Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.11.2013 12:29 4. Hvor mange ansatte har din bedrift (avdeling)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 10-49 250-99 3100-199.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.11.2013 12:29 4. Hvor mange ansatte har din bedrift (avdeling)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 10-49 250-99 3100-199."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.11.2013 12:29 4. Hvor mange ansatte har din bedrift (avdeling)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 10-49 250-99 3100-199 4200-1000 5over 1000

2 27.11.2013 12:29 4. Hvor mange ansatte har din bedrift (avdeling)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 0-4959,0% 50-9914,8% 100-19913,1% 200-100011,5% over 10001,6% N1,82

3 27.11.2013 12:29 5. Hvilken status har din bedrift i renholdsregisteret til Arbeidstilsynet? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Godkjent 2Under behandling

4 27.11.2013 12:29 5. Hvilken status har din bedrift i renholdsregisteret til Arbeidstilsynet? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Godkjent91,9% Under behandling8,1% N1,08

5 27.11.2013 12:29 6. Har du mottatt melding fra Godkjenningsregisteret om at ID-kort bestilling kan påbegynnes? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

6 27.11.2013 12:29 6. Har du mottatt melding fra Godkjenningsregisteret om at ID-kort bestilling kan påbegynnes? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja100,0% Nei0,0% Vet ikke0,0% N1,00

7 27.11.2013 12:29 7. Bærer alle dine renholdere ID-kort ute hos kunden (HMS-kort)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei

8 27.11.2013 12:29 7. Bærer alle dine renholdere ID-kort ute hos kunden (HMS-kort)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja89,5% Nei10,5% N1,11

9 27.11.2013 12:29 8. Hva er årsaken til at dine renholdere ikke bærer synlig ID-kort (HMS-kort)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Treg og tungvindt system hos Arbeidstilsynet og UDI gjør at det tar opp i mot 4 uker fra ny renholder blir ansatt til denne har fått ID kortet. Akkurat mottatt disse. Videre nyansatte som ikke var med i opprinnelig søknad. Disse bestilles det nå kort til. Ennå ikke mottatt fra leverandør. - Årsakn er det det tar lang tid før ID kortene er oss i hende: -Utenfor EØS eller arbeider i snitt mindre enn 4 timer pr uke tar det lang tid pga må meldes inn i unntakregistret. Behandlingstid i unntaksregistret er 3 - 4 uker, og først etterpå kan vi sende inn søknad om ID kort. Det tar ca3 uker før kortene er oss i hende. Tar tid å bestille. Sist vi bestilte tok det 6-7 mnd. Vanvittig lenge og dårlig service fra selskapet. DET ER DEN ANDRE BESTILLING

10 27.11.2013 12:29 9. Har du forslag til forbedringer av søknadsprosessen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Arbeidstilsynet, AA registeret og UDI må ha systemer som "snakker" med hverandre. Nå må arbeidstilsynet manuelt få alle lister på borgere utenfor EØS og sjekke disse manuelt med UDI. Arbeidere som har variert arbeidstid (under 3 timer fast hver dag) må på egen liste til arbeidstilsynet for å få ID kort- dette burde fjernes. Listene med nyansatte og ansatte under 3 timer per dag, må sendes i BREVFORM til Arbeidstilsynet- dette burde kunne sendes elektronisk. Vi burde også få tilbakemelding fra etatene når disse er mottatt og klar for bestilling i Oberthur. Her er det ingen slike systemer, så man må ganske enkelt bare prøve fortløpende i prosessen. Det er heller ikke slik at ALLE på listen man sender blir godkjent likt, slik at man ofte må sende inn flere ganger på samme person. Det er ingen tilbakemelding på dette heller. Alt i alt et utrolig tunggrodd system som gir ekstraarbeid for alle. Var meget tung treg og pirkette. kommer ikke på noe At når det blir tatt bilde og id med signatur på Oberthur så hadde det vært fint å fått allerede før man sendte inn kortene beskjed om at det er godnok kvalitet og i orden på maskinen og ikke etterpå. Vi har opplevd at vi må gjøre om igjen ca 50 kort og det tar tid. Fikk ikke godkjenning i orden før samtlige medarbeidere var godkjent av Arbeidstilsynet. Dette i forbindelse med innvandrere. Mener at de som var ok burde fått sine kort fortløpende. Forsinket prosessen for vårt vedkommende med flere uker. Raskere behandling av søknader. Har imidlertid inntrykk av at AT har hatt grei kontroll når søknaden først ble tatt under behandling. Raskere og bedre tilbakemeldinger fra Oberthur. Her må det lettere kunne sees at søknad om kort er godkjent, videre må det enklere kunne redigeres i innsendt informasjon. Eller litt tidlig å si hvordan ordningen fungerer, dette vil fremkomme bedre etter en tid. Nei. Kortere behandlingstid i unntaksregistret Prosessen tar altfor lang tid og i den tiden kan være forandringer i bedriften f ex antall arbeidstakere bedriften søker ID Kort for. Dette burde ikke være en stopper for å få godkjent bedriften om det er oppfylt resten av kravene. Ikke så byråkratisk ordbruk. Klare forståelige,og ensartede kravspesifikasjoner, i trinn for trinn løsning med hjelpetekst egnet for ikkejurist. Det må gå MYE raskere å få id-kort til ansatte fra land utenfor EU/EØS!!! Fornøyd slik det er, men litt tungvindt at vi må sende egne lister for personer utenfor EØS før vi kan søke. Nei Nei, det har fungert bra for vår del. Få frem enda bedre forklart hva som skal legges ved nåe en søker.

11 27.11.2013 12:29 9. Har du forslag til forbedringer av søknadsprosessen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Har ikke reflektert så mye over søknadsprosessen, men pr. d.d. er det tungvint å bestille ID-kort. Tenker da spesielt på borgere utenfor eøs-omådet. Etter det vi har forstått jobbes det med at Oberthur skal få direkte tilgang til Udi`s register og det er bra. De offentlige systemer bør snakke bedre sammen. Dette gjelder primært AA, Arbeidstilsynet og skattekontoret mhp arbeidstillatelser. Treghet i systemet medfører vesetlige utfordringer. Det bør være lettere å legge inn tillegg eller endringer i søknaden i Altinn, uten å måtte sende hele søknaden på nytt. Bedre hjemmeside/e-shop fra Oberthur. Raskere behandling av arbeidstilsynet. nei En kan ta vekk Arbeidstilsynet sin oppgave med å sjekke arb. og oppholdstillatelse på ansatte utenfor EU/EØS området. Dette forsinker prosessen og arb.g. er jo allerede forpliktet å ikke ansette personer uten at disse tingene er i orden. Dette er en sjekk arbeidstilsynet kan gjøre if.m. kontroller. Etter et par forsøk fikk jeg faktisk tilbakemelding fra oppegående saksbehandler som jeg forsto. Da gikk alt mye bedre. Opplever prosessen som svært firkantet og at godkjennelse av kontrakter nærmest var avhengig av at vi brukte bestemte ord og vendinger. Kunne vært fint med enklere veiledning slik at prosessen ikke tar så lang tid. Opplever også, selv om det kan være litt overdrevet, at dersom vi skal klare å holde systemet oppdatert til enhver tid og innenfor retningslinjene må vi ha en person i bedriften som bare tar seg av overvåkning og vedlikehold av systemet. Det kan bli mye i en bedrift med 8-10 renholdere hvorav de fleste er deltidsansatte. Vi har i perioden fra 1. innsendelse hatt fire deltidsansatte som har sluttet og fire som har begynt. Søknadsprosessen har for oss vært grei. Det som har vært en utfordring er hvilken kvalitet og størrelse på bilder som skal lastes opp til Oberthur. Her hadde det vært fint med en bedre beskrivelse slik at vi hadde sluppet å måtte ta flere bilder og justering av disse før de ble godkjent. Et enklere system for innsending av skjema. At det fins en mail hvor man kan kommunisere med de som produsere kortene. Ikke bestandig enkelt å opprettholde en chatt når man har kunder og telefoner som kimer. Ved ansettelse av ny person bestiller jeg kort med en gang. For borgere innenfor EØS får jeg avslag med en gang siden de må ha stått i AA registret i 2 dager før de blir oppdatert mot kortutsteders register. Burde fått bestilt med en gang - kortutsteders system burde vært lagt opp slik at de behandlet saken når oppdatering mot AA register var ok. For borgere utenfor EØS, må jeg skrive et tilleggs brev som sendes til Arbeidstilsynet med navn å person nr dette samkjøres videre mot UDI, jeg får ikke noe tilbakemelding fra Arbeidstilsynet om alt er ok, må bare med jevne mellomrom prøve å registrere vedkommende inn for å bestille kort. Kunne det vært satt opp en portal mot UDI hvor man sender forespørsel på personer utenfor EØS-er dette en raskere måte å få ordnet med ID kort til disse medarbeidere. Tungvindt med at vi må søke arbeidstilsynet skriftlig i forkant for å åpne for nye id-kort borgere utenfor EØS. Deretter legge inn i Oberthur løsning.

12 27.11.2013 12:29 9. Har du forslag til forbedringer av søknadsprosessen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Mere korrekt info fra arbeidstilsynet. Jeg ringte arbeidstilsynet under prosessen og spurte om det jeg hadde var tilstrekkelig p.g.a. uklar forklaring fra arb.tilsynet vedr. kontrakt for renholder og leste opp hva jeg hadde skrevet og lagt ved og fikk til svar at det var ok. etter flere måneder fikk vi tilbakemelding om at vi ikke hadde sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon og fikk da en uke på oss på noe de hadde brukt flere måneder på og finne ut selv om de hadde 4-6 ukers behandlingstid. og dette må vi da gjøre hvert år. vi ble godkjent 17.07.13. i august fikk vi telefon om at de hadde sendt brev om tilsyn et brev vi aldri mottok, og han skulle da sende mail noe vi ikke har sett noe til. Vi spurte da om hva de skulle sjekke og fikk til svar at de skulle sjekke at vi hadde alle papirer i orden noe de hadde godkjent i juli?.... Prosessen må gå raskere. Fremdeles flere useriøse i vårt område. Lønnsslipp og timeliste blir ikke sjekket opp mot utbetalt. Spesielt gjelder dette de som driver som selvstendig næringsdrivende med ansatte. NHO burde invitere arbeidstilsynet om samarbeide om godkjenningsordningen. Søknad av ID-kort: Elektronisk innrapportering til arbeidstilsynet på ansatte under 4 timer og ansatte fra land utenfor EU Godkjenning: Utskrift fra lønnssystem for å bevise at minstelønn utbetales 1.Skulle gått raskere behandlingstid. 2.Vi er med å finansiere disse som er ute fra arbeidstilsynet. RVO-ordningen - skulle vært et krav for å bli godkjent som renholdsleverandør. Per i dag er det mange "gratis passasjerer". 3. Om du var godkjent - skulle vi slippe all dokumentasjon på offentlige anbud. Vanskelig ved omgjøring av selskapsform, da må man sende all informasjon på ny. Kanskje finne en måte og forenkle dette på. Jeg mener at det er litt problematisk å ansette folk utenfor EØS området. hvis vi skal søke om renholdskort for ansatte utenfor eøs området må vi gi beskjed til arbeidstilsynet for at de kan avklare med UDI. Arbeidstilsynet sa at det kunne ta opptil 3 uker for å få sjekket opp en ansatt. Vi som bedrift får ikke tilbakemelding på når den er ferdig behandlet. vi må bare rebestille søknad om renholdskort, hvis vi etter stadig rebestillinger får avslag etter 3 uker så kunne vi ta kontakt med arbeidstilsynet for en avklaring. Det skulle vært en form for tilbakemelding når vi gir arbeidstilsynet beskjed om at vi søker for borger utenfor eøs. feks navn på ansatt er nå ferdig behandlet, dere kan nå søke om renholdskort. Problemet er også at hvis vi skal ansette noen så kan ikke vi vente i 3 uker før vi kan bruke dem. vi har et problem med å bruke den aktuelle i de 3 ukene hvis vi ved hver rebestilling får avslag. og årsaken ligger mest sannsynlig i at den ikke er ferdig sjekket med UDI. Da vil jeg legge til at vi selvfølgelig ikke ansetter noen uten at de viser gyldig arbeidstillatelse. Nei Det tar for lang tid å godkjenne 3.landsborgere og de som har D nummer. Vi kunne få søke ferdig på de, så kunne dere sjekket dokumentasjon i etterkant. Nå må vi sende inn lister, vente 2 uker, for så å søke igjen. DET BØR VÆRE MULIG Å GI EN TIULBAKEMELDING TIL SØKERNE OM HVOR LANG SAKSBEHANDLINGSTIDEN ER FOR TIDEN.

13 27.11.2013 12:29 9. Har du forslag til forbedringer av søknadsprosessen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen I første omgang, så ble premissene og informasjonen som skulle dokumenteres endret flere ganger i selve søkeprosessen. Dette har nok ført til lange forsinkelser i saksbehandling for flere selskaper, og dette er betenkelig nå arbeidstilsynet allerede er begynt å kontrollere ute hos renholdskunder. Litt bedre forarbeid burde vært gjort før denne prosessen ble satt i gang. Vi opplever stadig at flere kunder etterspør ID-kort hos våre medarbeidere, siden arbeidstilsynet på kontroll påpeker at dette er påbudt å ha på seg til enhver tid. Dette har ført til mange spørsmål som kunne vært unngått hvis dette var gjort litt mer planmessig, og man ikke begynte å kontrollere noe før dette er mulig å innfri. Ellers setter jeg spørsmålstegn ved at vi må bestille ID-kort til medarbeidere som skal jobbe som sommervikar i 2 - 3 uker, selv om disse kommer til å være borte før et eventuelt ID-kort ankommer. Vi har ikke fått informasjon om hvordan vi skal forholde oss til tilfeller der nytt personale venter på skattekort, før de blir registrert i Aa-registeret, slik at vi kan bestille ID-kort. Det burde være mulig å få til en fornuftig midlertidig løsning. Det er også den siste tiden flere offentlige anbud som stiller kriteriet at man skal være oppført som godkjent i arbeidstilsynets register, for å bli vurdert. Dvs at de gir et nytt pålegg tilbakevirkende kraft. Intensjonen i seg selv er veldig bra, men dette burde vært mulig å håndtere på en smidigere måte.

14 27.11.2013 12:29 10. Hvor fornøyd er du med informasjonen om godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet? (1 = dårlig, 6 = meget bra) Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Nettsidene til Arbeidstilsynet 2E-post eller brev 3Møter

15 27.11.2013 12:29 10. Hvor fornøyd er du med informasjonen om godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet? (1 = dårlig, 6 = meget bra) Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen 123456GjennomsnittN Nettsidene til Arbeidstilsyn et 4,005,0012,0019,0014,008,003,9461 E-post eller brev 6,007,0012,0020,0010,006,003,6461 Møter9,005,0016,008,003,00 44

16 27.11.2013 12:29 11. Nettsidene til Arbeidstilsynet Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

17 27.11.2013 12:29 11. Nettsidene til Arbeidstilsynet Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 16,6% 28,2% 319,7% 431,1% 523,0% 613,1% N3,94

18 27.11.2013 12:29 12. E-post eller brev Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

19 27.11.2013 12:29 12. E-post eller brev Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 19,8% 211,5% 319,7% 432,8% 516,4% 69,8% N3,64

20 27.11.2013 12:29 13. Møter Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

21 27.11.2013 12:29 13. Møter Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 120,5% 211,4% 336,4% 418,2% 56,8% 6 N3,00

22 27.11.2013 12:29 14. Hvor fornøyd er du med informasjonen om godkjenningsordningen fra NHO Service? (1 = dårlig, 6 = meget bra) Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Nettsider til NHO Service 2E-post eller brev 3Møter

23 27.11.2013 12:29 14. Hvor fornøyd er du med informasjonen om godkjenningsordningen fra NHO Service? (1 = dårlig, 6 = meget bra) Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen 123456GjennomsnittN Nettsider til NHO Service 1,005,00 16,0021,0011,004,4259 E-post eller brev 1,003,006,0018,0017,0013,004,4858 Møter4,005,007,0010,0012,007,003,9344

24 27.11.2013 12:29 15. Nettsider til NHO Service Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

25 27.11.2013 12:29 15. Nettsider til NHO Service Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 11,7% 28,5% 3 427,1% 535,6% 618,6% N4,42

26 27.11.2013 12:29 16. E-post eller brev Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

27 27.11.2013 12:29 16. E-post eller brev Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 11,7% 25,2% 310,3% 431,0% 529,3% 622,4% N4,48

28 27.11.2013 12:29 17. Møter Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 11 22 33 44 55 66

29 27.11.2013 12:29 17. Møter Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt 19,1% 211,4% 315,9% 422,7% 527,3% 615,9% N3,93

30 27.11.2013 12:29 18. Synes du den offentlig godkjenningsordningen stiller de riktige og nødvendige krav? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei

31 27.11.2013 12:29 18. Synes du den offentlig godkjenningsordningen stiller de riktige og nødvendige krav? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja79,3% Nei20,7% N1,21

32 27.11.2013 12:29 19. Hvilke andre krav mener du må stilles i godkjenningsordningen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen En form for involvering av hver enkelt annsatt i dokumentasjon. Eks en innfo og tilbakemelding/erklæring fra hver ansatt. Saksbehandlingstiden må ned, slik at ikke godkjente bedrifter lukes ut langt raskere. "Under behandling" i månedsvis går ikke an! Det er vanskelig å være konkret her, men for meg syntes det for lett å bli godkjent. Godkjenningsordningen får sansyligvis bort de useriøse, men jeg frykter at vi ikke greier å heve bransjen og stoltheten vi trenger. Prispresset er enormt fortiden, og dette vil gå og går utover kvaliteten vi vil levere. Fremdeles kjøper det offetnlige i alt for stor grad på pris, og da de nå kan velge mellom godkjente virksomheter vil det bli enda tydeligere. Tror også brasnkjen selv må ta tak her. De bør ikke stille krav om at de som har norsk person nummer men utenlandsk opprinnelse skal ha ennå en godkjenning for å bli godkjent. Enkeltmannsforetakene bør også søke godkjenning for slik det er nå blir vi ut konkurert av disse som dumper prisene. Det at det bare er mann og kone som da kan drive er jo en vits for de har som regel barn som også vasker. Har tatt dette opp med arb.tilsynet og de hadde jo selfølgelig ikke noe godt svar. Da jeg spurte om hvem som skulle sjekke lovligheten med enkeltmannsforetak fikk jeg til svar (det må jo dere melde inn og tyste på disse. VI HAR JO LITT ANNET Å DRIVE MED. Det er pr. d.d vanskelig å få jobber både for de prisene går opp i forbindelse med lønnsøkning og at våre nye landsmenn dumper prisene da de er registrert som enkeltmannsforetak. dette synes jeg er vanskelig da vi Min mann og jeg tar over familiebedriften etter min svigermor som har drevet med dette i snart 30 år. Vi klarer fktisk ikke å henge med p.g.a. avgifter og restreksjoner fra arb.tilsynet. Vi har også snakket om å legge ned formaet noe som ville være tragisk. Vi har også to voksne barn som gjerne vil ta over etter oss. Lønnsslipper og timelister sammen med utbetalt må sjekkes. Bakgrunnen til daglig leder/eier må sjekkes. Eventuell karantene. obligatorisk tjenestepensjon, blant annet Burde omfattet alle som vasket. Krav til kvalitet. Sjekke om renholderne har opplæring i ergonomi og fjerning av bakterier m.m. Er litt usikker på om en klarer å sile ut alle de useriøse aktørene i bransjen selv om bedriftene er godkjent. Hvordan dette skal kunne kontrolleres.

33 27.11.2013 12:29 20. Har din bedrift hatt kontroll fra Arbeidstilsynet i forbindelse med godkjenningsordningen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

34 27.11.2013 12:29 20. Har din bedrift hatt kontroll fra Arbeidstilsynet i forbindelse med godkjenningsordningen? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja41,0% Nei59,0% Vet ikke0,0% N1,59

35 27.11.2013 12:29 21. Hva synes du om måten kontrollen ble gjennomført på? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Tungrodd. Samme dokumentasjon som ved godkjenning ble etterspurt ved kontroll. Sene tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet. Lite fleksibelt regelverk. Veldig greit. Kom via oppdragsgivet. Er ok. Helt ok. Tidligere har kontrollører oppført seg bryskt mot ansatte, som har blitt redde, begynt å gråte etc. Dette har ikke skjedd nå, og det er viktig at kontrollørene oppfører seg hyggelig mot renholdere og lar dem forstå at de ikke har gjort noe galt selv om det blir foretatt kontroll. Overfladisk på første kontroll. Dog skal de fortsette kontrollen ute på utvalgte prosjekter. Vi får konkludere når kontrollen er endelig gjennomført. Grei gjennomføring hos oss som bedrift, men vi er mindre fornøyd med besøkene Arbeidstilsynet har hos våre kunder. Det kan ikke være menig i at kundene skal fremskaffe all informasjon som vi allerede har sendt til Arbeidstilsynet for å bli godkjent. Hva er da vitsen med en Godkjenningsordning. Det bør være nok at kundene sjekker at vi er Godkjent i registeret. Ryddig og grei Det ble litt dobbelt opp med papirer som måtte sendes til arbeidstilsynet, da kontrollørene ba om eksakt de samme papirere som vi tidligere hadde sendt inn i forbindelse med godkjenningen. Helt ok! Veldig bra Helt ok. Men jeg synes arbeidstilsynet stiller urimelige krav når det gjelder at datablader, kontrakter, renholdslister m.m at det ikke holder at det er på norsk og engelsk. De krever at alt skal oversettes til morsmål til de som ikke er gode i norsk, og det er ekstremt tidkrevende og kostbart for små bedrifter. Helt fint. Flinke, kunnskapsrike og sympatiske saksbehandlere. Problemet er at det ikke er et felles opplegg fra arbeidstilsynet, men at den varierer fra distrikt til distrikt og fra person til person. I tillegg har en opplevd uheldige situasjoner ute hos kunde som f.eks at representant fra arb.tilsynet skal ha ordlagt seg slik at hvis kunde hadde hatt renholder ansatt selv så hadde en sluppet unna alt arbeidet. En har også språkforvirring i kommunikasjonen ansatt/representant fra arb.tilsynet. Generelt sett bra. Men, har innvendinger på dette med at representantene fra Arbeidstilsynet uttalte rettfrem at det er sosial dumping å ikke betale reisetiden for renholder mellom oppdrag. Vi kan ikke finne at der er hjemmel for dette. finner heller ikke noe i avtale mellom LO-NHO Service eller loven. Fungerte greit. Var mer som et informasjonsmøte. varslet kontroll, grei måte å gjøre det på

36 27.11.2013 12:29 21. Hva synes du om måten kontrollen ble gjennomført på? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Det var helt greit. GJENNOMGÅENDE GOD. Ok.

37 27.11.2013 12:29 22. Etterspør kundene dine dokumentasjon på at din bedrift er godkjent? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

38 27.11.2013 12:29 22. Etterspør kundene dine dokumentasjon på at din bedrift er godkjent? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja82,0% Nei18,0% Vet ikke0,0% N1,18

39 27.11.2013 12:29 23. Har du de siste 12 måneder deltatt i en offentlig anbudskonkurranse? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

40 27.11.2013 12:29 23. Har du de siste 12 måneder deltatt i en offentlig anbudskonkurranse? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja56,5% Nei41,9% Vet ikke1,6% N1,43

41 27.11.2013 12:29 24. Ble det stilt krav om din bedrift er offentlig godkjent? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

42 27.11.2013 12:29 24. Ble det stilt krav om din bedrift er offentlig godkjent? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen NavnProsentGjennomsnitt Ja80,0% Nei14,3% Vet ikke5,7% N1,15


Laste ned ppt "27.11.2013 12:29 4. Hvor mange ansatte har din bedrift (avdeling)? Spørreundersøkelse om den offentlige godkjenningsordningen Navn 10-49 250-99 3100-199."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google