Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livskvalitet på egne premisser Et utfordrende, men spennende samarbeid/samspill mellom pårørende og hjelpere Marit Bergseth og Trond Stavik 16.10.2013Et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livskvalitet på egne premisser Et utfordrende, men spennende samarbeid/samspill mellom pårørende og hjelpere Marit Bergseth og Trond Stavik 16.10.2013Et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livskvalitet på egne premisser Et utfordrende, men spennende samarbeid/samspill mellom pårørende og hjelpere Marit Bergseth og Trond Stavik 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid1

2 Bilulykke 10. juni 2007, Are var 33 år Akuttfase: • St. Olav akuttintensiv 10.juni – 26. juli Rehab: • Rehab Ålesund 26. juli 2007 – 12. mai 2008 • Mork: 11. aug – 10. nov 2008 Hjem: • Omsorgsbolig Bergmo, hjemmesykepleien øst • Egen leilighet Frænaveien, hjemmesykepleien sentrum (fra april 2010) • Team AT 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid2

3 Som lyn fra klar himmel 10. Juni 2007 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid3

4 Akuttfase Akutt intensiv St. Olav fra 10.06 til 26.07.07 Et tøft møte 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid4

5 Rehab, Ålesund FysMed • 26. juli første reaksjon: ”Vi har kontakt – han er våken” • Tverrfaglig team var på plass: Leder for teamet, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, pleiere, leger, sosionom, nevrolog • Arbeidet med å få Are tilbake til livet startet umiddelbart, humor var et godt verktøy, vi blei tatt på alvor 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid5

6 Rehab, Ålesund Vi måtte organisere oss • Noen praktiske saker: – Reisetid – Sykehotell / bosted – Løsning med arbeidsgiver • Valgte båten, 3. august seilte vi den til Ålesund – Mandag og tirsdag i Molde – Onsdag kl 15, ferge og tur til Fysmed, i båten på kvelden. – Torsdag og fredag, Trond kontor i båten og Marit på FysMed. Etter middag på sykehuset begge to. – Lørdag/søndag var våre dager sammen med Are, gikk tur, trening – Søndag kveld til Molde 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid6

7 Rehab, Ålesund Trening/forflytning FysMed • Avdelinga bygde på ABC-konseptet rehabilitering – Are skulle være delaktig i forflytning – Guiding ved bevegelse – Bruk av sklibrett – ikke heis/løft – Stimulering før aktivitet • Vi blei tatt med og opplært til å bruke teknikker – Mestring: Både Are og vi kunne gjøre mer selv 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid7

8 Rehab, Ålesund Physio/Ergo • Gåtrening: – Vi var imponert over de som hjalp Are i gang med bevegelse og trening. • Are fikk impulser fra andre som trente i samme rom og personalet var lyttende og lot Are prøve seg 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid8

9 Rehab, Ålesund • Mål: Ut hver dag – Gå tur – Shopping på Moa – Akvariet – Sentrum – Ut å spise, ta en is eller coke – Biltur • Vi hadde det nok travelt med å skaffe frem det vi trodde kunne fremme Are’s utvikling – TV – PC – Musikk – Bilder 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid9

10 Rehab, Ålesund Logoped/spesialsykepleier • Are hadde ikke språk – Logoped jobbet med bruk av munn, frembringe lyd • Problem med å tygge og svelge – Massasje, stimulering av ansikt, munn og svelg – Smaksstimulering • Fra sondemat til å spise selv 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid10

11 Hjem - juleferie • 13 dager hjemme • Spising • Trening • Tilbake til Ålesund 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid11

12 Hjem • Overflytting til Molde, utfordringer – Kun deler av teamet var på plass – Assistentene ble ofte overlatt til seg selv – Ferietid – Få assistenter – mange ekstravakter – Besøk hjemme så ofte som mulig • 11. august til Mork 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid12

13 Rehab Mork 11. aug – 20. nov 2008 • Praktisk trening • Sosialt samvær • Turer • Opplæring av assistenter/hospitering • Tilrettelegging for besøk 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid13

14 Hjem • Ansvarsgruppe • Turer (begrensninger) • Ferier og avløsere • Hendelse med pleier • Ikke lenger vaktlister (ca 2011) • Rapportering hendelser 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid14

15 Hjem, Team AT • Team AT vokste • Assistenter ble «kastet» ut på dypt vann • Bil 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid15

16 Hjem, voksenopplæringa • Lov om voksenopplæring • Hovedfokus • Iverksatte samarbeid med Øverby kompetansesenter • Logoped • Samarbeid 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid16

17 Hjem, Tenerife Første tur Andre tur 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid17

18 Hjem, egen bolig • Ny leilighet • For Are – Økende trivsel – Økt våkenhet • Lettvint for alle • Eget treningsrom 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid18

19 Oppsummering • Samarbeidet på sykehus og institusjon fungerer bra • Livskvalitet på egne premisser • Klipp fra Romsdals budstikke: • Nasjonal helse- og omsorgsplan: «Personer med utviklingshemning eller annen kognitiv svikt (…), vil som regel ha behov for bistand fra pårørende hele livet. Det er viktig å legge til rette for pårørendes medvirkning i utformning av alle helse- og omsorgstjenester som brukeren trenger.» 16.10.2013Et utfordrende, men spennende samarbeid19


Laste ned ppt "Livskvalitet på egne premisser Et utfordrende, men spennende samarbeid/samspill mellom pårørende og hjelpere Marit Bergseth og Trond Stavik 16.10.2013Et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google