Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)

2 Mål Flyge planlegging Værmelding og faktisk vær rapport
Valg av kart, forberedelser og bruk Rutevalg Kalkuleringer Bruk av flyge informasjon Helikopter dokumentasjon Meldinger om flygingen

3 Planlegging av Flytur Før man begynner å planlegge en tur så kan det være lurt å sjekke forhold som vær, vind, notam, åpningstider, tilgjengelig fuel, om helikopteret er luftdyktig, m.m. BSL D 3-2 § 16. Operative begrensninger for VFR-flyging «En VFR-flyging som planlegges utført mer enn 50 NM fra startplassen, må ikke påbegynnes dersom det ut fra tilgjengelige meteorologiske opplysninger og værobservasjoner fremgår at sikten og skydekkehøyden vil være mindre enn 5 km og 1000 fot.» Dette kan spare deg for mye arbeid om det viser seg at det ikke er forhold for å gjennomføre turen

4 Planlegging av Flytur Det er viktig at du som fartøysjef setter deg inn i alle lover og regler som er relevante for den type flyging du skal utføre. Før du starter flygingen må du forvisse deg om at du har gjort deg kjent med alle tilgjengelige meteorologiske og faktiske opplysninger som er nødvendig for den tenkte flygingen. God planlegging setter grunnlaget for en god og sikker tur «Skal Bare» Gjelder ikke i luftfart!

5 Værmelding og faktisk værrapport
Metar – Metrological Aerodrome Repport Aktuellt vær på flyplassen når METAR ble utgitt Utgitt hver, ti på halv og ti på helt time (eks 0820 og 0850) Noen flyplasser gir kun ut en gang i timen. (Typisk på AFIS) Vind, sikt, skydekkhøyde, vær, temp/duggpunkt og QNH. TAF – Terminal Area Forecast Værmelding Gyldighet er spesifisert i TAF, (6-24timer) IGA prognoser Metrologisk værmelding for et avgrenset område, egnet for GA flyginger under FL100 Metar, TAF, Notam og IGA er hentet fra IPPC.no Beskrivelser og forklaringer på forkortelser finner du på ippc.no

6 Værmelding og faktisk værrapport
Radarbilder Animerte radarbilder forteller oss hvordan været beveger seg, og intensiteten på nedbør. Flymeteorologisk institutt (met.no) Oppdatert værinfo fra en erfaren meteorolog. Kan gi deg et bedre værbilde. Significant Weather chart (hasle.com) Klikk her for å gå til hasle.com Yr, Storm Gir en god indikasjon Ikke alltid korrekt.

7 Værmelding og faktisk værrapport
Selv om værforholdene er gode på avgang- og landingsplass, betyr ikke det at det er like bra underveis, eller at det ikke har endret seg innen du kommer frem. Sjekk flere plasser underveis. Webcamera I fjellområder eller områder med høy elevasjon, kan skyene ligge lavt. Kan det være lurt å planleggte alternativ rute med lavere elevasjon. Skaper ekstra «workload» og stress i cocpit om du må legge om ruten din underveis. For uerfarene piloter kan det skape farlige situasjoner, eller at man flyr seg bort. Eksempel: Du skal fly fra Skien til Kjevik. Kan være lurt å i tillegg til avg/dest plass, undersøke været på: Sola, Torp og Gardermoen Ruten (Kragerø, Arendal) Avhengig av vind rettning og styrke vil kanskje det været som var på Sola kl: 0700 ha nådd Kjevik Kl:1200 Er vær forholdene gode nok til å reise trygt?

8 Kartvalg, forberedelser og bruk
Valg av riktige kart 1:250000, 1:500000 Detaljnivå Størrelse Bruk helst 1: kart til å tegne inn ruten, kart som dekker hele flygeturen, inkludert alternativ plass. Ikke naviger etter veikart. Bretting av kart. Plass En hånd tilgjengelig. Passasjer Viktig å trene på å snu på kartet slik at du kommer på rett side til rett tid når du flyr alene. Knebrett

9 Kartvalg, forberedelser og bruk
Korresponderende kart. Riktig rekkefølge. Kartene overlapper hverandre. Landingskart til gjeldende flyplasser Innflygings/landingskart til flyplassene du skal til/fra. AIP Norge, Jeppesen VFR Manual Radiofeil/lokale prosedyrer på gjeldende flyplass Underveiskart AIP ENR Viser områder, grenser og frekvenser for de forskjellige FIR (Flight Information Regions) Off airport landing? Lande utenfor flyplass: Undersøke plassen grundig før du reiser, om du ikke er kjent med området. Googlemaps/satelitt kart, kjentfolk, bilder.

10 Kartvalg, forberedelser og bruk
Kartet Studer kartet og advarselene/informasjonen MEF - Maximum Elevation Figures Høyeste punk innenfor firkant Vises i fot. Kontur linjer 300 fot Tegnforklaring på baksiden Avstander Orientasjon Nord/track opp 15 nm

11 Valg av rute Gode refferansepunkt
kontinuerlig kontroll/oppdatering av posisjon kontrollert luftrom, fare- and restriksjons område Fly i kontrollsoner Radar service, trafikk informasjon, Søk og redning. Fare områder Rakettoppskyting, millitær flyging, fugleområder, nasjonalparker ect. Oversikt over Permanente Fareområder  AIP ENR 5 Sikre områder og høyder Folkenært Autorotasjons mulighet 1 min flytid = 1 time gange i flatt terreng høyeste terreng på ruten + min 500 fot

12 Kalkulering Operativ flygeplan (krav over 50 nm)
«Fartøysjefens dokumenterte plan for sikker utførelse av flygingen basert på fartøyets ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan ventes på den ruten som skal følges og på de aktuelle landingsplassene.» Magnetisk retning, tider underveis Magnetisk kurs, korrigert for vind/var/dev. Noter opp tidsbruk pr. legg Fuel forbruk Helikopterets fuel forbruk pr. time (R22 = ca 35l/t) Hver legg (logg) Fuel og olje til dest.  20 minutter  10% av planlagt flygetid. Vekt og balanse Utarbeides for hver flyging Bringes med i helikopteret Skal til enhver tid være innenfor gitte grenser

13 Bruk av Flyge Informasjon
NOTAM – Notis to Airmen Forhold som kan være viktige for flygingen din. Sjekk flyplassene sin notam, men også Norway FIR Åpningstider Tilgjengelig fuel/fasiliteter Kan være midlertidige aktive fareområder som ikke er merket på kartet. Luftsportsaktiviteter. Militære aktiviteter radio frekvenser Tilgjengelig liste over nødvendige frekvenser Programmere radio Valg av alternativ flyplass

14 Helikopter dokumentasjon
§ 4. Fartøydokumenter (BSL B 1-1) Under flyging skal følgende originaldokumenter knyttet til luftdyktighet medføres i luftfartøyet med mindre annet er fastsatt: a) Luftdyktighetsbevis, b) Gyldig vedlikeholdsrapport (VR) for alle luftfartøy som har kontinuerlig luftdyktighetsbevis c) Flygehåndbok eller tilsvarende samt sjekkliste, d) Masse- og balanseunderlag e) Post- og teletilsynets tillatelse til å inneha radiostasjon om bord der dette er installert f) Miljødyktighetsbevis Reisejournal eller annet godkjent dokumentasjonssystem

15 Meld alltid fra om hvor du skal Fjellvettregelen
Meld fra om hvor du skal og når du ankommer/returnerer Administrative prosedyrer før flyging Flight following (tårntjeneste, person på bakken) Operativ flyge plan Landingsavgifter Flight plan Fly kontrollert Ønsker Søk og redning (hostile areas) Krysse Landegrenser Radio/mobil dekning på LP for lukking av Flight plan Innmelding (minst 30 min før planlagt takeoff/kontroller flyging) Telefon, fax, internett Utrustning Klær Mat Sikkerhetsutstyr (lighter, lommelykt ect.) Ekstra olje

16 Oppsummering Ha en God og Sikker Tur 
God planlegging er essensiell for all flyging !! Gå igjennom all tilgjengelig relevant informasjon Metar/vær, TAF, IGA, Notam….. Fartøys Dokumentasjon Kart / Rutevalg / Kalkulering Flightplan /operativ flygeplan (50 nm) Utrustning Meld fra om dine planer Gjør deg kjent med gjeldene regler for flygingen du utfører Gøy når planen stemmer og det gir deg mer mentalt overskudd. Ha en God og Sikker Tur 


Laste ned ppt "NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google