Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ringeriks-kraft.no AMS installasjonstjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ringeriks-kraft.no AMS installasjonstjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ringeriks-kraft.no AMS installasjonstjenester

2 www.ringeriks-kraft.no Temaer Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

3 www.ringeriks-kraft.no Entreprenørtjenester – noen fakta

4 www.ringeriks-kraft.no Ringeriks-Kraft AS Finans / økonomi HR / Samfunnskontakt Vannkraft Ringeriks-Kraft Produksjon AS Infrastruktur Nett Bredbånd Avregning energi Ringeriks-Kraft Nett AS Marked Energisalg kraftforvaltning 1 linje kundekontakt Ringeriks-Kraft Strøm AS Entreprenør Bygging infrastruktur Belysning AMS Ringeriks-Kraft Service AS Ny fornybar energi Bio / VP jordvarme / rådgiver Ringeriks-Kraft Nærvarme AS Viul Kraft AS Fiberselskapet AS Eiere er Ringerike Kommune (73%), KLP (15%) og Hole Kommune (12%) Virksomhetsområder med tilhørende selskap i konsern Nettservice Østlandet AS

5 www.ringeriks-kraft.no Ringeriks- Kraft Service AS • Kontor Asbjørnsensgate 14 i Hønefoss – Satellitt på Vøyenenga i Bærum – Datterselskap Nettservice Østlandet på Roa • Bemanning 75 personer • Produktområder – Klassisk e-verk – Veielektro – AMS • Omsetning 120 mnok – Omsetning utenfor konsernet 70% • Prosjekter i hele Norge

6 www.ringeriks-kraft.no Hva kan vi tilby våre kunder • Høyt trykk på HMS = 0 skader • Fokus på kvalitetssikring = 0 feil • Levere til rett pris og avtalt tid • Lang erfaring og mye kunnskap • Løsningsorientert • Fleksible medarbeidere • Liten organisasjon som kan snu seg raskt • Kontinuerlig forbedringsarbeid • Finne den beste løsningen sammen – GOD ALENE - BEST SAMMEN

7 www.ringeriks-kraft.no Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

8 www.ringeriks-kraft.no Ringerike kommune Fylke: Buskerud Administrativt sentrum: Hønefoss Antall innbyggere: 29 149 (pr. 01.10.11) Areal: 1 555,1 km2 Hole Kommune Fylke: Buskerud Administrativt sentrum: Vik Antall innbyggere: 6 289 (pr. 01.10.11) Areal: 192,7 km2 Utført 20 000 AMS montasjer i 2012 – 2013 Herunder: Prosjektering Booking Montasje av 1 fas-, 3 fas-, indirekte målte målere Montasje av kommunikasjonsnettverk (konsentratorer) Kunde: Kamstrup AS som TurnKey leverandør for Ringeriks-Kraft Nett AS Levringstid: 15 måneder

9 www.ringeriks-kraft.no Resultat Montasjeprosjektet nådde målene: Kvalitet, målt ved høy kundetilfreds og få avvik. Kostnad, som budsjettert. Tid, leverte ca. 1 måned før opprinnelig tidsplan.

10 www.ringeriks-kraft.no Tilgjengelighet kunder Kvalitet kundedata IT system og verktøy Prosjektledelse Kontrakt Prosjektplan Kunder til booking målere/materiell til prod. lager Montasje AMS målere med infrastruktur. Prosjektledelse-booking- lager-montasje Ferdig montasje iht avtalt: • Kvalitet • Fyllingsgrad • kundetilfredshet AMS målere i drift Inn Rammefaktorer Styring Aktivitet Ut Område godkjennes ferdig montert AMS montasjeprosessen

11 www.ringeriks-kraft.no Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

12 www.ringeriks-kraft.no AMS installasjonstjenester Prosjektere utrulling: • Utrullingsplan • Logistikk • Arbeidsordresystem • Dataflyt • Sjekklistejobb • Kundeavtaler • Kvalitet Avtale booking og kundesenter: • Kontakte nettkunden: • Brev • Telefon • SMS • E post • Sosiale media • Oppdatere kundedata • Oppdragsfordeling til montør • Rapportere fremdrift Utføre montasje: • 1 fas AMS måler • 3 Fas AMS måler • Indirekte målt AMS måler • Infrastrukturkomponenter i distribusjonsnett • Dokumentere all jobb elektronisk • Faglig utførelse Prosjektledelse, lager og lagerstyring samt rapportering av fremdrift

13 www.ringeriks-kraft.no Prinsipp på informasjonsflyt Utplukk, sortert Tlf / SMS / e-post Sak til montør Kundesystem til netteier Netteier Målerleverandør Målerbytte Booking Nettkunde Avslutter jobb med eller uten avvik Overført til booking Brev til nettkunde Lager

14 www.ringeriks-kraft.no Prinsippskisse prosjektoppstart Gjennomføre Pilot Forespørsel Kontrakt Evaluere Pilot Utrulling oppkjøring Utrulling oppkjøring Utrulling flyt Utrulling flyt Tolke krav Allokere ressurser Forstå risiko Sette pris Fjerne uklarheter Fokus på endringshåndtering Starte prosjekteringsfasen Omforent utrullingsplan Aktuelle objekter Opplæring Kvalitetskontroll Gjennomgang i alle ledd Justerer og forberede Utrulling mtp teknisk gjennomføring Justere omforent plan Opplæring Oppstartsperiode Hyppig kvalitetskontroll Produksjonsfremmende tiltak Forbedringsarbeid Holde trykk Håndtere endringer Kontroll med all logistikk Produksjonsfremmende tiltak Stadig forbedring

15 www.ringeriks-kraft.no Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

16 www.ringeriks-kraft.no Gjennomføringsmodell Vi vil benytte AMS montasje erfaringen fra gjennomført prosjekt i nye prosjekter. Vår modell bygger på tre grunnleggende ideer: 1.Være en leverandør som spiller på lag med nettkundene. De skal oppleve trygghet, fleksibilitet, tilgjengelighet og at vi holder avtaler. Resultat, kundene slipper oss inn og vi bidrar positivt til netteiers omdømme. 2.Organisere prosjektet for rasjonell gjennomføring. Det betyr nok og riktige ressurser som mennesker, verktøy, utsyr og fasiliteter på riktig sted og til riktig tid. Resultat, gir positive ringvirkninger for hele prosjektet. Herunder gir det motiverte medarbeider og et godt sluttresultat. 3.Alltid på. Det skal være en drivende kraft i prosjektet som hele tiden ser etter forbedringer som gir positiv effekt for hele prosjektet. Resultat, Det er gøy å være med og lykkes sammen i dette prosjektet.

17 www.ringeriks-kraft.no Gjennomføringen skal preges av kunnskap. Kunnskap som gis ved opplæring før start og senere gjennom aktiv kunnskapsdeling i prosjektet. Opplæring skal dekke som minimum: • Krav fra Netteier • Krav fra målerleverandør • HMS rutiner, risikovurdering og SJA rutiner • Bruk av arbeidsordreverktøy • Innsikt i booking • Kundebehandling • Standard arbeidsprosess ved målerbytte, trinn for trinn. • Sjekkliste • Lagerrutiner • Behandling ved avvik • Nødprosedyre ved IT svikt • Motivasjonsfremmende tiltak • Kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Gjennomføringsmodell

18 www.ringeriks-kraft.no Gjennomføringsmodell Booking er sentral i AMS montasjegjennomføringen. • Gjør avtaler • Booker «smart» • Tar i mot kundehenvendelser • Planlegger utrulling i detalj • Støtter og er tilgjengelig for montøren som «back office» • Følger opp lagerstatus i produksjonslager • Kjører montørsamling • Bygger teamet • Rapporterer løpende status

19 www.ringeriks-kraft.no Lageradministrasjon Måler- leverandør Lager Montasjeprosjekt Lager Montasjeprosjekt Koordinert utrullingsplan Ledelse AMS montasje Montere Gjennomføringsmodell

20 www.ringeriks-kraft.no Tema Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier

21 www.ringeriks-kraft.no Operativ ledelse totalprosjekt – forutsetninger for suksess Omforent plan Tett dialog Hurtig respons Tillit mellom parten Løse problem på riktig nivå Omforent plan Tett dialog Hurtig respons Tillit mellom parten Løse problem på riktig nivå Prosjektleder Montasje Prosjektleder Netteier Prosjektleder Målerleverandør

22 www.ringeriks-kraft.no Suksess faktorer • Prosjektledelse som er «på» • Motiverte medarbeider • Datakvalitet • Arbeideordresystem • Kunnskap om AMS målerbytte prosess og rammefaktorene • Omforent plan • Informere sluttkundene • Gi sluttkundene service og skape godt omdømme • God logistikk og lagerkontroll • Gjentagende montasjefeil • Ikke beredskap for å løse problemer 24/7 • IT svikt • Det mangler målere på lager • Tar ikke hensyn til årstider/tilgjengelighet • Det er ikke booket smart Fallgruver

23 www.ringeriks-kraft.no Vår modell •Bygge prosjektet lokalt med: –Nok og riktige montører, bookingmedarbeidere og ledelse. –Teambygging –Smart booking –Alltid «på» –Skreddersy etter lokale forhold –Bygge på kunnskap fra erfart AMS montasjegjennomføring Vi vet dette fungerer, gir god kvalitet og i sum er en kosteffektiv metode.

24 www.ringeriks-kraft.no Takk for oppmerksomheten! Ringeriks-Kraft Service AS www.ringeriks-kraft.no Ta kontakt med Bent Kvannli bent.kvannli@ringeriks-kraft.no 924 54 481


Laste ned ppt "Www.ringeriks-kraft.no AMS installasjonstjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google