanning, altså nettstøttet-/basert undervisning. Jeg kommer ikke til å være teknisk orientert i noen stor grad Utfordringer med å nå ut med tjenester til studentene Registrering ved nytt studieår, møte opp på campus Tilgang til tjenester på campus f.eks. bibliotektjenester og andre tjenester som krever at studentene er på riktig nett Ikke bare tradisjonell «on-campus» basert undervisning, mange av de potensielle studentene har ikke mulighet til å være regulære on-campus studenter (f.eks. noe eldre studenter som er etablert med jobb og barn)  må nå disse studentene på en god måte HiF var den høgskolen i Norge som hadde størst andel desentrale studenter.

3 Bakgrunn HiF har brukt ulike typer avstandsoverbyggende teknologier for fleksibilisering av utdanning i mange år. Det finnes løsninger som på flere ulike måter gjør hverdagen enklere for studenter, lærere og administrativ stab. Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på utdanning og FoU. Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på administrative tjenester. Institusjonen ser at slike løsninger er viktige og vil bli enda viktigere i tiden framover. Hva har vi pr i dag: Lyd/bilde i ulike varianter Portaltjenester med selvbetjening (registrering, brukerkonto …) Sanntidsbaserte løsninger Opptaksløsninger HiF har brukt begrepet avstandsoverbyggende media som man uformelt kan si har bestått av to ting Lyd/bilde – studiobasert Nettstøttete tjenester – Feide, Fronter, selvregistrering osv. Vi ser at det finnes løsninger som gjør det mulig å få mer helhetlige, integrerte løsninger med mer funksjonalitet for alle typer brukere; en samordnet løsning… Tilgjengeliggjøring…av utdanning og tjenester Viktig for undervisning, plattform for undervisning, undervisningsstruktur, læringsstruktur. MEN pr i dag har vi ikke noen strategi rundt dette med samordnet kommunikasjon. Verken ved HiF eller UiT. Derimot har både HiF og UiT nedfelt i sine strategidokument at de skal bli «best» på fleksibel utdanning.

4 Hva vi vil Utvikle mer fleksible og moderne samhandlingsløsninger. Fleksibilisering av undervisning (dvs. nettstøttet/-basert). Effektivisering av kommunikasjon internt i organisasjonen og mot eksterne samarbeidspartnere. Utvikle og tilgjengeliggjøre samhandlingsløsninger basert på avstandsoverbyggende teknologi og nettbasert kommunikasjon. Gjenbruke infrastruktur og videreutvikle en formålstjenlig og brukervennlig infrastruktur for avstandsoverbyggende teknologi i undervisning og kommunikasjon. Skal danne «økosystemet» for den funksjonaliteten vi ønsker – en helhetlig tenkning. Skal ikke snakke så mye om visjoner og den «egentlige» bakgrunnen; konkurranse om studenter -> vi må tilby studentene de best mulige studieforholdene for dem når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet mht studietilbudet og tjenestene rundt studiene.

5 Ønsker i forhold til ansatte
Mer effektive og fornøyde ansatte Bruke mindre tid på reiser. Bruke mindre tid på å få tak i medarbeidere/studenter. Enklere å samarbeide med ansatte og andre uavhengig av lokasjon. Fleksible løsninger som kan gjøre det enklere å kombinere arbeid og fritid. Tilrettelegge for et innovativt arbeidsmiljø. Tettere samarbeid på tvers av campusene ved UiT. Tettere samarbeid mellom UiT og eksterne samarbeidspartnere.

6 Ønsker i forhold til studenter
Flere og mer fornøyde studenter (og bedre?) Mer fleksible løsninger uten fysisk tilstedeværelse både for tradisjonell- og fjernundervisning. Større tilgjengelighet til undervisning i alle dens former. Tettere samarbeid mellom studenter enten de er on eller off campus. Tettere dialog mellom studenter og pedagogisk og administrativt personell. Stor tilgjengelighet til alle nødvendige administrative tjenester.

7 Samordnet kommunikasjon
Integrering av ulike kommunikasjonstjenester og kommunikasjonsteknologier, «alt kommuniserer med alt». Vår UC-tenking tar utgangspunkt i å prøve å skape en konsistent brukeropplevelse der brukerne i størst mulig grad holder seg i samme miljø – alt fra chat til videokonferanse, inkludert opptak og streaming, publisering og gjenfinning. Vi ønsker å ha fokus på hvordan vi kan bruke UC-teknologien/(-tankegangen) framfor de rent tekniske aspektene. Vi ønsker å ha størst fokus på undervisningsdimensjonen. UC: Integrering av sanntids kommunikasjonstjenester som chat (IM), telefoni (IP-telefoni), videokonferanser, datadeling, call control med ikke sanntids tjenester som samordnet meldingsutveksling (voic , epost, sms, fax…). UC er ikke nødvendigvis et produkt, men kan være et sett av produkter som tilbyr en konsistent (samordnet) brukeropplevelse. Vår definisjon av UC kan kanskje heller kalles «samordnet samhandling»

8 HØGSKOLEN I FINNMARK #MADEINFINNMARK
Januar 2013 HØGSKOLEN I FINNMARK #MADEINFINNMARK

9 Aktører i prosjektet/piloten
Høgskolen i Finnmark (UiT Norges arktiske universitet) eCampus/Uninett Cisco Norge Atea Lokale brukere hos UiT, testpiloter. Og så dukker det opp en måte å få bedre innsikt i mulighetene som finnes… Veien fram til selve prosjektet: HiF, ved Bernt-Harald Kristoffersen, var allerede inne i et infrastrukturprosjekt. I mars/april 2012 ble HiF kontaktet av Cisco Norge og ble spurt om HiF kunne tenke seg å gjøre noe innenfor Samordnet Kommunikasjon. Etter møter mellom HiF/Uninett (ved eCampus) og Cisco ble man enige om å kjøre en pilot. Atea ble valgt som samarbeidspartner da prosjektet startet opp høsten 2012. Prosjektet fikk en litt humpete start og etter hvert kom hele fusjonstoget for full fart; fusjonsarbeidet har tatt mye tid og fokus – UC prosjektet forlenget med et halvt år (også forlenget av andre grunner, mer funksjonalitet lagt inn).

10 Prosjektorganisering

11 Hva vi legger vekt på i prosjektet
Økt fleksibilisering av utdanningene. Bedre kvalitet på utdanningene. Økt samhandling – for alle, i alle sammenhenger – på alle plattformer. Større fleksibiltet for studenter og ansatte. Lyd/bilde tilgang – fra “overalt”. Forenkle opptak/streaming – også fra kontoret/hjemmekontoret. Øke rekrutteringsgrunnlaget, flere studenter. Kostnadsbesparelser/kostnadsunngåelser. Integrering med eksisterende løsninger.

12 Mål – i forhold til prosjektet
Effektmål Danne beslutningsgrunnlag for eventuell videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF. Dele resultater med Uninett og resten av UH-systemet. Resultatmål Prosjektrapport med presentasjoner og anbefalinger om videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF. Deling av resultater gjennom blant annet prosjektblogger. Åpen internt Lukket mot Uninett og Atea/Cisco Siden dette er et pilot-prosjekt… Ved prosjektslutt er vi Universitet i Tromsø Norges arktiske universitet.

13 Hovedtema i prosjektet
«Infrastruktur» Hvordan få ting til å fungere sammen, knytte de ulike teknologiene og tjenestene sammen. Utnytte/integrere eksisterende løsninger i størst mulig grad. Samhandlingsløsning for undervisning og kommunikasjon - Web-/video-/telefonmøter m.m. Streaming/opptak Opptak og streaming av lyd og bilde fra studio, undervisningsrom, møterom og kontor. Størst mulig grad av selvbetjening, automatisk publisering. Telefoni Fullintegrert IP-basert telefoniløsning Automatisert opptak mot LMS basert på profiler/templater som er forhåndsdefinert. (f.eks. basert på emnekoder). Enkel gjenfinning av læringsressurser, basert på ulike kriterier: kurskode, produsent, innhold…

14 Våre testpiloter Skal være med å gjøre en enkel test av utstyr og teknologi. Tilgjengelighet av tjenester, funksjoner. Brukervennlighet – hva som nå ligger i det… Kvalitet på lyd og bilde. I den grad det er aktuelt sammenligne ny løsning mot den som brukes i dag. Det legges ikke opp til at ny løsning erstatter gammel løsning i pilotfasen, da vi i denne fasen «eksperimenterer».

15 Mer om prosjektet Diverse nødvendige fellestjenester og utstyr finansieres/tilbys av eCampus/Uninett. eCampus/Uninett deltar som tilrettelegger og rådgiver. Det samme gjør leverandøren Atea/Cisco. Prosjektet er delt inn i 3 faser. Hver fase introduserer nye tjenester og ny funksjonalitet – de mest grunnleggende først. Alle fasene vil ikke nødvendigvis bli gjennomført – omfattende infrastruktur og hardware må på plass…

16 Cisco Jabber for Windows - Jabber 9.x brings it all together…
Instant Messaging / Group Chat Rich Presence Contact Search App Integration (MS Office) User Management & Authentication Enterprise Call Control Business Video Web/Desktop Collaboration Cisco Jabber & Client Services Framework Conferencing Visual Voic MediaNet © 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ID.scr

17 Cisco Jabber Samhandling på mange plattformer
Fullintegrert med Microsoft Office, Outlook Virker mot Apple-produkter, iPhone, iPad HD kvalitet Samhandling på mange plattformer PC, MAC, nettbrett, smarttelefon Integrasjon med Microsoft Office - Komplett UC-applikasjon - Tilstedeværelse og chat - Softphone, video, talepost - Deling av skrivebord, konferanse

18 Cisco Jabber Personlig UC klient for 500 navngitte brukere.
Klienten Cisco Unified Personal Communicator Videosamtaler i HD kvalitet Softphone tilgjengelig for alle brukere Kontroll av telefonapparat Click-to-call Integrasjon med Microsoft Office (tilgjengelighetsstatus mm.) Lynmeldinger mellom ansatte samt mulighet for federation mot eksterne partnere via internett

19 Eksempel på muligheter for undervisning med Jabber
Professor ved UiT med Jabber klient deltar i undervisning. Opptak av undervisning publisert på internett. HiF Hammerfest videokonferanse. Lærer i klasserom hos HiF Alta med Jabber-klient på egen pc (og eBeam smartpenn). Det som er viktig for oss og som jeg ønsker å få fram her er fleksibiliteten i løsningen. En-til-mange, mange-til-mange, ulike plattformer… Studenter, ansatte eller andre med Jabber deltar i sanntid. Studenter fysisk tilstede i klasserom.

20 Klienter Ansatte / Pilotbrukere Cisco Jabber
Windows / MAC + iPad / Android Cisco WebEx Ansatte / Studenter / Andre Deltager WebEx Google Talk / Gmail XMPP IM etc Gratis Jabber for TelePresence WebEx er en webbasert videokonferansetjeneste som tilsvarer Adobe Connect. Er «integrert» i Cisco Jabber i den forstand at man enkelt starter møter i Jabber, inviterer brukere osv direkte. I WebEx kan man dele desktop, kontrollere andres desktop/maskin, dele filer og samhandle på flere andre måter.

21 En serie web-konferanse og samhandlingsprodukter, blant annet et spesielt designet for on-line undervisning. HD-video, breakout sesjoner, hands-on lab’er Deling av desktop, filer, dokument, multimedia, whiteboard, applikasjoner m.m. Prøver, karaktersetting Chat, Q&A, spørreundersøkelser, quizzes Opptak av livesesjoner LMS-integrasjon Kan starte møter fra Jabber (og på mange andre måter)

22 Cisco Content Server, Show-and-Share m.m.
Først og fremst viktig i forhold til undervisning (opptak og tilgjengeliggjøring av undervisning i alle dens former). Vi har i mange år hatt studioer (forelesningsrom) med opptak (og streaming). Vi ønsker at opptak/streaming skal tilgjengeliggjøres i større grad enn i dag – kontor, klasserom, auditorium, møterom – i god kvalitet og for alle plattformer. Fleksibilitet og tilgjengelig er nøkkelordet – alt kan tas opp og streames fra hvor som helst. Ønsker: Enkelt å gjøre opptak, enkelt å streame, enkelt å gjøre etterarbeid, enkelt å publisere, enkelt å finne fram til det innholdet man ønsker. Det finnes løsninger som gjør det enkelt å indeksere opptak, som automatiserer publisering (f.eks. at en lærer bare velger hvilket emne det gjelder og så «trykker start opptak» før en undervisningssesjon, «stopp opptak» etterpå og så havner opptaket på riktig plass i lærestedets LMS automatisk. (Vyopta)

23 Streaming og opptak Vi har opprettet 5 forskjellige profiler for opptak i testen. Vi ringer telefonnummeret direkte fra Jabber eller fra et videostudio for å starte opptaket. URI kan benyttes fra utsiden/internett gjennom standard videostudio eller via Cisco Jabber Video. De 5 profilene gir enten opptak samt strømming gjennom Silverlight eller kun opptak. Vi benytter Windows Media med beste oppløsing for alle profilene nå. Vi genererer ingen filer som kan benyttes for nedlasting pr nå, kun visning via webgrensesnittet. Når det er åpnet for LDAP kan vi administrere rettigheter til videoer etc. via LDAP autentisering. Profilene bestemmer hvordan et delt skjermbilde fra PC/MAC skal vises i videobildet på opptaket.

24 Streaming og opptak

25 Skisse over løsning CUCM: Cisco Unified Communication Manager. (publisher og subscriber) CUP: Cisco Unified Presens VCS-C/E: Video Communication Server (Control/Express) TCS: Cisco Content Server MCU: Multipoint Control Unit TMS: Telepresence Management Suite

26 Status for piloten Teknisk infrastruktur rullet ut.
Klientene er rullet ut. Vi har testet internt, innenfor de rammene vi har. Testet deling av skjerm, overføring av filer, IM, presence og chat. Testet lyd- og videomøter, god kvalitet. Opptak mot Cisco Content Server testet ut, tidlig fase. MCU, flerpart videokonferanser operativ fra Jabber/Jabber movi. Utfordring: fortsatt 2 jabber klienter, ny Jabber-klient som integrerer de to vil være klar i november 2013. Utfordring: Fusjonen! Gått tregt… Fusjonen spiser nesten alt av tid. Store systemer som skal samkjøres eller tas i bruk eller utfases… Uheldig med flere ulike klienter sett fra brukersiden, forvirrende…

27 Status forts. Vi har fått en nummerserie, 100 telefonnummer fra Uninett: xx Et nytt UC-prosjekt ved UiT er startet. Tester og sammenligner «konkurrentene» Lync og Jabber. Størst fokus på «Skype-funksjonaliteten»? Egentlig et helt selvstendig prosjekt, men vi bruker den samme Cisco-løsningen. Cisco er i ferd med å innføre en ny lisensieringspolitikk-/modell som sannsynligvis vil gjøre Cisco-produkter og –tjenester mer tilgjengelig enn tidligere. 24 av 27 har eller har tenkt å starte Lync-baserte prosjekt. (Uninett telefoni og samhandlingssamling Lillestrøm mai 2013) Det nye UC-prosjektet er ikke ferdig definert ennå.

28 Veien videre Prosjektet skulle vært avsluttet , men er forlenget ut året. Få brukere utenfor IT-avdelingen aktiv. Teste sluttbrukerutstyr – lydenheter, kamera; men ikke veldig stort fokus på dette… Teste neste versjon av Jabber der Jabber og Jabber Movi (SIP) integreres i èn klient. Teste WebEx. Samle erfaringene, konkludere.

29 Oppsummert Fokus på undervisningsdimensjonen framfor kontorstøttefunksjonene. Bruk av avstandsoverbyggende teknologier. Nettstøttet-/nettbasert undervisning og læring. Fokus på enkel produksjon av læringsressurser som distribueres over nett, live eller on-demand. Automatiserte og selvbetjente tjenester for opptak og streaming. Mulighet for opptak (og streaming) fra hvor som helst. Fokus på enkel gjenfinning av læringsobjekter. Indeksering, katalogisering, direkte kobling mot LMS. Fokus på å bygge en attraktiv læringsarena. F.eks. legge til rette for at studenter enkelt kan samarbeide i grupper som de danner selv.

30 Kunnskap er Norges viktigste ressurs
Del den. Takk for oppmersomheten!

31 Personlig audio-/videoutstyr
Viktig med godt kamera. Helst HD Enkle kamera kan kreve mye av maskinen: Å prosessere HD-kvalitet video er heftige saker og kan være for krevende for «enkle» PC’er. Mer avanserte kamera gjør ofte prosesseringen i selve kameraet. Innebygd kamera i den bærbare PC’en er bare brukbart i nødstilfeller. Enda viktigere med godt lydutstyr. Headset av en eller annen type er det som teller. Mange varianter Trådet eller trådløst, DECT eller bluetooth, mono eller duo, øreplugg. Personlige preferanser styrer ofte valget, men bruksområdet er viktig å ha i betraktning, f.eks.: Alene på et kontor? (trådet, trådløst) I undervisningsrommet? (trådløs (10m) ) Behov for å bevege seg rundt (DECT (100m+) ) Støyende omgivelser (god støydemping, øreklokker…) UC-løsningene har ofte sertifisert video- og audioutstyr. Husk at selv om du opplever lyd- og bildekvaliteten som god er det ikke sikkert at personen(e) i andre enden gjør det, f.eks. fordi du bruker for dårlig utstyr. DECT: Digital Enhanced Cordless Telephony

32 Kamera Cisco TelePresence PrecisionHD USB Camera MicroSoft HD kamera

33 Audio Mai 2013 HØGSKOLEN I FINNMARK #MADEINFINNMARK

34


Laste ned ppt "Samordnet kommunikasjon ved"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google