Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2006-09-28 Presentasjon for Næringsforeningen i Stavangerregionen 29.09.06 Hege Blom, Leder Prosjektkontrakter Ormen Lange prosjektet – operatørens samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2006-09-28 Presentasjon for Næringsforeningen i Stavangerregionen 29.09.06 Hege Blom, Leder Prosjektkontrakter Ormen Lange prosjektet – operatørens samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 2006-09-28 Presentasjon for Næringsforeningen i Stavangerregionen 29.09.06 Hege Blom, Leder Prosjektkontrakter Ormen Lange prosjektet – operatørens samarbeid med LOG og resultater.

2 Date: 2006-09-28 • Page: 2 • Innhold i presentasjonen  Status i Langeled og Ormen Lange.  Rammebetingelser og strategier presentert til leverandørindustrien før realisering av prosjektet.  Samarbeidet med Leverandørnettverket (LOG).  Måling av verdiskapningen lokalt, regionalt og nasjonalt pr mars 2006.

3 Date: 2006-09-28 • Page: 3 • Ormen Lange and Langeled

4 Date: 2006-09-28 • Page: 4 • PDO/ PIO approved April 2 2004 Total field and pipeline investments: NOK 66 bn-03 30 months so far – 12 months to go

5 Date: 2006-09-28 • Page: 5 • Ormen Lange / Langeled Three sub-projects + drilling and operations August 2006 – 83,5 % complete Offshore Onshore Langeled

6 Date: 2006-09-28 • Page: 6 • The Ormen Lange and Langeled shall be developed, operated and decommissioned while preserving the environment, personnel health and assets The development shall be completed without injuries The Ormen Lange and Langeled HSE vision

7 Date: 2006-09-28 • Page: 7 • 2x30" multiphase lines - 250m Storegga slide edge Templates A & B Control umbilicals and MEG lines Templates C & D -850m Offshore project August 2006 – 87% complete

8 Date: 2006-09-28 • Page: 8 • Ormen Lange Field Location  The ultimate challenge for pipelaying and marine operations  Pipelines and installations in slide area  850 – 1100 metres water depth  Sub zero temperatures at sea bottom

9 Date: 2006-09-28 • Page: 9 • Nyhamna 33 km fra Nyhamna 550 m vanndyp

10 Date: 2006-09-28 • Page: 10 • Spider dredging completed fall 2005

11 Date: 2006-09-28 • Page: 11 • 5 m wide and up to 4 m deep trench in 30 deg slope 1-PLA-61000-PRE 1-PLA-61010-PRE 4 m 3.2 m N

12 Date: 2006-09-28 • Page: 12 • Template A installation August 2005

13 Date: 2006-09-28 • Page: 13 • Produced by Ormen Lange Well Delivery Team (43797_8 0503 - Hydro Media)  Total investment of 2,800 MNOK for the initial 8 big bore gas wells capable of producing 20 percent of the British gas market Smedvig’s West Navigator started drilling 31-10-2005

14 Date: 2006-09-28 • Page: 14 • The Ormen Lange Onshore Processing Plant August 2006 – 80 % complete Annual export 22 billion scm of gas 50 000 BPD condensate

15 Date: 2006-09-28 • Page: 15 • Nyhamna 25.08.2006 Aker Kværner Main EPC NOK 7.8 Bn Vetco Aibel Condensate export and MEG NOK 1.1 Bn

16 Date: 2006-09-28 • Page: 16 • Site hotel with 3000 rooms

17 Date: 2006-09-28 • Page: 17 • Langeled 90% complete August 2006

18 Date: 2006-09-28 • Page: 18 • Easington, UK

19 Date: 2006-09-28 • Page: 19 • At 0343 hours

20 Date: 2006-09-28 • Page: 20 •  We are on schedule and within budget!  Well defined concept at time of decision  Innovative and cost effective solutions  Early and close communication with the supplier market  Focus on selection of Procurement Strategy  Focus on risk management throughout execution

21 Date: 2006-09-28 • Page: 21 •  Ormen Lange er et internasjonalt prosjekt, og hvor oppdrag kun kan vinnes etter konkurranse mellom prekvalifiserte bedrifter  Hydros overordnete mål er å legge forholdene til rette for en åpen og god anskaffelsesprosess hvor alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig  Alle større anskaffelser, inkl. strategier, skal godkjennes i lisensen  Ormen Lange er et internasjonalt prosjekt, og hvor oppdrag kun kan vinnes etter konkurranse mellom prekvalifiserte bedrifter  Hydros overordnete mål er å legge forholdene til rette for en åpen og god anskaffelsesprosess hvor alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig  Alle større anskaffelser, inkl. strategier, skal godkjennes i lisensen  Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med the European Economic Act (EEA).

22 Date: 2006-09-28 • Page: 22 • OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Norsk Hydro vil:  Sørge for at kvalifiserte norske bedrifter gis anledning til å tilby og konkurrere innenfor sine kjerneområder  Sørge for at næringslivet får informasjon om strategi og behov  Informere hovedkontraktorer om lokale leverandører av utstyr og tjenester

23 Date: 2006-09-28 • Page: 23 • OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange  Hvordan komme i “betraktning”  Melde interesse til og komme i dialog med “riktig” adressat (Hydro/kontraktor)  Være kvalifisert (Achilles)  “Normale” kriterier for en eventuell ytterligere kvalifisering relatert til det spesifikke oppdrag.  Tilfredsstille eventuelle offentlige krav/Relevante kvalifikasjoner (Off. godkjennelser etc. for bl. a. bygg og anlegg)  HMS “rulleblad”  Relevant erfaring  Tilgjengelig kapasitet og gjennomføringsevne  Finansiell styrke

24 Date: 2006-09-28 • Page: 24 • OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Noen råd til bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag:  Inngå strategiske allianser og arbeidsfelleskap der dette kan bedre konkurranseposisjonen (avklare kontraktsansvarlig).  Være pågående overfor utnevnte hovedkontraktorer for å komme i posisjon for underleveranser  Være oppmerksom på selskapets krav til sikkerhet, kvalitet og finansiell styrke

25 Date: 2006-09-28 • Page: 25 • Samarbeidet med Leverandørnettverket  Avtale med Leverandørnett Ormen Lange etablert 25 juni 2003 med gyldighet til utgangen av 2005.  Senere utvidet til utgangen av 2007.  Avtalen omfatter også Shells forberedelser som fremtidig driftsoperatør.  Ormen Lange har ydet finansiell støtte i hele perioden.

26 Date: 2006-09-28 • Page: 26 • Erfaringer med Leverandørnettverket  Vi har i hele perioden hatt et godt og nært samarbeide med Leverandørnettverket.  De har avlastet oss på en meget god og effektiv måte mht henvendelser fra leverandører/underleverandører ikke minst når det gjelder lokale og regionale leverandører.  De har holdt månedlige medlemsmøter for å informere.  De har arrangert mange seminarer hvor vi og/eller hovedkontraktorene har gitt presentasjoner om kjøpsbehov, status etc.  Basert på en tett dialog med Hydro har de holdt sine hjemmesider løpende oppdaterte mht til nyheter om avtaletildelinger og annen nyttig informasjon for leverandører på alle nivåer.  De har sørget for at potensielle leverandører/underleverandører har fått nødvendig informasjon til å kunne komme i inngrep på rett sted og til rett tid.

27 Date: 2006-09-28 • Page: 27 • Prosjektet’s målinger av verdiskapning  En vesentlig del av denne registreringen skjer hos våre hovedkontraktorer. - Den initielle fordelingen ble basert på nominerte underleveranser og forventet spredning (basert på total kontraktsverdi). - Senere i gjennomføringen ble dette erstattet med faktiske tall.  Hydro foretar oppdateringer to ganger i året.  Vår måling fordeler verdiskapningen på følgende 3 nivåer: - Norge - Region Midt – Norge (fylkene Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag) - Molderegionen (kommunene Aukra, Molde, Eide, Fræna, Midsund og Sandøy

28 Date: 2006-09-28 • Page: 28 • Verdiskapning Ormen Lange Onshore & Offshore Foreløpig tall mars 2006 Sub-projectForpliktet verdi milliarder NOK Norsk andel % Verdi norsk andel milliarder NOK Verdi andel Midt-Norge milliarder NOK Onshore15.879 %*12.52.4 Offshore8.944 %3.90.5 Sum24.766 %16.42.9** *Kun kontrakter: 86% ** Hvorav 1.2 milliarder NOK i Molde området

29 Date: 2006-09-28 • Page: 29 •


Laste ned ppt "2006-09-28 Presentasjon for Næringsforeningen i Stavangerregionen 29.09.06 Hege Blom, Leder Prosjektkontrakter Ormen Lange prosjektet – operatørens samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google