Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Borre IF Fotball Borre – magasinet 2012 Presentasjon av klubben,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Borre IF Fotball Borre – magasinet 2012 Presentasjon av klubben,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Borre IF Fotball Borre – magasinet 2012 Presentasjon av klubben,
lagene og sponsorer

2 Hei alle fotballvenner !
Borre – magasinet gis ut for å nå alle som er involvert i Borre IF – fotball. Vi tenker da både på alle foreldre, spillere, besteforeldre , sponsorer, samarbeidspartnere og alle andre som har et forhold til klubben. Borre IF - fotball går mot spennende år, både sportslig og administrativt. Klubben har gitt seg selv et løft ved å ansette en heltidsansatt trener, trenerutvikler og spillerutvikler som vil bidra til å heve det sportslige nivået i alle ledd. Det gir stolthet over at Borre gir et vel så bra tilbud som andre klubber i vårt nærområde. Sportslig plan er laget, og denne planen skal være en rød tråd i alt vi gjør i klubben. Det er opprettet støttegrupper rundt styret som skal bidra til å gjennomføre flere oppgaver slik at styret ikke sliter seg ut. Borre har inngått samarbeidsavtaler med Skoppum og Falk. Dette er positivt, vi blir sterkere sammen med andre. Kanskje er dette begynnelsen på et enda bedre og mer utvidet samarbeid for fotballens beste i Horten. Styret ønsker en god sesong til alle som er involvert i fotballen. La oss huske at Borre IF – fotball representerer begrepene sportslighet og Fair play. Lykke til. Med sportslig hilsen Fotballstyret Borre IF – Fotball

3 Sesongen 2012 Samarbeidsavtaler Sportslig satsing
Borre valgte i 2010 – sesongen å starte et samarbeid med Falk fotball. Dette var i erkjennelsen av at det rett og slett ikke fantes nok spillere i vår region til å dekke opp alle lag i alle årsklasser. Det ble gjort en deling mellom klubbene. A – lag og juniorlag skulle ivaretas av Falk , mens for de øvrige lagene skulle det samarbeides så mye som mulig, der hvor dette var hensiktsmessig. Denne planen har fungert bra, og partene har forlenget samarbeidet videre i I tillegg har det fra Borre også vært satset på å lage avtaler mot andre klubber i distriktet. Vi har en avtale med Skoppum om at spillere fra denne klubben kommer til Borre når de starter på ungdomsnivået i fotballen. Mot Åsg. Strand har vi avtaler fra” lag til lag” om samarbeid. Falk fotball har en samarbeidsavtale med Sandefjord Toppfotball. Gjennom avtalen med Falk har også Borre kommet med i samarbeidet. Dette er positivt for Borre i og med at Borre tilføres trenerkompetanse fra Sandefjord. Det er spesielt artig at Sandefjord Toppfotball ser på Falk/Borre som en viktig samarbeidspartner, både på kort og lang sikt. Sportslig satsing Borre har en sportslig plan med følgende hovedpunkter: Treningsinnhold og treningsmengde Differensiering, hospitering og skyving Talenttreninger/UV – trening, samt egentrening og uorganisert trening Spillestil og målsetting for de enkelte lag Disiplin/oppførsel og håndtering av konflikter Trenerutvikling Sportslig utvalg Spiller og trenerutvikling er satt i høysetet ved at Jan Eddie Hansen har blitt ansatt i Borre. Jan Eddie er en engasjert person med stor faglig tyngde. Målsetningen med en slik ansettelse er å gi vårt trenerapparat et løft rent sportslig, samt å kunne gi lag og enkeltspillere et bedre tilbud enn noe annet sted i Horten. Det behøver ikke være slik at man må forlate Borre for å få et bra sportslig tilbud. Så langt har samarbeidet med Jan Eddie fungert prikkfritt. Vi er stolte av at Jan Eddie har satset på Borre.

4 Sesongen 2012 Barnefotball
Barnefotballen er aktiv på alle plan. På dette nivået skapes morgendagens helter. Ved å ansette en heltids trenerutvikler er det nettopp denne gruppen som vil få et tryggere fundament fotballmessig. Lag: Gutter født år 2000 Gutter født år 2001 Gutter født år 2002 Jenter født år 2002/2003 Gutter født år 2003 Gutter født år 2004 Gutter født år 2005 Gutter født år 2006/2007 Når starter man: I Borre fotballklubb starter vi det året vi fyller 5 år (G06/07) Spiller sammen med de som er 6år.    Når slutter barnefotballen: Det året man fyller 13år (i år G13 = født 1999) Hvem spiller 5er fotball Alle lag fra G-6 til G-10 Hvem spiller 7 er fotball: G-11 og G-12 

5 Sesongen 2012 Dame og jentefotball
Med bakgrunn i at Borre har en klar formening om at jentefotballen i kommunen/fylket trenger et topplag, og at ingen pr dags dato innehar denne posisjonen, så er det et ønske om at Borre skal ta dette ansvaret Samtidig er det viktig at en slike satsning gjennomsyres fra starten av i barnefotballen, via ungdomsfotballen og opp til junior og seniornivå i klubben Med en god satsning på jentesiden tror vi at Borre vil bli attraktive både for næringslivet og for rekrutteringen til jentefotballen Hvordan kommer vi dit? Rekruttering For å kunne satse så trengs rekruttering. Ved å få samarbeidet med Falk og Skoppum, så vil vi få tilførsel av nye spillere Ved å være aktive mot skoler så vil vi også sikre rekruttering Bakkenteigen Videregående skole Ungdomskoler SFO opplegg med skolene i omegn Ved god informasjon om satsningen både i media og andre måter vil vil dette fremstå som profesjonelt og interessant for foreldre og spillere Holdninger Ved å skrive en holdningsavtale mellom spiller/foreldre og klubb: Prioritering av tid skole/trening Prioritering av riktig kosthold Prioritering av hviletid Holdninger i forbindelse med trenings mentalitet og interesse Oppførsel fra foreldre i kampsammenheng og respekt for egen og treners rolle Lagene J 02/03 J 98/99 Damelaget Old Girls

6 Sesongen 2012 Ungdomsfotball
Ungdomsavdelingen i Borre fotball var igjennom en forbedring før sesongen 2011 startet. Dette med bakgrunn i at Jan Eddie Hansen ble heltidsansatt i klubben hvor han har hatt hovedtreneransvaret for G 96/97 og G 98. I tillegg til dette har han hatt og fortsatt har et oppfølgingsansvar av de resterende lagene i ungdomsavdelingen samt trenerne til disse lagene.   Ungdomsavdelingen i Borre består av følgende lag: Gutter 96/97 Gutter 98 Gutter 99   Jenter 98/99

7 Sesongen 2012 Økonomi Fotballskole
Økonomien i Borre er god. Det er god kostnadskontroll i forhold til de budsjetter som er vedtatt av årsmøtet. Det er imidlertid slik at jakten på penger er stadig viktigere. For kommende år er det slik at kommunen legger mer av anleggskostnadene på Borre enn tidligere. Vi oppfatter dette som en beklagelig sak siden Borre og andre klubber bedriver et arbeid som på sikt sparer kommunen for store summer på andre budsjetter. Det blir satset på et utvidet markedsprogram i Borre for å skaffe mer penger. Vi har tro på at dette på sikt vil bidra til at næringslivet finner oss spennende å samarbeide med. Vi vil også minne alle Borre – venner om at grasrotandelen er viktig for klubben Fotballskole Borre arrangerer også i fotballskole. Dette er en bra inntektskilde samtidig som de eldre lagene får prøve seg som instruktører. Dette gjør at de eldste spillerne i klubben kan framstå som forbilde for de yngre, bygge selvtillit til framtidige trenerverv i klubben og delta i inntektsbringende dugnadsarbeid. Dette er positivt. Når det gjelder det sportslige vil det også i år bygges på teknisk trening ispedd en dråpe gode holdninger. Jan Eddie vil i år som i fjor ha ansvaret for det sportslige.

8 Etablering av Borre Idrettspark
Tekster fra Borre – boka(gjengis med tillatelse fra Sigurd Berger) Historien om byggingen av Borre Idrettspark I 1970-åra kom planene om et nyanlegg på bordet, flere forslag ble vurdert. Etter hvert kastet klubben sine øyne på et areal på vestsiden av Trimveien. Det ble tatt kontakt med grunneier Liv Byde Bø som var velvilligheten selv. Hun ville selge hele det 64 mål store området til Borre kommune for kroner under forutsetning av at det ble benyttet til idrettsformål. Det var en bra pris for Borre. Kommunestyret besluttet i februar 1976 å bevilge kroner til kjøp arealer knyttet til det nye idrettsanlegget. I mai samme år sluttet kulturstyret seg til planløsningen og kommunestyret valgte i slutten av mai en plankomite på fem medlemmer. Vi legger merke til at Borre Idrettsforening er i mindretall i komiteen med to representanter. Mange mente at Jan Lilaas burde være formann i plankomiteen, men han mente selv det ville være uryddig og ikke minst psykologisk galt siden broren, Bjarne Lilaas, på den tiden var ordfører. Derfor ble jeg formann i plankomiteen, mens Jan noe senere ble leder av dugnadskomiteen fortalte Bjørn Aker til Borreminne for noen år siden. Komiteen fikk i mai 1976 mandat til å fremme forslag til utforming og etappevis utbygging, og som det står i vedtaket - om mulig omkostningsoverslag! Avsatte midler til komiteens arbeid var kr Et hjertesukk fra Jan Lilaas i den forbindelse var: «Skal dugnaden begynne allerede her?» Ja, den måtte det, og mye dugnad skulle det bli, særlig for Bjørn Aker og Jan Lilaas som begge var utrolige pådrivere for gjennomføringen av prosjektet. Kommunegartneren fikk i oppdrag å koordinere arbeidet og utføre sekretærarbeidet for plankomiteen. Det var Knut Foss som på den tiden var kommunegartner og det blir fra flere understreket at samarbeidet med ham og kommunen var bra. Kostnadene skulle holdes nede og jakten på de gode løsningene startet. Idrettskonsulenten i Vestfold, Kjell Holm, tipset klubben om å søke kontakt med Landbrukshøgskolen på Ås, landskapsarkitektlinjen. Rådet ble fulgt og brev ble skrevet med en redegjørelse for prosjektet. I et meget hyggelig brev fra professor Egil Gabrielsen, fortalte han at han hadde en Avgangsklasse, som kunne tenke seg å ta oppgaven som en avsluttende eksamensoppgave. Klubben fikk besøk av 21 elever og seks av dem tok sin praktiske eksamen på idrettsanlegget. En drømmesituasjon for plankomiteen som var sikret et godt resultat - en professor i landbruksarkitektur sto bak prosjektet!

9 Etablering av Borre Idrettspark
26. januar 1977 innkalte plankomiteen til «stormøte» på idrettshuset. Formannskapet, idrettsutvalget, Landbrukshøgskolen og idrettsforeningen. Tiden var kommet for presentasjon av planene for det nye idrettsanlegget. Ved samtlige forslag var det tegninger og underlagsmateriell nok til å innhente anbud. Plankomiteen satt med et luksusproblem, det hadde seks forslag å velge mellom. Valget falt på Ståle Hatlelid, som ble arkitekten som er ansvarlig for Borre Idrettspark. Professor Gabrielsen pyntet litt på forslaget. Derfor kan en trygt slå fast at det står gode og sterke krefter bak anleggsutformingen.   Byggekomiteen kom raskt på plass og utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet. Målet var en ferdigstillelse i Herredsstyret hadde sagt klart i fra at prisen arkitektene hadde beregnet for anlegget på 6,6 millioner, kunne foreningen bare glemme. Ordføreren mente at særlig mye over to millioner kroner ville det være vanskelig for kommunen å gå med på som deres andel i prosjektet. Kommunen forventet i tillegg et vesentlig bidrag i form av dugnad om prosjektet skulle realiseres. Idrettsforeningen sa at dersom den fikk styre fremdriften skulle den også ta ansvaret for prosjektet til helt andre kostnader enn hva arkitektene hadde beregnet. Det var et tøft løfte å gi. Kommunen gav heller ingen løfter ut over bevilgninger for et år av gangen. De ville se på fremdriften i forhold til økonomien. Normalt ville det vært en vanskelig oppgave å få en ansvarlig til å lede arbeidet på slike premisser, men Jan Lilaas tok oppgaven og utførte den med glans. Med et så langsiktig prosjekt kunne det selvsagt være tider da det var vanskelig å holde trykket oppe. I starten er det mange som har gløden og den kommer som oftest sterkt tilbake mot slutten når tingene virkelig materialiserer seg. Men midtveis i prosjekt røynet det nok på. Og spesielt bittert var det nok at de eldste spillerne og da i særdeleshet rundt A-laget i fotball og friidretts gruppa, var de som viste minst vilje til å bidra. Likevel var det mange hender som hjalp til og kanskje har klubben aldri stått mer samlet enn i denne perioden. Målet om nytt klubbhus og nytt anlegg bandt klubben sammen på tvers av alder og idrettsgren. De første dugnadsarbeidene startet med trehugst. Det var et stort område som skulle ryddes, og det var mange medlemmer som da ble engasjert og som deltok. Det var noe alle kunne klare, og det var verdifullt tømmer og ved som ble hugget. Det innbrakte verdifulle kroner. Rydding av området, opparbeidelse av treningsfelt og grusbane med flomlys, hovedavløp og drenering, samt fundamentering av garderobebygg var omfattende arbeidsoppgaver som måtte gjøres. Først skulle alle røttene og stubbene etter hugsten fjernes, forteller dugnadssjef Jan Lilaas. Til det arbeidet måtte vi ha profesjonell hjelp, og vi var så heldige at Ragnar Skotte på Barkåker påtok seg oppgaven. Han klarte å rydde samtidig som jord ble ristet av røttene. På dugnad fikk vi samlet alle stubbene og røttene i en giganthaug. Jeg tør i ettertid nesten ikke fortelle hvor stor denne haugen var, men den var 50 meter lang og 20 meter bred. Av en nesten uforklarlig grunn fikk vi brannvesenets tillatelse til å brenne Borres største bål gjennom tidene. Det ble Borre-historiens største bål som vi sørget for en sen sommerkveld. Gudskjelov for at vinden ikke skiftet retning, forteller dugnadssjef Jan Lillaas.

10 Etablering av kunstgressbane
Tidlig i 2003 bevilget kommunestyret 6,5 millioner kroner til kunstgressbane med undervarme. Et anlegg som ble mulig fordi Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet hadde inngått en avtale om et øremerket tilskudd på kroner fra spillemidlene til ett undervarmeanlegg i noen utvalgte kommuner. Horten var en av de utvalgte kommunene. Saken hastet å få vedtatt, for etter planen skal grunnarbeidene med den nye banen starte opp allerede før sommerferien. Vi forutsetter at vi får spillemidlene, men samtidig har Borre Idrettsforening sagt ja til å bære den økonomiske risikoen om det likevel ikke skulle komme noen spillemidler. Vedtaket i formannskapet har ingen økonomiske konsekvenser for Horten kommune, sa møtende varamann til formannskapet og tidligere leder i Borre Idrettsforening, Job Karlsen, til Gjengangeren etter møtet. Under behandlingen av denne spesielle saken var Job Karlsen inhabil og stilte med varamann. På den «blå» siden av bordet ble det snakket om prioriteringer og om det var riktig at Borre Idrettsforening og ikke andre anlegg skulle få denne store tildelingen. Etter litt fram og tilbake endte det med et enstemmig vedtak om å gi Borre Idrettspark undervarme på den nye kunstgressbanen. I sin innstilling i saken, mente idrettssjef Sven-Erik Petersen at det lot seg gjøre å bygge en ny kunstgressbane med undervarme til 7, l millioner kroner. Den nye banen var planlagt ferdig allerede l. september 2007.  Ordfører Nils-Henning Hontvedt åpnet den nye banen lørdag 22. september 2007. Han var meget fornøyd med at banen ble som den ble: - Da vi bestemte oss for å legge kunstgress her, var det først og fremst fordi det var mest praktisk. Vi ønsker å tilrettelegge for idretten for barn og unge her i Horten. Det er en kjent sak at idretten er viktig i det forebyggende arbeidet, og vi vil gjøre det vi kan for at banen kan brukes hele året, sier Hontvedt. Under kunstgressbanen ligger det 36 kilometer med rør som skal varme opp banen. Kostnaden til oppvarming beløper seg til i underkant av kroner per år. Varmekilden er gass og kommunen har inngått en avtale med Statoil om en gasstank. Forbruket er på et sted mellom 30 og 40 tonn. Kunstgressbanen i Borre Idrettspark er den første banen med undervarme i Horten kommune. Dette er Idrettsforeningens formann, Sigurd Berger, svært fornøyd med: Det er kjempeflott at vi har fått undervarme til kunstgressbanen. Ved hjelp av denne varmen, kan vi sørge for at banen holder seg myk og frostfri også vinterstid. Det gjør at vi både kan trene og spille kamper gjennom hele vinteren. Det synes vi selvfølgelig er positivt, avslutter Berger. Sigurd Berger skrøt mye av de som hadde jobbet for å få til banen: - Terje Solvik tok jobben som formann for fotballgruppa utelukkende for å få til kunstgressbane. I forbindelse med åpningen sa han til Gjengangeren at dette kom til å være av kjempestor betydning for fotballen i Borre Idrettsforening. Den nye banen kommer til å bli kjempeflott å spille på, sier Solvik. I tillegg har Job Karlsen gjort en veldig god jobb kommunalt for å få dette til, sa Berger.

11 Old Girls Damer Lagleder: Kathrine Holst Dale Trener: Stig Pedersen
Lagleder: Stig Pedersen

12 Jenter 02/03 Jenter 98/99 Trener: Terje Solvik, Morten Sandven
Lagleder: Kristine Gran Berg Jenter 02/03 Trenere: Ole Bergersen og Bjørn Erik Bergman Lagleder: Kristin Høyberg

13 Gutter 98 Gutter 96/97 Trener: Jan Eddie Hansen og Trond Sørensen
Lagleder: Jan van Tiggelen Gutter 98 Trener: Jan Eddie Hansen og Benny Nielsen Lagleder: Tone Haakenstad

14 Gutter 00 Gutter 99 Trener: Andre Karlsen
Lagleder: Karl-Jørgen Sjøblom Gutter 00 Trenere: Terje Bergundhaugen, Ronnie Olafsen, Knut Lindhjem Lagledere: Liv Strøm og Kristine Gran

15 Gutter 02 Gutter 01 Trener: Gjermund Melau og Tore Merkesvik
Lagleder: Kristian Hettervik Gutter 02 Trenere: Lars E. Eriksen, Petter Winge, Tom Olsen Bengt Berglund og Sebastiano Lutadila Lagleder: Odd Arne Almskår

16 Gutter 03 Gutter 04 Trener: Ole Martin Granstad og Ronny Eidem
Lagleder: Kristin Høiberg og Birgit Gundersen Gutter 04 Trenere: Espen Idås, Sven Hast, Pål E.S. Gran, Truls M Andersen Lagleder: Cecilie Nilsen og Siri Herikstad

17 Gutter 05 Gutter 06/07 Trenere: Jan Erik Aas og Jørn Kristensen
Lagleder: Askild Elvestad Gutter 06/07 Trener: Micke Corneliussen Lagleder: Erik H. Jensen

18 Lagleder: Hans Petter Oset, Geir Nygaard
Old Boys Lagleder: Hans Petter Oset, Geir Nygaard

19 Gi din støtte til Borre! Husk grasrotandelen
Borre fotball - visjon: ”Borre fotball – klubben som utvikler topp og bredde”


Laste ned ppt "Borre IF Fotball Borre – magasinet 2012 Presentasjon av klubben,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google