Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit

2 MBTI Myers-Briggs Type Indikator  Vi setter mennesker i bås.  Vårt ubevisste begrepsapparat er i full sving hele tiden.  Kan gi oss noen konstruktive begreper å kategorisere ut fra.  Slike teorier kan brukes negativt også.  Det finnes ingen enhetlig personlighetsteori.  MBTI er ikke evaluerende.

3 Ekstrovert E Sansing S Tenkning T avgJørelse J I Introvert N iNtuisjon F Følelse P oPpfattelse energilinjen oppfattelseslinjen avgjørelseslinjen organiseringslinjen

4 EkstrovertEIIntrovert  Mot den ytre verden  Aktiv  Utover  Sosial  Mennesker  Tale - tenke  Mange  Uttrykksfull  Handle - tenke - handle  Lærer ved prøving og feiling  Mot den indre verden  Reflekterende  Innover  Reservert  Ideer og tanker  Tenke - tale  Få  Stille  Tenke - handle - tenke  Vil forstå før man prøver ut

5 Sansing S N iNtuisjon  De fem sansene  Enkelhet  Det som er  Sansekvalitet  Å samle inn data  Her og nå  Tar ting som de er  Bruker gjerne kjente framgangsmåter  Beholde  ”Den sjette sans”  Mønstre og sammenhenger  Muligheter  Hva betyr dette?  Å tolke data  Fremtiden  Vil endre, forbedre og utvikle tingene  Foretrekker egne, nye måter

6 Tenke T F Føle  Hode  Objektiv  Rettferdig  Kjølig  Upersonlig  Kritisere  Analysere  Konsis  Prinsipper  Hjerte  Subjektiv  Harmoni  Omtenksom  Personlig  Verdsette  Innlevelse  Overtalende  verdier

7 AvgJøre J P oPpleve  Organisert  Struktur  Kontroll  Besluttsom  Planlagt  Avgrense  Setter mål  Regulere  Fleksibel  Flyt  Opplevelse  Spontan  Åpen  Se det an  Samler informasjon  Tilpasse

8 ELederatferd  Får energi fra den ytre verden, av mennesker og ting, besøker folk på kontorene.  Går rundt og snakker med folk.  Vil fortelle deg hva de tenker  Handlingsorientert  Uttrykksfull og vennlig  Foretrekker å være sammen med mange

9 ILederatferd  Får energi fra den indre verden, tanker og konsepter.  Må bli spurt om hva de tenker.  Ettertenksom  Rolig og reservert  Leder ved å konsentrere seg på sin arbeidsplass  Skriver beskjeder  Er ikke begeistret for avbrytelser  Foretrekker å være sammen med få

10 SLederatferd  Foretrekker å bruke standard prosedyrer.  Fokuserer på detaljer og liker det best.  Foretrekker å få informasjon presentert på en sekvensiell og logisk måte.  Flink til å iverksette på det praktiske plan.  Er en organisatorisk realist.

11 NLederatferd  Gleder seg over å bruke nye fremgangsmåter.  Interessert i det store bildet, sammenhengen.  Foretrekker å få informasjon presentert med hovedvekt på helhetsbildet.  Forstår lett hvordan prosjekt eller undervisningsopplegg vil kunne fungere.  Ser etter alle muligheter, uten alltid å tenke på nytteverdien.  Har visjoner om klassen, skolen, teamet

12 TLederatferd  Kan virke brå og kald.  Orientert mot årsak – virkning.  Føler seg vel med å analysere saker.  Har en tendens til å se etter de rasjonelle og logiske svarene.  Treffer beslutninger

13 FLederatferd  Kan virke varm og empatisk.  Orientert mot mennesker.  Vil se etter og vise andre at de bryr seg.  Har ikke noe imot kommunisere på et personlig nivå.  Ønsker konsensus.

14 Jlederatferd  Vil avslutte prosjekter og treffe beslutninger, kanskje av og til for raskt.  Kan være avhengig av programmer og datoer.  Vil ofte foretrekke og tro på at der er et enkelt korrekt svar eller handling.  Har behov for informasjon som er nøyaktig og presis.  Bruker huskeliste som en agenda, der hvert punkt må knyttes til handling eller fullførelse.  Planlegger arbeidet og følger planen.

15 PLederatferd  Ønsker å utsette tiltak i prosjekter og beslutninger så lenge som mulig, av og til for lenge.  Foretrekker å samle mye informasjon.  Foretrekker ofte å studere alternativer uten forpliktelser.  Refererer til det han/hun har opplevd, uten å komme med en klar stillingstagen.  Bruker en huskeliste for å kunne gjøre noe en gang i framtiden.

16 Temperamentene  Basert på observerbar atferd eller atferdsmønstre  Beskriver forskjeller mellom mennesker som historisk kan spores til flere kulturer, blant annet de gamle grekerne.  Har fire variasjoner, ikke 16, og essensen er derfor enklere å gripe umiddelbart enn den fullstendige typetabellen

17 Stil: Konfliktløser/forhandler Søker etter: Handling Svakt punkt: Rutiner SP Fri og glad Prosessorientert Impulsiv Elsker å ha det gøy Søker forandring og variasjon Realistisk Nyter øyeblikket Spontan Liker konkrete oppgaver Tilpasningsdyktige Handlingsorientert ”Når jeg ikke får det til, leser jeg bruksanvisningen” Uhemmet Trenger rom og frihet Når?

18 Stil: Visjonær Søker etter: Kompetanse Svakt punkt: Inkompetanse NT Uavhengig Tviler på seg selv Konseptualiserer Liker kompleksitet Går egne veier Intellektuell og nysgjerrig Flink med ord Prinsipper Uavhengig av autoritet Forandringens arkitekt Lager systemer Vil forstå ting i en større sammenheng Objektive oppfatninger Argumenterende I konkurranse med seg selv og andre Yter mye Kunnskap Hvorfor?

19 Stil: Katalysator Søker etter: Identitet Svakt punkt: Skyld NF Forførerisk Forhold Samhandling Flink med mennesker Livlig fantasi Mystisk Overfølsom overfor konflikter Forsøker å finne seg selv Selvstendig Trenger oppmuntring og oppmerksomhet Samarbeid Muligheter for mennesker Gir ofte positive kommentarer Opptatt av det en kan få til Sympatisk Hvem?

20 Stil: Stabilisator Søker etter: Høre til Svakt punkt: Manglende orden/organisering SJ Lojal mot organisasjonen Fastholder tradisjoner Avhengig Ansvar Besluttsomme ”Skal, skal ikke” Sosial ansvarlig Stabilitet Struktur ”Ikke reparer det som ikke har gått i stykker Presise Orden Avhengig av autoritet Motstand mot forandring Prosedyrer Hva?

21 SP  Lederstil:Konflikt- og problemløsende, forhandler, brannslukker.  Arbeidsstil:Handlekraft med evne til å gjøre de riktige tingene til rett tid.  Læringsstil:Lærer gjennom å involvere seg aktivt i å gjøre det som trengs her og nå.  Bidrag:Takler og mestrer effektivt det uventede og uvanlige.

22 NT  Lederstil:Visjonær, systembygger.  Arbeidsstil:Utvikler ideer med logikk og skarpsindighet.  Læringsstil:Tilegner seg personlig mestring gjennom en upersonlig og analytisk prosess.  Bidrag:Strategi og analyse.

23 NF  Lederstil:Katalysator, talsmann, motivator  Arbeidsstil:Inspirerer og formidler verdier i samspill med andre mennesker.  Læringsstil:Selvinnsikt gjennom individuell forestillingsrikdom.  Bidrag:Noe personlig eller en spesiell visjon av muligheter

24 SJ  Lederstil:Tradisjonell, stabiliserende, konsoliderende.  Arbeidsstil: Preget av ansvar, lojalitet og flid.  Læringsstil: Lærer trinnvis, med blikket rettet mot nytteverdi nå og i fremtiden.  Bidrag: Jobben utført som avtalt, til avtalt tid.

25 Samarbeidsøvelse

26 Tradisjon Historie 1. Techne (inkorporert kunnskap) 2. Episteme (abstrakt kunnskap, skrevet ned i en bok) X1 X0 Dette er liminalsonen

27 Endrings- og utviklingskompetanse  Memoria- - hukommelse  Docilitas - lærevillighet  Solertia - forestillingsevne  Fronesis - klokskap


Laste ned ppt "Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google