Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har skjedd med bibelteksten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har skjedd med bibelteksten?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har skjedd med bibelteksten?
En vandring gjennom Bibel 2011

2 Bibel 2011 Vår utfordring: Gammel tekst i ny drakt
Bibel 2011 Vår utfordring: Gammel tekst i ny drakt for nye generasjoner

3 Oversettere og konsulenter NT
Bjørn Helge Sandvei (Menighetsfakultetet, nå pensjonist) Harald Tveit (misjonsprest, bibeloversetter med praksis fra Mali) Reidar Aasgaard (Universitetet i Oslo, teolog) Hans Johan Sagrusten (DELK, prest og poet, teolog) Hans Kvalbein (Menighetsfakultetet, Teolog) Gunnar Johnstad (Norsk Lærerakademi, Bergen. Teolog, hovedkonsulent)

4 Språkkonsulenter og stilistiske konsulenter NT:
Sylfest Lomheim (Høgskolen i Agder, tidl. Språkrådet) Astri Ramsfjell (Dronning Mauds Minne, Trondheim) Turid Barth Pettersen (Bibelselskapet) Paal Helge Haugen (nynorsk stilist) Hanne Ørstavik (bokmål stilist) Håvard Rem (stilist på 1. utkast av Lukas bokmål) Edvard Hoem (stilist på 1. utkast av Lukas nynorsk)

5 Oversettere og konsulenter GT
Anders Aschim (Bibelselskapet) Andrew Wergeland (Menighetsfakultetet) Bjørn Olav Grüner Kvam (Trondheim) Elisabeth Levy (Bibelselskapet) Gunnar Haaland (Høgskolen i Oslo) Gunnar Magnus Eidsvaag (Misjonshøgskolen, Stvgr.) Hans-Olav Mørk (Bibelselskapet) Ingvar Fløysvik (Bryne) Knud Jeppesen (Århus Universitet, Danmark) Kristin Joachimsen (Universitetet i Tromsø) Magnar Kartveit (Misjonshøgskolen, Stavanger) Rannfrid Thelle (p. t. i USA) Sverre Bøe (Fjellhaug skoler, Oslo) Terje Stordalen (Universitetet i Oslo) Torleif Elgvin (Høgskolen i Staffeldts gate, Oslo) Tormod Tobiassen (Høgskolen i Bergen)

6 Forfattere/stilister GT
Christine Amadou Hanne Ørstavik Håvard Rem Inger Bråtveit Inger Elisabeth Hansen Jan Erik Rekdal Jan Ove Ulstein Jon Fosse Jørgen Norheim Karl Ove Knausgård Odveig Klyve Oskar Stein Bjørlykke Paal-Helge Haugen Turid Barth Pettersen

7 Fem nivåer Primæroversetter Oversettergruppe Redaksjonskomité
Oversettelsesutvalg Prøvepublisering - ekstern respons Bibelselskapets styre

8 Guds korrekturleser: Hanne Ørstavik
Hvordan føles det å lese korrektur på Guds ord? – Jeg har prøvd å ikke føle så mye, å ikke tenke så mye på meg selv. Jeg har gjort så godt jeg kan. For dette er en stor ting, og tungt. – Et stort ansvar? – Ja, klart det. Bibelen er en av grunntekstene i vår kultur, og for kristne handler det faktisk om at Gud åpenbarer seg gjennom Ordet. Her. Samtidig kan man si at det å bruke språket alltid er et ansvar som innebærer valg.

9 Bibel 2011 – målsettingene Ny oversettelse fra kildetekstene
Hente fram de bibelske bildene, særlig kroppsmetaforene Gjenskape bibeltekstenes form og poetiske kraft Hente inn nyere forskning, f.eks. fra Dødehavsrullene

10 Guds korrekturleser Å jobbe med en tekst som også skal være Guds ord, utfordrer grunnsynet på hva språk er og hvordan språk virker. Jeg tenker at bibelspråket faktisk er Guds ord, som hendelse. Da må det være et språk som virker. Og det skjer blant annet gjennom språkets billedkraft. Derfor er det like viktig å ivareta litterære kvaliteter, som at ordene har korrekt leksikalsk betydning. For det ligger mening også i klang, rytme og gjentagelse. Hanne Ørstavik

11 Salmenes bok Første bok Salme 1–41

12 Sal 25 Alfabetsalme

13 1 Mos 1,1-3 Konsistens Bibel 2011 NO 78/85
1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.

14 1 Mos 2,4–7 Herrens navn

15 1 Mos 2,24–25 Én kropp Bibel 2011 NO 78/85 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 25 Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 25 De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.

16 2 Mos 27,21 Telthelligdommen Bibel 2011 NO78/85
21 I telthelligdommen, utenfor forhenget som er foran vitnesbyrdet, skal Aron og sønnene hans sørge for at lampene kan brenne for Herrens ansikt fra kveld til morgen. Det skal være en evig ordning for israelittene fra slekt til slekt. 21 I møteteltet, utenfor forhenget som er foran loven, skal Aron og hans sønner stelle lampene, så de kan brenne for Herrens åsyn fra kveld til morgen. Det skal være en evig lov for israelittene i slekt etter slekt.

17 3 Mos 3,1 Offerterminologi Bibel 2011 NO 78/85 Fredsofferet
1 Hvis offergaven hans er et fredsoffer, og hvis han tar det av storfeet, skal han ofre for Herrens ansikt et dyr uten feil, enten hann eller hunn. Måltidsofferet 1 Vil noen bære fram et måltidsoffer, og han tar det av storfeet, skal det være et lyteløst dyr han fører fram for Herrens åsyn, enten okse eller ku.

18 1 Sam 1,24f Tekst fra Qumran Bibel 2011 NO 78/85
24 Da hun hadde avvent ham, tok hun ham med opp til Herrens hus i Sjilo. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin. Gutten {{var med dem, og de brakte ham fram for Herren. Og hans far slaktet slaktofferet, slik han gjorde hvert år for Herren. 25 Han førte fram}} gutten og slaktet oksen, og Hanna, hans mor, førte ham fram for Eli. 24 Men da hun hadde avvent ham, drog hun opp med ham. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin og førte ham til Herrens hus i Sjilo. Han var da bare smågutten. 25 Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli.

19 Jes 7,14 i GT og NT Matt 1,22f: Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen (gr. parthenos) skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Jes 7,14: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta (hebr. almah) skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

20 Juleevangeliet: Luk 2,7 Bibel Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. NO78/85 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

21 Disippel - læresvein Bibel 2011 NT05
1 Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinane samla seg om han. 1 Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og disiplane samla seg om han.

22 Diakonen er tilbake: Rom 16,1
Bibel 2011 NT05 1 Eg vil leggja inn eit godt ord hos dykk for Føbe, syster vår; ho er ein diakon frå forsamlinga i Kenkreæ. 1 Eg vil leggja inn eit godt ord hos dykk for Føbe, syster vår; ho er ein tenar frå forsamlinga i Kenkreæ.

23 Matt 6,9–13 Herrens bønn Bibel 2011 NO 78/85 Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

24 Jes 53,4f Såret for våre lovbrudd
Bibel 2011 NO78/85 4 Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. 5 Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. 4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. 5 Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.

25 Rom 8,3–6 Kjøttet Bibel 2011 NO 78/85 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. 4 Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. 5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.

26 Knausgård om ”kjøttet”

27 Kirkemusikalske konsulenter
Sr. Ragnhild Bjelland, O. P. (Den Katolske Kirke, Oslo. Henrik Ødegaard (Den norske kirke, Gvarv) Terje Kvam (Den norske kirke, Oslo)

28 Bibel 2011 NO 78/85 Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er,
103 1 Av David. Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. 2 Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. 3 Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. 4 Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. 5 Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. 6 Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett. 8 Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. 103 Min sjel, lov Herren! 1 Av David. Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. 2 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! 3 Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. 4 Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. 5 Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen. 6 Herren griper inn og frelser, lar alle undertrykte få sin rett. 8 Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn.

29 4 Mos 24,3–7 Bileams visdomstale
Bibel 2011 NO 78/85 Ord fra Bileam, Beors sønn, ord fra mannen med det klare øyet, 4 ord fra en som hører Guds tale og ser syn fra Den veldige, som synker sammen, men med åpnede øyne: 5 Hvor vakre dine telt er, Jakob, dine boliger, Israel, 6 som vide daler, som hager langs en elv, som aloetrær plantet av Herren, som sedrer langs vannet. 7 Duggen drypper fra greinene, frøet får rikelig med fuktighet. Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukte øyne, 4 han som hører ord fra Gud og får syner fra Den Allmektige, hensunken, med klarsynte øyne: 5 Jakob, hvor fagre teltene dine er, hvor fine dine boliger, Israel! 6 De er som vide daler, som hager langs en elv, lik aloë-trær som Herren har plantet, lik sedrer som vokser ved vann. 7 Vannet strømmer fra Israels kar, det de sår, får rikelig med væte.

30 Guds korrekturleser: Hanne Ørstavik
– Heller ikke du klarte å avskaffe "helvete", slik både Per Lønning og Jacob Jervell har foreslått? – Jeg synes ikke det er noen grunn til å avskaffe helvete, men det betyr ikke at noen trenger å være der. Helvete er et bilde på et sted eller en tilstand i det kristne universet, og det forsvinner ikke selv om vi bruker et annet ord.

31 om lesestoff i sitt barndomshjem
Ivar Aasen om lesestoff i sitt barndomshjem Vort Bogforraad var saare lidet og bestod blot af omtrent et halvt Snees Andagtsbøger. Imidlertid eiede vi dog til al Lykke en Bibel, der for mig var det dyrebareste af Alt, hvad jeg kjente, da jeg af den kunde faa at vide saa meget Mærkeligt. Lanseringen av Bibel 2011

32 Hvem er den nye oversettelsen for? Bibel 2011 – ny oversettelse for
Hvem er den nye oversettelsen for? Bibel 2011 – ny oversettelse for nye generasjoner! Lanseringen av Bibel 2011


Laste ned ppt "Hva har skjedd med bibelteksten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google