Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingela Lundin Kvalem Fakta og myter om effekten av seksualundervisning – Hva har ungdommen behov for av kunnskap og kompetanse med tanke på deres seksualvaner?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingela Lundin Kvalem Fakta og myter om effekten av seksualundervisning – Hva har ungdommen behov for av kunnskap og kompetanse med tanke på deres seksualvaner?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingela Lundin Kvalem Fakta og myter om effekten av seksualundervisning – Hva har ungdommen behov for av kunnskap og kompetanse med tanke på deres seksualvaner?

2 Effekt av seksualrådgivningen/-undervisningen på atferd (ungdommer) Kirby, Laris, & Rolleri, (2005). Antall partnere Kondom Seksuell risiko- atferd Forekomst SOS Positiv effekt 35%48%50%20% Ingen endring 62%52%50%60% Negativ effekt 3%0020% Antall studier 34542810

3 Oppsummering •Større sannsynlighet at disse undervisningsprogrammene hadde en positiv effekt enn en negativ effekt –Over alle 83 studier sa ̊ hadde 65 % en signifikant positiv effekt på et eller flere resultatma ̊ l –Veldig få programmer hadde en negativ effekt •Resultatene er like over kultur, kjønn og alder i ungdomsgruppen •Viser at seksualundervisning ikke fører til mer sex, men hvis det har en effekt så er den positiv

4 Innhold i undervisning Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning 1.Fokuserte på spesifikke mål, for eksempel forbygge spredning av SOS ved å øke kondombruken og redusere antall partnere 2.Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner Helse Spesifikke atferder Situasjon Kondom

5 Sekvenser og forberedende atferd Eks: kondombruk 1.Bestemme seg for å bruke kondomer 2.Kjøpe kondomer 3.Ha med kondomer •Hvis ikke, den vanligste årsaken for å ikke bruke kondomer 4.Bli enig om kondombruk med partner 5.Korrekt bruk av kondomer 6.Opprettholde bruk over tid

6 Innhold i undervisning Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning 1.Fokuserte på spesifikke mål, for eksempel forbygge spredning av SOS ved å øke kondombruken og redusere antall partnere 2.Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner Helse Spesifikke atferder Spesifikke psykososiale faktorer Situasjon Undervisning Kondom 3. Fokuserte på spesifikke psykososiale (medierende) faktorer som påvirker atferden – og endret noen av disse faktorene

7 3. Spesifikke psykososiale (medierende) faktorer a)Kunnskap •Smitteveier, symptomer, konsekvenser b)Oppfattet risiko for seg selv og andre •Oppfattet alvorlighet av konsekvenser c)Personlige verdier og holdninger •Hva betyr seksualiteten for den enkelte? •Holdninger til bruk av kondom, til barrierene som hindrer kondombruk d)Oppfattet atferd og normer hos andre •Forventninger, holdninger og verdier hos andre/partner •Hva tror man andre gjør? e)Mestringsforventninger og ferdigheter –Evne til å nekte uønsket, ikke intendert og ubeskyttet sex –Evne til å insistere på å bruke kondom –Evne til korrekt bruk av kondom f)Motivasjon og intensjon –Planlegge for riktig atferd g)Kommunikasjon h)Annen type atferd –Hvordan er årsaksrekkefølgen mellom bruk av for eksempel rusmidler og risikosex?

8 Innhold i undervisning (forts.) Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning (forts.) 4.Trygt miljø for å sikre deltakelse 5.Inkluderte mange ulike typer aktiviteter 6.Inkluderte læringsmetoder som aktiviserte og gjorde informasjonen personlig relevant 7.Brukte aktiviteter som var adekvate i forhold til kjønn, alder, seksuell erfaring og kultur 8.Behandlet temaene i en logisk rekkefølge 1.Grunnleggende informasjon 2.Diskutere hva slags atferd som reduserer risiko 3.Kunnskap, verdier, holdninger og barrierer (psykologiske, sosiale og situasjonsfaktorer) knyttet til atferd 4.Trente på ferdigheter som trengs for å utføre atferden i bestemte situasjoner

9 Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Implementering av undervisning 1.Sikret et minstemål av støtte fra lokale autoritetspersoner/myndigheter 2.Valgte undervisere med ønsket karakteristika, trente de og ga de veiledning og støtte 3.Gjennomførte i trå med planene

10 Evaluering av de fire beste og mest ambisiøse ”Abstinence-only”-programmene i USA Trenholm, Devaney, Fortson, Quay, Wheeler & Clark (2007) Innhold •Fysisk utvikling og reproduksjon •forstå menneskelig utvikling og anatomi, samt lære seg om SOS •Risiko-oppmerksomhet •formulere personlige mål, ta gode beslutninger, bygge opp selvfølelsen og lære om risiko forbundet med alkohol og droger •Interpersonlige ferdigheter og relasjonsferdigheter •hvordan bygge sunne relasjoner, forbedre kommunikasjonsferdigheter, hvordan unngå risiko, håndtere sosialt press og press fra jevnaldrende, samt å utvikle verdier og karaktertrekk •Utsatte ikke seksuell debut i 6 måneder •Eneste forskjell fra virksomme programmer: –Ikke fokus på atferd 11

11 Hva er utfordringene? •Seksualundervisning skal virke på atferd! –Husk fokus på situasjon – f.eks. alkohol •Store variasjoner i erfaring på samme årstrinn –Undervisning må repeteres – gjøres personlig relevant •Ulike typer prevansjon er ulike atferder –Ungdommer er seriemonogame –Få bruker kondom i tillegg til andre prevensjonsmidler

12 Hva vet vi? •Seksualundervisning fører ikke til tidligere seksuell debut eller økt seksuell aktivitet •Program som bare fokuserer på å utsette seksuell debut har ingen effekt •Å dele ut gratis kondomer på skolen øker kondombruk blant gutter

13 Referanse oKirby, D., Laris, B.A., & Rolleri, L. (2005). Impact of sex and HIV education programs on sexual behaviors of youth in developing and developed countries. Youth research working paper no. 2. Family Health International. ohttp://www.fhi.org/NR/rdonlyres/e4al5tcjjlldpzwcaxy7ou23nqowdd2xwiznkarhhn ptxto4252pgco54yf4cw7j5acujorebfvpug/sexedworkingpaperfinalenyt.pdf


Laste ned ppt "Ingela Lundin Kvalem Fakta og myter om effekten av seksualundervisning – Hva har ungdommen behov for av kunnskap og kompetanse med tanke på deres seksualvaner?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google