Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekter av religiøse holdninger på lønnsomhet, etisk bevissthet og rekruttering i små mikrokredittforetak Professor Magne Supphellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekter av religiøse holdninger på lønnsomhet, etisk bevissthet og rekruttering i små mikrokredittforetak Professor Magne Supphellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekter av religiøse holdninger på lønnsomhet, etisk bevissthet og rekruttering i små mikrokredittforetak Professor Magne Supphellen

2 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Prosjektets formål Identifisere faktorer som kan forklare etisk atferd, lønnsomhet og vekst i mikrokreditt- foretak (MKF) i den tredje verden  Hvilken betydning har religiøse holdninger?

3 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Tre sentrale resultater 1. Hvordan religiøse holdninger påvirker lønnsomhet i små afrikanske mikrokredittforetak (MKF) – nye analyser 2. Hvordan religiøse holdninger påvirker den etiske bevisstheten i MKF (nye analyser) 3. Forskjeller mellom MKF-eiere som ansetter arbeidere utenfor familien og dem som ikke gjør det (ny studie)

4 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Tre religiøse perspektiver på business (RPB) Kalls-og pliktorientering  ”Jeg opplever at Gud har kalt meg til å drive business”  ”Jeg plikter å bruke business-talentet jeg har fått til velsignelse for andre og til ære for Gud” Belønningsorientering  ”Dersom jeg tror nok, vil Gud gi meg suksess i forretningslivet”  ”Hvis jeg overgir meg helt til Gud, vil han belønne meg med økonomisk suksess” Fatalistisk orientering  ”Min innsats er ikke avgjørende, det er Gud som suverent bestemmer om jeg lykkes eller ikke”  ”Business suksess har lite med mine ferdigheter å gjøre”

5 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Nairobi-slummen Mange små mikro-kredittforetak Majoriteten definerer seg som kristne, men trosmangfoldet er stort Fattigdom – som i Norge på HNHs tid Godt samarbeid med Øistein Garcia Depresno (Noracta) og Jamii Bora  David Muturi, Noracta

6 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP

7 Studie 1: Lønnsomhet Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Tro på å lykkes Proaktivitet Lønnsomhet (ROS) Kontrollvariabler • kjønn • erfaring • utdanning • sosial kapital Utvalg: 840 eiere av MKF

8 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 1: Lønnsomhet Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Tro på å lykkes Kontrollvariabler • kjønn • erfaring • utdanning • sosial kapital ?

9 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 1: Lønnsomhet Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Tro på å lykkes + - Kontrollvariabler • kjønn • erfaring • utdanning • sosial kapital

10 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 1: Lønnsomhet Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Tro på å lykkes Proaktivitet Lønnsomhet (ROS) + + + + - Kontrollvariabler • kjønn • erfaring • utdanning • sosial kapital

11 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Neste spørsmål: Hva med etikken? Kalls- og pliktorienteringen ser ut til å være lønnsom, men hva med etikken? I mange land hvor det skapes økonomisk vekst, er bi-effekten større kynisme og egoisme Kan plikt-og kallsorienteringen redusere dette problemet, – eller er den bensin på bålet?

12 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 2: Etisk bevissthet Formål: Teste effektene av RPB (og andre variabler) på graden av etisk bevissthet blant eiere av MKF Utvalg: 143 eiere av mikrokredittforetak i Nairobi-slummen 66% kvinner; gjennomsnittsalder: 38.6 (19-64) Gjennomsnittlig antall ansatte, inkl eier: 2

13 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Måling av etisk bevissthet Etisk bevissthet  ”Jeg utnytter ikke muligheter til å tjene penger hvis dette betyr at jeg må gjøre noe uetisk”  ”Retteferdighet og ærlighet er viktigere for meg enn profitt”  ”Jeg følger mine etiske prinsipper uavhengig av om det er lønnsomt eller ikke” Metodeproblem: Overrapportering

14 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Kontroll for overrapportering Statistisk kontroll for overrapportering  ”Hvor godt kjenner du disse business- begrepene?” •Income (1=ikke i det hele tatt, 5= svært godt) •Positioning •Profit •Shadow product •Money line •Blind market

15 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 2: Etisk bevissthet Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Etisk bevissthet + Kontrollvariabler • kjønn • utdanning • overrapportering

16 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Hva skjer når business- erfaringen øker? Plikt-og kallsorientering Belønnings- orientering Fatalistisk orientering Etisk bevissthet + Kontrollvariabler • kjønn • utdanning • overrapportering _ _

17 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Studie 3: Vekst og bruk av arbeids- kraft i små mikrokredittforetak Blant dem som lykkes, er det mange som stopper utviklingen av bedriften når den er stor nok til å forsørge familien og gi arbeid til familiemedlemmer. Dette er et vesentlig hinder for at arbeidsdyktige med andre talenter enn gründertalent skal komme i arbeid Forskningsspørsmål:  Hva skiller de eierne som ansetter arbeidere utenfor familien fra dem som ikke gjør det?

18 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Resultater, studie 3 De som ansetter arbeidere utenfor familien er motivert på en annen måte: • De er mer kallsorienterte • De er mindre fatalistiske og belønningsorienterte • De er mer indre-motiverte (finner glede og mening i arb.)

19 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Resultater, studie 3 De som ansetter arbeidere utenfor familien er motivert på en annen måte: • De er mer kallsorienterte • De er mindre fatalistiske og belønningsorienterte • De er mer indre-motiverte (finner glede og mening i arb.) • De har større tro på verdien av hardt arbeid

20 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP • De har større sosiale nettverk • De har tettere relasjoner til leverandørene • De tilpasser seg oftere konkurrentene Resultater, studie 3 De som ansetter arbeidere utenfor familien forholder seg til andre aktører på en annen måte:

21 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Resultater, studie 3 • De som ansetter arbeidere utenfor familien er mer opptatt av begrensningene som ligger i å basere seg på familiemedlemmer som eneste arbeidsressurs • Latskap og/eller manglende kompetanse

22 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Resultater, studie 3 De som ansetter arbeidere utenfor familien er mer opptatt av å bygge lokalsamfunnet  Sterkere idealisme

23 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Konklusjoner så langt Plikt-og kallsorienteringen ser ut til å stimulere både lønnsomheten og den etiske bevisstheten hos eiere av MKF Kallsorientering og store sosiale nettverk (f.eks via medlemskap i menigheter) er kjennetegn på eiere av MKF som rekrutterer arbeidskraft utenfor familien

24 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Appendiks

25 - CENTER FOR ETHICAL REFLECTION AND SERVANT LEADERSHIP Solide, men lite kjente forskningsresultater Jo mer man opplever arbeidet som et kall, jo større innsats og lojalitet, og jo mindre sykefravær Religiøsitet (kristen tro) er korrelert med en rekke viktige egenskaper i arbeidslivet  Pliktoppfyllende atferd  Vennlighet  Selv-kontroll  Sosial fleksibilitet


Laste ned ppt "Effekter av religiøse holdninger på lønnsomhet, etisk bevissthet og rekruttering i små mikrokredittforetak Professor Magne Supphellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google