Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smertelindring på en travel legevakt Bergen, 10. Mai 2012 Årsmøte Norsk Barnesmerteforening Lege Svein-Denis Moutte, allmennlege Bergen Legevakt, Stipendiat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smertelindring på en travel legevakt Bergen, 10. Mai 2012 Årsmøte Norsk Barnesmerteforening Lege Svein-Denis Moutte, allmennlege Bergen Legevakt, Stipendiat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smertelindring på en travel legevakt Bergen, 10. Mai 2012 Årsmøte Norsk Barnesmerteforening Lege Svein-Denis Moutte, allmennlege Bergen Legevakt, Stipendiat AFU, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stipendmidler fra Norsk Barnesmerteforening og fra Kompetanse nettverk for legemidler til barn

2 Bergen Legevakt • Antall pasient : 100.000 / år • Antall barn (0-19) : 19000 /år • 3 avdelinger : Medisin, sår, røntgen • Patologier : • Medisin : ØNH, infeksjon, akutt abdomen… • Sår : brannskade, kuttskade • Røntgen : kontusjon, forstuving, luksasjon, brudd

3 Foredrag om det beste og det verste • Subjektive og personnlige foredrag…

4 Såravdeling og barn • Det vanlige : overfladisk kutt på ansiktet, negleskade. • De fleste barna har ikke fått smertelindring på forhånd. • Foreldrene er like beskymret enn barn selv, og i tillegg legene også (ofte uerfarne) • Resultat i noen tilfeller: 4-5 voksne personer holder hyllende barn fast og/eller man bruker Dormicum. • Så etterreaksjon : Legeskrekk osv...

5 Såravdeling og barn : Brannskader • Tidligere vaseline kompresser, med bandasjeskift annhverdag. • Resultat : Smertefull, og ikke systematisk smertelindring på forhånd • Nå : Vaselinebandasje 2 dager, deretter sølvbandasje (Aquacel Ag) 2 uker, med ev. bandasjeskift etter 1 uke • Resultat : Fantastisk fremgang! Mindre smerte, mindre manipulering av såret osv...

6 Sår avd Kasuistikk • Barn 1 år, som kommer med foreldrene. • Fikk kokende vann på magen • ventet 1 time i venterommet (stor pågang). Sovet på slutten i fangen til moren. • Ved undersøkelse, ble han skremt, begynte å skrike og sparke. • Fikk paracet stikkpille, men da legen bestemte seg å begynne med dekning av brannsår med jelonet • Jeg gikk forbi operasjonsstue, og det var 4 voksne som holdt fast et 1 års gammel barn!!! Det varte i 20 minutter…

7 Sår avd Kasuistikk • Gutt, 2 år, V=14 kg • Han traff ved uhell en sengekant mot nesen og øyebryn. Kommer med moren. Ikke fått smertestillende. • Funn : • overfladisk kutt mot øyebryn • Brudd nesen med dypt kutt

8 Sår avd Kasuistikk • Behandling : • Paracet 250 mg stikkpille ventes 20-30 minutter • i fangen til moren • lang samtale med barnet ! ALT ble forklart. • Vasket øyebrynn + steristrips. INGEN PROBLEM • Angående nesen : advarsel on stikk, sviende smerte med xylocain, bruk avs/c spiss, xylocain u/ adre. LITT SMERTE og REAKSJON • Sutur med 4 sting : De 3 siste ble sydd mens pasienten sovnet i fanget til moren... • INGEN har holdt fast barnet.

9 Røntgen Avd • De fleste kommer uten smertelindring på forhånd. • Prioritering i luken i forhold til smertepåvirkning, og/eller feilstilling. • Ventetid... • Smertelindring ofte etter resultat av røntgen funn : Hematom anestesi + Pinex forte ved stygt brudd, paracet eller ingenting ved brist/kontusjon/forstuving. • Smerteskala, morfin bruktes nesten aldri hos barn

10 Røntgen Kasus • Eikedalen (Skistasjon ca 45 minutter fra Bergen) • Gutt 4 år sto på slalomski og vridde foten. • Behandlet av Rødekors med immobilisering. • AMK varslet Kl 1216. Adkomst ambulanse Kl 1308 : Transport i ambulanse, leggen immobilisert med spjelk. Faren er med. I ambulanse journal er det registrert Glasgow Coma scale 15/15. Feltet angående smerte (VAS 0-10) ble ikke utfyllt... • Levert til Bergen LV Kl 1420 : Betydelig smertepåvirket, gråter og hyler ved fjerning av spjelk. • Har han fått smertestillende ? NEI. Hvorfor ikke ? VI HAR BARE MORFIN… • Resultat / Spiral fraktur av tibia, ouch!

11 Utfordinger på legevakt • Tidspress • Manglende erfaring hos barn • Manglende retningslinjer om smertelindring hos barn i pre-hospital situasjoner og særlig ved allmennlige symptomer (hodepine, ørebetennelse, kontusjon, skrubbsår etc…). • Vaner, fordommer…

12

13

14 Konklusjon • Det er en lang prosess for å endre praksis og for å endre fordommer osv… • Tingene er i gang • Legene og helsepersonnalet på Bergen legevakt er svær motivert.

15 Forskingsprosjekt Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering Veileder Tone Morken Christina Brudvik Steinar Hunskår Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Uni Helse AFU stipendiat Stipendmidler fra NBSF og NKNLB

16 Forskingsprosjekt • Hensikten med denne studien er å få kunnskap om håndtering og vurdering av smerte hos barn på en større legevakt. • Ved å analysere data fra dagens praksis på dette feltet på en større legevakt kan man påvise om smerte er undervurdert hos barn. • Bedre kunnskap om smertebehandling hos barn på legevakt kan brukes som grunnlag for senere utvikling av retningslinjer (som ikke finnes per i dag).

17 Forskingsprosjekt • Målet med studien er å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål: • Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt? • Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)? • Er det sammenheng mellom aktørenes bakgrunn (alder, kjønn, opprinnelsesland) og håndtering og vurdering av smerte? • I hvilken grad brukes smertestillende midler?

18 Noe eksempel ved pre-test • Gutt, 9 år som tråkket over. Hadde ikke sovet hele natten pga smerte. • Han mente at han hadde en VAS på 8/10 • Moren mente at han hadde 6/10 • Spørsmål : Har du gitt smertestillende til barnet? Moren svarte NEI • Spørsmål : Hvis ikke, hvorfor? Hun svarte IKKE BEHOV. (Hun hadde flere muligheter)… • ellers er det ofte “Ikke tenkt på det...

19 Første resultater av studien • Periode : 01.11.11-11.11.11 og 21.11.11-25.11.11 • Deltakelse : • 75 leger registrert, 1 som ønsket ikke å delta. • 799 pasienter fra 0 til 19 år oppsøkte legevakt i disse perioder. 32% (feil skjema utlevert, ikke invitert til å delta av teknisk årsak, ukomplette skjemaer, ekskludert pasienter) • Til sammen 349 komplette skjemaer (lege+pasient) dvs 74% komplette svar av de pasientene som fikk utlevert skjemaer. • 364 pasientens spørreskjemaer • 590 legens spørreskjemaer

20 Første resultater av studien • Periode : 01.11.11-11.11.11 og 21.11.11-25.11.11 • Deltakelse : • 75 leger registrert, 1 som ønsket ikke å delta. • 799 pasienter fra 0 til 19 år oppsøkte legevakt i denne perioden. • Til sammen 349 komplette skjemaer (lege+pasient) dvs 67% komplette svar av de pasientene som fikk utlevert skjemaer. • 364 pasientens spørreskjemaer • 590 legens spørreskjemaer

21 Flytskjema Antall pasienter 0-19 år som kom på Bergen legevakt i perioden 01.11-11.11 og 21.11-25.11 N=799 Eksklusjon Livstruende tilstand N=19 Pasienter som ikke har fått utlevert spørreskjema N=207 N=573 Antall pasienter 0-19 år som kunne inkluderes i studie Antall pasienter 0-19 år som fikk utlevert spørreskjema N=395 Antall pasientens spørreskjemaet som kan brukes Mangelfulle skjemaer, manglende samtykke N=31 Eksklusjon Vil ikke delta N=50 Pasienter behandlet av legen som ikke ville delta i studien N=18 N=590 N=780 N=364 Antall pasienter 0-19 år som svarte N=762 Antall pasienter 0- 19 år som kunne inkluderes i studie mht legens skjema Antall legens spørreskjema som kan brukes Antall legens og pasientens spørreskjemaer som kan kobles sammen N=349 N=780 Administrative og tekniske problemer ved legevakten N=523 Antall pasienter 0-19 år som fikk utlevert spørreskjema og som ønsker å delta 76% av 523 77% av 762 67% av 523 70% av 523

22 Pasienter N=364 Fordeling ift alderenFordeling ift kjønn 10% 19% 70% N=364 50% Fordeling ift avdeling 34% 12% 55%

23 Årsak til besøk til legevakt Er smerte hovedårsaken til at du oppsøker lege i dag? N=364AntallPercent 349% 22% 4913% 7220% 12334% 58% 8624%

24 Smerte evaluering Foresattes vurdering Pasientens vurdering (FLACC, WBFPRS, FPS-R, CAS, VAS) Ingen smerteVerst tenkelig smerte

25 Smertebehandling før konsultasjon Har barnet/du tatt smertestillende før konsultasjonen ? Hvis Nei hvorfor ikke ? Flere muligheter 80 % 20% 4816% 259% 11740% 217% 165% 21% 124% 6021% 165% 4515%

26 Smertebehandling ved konsultasjon Fikk du/barnet smertestillende på legevakt ?. - Hvis NEI, skulle du ønske at slik behandling hadde blitt gitt ? 14% 85% 18751% 6117% 4312% 123% 10%

27 Hvor er vi nå ? • Registrering av data er ferdig. • Analyse av data pågår • Forventet resultater og ev. artikler før slutten av 2012

28 • Takk for oppmerksomhet


Laste ned ppt "Smertelindring på en travel legevakt Bergen, 10. Mai 2012 Årsmøte Norsk Barnesmerteforening Lege Svein-Denis Moutte, allmennlege Bergen Legevakt, Stipendiat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google