Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lynkurs i journalistikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lynkurs i journalistikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lynkurs i journalistikk
Nordenkorrespondentene 2012 Katrine Ziesler

2 Din oppgave som journalist:
Innhente informasjon Selektere, sortere og strukturere informasjonen Formidle den på en sannferdig og interessant måte til ditt publikum.

3 Forberedelser: Research! Jo mer du kan og forstår av temaet jo lettere er det å finne en spennende vinkling, gode spørsmål og få en god tone med intervjupersonen. Mulige kilder: Pressemeldinger Internett (Vær kritisk!) Fagpersoner / sakkyndige Bøker/publikasjoner

4 Finn en vinkel Tenk som en fotograf: Du kan ikke få med ALT, du må velge et utsnitt og et ståsted. Fokus/problemstilling avhenger av: Målgruppe – hvem skriver du for? Publikasjonen / mediet – har ofte en stil. Plass – hvor langt kan du skrive? Budskapet – Hva vil du at leseren skal sitte igjen med? Dette kan forandre seg – justér vinkling underveis.

5 Nyhetskriterier: aktuelt vesentlig nærhet
identifisering og personifisering sensasjon konflikter elite nyhetsterskel

6 Forberede spørsmål: Gode spørsmål er viktigere enn mange.
Ikke ja/nei-spørsmål! Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan, hva så? Prøv å gjette på hva vedkommende vil svare Tips: Ha minst ett spørsmål klar til hver av politikerne dere kan regne med å møte i morgen Finn ut hvem som er hvem (- eller hvem som vet hvem som er hvem).

7 Notatteknikker Opptak – spør først!
Blokk og penn (alltid) – noter stikkord, korte setninger, skriv dem ut så fort som mulig etterpå! Laptop - ok på pressekonferanse, telefonintervjuer Tips for reportasjenotater: Ta bilder som notater skriv på brosjyrer, pressemeldinger, stikkord på visittkort bruk sansene! Notér lyder, lukter, fakter

8 Oppgave 1 Dere skal lage en sak om Nordenkorrespondentene og deres interesse for nordisk samarbeid og Norden-spørsmål/politikk for et magasin for ungdom hjemme. Lag tre spørsmål dere vil stille en 17-åring fra et annet nordisk land.

9 Klar for intervju Sjekk at utstyret er klart
Opptaker og kamera ladet opp Nok plass på minnekort Du har med penn og papir Kle deg pent, vær høflig Husk å introdusere deg selv, si hvor du kommer fra, fortell hvor saken skal/kan publiseres Har folk vanskelige navn – be om visittkort, evt. be dem skrive det ned

10 Underveis i intervjuet
Vis interesse, si gjerne ting som ”jeg har lest notatet ditt om xxx”, smil! LYTT! Still oppfølgingsspørsmål: be om eksempler be om utdyping Hvis personen sier ting du vet er feil, si ”nå ble jeg litt forvirret” Husk! Du er ikke et mikrofonstativ!

11 Profesjonelle kilder:
Har politikeren faktisk svart på det du lurte på? Rett på sak – du har ikke mye tid! Oppfølgingsspørsmål! Hvis svaret innbyr til et ”Hvorfor” eller ”Hvordan”-spørsmål, still det! Trekk det ned til personnivå – hva har dette å si for menneskene i Norden? For meg? For tante Gunda? Hvis du har ett spørsmål du vet at er litt kontroversielt – ta det til sist. Radiotrikset: ”Kan vi ta en liten oppsummering når det gjelder dine syn på tema x”, - det er der det perfekte sitatet kommer.

12 Spesielle intervjuer Pressekonferanse: Enquete (”5 på gaten”)
Introdusér deg først (navn, Nordenkorrespondentene) Gå rett på sak, still det viktigste spørsmålet først Ikke gjenta andres spørsmål Enquete (”5 på gaten”) Uvant / skremmende med intervju Barn og ungdommer gir ofte korte svar, typ ”Vet ikke” 2-3 spørsmål Husk å be om navn, alder, stilling/skole (hvis aktuelt) Notér stikkord om utseende for at det skal bli riktig. Regn med noen avvisninger – vær smilende, prøv neste!

13 Krise! Opptaket feilet To timer opptak og en time til deadline
Godt du tok notater i tillegg! Ring intervjupersonen for sitatsjekk dersom du er veldig i tvil om presisjonen To timer opptak og en time til deadline Godt at du noterte tidspunkt for ”gullkorn”! Hva husker du best?

14 Oppgave 2 Saken om nordiske ungdommers syn på Norden skal lages som en enquete. Finn en ungdom fra et annet land, still spørsmålene du laget i sted som en enquete Husk å notér navn, alder, skole Bytt roller – svar på den andres spørsmål.

15 Nyhetsartikler og reportasjer
Består av: Tittel – lag en arbeidstittel. Justeres til slutt Ingress – Salgsplakaten. Fang leseren! Brødtekst – gjerne oppdelt med mellomtitler Bilder – Hva slags bildekrav har publikasjonen? Bildetekster – Noe av det som leses mest! Faktaboks

16 Oppbygning: nyhetssak
Nyhetssak: Iskrem Det viktigste først, kan kuttes nedenfra Sørg for at du har svar på hva, hvem, hvor, hvordan og hvorfor Kan gjøres litt mer spennende: Hey! Grip tak You! Hvorfor dette angår deg See! Forklar, bruk tall, sitater, dokumentér So! Pek på konsekvenser og løsninger

17 Ingress - nyhetssak Leseren skal få hovedpunktene servert
Rett på sak, men trekk frem det mest spennende i ingressen. 1 – 3 setninger. Overskriften= konklusjonen Hovedpoenget i saken: ”Hva har skjedd” Viktige personer – hvis statsministeren har en viktig rolle i saken kan hans/hennes navn godt nevnes i ingressen. Har noen gitt deg ”en linje som sier alt”? Der har du overskriften din.

18 Oppbygning: Reportasje
Form: Fisk (bitt, kropp, hale med snert) Journalisten er våre øyne og ører på stedet ”Show, don’t tell” Bruk av Scener - illustrerer Case – eksempler Kombinér flere uttrykk

19 Tittel og ingress – viktigst!
Tittel og ingress er salgsplakaten Tidenes kanskje beste reportasjeingress: ”In Barcelona it was perfect bombing weather” Pirrer nysgjerrigheten og frister leseren til å ta seg tid. Setter stemningen. Åpner noen spørsmål

20 Underholdende, morsom, poetisk gripende – legg flid i innledningen
Fra ”Kolonialherren”, Hallgeir Opedal, Dagbladet Magasinet: SJER DU DEN GÅRDEN med kuppel dærr? spør Odd Reitan og peker på en vakker bygård med kuppel og spir. – Moxnessgården, sier han andektig. - Trondheims vakreste bygård. Den e' vårres. Vi glir gjennom Trondheims vintervakre gater i hans smekre Jaguar. Reitan sitter stor og blid bak rattet og bagasjerommet er fullt av Rema-varer. På dashbordet står det at det er 22 grader i bilen og at vi hører på P4. Og nå peker han på et nytt bygg. – Bajazzo-gården. Den eier vi. Pluss det bortafor der. Han peker. Og han peker mer, på murbygninger og trebygninger, på kontorer og butikklokaler, på sjøhus og høyhus. – Det store oransje bygget dærr borte e' vårres. Og hele det kvartalet dærr e' vårres. Og hele bankkvartalet eier vi. Nei, sje! Dærr e' han Dag. – Dag? – Dag Ingebrigtsen. Han med den, begynner Reitan, rensker de tjærebredde stemmebåndene og synger med ru røst: «Vil du værra med meg hjem i natt.» Han bremser, trykker på en knapp, vinduet glir ned. – Godt nyttår, Dag, roper Reitan. – Har du kjøpt deg ny bil? spør Dag. – Ja. E' den itj kvalm, gliser Reitan, trykker på knappen og vi glir videre. – Korr var vi? Jo. Det bygget dærr e' vårres.

21 Oppave 3 Dette er saken: Nordenkorrespondentene 2012 er samlet i Helsingfors 16 ungdommer fra 4 land skal rapportere fra Nordisk Råds 64. sesjon for Foreningen Norden og sine lokale medier. Lag ny ingress/tittel til feature!

22 Ordrett sitat? Fra Geelmuydens intervju med Gro Harlem Brundtland (Det Nye, 1993): – Undersøkelser har vist at norske kvinner ikke er noe særlig interessert i EF, ikke kan noe om det, og slett ikke vil at Norge skal bli medlem. Hva tror du det kan komme av? Informasjonssjef Østang skrur båndopptageren på, med den følge at jeg ikke våger å gjengi Statsministeren anderledes enn slik ordene velter utover langbordet. Som fra en sprukken pose med puffet ris. – Ja, altså, først så har vi det at det er på den ene siden de områdene hvor folk faktisk nå engasjerer seg i diskusjonen, det er jo, dreier seg om EF. det er faktisk av de temaene som folk også svarer at de er opptatt av. Så det er vel, jeg tror man må nyansere det du sier der med det. Og det gjelder både kvinner og menn, at de er opptatt av det på godt og vondt, og til dels for kvinners vedkommende enda mer, da med en skeptisk innfallsvinkel. Så det. Men den debatt vi har hatt i samfunnet i de siste fem årene, faktisk, og mer enn det, ja, fem årene, for det var fra niogåtti, fire år, har jo blant annet dreiet seg om at noe det folk, det har vært mulig å oppvise engasjement på, har vært hva man mener om EF, spesielt hvis man er mot, altså engasjement mot EF har vært noe av det engasjement som har vært mobilisert, faktisk, og der har ikke kvinnene vært noe mindre engasjert enn menn i det. Så, men hvis vi går mere til kvinners større skepsis, jeg tror det må være det du er mest opptatt av, er det ikke det, altså, og da er det nok det fjerne og følelsen av at, ja, det er fjernt fra kvinners hverdag. Og de er opptatt av det nære, hverdagen, familien, altså barna. Og de er opptatt av å ta vare på de verdiene Norge har med et trygt velferdssamfunn, og med betydelige rettigheter og muligheter for kvinner. Jeg tror alt det der, det ligger der. (Niels Chr Geelmuyden: Ærlighetens komedie, Portrettdrama i 28 akter, C Huitfeldts Forlag, 1998.)

23 Fortellermodeller Tre fortellermodeller: Den tredje fortellermåten
Kronologisk fortelling Dramaturgisk fortelling Den tredje fortellermåten Kombinerer fortelling med faktainformasjon Velg ut scener / elementer som er relevante for din problemstilling. Scene – BBI – scene – BBI – scene Eksempel: mariakyhl.wordpress.com/artikler/leif-vs-keschhutte/

24 6 fototips Tenk lys Portrett: Personen trenger ikke være i midten
Gå nærmere Finnes det mer spennende vinkler? Bilder kan fortelle! Studér fotoreportasjer Tenk litt mer på lys

25 Reportasje - arbeidsflyt:
Lag en arbeidstittel + intro Se gjennom bildene dine først – gjør en grovsortering Lag en disposisjon – blir mellomtitler Les/lytt gjennom notater, skriv ned viktige sitater Skriv ut saken Rediger mellomtitler Bestem bilder, skriv bildetekster Skriv om tittel og ingress til slutt

26 Å være i ”idémodus” • Ideer kan ligge overalt/alt kan være ideer • Ideer er nysgjerrighet med en journalistisk vri • Å lese en avis/magasin i idémodus innebærer en helt annen lesemåte


Laste ned ppt "Lynkurs i journalistikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google