Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randaberg Båtforening Årsmøte 2013 Randaberg Arena, Torsdag, Februar 20, 2014 KL. 19:00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randaberg Båtforening Årsmøte 2013 Randaberg Arena, Torsdag, Februar 20, 2014 KL. 19:00."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Randaberg Båtforening Årsmøte 2013 Randaberg Arena, Torsdag, Februar 20, 2014 KL. 19:00

3 Saksliste SAKSLISTE: 1.Godkjenning av innkalling. 2.Godkjenning av dagsorden. 3.Valg av møteleder. 4.Valg av 2 referenter. 5.Godkjenning av årsmelding. 6.Godkjenning av regnskap 7.Forslag fra styret- 8.Innkomne forslag -2 forslag innlevert 9.Valg 10.Underskrift protokoll av 2 medlemmer. • Informasjon om KNBF med Egil Olsen • Informasjon om regulering av Ryggstranden med Rådmannen i Randaberg kommune • Kaffe og kake

4 Årsmelding Året 2013 har vært preget av stor aktivitet i forbindelse med med mange dugnader. Totalt har det vært avholdt 11 dugnader og det har vært nedlagt over 400 timer med dugnads arbeid. Arbeidet som er er blitt gjort på dugnad- -bygging av nytt pumpehus ved slippen -opprydding av slipp område -rydde i klubbhuset (vertøy boden) -justering av uteliggere -forfallende vedlikehold I 2013 er det blitt avholdt 8 vanlige styremøter, i tillegg er det vært avholdt flere møter i forbindelse med forberedelser til dugnader. Det er også nedlagt mye arbeid med oppdatering av medlemsdatabasen noe som har medført at de fleste vil nå få regninger og all informasjon via e-mail og derved spare klubben for faktura kostnader og gjør administrasjonen lettere. Vi regner nå med at vi når 90 % av medlemmene via e-mail.’ Hjemme siden har til nå mest brukt til å legge ut vaktlistene, men styret håper på et mer aktiv bruk neste år. Oppdatert vaktlistene ligger nå fast på hjemmesiden og det anbefales at alle hjemme siden sjekkes ved gjammne mellomrom – ryggstranden.net Når det gjelder fremdrift på utskifting av flytebryggene (A,B,C og D bryggen) er det ikke blitt gjort noe 2013 utom minimum vedlikehold i henhold til 2012 årsmøte vedtaket. I 2013 er det solgt 21 båtplasser. 5 medlemmer har meldt seg ut i løpet av 2013 og har sagt opp sine båtplassene. Det er nå 2 ledige plasser i båthavnen, noe som tilsier en tilnærmet 100% utnyttelse av havnen!

5 • Få utestående fakturaer hos medlemmene • Administrasjonssystemet virker bra • Regnskapshjelp fått hos Rogaland Regnskap, Randaberg • Mange diskusjoner om vaktbøtene • Noen få medlemmer har betalingsvegring • Kasserer-jobben er tidkrevende og bør kanskje kjøpes hos et byrå • Godtgjørelsene bør kanskje betales med lønnsslipp

6

7

8 1-Reduksjon av medlemsavgiften Styret foreslår ingen økning av medlems innskudd eller den totale årsavgiften. Medlemsavgiften vil bli redusert med 120 nok/år fra 1000 nok/år til 880 nok/år under forutsetning at Ryggstanden blir medlem i KNBF (Kongelige Norske Båt Forening ) og kan få momsrefusjon som dekker opp den tapte medlems avgiften. Den årlige betalingen blir da-

9 2- Ekstra kontingent øremerket til Ryfylke Friluftsråd for 2013 Rådsmøtet i SBF (Stavanger Båtforeningers Fellesråd.) henstiller til samtlige båtforeninger i SBF om å vedta et bidrag (årlig havneavgift) på kr.50,00/år/båtplass som bidrag til RF. Henstillingen er gjort på grunnlag av arbeidsutvalget i SBS innsyn i RFs driftsrapport som viser et høyt aktivitetsnivå og båtforeningenes erfaring med høyt kvalitetsnivå på havnene som RF forvalter i Ryfylke,til stor glede for brukerne/båteierne.

10 Innkomne forslag Forslag 1: Kr. 1.000,- i avgift til de som ikke oppgir email adr. eller mobiltlf. til styret i Ryggstranden. Begrunnelse: Spare styret for arbeid, og porto Forslag 2: Vaktordningen. Ved gjentatt uteblivelse fra vaktordningen bør fraværs gebyret dobles for hver gang samme person uteblir. Eksempel: 1. gang.. Kr 600,- 2. gang Kr. 1.200,- 3. gang 2.400,- osv. Begrunnelse. For å unngå at en sitter alene på vakt. Og at ingen betaler seg bevisst ut av vaktordningen. mvh Dagfinn Lunde

11 VALG Styret i 2013: På valgØnsker GjenvalgValgkomiteens Forslag Ståle Bertelsen FormannJaNeiKjell Nilsen Petter Solhaug KassererNei Inge Fister HavnesjefJaJa Morten Sanderford SekretærNei Ingvar Børve ArbeidsformannJaJa Kommun.rep.. Kjell Bø 1st VaramannJaJa Kjell Nilsen 2nd VaramannJaNeiTrond Brueland

12 Bryggesjefer: Brygge A:Ingvar BørveBrygge B:Kjell Nilsen Brygge C:Sigurd Hodne Brygge D:Harald Ellingsen Brygge E:Jonny Jonassen Brygge F:Dagfinn Lund /Trond Brueland Brygge G:Øyvind M. Sunde Revisor:Harald Husa. Valgkomiteen:Havnesjef, Arnstein Bjørnøy, H. Husa Ut av valgkomiteen Inn i valgkomiteen Kjell Nilsen

13

14 KNBF Takk for invitasjon! Alltid hyggelig å treffe båtfolk Husk! Fundamentet i KNBF er medlemmene/ medlemsforeningene. Familien KNBF teller 35.000 medlemmer på landsbasis og er i vekst! Region Sør14

15 KNBF Region Sør • Hvem er vi? • 4.900 medlemmer – nest største region med 16 % av medlemmene • Derav Kollektive medlemmer 3.800 • Derav Personlige medlemmer 1.100 • 36 medlemsforeninger • 19 Besiktigelsesmenn • Bøyeprosjekt – 15 svaibøyer i uthavner • Momskompensasjon – 22 foreninger fikk 725.000 i 2013 – 22 foreninger kontingent 370.000 • Båttinget arrangeres i Stavanger 25.-27. april • Tall pr. 1.1.14 KNBF Region Sør15

16 KNBF Region Sør Våre geografisk område: • Aust- og Vest-Agder • Rogaland • + noe i Hordaland KNBF Region Sør16

17 KNBF Region Sør Samarbeidspartnere: • Kommuner / havnevesen • Fylkeskommuner • Frivillige lag og organisasjoner • Friluftsråd (Ryfylke – Vest) • Norske Sjø/Fender Marine • Redningsselskapet • Kystverket • Sjøfartsdirektoratet KNBF Region Sør17

18 Medlemsfordeler • Norske Sjø Båtforsikring - Gunstig tilbud gjennom KNBFs egen forsikringsordning www.norskesjo.no.www.norskesjo.no • Sikkerhetsbesiktigelse av din båt og motor til gunstig medlemspris • Juridisk bistand - inntil 1 time gratis hos KNBFs båtadvokat • KNBF Jolleforsikring – dekker din jolle inntil 16 fot eller 25 HK med ansvar og ulykke. • Båtmagasinet 2 ganger direkte i din postkasse pr. år. Verdien kr. 178.- pr. år. Region Sør18

19 Medlemsfordeler • Hansen Protection AS - 12 % medlemsrabatt på båtkalesje. • O.B. Wiik AS – 20 % medlemsrabatt på standardpresenning og 10 % på skreddersøm og opplagsutstyr • KNBF Medlemsartikler selges til gunstige priser. Her er mange gavetips! Se http://www.knbf.no/medlemsartikler.php for mer informasjon.http://www.knbf.no/medlemsartikler.php Region Sør19

20 Foreningsfordeler • Momskompensasjon KNBF hjelper deg med råd og veiledning. • KNBF Havndatasystem Se mer informasjon på http://www.knbf.no/havndata.php.http://www.knbf.no/havndata.php • Norske Sjø Foreningsforsikring (Havneforsikring/ Styreansvar forsikring) • Avfalls- og Beredskapsplan. (veileder/ prosedyreperm) • Råd og veiledning KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov. Region Sør20

21 Foreningsfordeler • Juridisk bistand Inntil 1 time gratis av vår båtadvokat • KNBF Båtskole bistår medlemsforeningene med å arrangere egne kurs • Nyhetsbrev til foreningen Siste nytt, forbundsinformasjon og interessante linker. Direkte til båtforeningens e-postadresse. • Nyhetsmater på foreningens web Region Sør21

22 KNBF Region Sør Hva kan vi bidra med? • Høy maritim kompetanse i Regionstyret • Godt samarbeid med KNBF sentralt • Stort nettverk Utfordringer: • Tid • Stor geografisk region • Sørlandet 22

23 KNBF Region Sør Takk for oppmerksomheten! 23

24 Ryggstranden Magne Fjell Rådmann Randaberg kommune Sammen skaper vi den grønne landsbyen ÅRSMØTE RYGGSTRANDEN SMÅBÅTFORENING

25 Planarbeidet • Formålet med planarbeidet er å regulere småbåthavnen i samsvar med vedtak i budsjettbehandlingen i kommunestyret 19. desember 2013. Pkt. 14: Det startes opp en oppregulering av småbåthavnene i Ryggveien, Skiftesvik og Goavika. Leieinntektene justeres opp i tråd med økonomiplanen. Rådmannen framlegger sak til kommunestyret etter oppreguleringen – hvor eierskapet til havnene skal avklares. • I tillegg ønsker kommunen å realisere og videreføre elementer i eksisterende reguleringsplaner.

26

27

28

29


Laste ned ppt "Randaberg Båtforening Årsmøte 2013 Randaberg Arena, Torsdag, Februar 20, 2014 KL. 19:00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google