Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse
<Header> Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit <Filename> Utskrift

2 MBTI Myers-Briggs Type Indikator
<Header> MBTI Myers-Briggs Type Indikator Vi setter mennesker i bås. Vårt ubevisste begrepsapparat er i full sving hele tiden. Kan gi oss noen konstruktive begreper å kategorisere ut fra. Slike teorier kan brukes negativt også. Det finnes ingen enhetlig personlighetsteori. MBTI er ikke evaluerende. <Filename> Utskrift

3 F Følelse P oPpfattelse I Introvert N iNtuisjon Ekstrovert E Sansing S
<Header> Ekstrovert E Sansing S Tenkning T avgJørelse J energilinjen I Introvert N iNtuisjon F Følelse P oPpfattelse oppfattelseslinjen avgjørelseslinjen organiseringslinjen <Filename> Utskrift

4 Ekstrovert E I Introvert
<Header> Ekstrovert E I Introvert Mot den ytre verden Aktiv Utover Sosial Mennesker Tale - tenke Mange Uttrykksfull Handle - tenke - handle Lærer ved prøving og feiling Mot den indre verden Reflekterende Innover Reservert Ideer og tanker Tenke - tale Stille Tenke - handle - tenke Vil forstå før man prøver ut <Filename> Utskrift

5 Bruker gjerne kjente framgangsmåter Beholde ”Den sjette sans”
<Header> Sansing S N iNtuisjon De fem sansene Enkelhet Det som er Sansekvalitet Å samle inn data Her og nå Tar ting som de er Bruker gjerne kjente framgangsmåter Beholde ”Den sjette sans” Mønstre og sammenhenger Muligheter Hva betyr dette? Å tolke data Fremtiden Vil endre, forbedre og utvikle tingene Foretrekker egne, nye måter <Filename> Utskrift

6 Tenke T F Føle Hode Objektiv Rettferdig Kjølig Upersonlig Kritisere
<Header> Tenke T F Føle Hode Objektiv Rettferdig Kjølig Upersonlig Kritisere Analysere Konsis Prinsipper Hjerte Subjektiv Harmoni Omtenksom Personlig Verdsette Innlevelse Overtalende verdier <Filename> Utskrift

7 AvgJøre J P oPpleve Organisert Struktur Kontroll Besluttsom Planlagt
<Header> AvgJøre J P oPpleve Organisert Struktur Kontroll Besluttsom Planlagt Avgrense Setter mål Regulere Fleksibel Flyt Opplevelse Spontan Åpen Se det an Samler informasjon Tilpasse <Filename> Utskrift

8 E Lederatferd Får energi fra den ytre verden, av mennesker og ting, besøker folk på kontorene. Går rundt og snakker med folk. Vil fortelle deg hva de tenker Handlingsorientert Uttrykksfull og vennlig Foretrekker å være sammen med mange

9 I Lederatferd Får energi fra den indre verden, tanker og konsepter.
Må bli spurt om hva de tenker. Ettertenksom Rolig og reservert Leder ved å konsentrere seg på sin arbeidsplass Skriver beskjeder Er ikke begeistret for avbrytelser Foretrekker å være sammen med få

10 S Lederatferd Foretrekker å bruke standard prosedyrer.
Fokuserer på detaljer og liker det best. Foretrekker å få informasjon presentert på en sekvensiell og logisk måte. Flink til å iverksette på det praktiske plan. Er en organisatorisk realist.

11 N Lederatferd Gleder seg over å bruke nye fremgangsmåter.
Interessert i det store bildet, sammenhengen. Foretrekker å få informasjon presentert med hovedvekt på helhetsbildet. Forstår lett hvordan prosjekt eller undervisningsopplegg vil kunne fungere. Ser etter alle muligheter, uten alltid å tenke på nytteverdien. Har visjoner om klassen, skolen, teamet

12 T Lederatferd Kan virke brå og kald. Orientert mot årsak – virkning.
<Header> T Lederatferd Kan virke brå og kald. Orientert mot årsak – virkning. Føler seg vel med å analysere saker. Har en tendens til å se etter de rasjonelle og logiske svarene. Treffer beslutninger <Filename> Utskrift

13 F Lederatferd Kan virke varm og empatisk. Orientert mot mennesker.
<Header> F Lederatferd Kan virke varm og empatisk. Orientert mot mennesker. Vil se etter og vise andre at de bryr seg. Har ikke noe imot kommunisere på et personlig nivå. Ønsker konsensus. <Filename> Utskrift

14 <Header> J lederatferd Vil avslutte prosjekter og treffe beslutninger, kanskje av og til for raskt. Kan være avhengig av programmer og datoer. Vil ofte foretrekke og tro på at der er et enkelt korrekt svar eller handling. Har behov for informasjon som er nøyaktig og presis. Bruker huskeliste som en agenda, der hvert punkt må knyttes til handling eller fullførelse. Planlegger arbeidet og følger planen. <Filename> Utskrift

15 <Header> P Lederatferd Ønsker å utsette tiltak i prosjekter og beslutninger så lenge som mulig, av og til for lenge. Foretrekker å samle mye informasjon. Foretrekker ofte å studere alternativer uten forpliktelser. Refererer til det han/hun har opplevd, uten å komme med en klar stillingstagen. Bruker en huskeliste for å kunne gjøre noe en gang i framtiden. <Filename> Utskrift

16 Temperamentene Basert på observerbar atferd eller atferdsmønstre
<Header> Temperamentene Basert på observerbar atferd eller atferdsmønstre Beskriver forskjeller mellom mennesker som historisk kan spores til flere kulturer, blant annet de gamle grekerne. Har fire variasjoner, ikke 16, og essensen er derfor enklere å gripe umiddelbart enn den fullstendige typetabellen <Filename> Utskrift

17 <Header> Søker forandring og variasjon Fri og glad Realistisk Nyter øyeblikket Prosessorientert Spontan Impulsiv Liker konkrete oppgaver Når? Elsker å ha det gøy Tilpasningsdyktige Trenger rom og frihet ”Når jeg ikke får det til, leser jeg bruksanvisningen” Handlingsorientert Uhemmet Stil: Konfliktløser/forhandler Søker etter: Handling Svakt punkt: Rutiner SP <Filename> Utskrift

18 Stil: Visjonær Søker etter: Kompetanse Svakt punkt: Inkompetanse
<Header> Uavhengig Går egne veier Intellektuell og nysgjerrig Yter mye Flink med ord Tviler på seg selv Prinsipper Uavhengig av autoritet Konseptualiserer Forandringens arkitekt Hvorfor? Liker kompleksitet Lager systemer Objektive oppfatninger Argumenterende Kunnskap Vil forstå ting i en større sammenheng I konkurranse med seg selv og andre Stil: Visjonær Søker etter: Kompetanse Svakt punkt: Inkompetanse NT <Filename> Utskrift

19 Stil: Katalysator Søker etter: Identitet Svakt punkt: Skyld
<Header> Forførerisk Mystisk Livlig fantasi Forhold Overfølsom overfor konflikter Sympatisk Samhandling Forsøker å finne seg selv Flink med mennesker Selvstendig Hvem? Muligheter for mennesker Trenger oppmuntring og oppmerksomhet Samarbeid Opptatt av det en kan få til Gir ofte positive kommentarer Stil: Katalysator Søker etter: Identitet Svakt punkt: Skyld NF <Filename> Utskrift

20 <Header> Lojal mot organisasjonen Besluttsomme Fastholder tradisjoner ”Skal, skal ikke” Motstand mot forandring Avhengig Hva? Sosial ansvarlig Ansvar Stabilitet Presise Struktur ”Ikke reparer det som ikke har gått i stykker Prosedyrer Orden Avhengig av autoritet Stil: Stabilisator Søker etter: Høre til Svakt punkt: Manglende orden/organisering SJ <Filename> Utskrift

21 SP Lederstil: Konflikt- og problemløsende, forhandler, brannslukker.
<Header> SP Lederstil: Konflikt- og problemløsende, forhandler, brannslukker. Arbeidsstil: Handlekraft med evne til å gjøre de riktige tingene til rett tid. Læringsstil: Lærer gjennom å involvere seg aktivt i å gjøre det som trengs her og nå. Bidrag: Takler og mestrer effektivt det uventede og uvanlige. <Filename> Utskrift

22 NT Lederstil: Visjonær, systembygger.
<Header> NT Lederstil: Visjonær, systembygger. Arbeidsstil: Utvikler ideer med logikk og skarpsindighet. Læringsstil: Tilegner seg personlig mestring gjennom en upersonlig og analytisk prosess. Bidrag: Strategi og analyse. <Filename> Utskrift

23 NF Lederstil: Katalysator, talsmann, motivator
<Header> NF Lederstil: Katalysator, talsmann, motivator Arbeidsstil: Inspirerer og formidler verdier i samspill med andre mennesker. Læringsstil: Selvinnsikt gjennom individuell forestillingsrikdom. Bidrag: Noe personlig eller en spesiell visjon av muligheter <Filename> Utskrift

24 SJ Lederstil: Tradisjonell, stabiliserende, konsoliderende.
Arbeidsstil: Preget av ansvar, lojalitet og flid. Læringsstil: Lærer trinnvis, med blikket rettet mot nytteverdi nå og i fremtiden. Bidrag: Jobben utført som avtalt, til avtalt tid.

25 <Header> Samarbeidsøvelse <Filename> Utskrift

26 (inkorporert kunnskap)
<Header> 1. Techne (inkorporert kunnskap) Tradisjon Historie X0 X1 Dette er liminalsonen 2. Episteme (abstrakt kunnskap, skrevet ned i en bok) <Filename> Utskrift

27 Endrings- og utviklingskompetanse
Memoria - - hukommelse Docilitas - lærevillighet Solertia - forestillingsevne Fronesis - klokskap


Laste ned ppt "Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google