Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakta og myter om effekten av seksualundervisning –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakta og myter om effekten av seksualundervisning –"— Utskrift av presentasjonen:

2 Fakta og myter om effekten av seksualundervisning –
Ingela Lundin Kvalem Fakta og myter om effekten av seksualundervisning – Hva har ungdommen behov for av kunnskap og kompetanse med tanke på deres seksualvaner?

3 Seksuell risiko-atferd
Effekt av seksualrådgivningen/-undervisningen på atferd (ungdommer) Kirby, Laris, & Rolleri, (2005). Antall partnere Kondom Seksuell risiko-atferd Forekomst SOS Positiv effekt 35% 48% 50% 20% Ingen endring 62% 52% 60% Negativ effekt 3% Antall studier 34 54 28 10 Et vanlig mål på seksuell aktivitet er antall partnere i løpet av en spesifisert tid. Viktig mål for SOS 34 studier målte effekt på antall partnere: 12 (35 %) fant at undervisning minket antall partnere 21 (62 %) fant ingen signifikant effekt 1 (i USA) fant at antall partnere økte etter undervisning. Både blant industrialiserte land og utviklingsland fantes programmer som reduserte antallet Undervisningsprogrammene var noenlunde like effektive på skole, klinikk og lokalt nivå. Programmene var også effektive for både jenter og gutter, men tenderte å være mest effektive i den yngste aldersgruppen På verdensbasis målte 54 studier effekten på kondombruk: 26 studier (48 %) fant økt kondombruk 28 (52 %) fant ingen signifikant endring Ingen studier fant nedgang i bruken I utviklingsland hadde 7 av 12 (58%) programmer en økning i kondombruk; blant industrialiserte land fant 19 studier av 42 (45%) det samme. Undervisningsprogrammene var effektive på skole og lokalt nivå. Programmene var også effektive for både jenter (9/17, 53%) og gutter (8/17, 47%), samt for alle tre aldersgrupper. Noen studier (28) utviklet samlemål på seksuell aktivitet som ”frekvens av ubeskyttet sex” eller ”antall ubeskyttede seksuelle partnere” Halvparten (14/28) viste signifikant redusert risikoatferd Ingen fant økt risikoatferd 10 studier målte effekten på SOS-rate Resultatene var uavhengig av om SOS ble målt ved selvrapportering eller ved lab.resultater (noe mer positivt ved lab.resultater), og uavhengig om studien var utført i industrialiserte land eller i utviklingsland. Av disse 10 studiene: Fant 2 studier (20 %) signifikant positiv effekt 6 (60 %) fant ingen effekt 2 (20 %) fant negativ effekt Disse studiene antyder at programmene ikke har hatt signifikant effekt på forekomst av SOS i noen bestemt retning Trass i at 4/10 var signifikante; var 2 i en positiv retning og 2 i en negativ, noe som indikerer at det kan ha vært en tilfeldighet

4 Oppsummering Større sannsynlighet at disse undervisningsprogrammene hadde en positiv effekt enn en negativ effekt Over alle 83 studier så hadde 65 % en signifikant positiv effekt på et eller flere resultatmål Veldig få programmer hadde en negativ effekt Resultatene er like over kultur, kjønn og alder i ungdomsgruppen Viser at seksualundervisning ikke fører til mer sex, men hvis det har en effekt så er den positiv (de få negative resultatene man fikk var sannsynligvis statistiske tilfeldigheter)

5 Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner
Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning Fokuserte på spesifikke mål, for eksempel forbygge spredning av SOS ved å øke kondombruken og redusere antall partnere Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner Spesifikke atferder som førte til disse målene, ga klar meldinger om disse atferdene og tok opp situasjoner som fører til disse atferdene og hvordan man kan unngå de Kondom Helse Situasjon

6 Sekvenser og forberedende atferd
Eks: kondombruk Bestemme seg for å bruke kondomer Kjøpe kondomer Ha med kondomer Hvis ikke, den vanligste årsaken for å ikke bruke kondomer Bli enig om kondombruk med partner Korrekt bruk av kondomer Opprettholde bruk over tid

7 Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner
Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning Fokuserte på spesifikke mål, for eksempel forbygge spredning av SOS ved å øke kondombruken og redusere antall partnere Fokuserte på spesifikke atferder og situasjoner Undervisning Spesifikke psykososiale faktorer Spesifikke atferder som førte til disse målene, ga klar meldinger om disse atferdene og tok opp situasjoner som fører til disse atferdene og hvordan man kan unngå de Kondom Helse Situasjon 3. Fokuserte på spesifikke psykososiale (medierende) faktorer som påvirker atferden – og endret noen av disse faktorene

8 3. Spesifikke psykososiale (medierende) faktorer
Kunnskap Smitteveier, symptomer, konsekvenser Oppfattet risiko for seg selv og andre Oppfattet alvorlighet av konsekvenser Personlige verdier og holdninger Hva betyr seksualiteten for den enkelte? Holdninger til bruk av kondom, til barrierene som hindrer kondombruk Oppfattet atferd og normer hos andre Forventninger, holdninger og verdier hos andre/partner Hva tror man andre gjør? Mestringsforventninger og ferdigheter Evne til å nekte uønsket, ikke intendert og ubeskyttet sex Evne til å insistere på å bruke kondom Evne til korrekt bruk av kondom Motivasjon og intensjon Planlegge for riktig atferd Kommunikasjon Annen type atferd Hvordan er årsaksrekkefølgen mellom bruk av for eksempel rusmidler og risikosex? Kunnskap Stort sett alle undervisningsopplegg økte kunnskapsnivået om HIV/SOS Oppfattet risiko Ca. 50% av studiene som målte oppfatning av risiko økte risiko-oppfatning i forhold til HIV, ingen klarte å øke risiko-oppfatning i forhold til graviditet (0/3). Oppfattet alvorlighet av konsevenser Ca. 50% av studiene som målte oppfattet alvorlighet i forhold til HIV økte oppfattet alvorlighet. Verdier og holdninger 60 % av studier som målte dette hadde effekt (spesielt verdier i forhold til å avstå fra sex og positive holdninger til kondombruk). Oppfattet atferd og normer hos andre 40% endret ungdommenes oppfatning om hva som er vanlig at andre gjør Mestringsforventninger og ferdigheter

9 Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd
Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd? Innhold i undervisning (forts.) Trygt miljø for å sikre deltakelse Inkluderte mange ulike typer aktiviteter Inkluderte læringsmetoder som aktiviserte og gjorde informasjonen personlig relevant Brukte aktiviteter som var adekvate i forhold til kjønn, alder, seksuell erfaring og kultur Behandlet temaene i en logisk rekkefølge Grunnleggende informasjon Diskutere hva slags atferd som reduserer risiko Kunnskap, verdier, holdninger og barrierer (psykologiske, sosiale og situasjonsfaktorer) knyttet til atferd Trente på ferdigheter som trengs for å utføre atferden i bestemte situasjoner

10 Hva var fellestrekkene for undervisningen som hadde effekt på atferd?
Implementering av undervisning Sikret et minstemål av støtte fra lokale autoritetspersoner/myndigheter Valgte undervisere med ønsket karakteristika, trente de og ga de veiledning og støtte Gjennomførte i trå med planene

11 Utsatte ikke seksuell debut i 6 måneder
Evaluering av de fire beste og mest ambisiøse ”Abstinence-only”-programmene i USA Trenholm, Devaney, Fortson, Quay, Wheeler & Clark (2007) Innhold Fysisk utvikling og reproduksjon forstå menneskelig utvikling og anatomi, samt lære seg om SOS Risiko-oppmerksomhet formulere personlige mål, ta gode beslutninger, bygge opp selvfølelsen og lære om risiko forbundet med alkohol og droger Interpersonlige ferdigheter og relasjonsferdigheter hvordan bygge sunne relasjoner, forbedre kommunikasjonsferdigheter, hvordan unngå risiko, håndtere sosialt press og press fra jevnaldrende, samt å utvikle verdier og karaktertrekk Utsatte ikke seksuell debut i 6 måneder Eneste forskjell fra virksomme programmer: Ikke fokus på atferd

12 Hva er utfordringene? Seksualundervisning skal virke på atferd!
Husk fokus på situasjon – f.eks. alkohol Store variasjoner i erfaring på samme årstrinn Undervisning må repeteres – gjøres personlig relevant Ulike typer prevansjon er ulike atferder Ungdommer er seriemonogame Få bruker kondom i tillegg til andre prevensjonsmidler

13 Hva vet vi? Seksualundervisning fører ikke til tidligere seksuell debut eller økt seksuell aktivitet Program som bare fokuserer på å utsette seksuell debut har ingen effekt Å dele ut gratis kondomer på skolen øker kondombruk blant gutter

14 Referanse Kirby, D., Laris, B.A., & Rolleri, L. (2005). Impact of sex and HIV education programs on sexual behaviors of youth in developing and developed countries. Youth research working paper no. 2. Family Health International.


Laste ned ppt "Fakta og myter om effekten av seksualundervisning –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google