Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskontoret for Rogaland og Vest Agder Tlf: 51 52 43 55 Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger, Tlf: 51 52 43 55 E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskontoret for Rogaland og Vest Agder Tlf: 51 52 43 55 Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger, Tlf: 51 52 43 55 E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskontoret for Rogaland og Vest Agder Tlf: 51 52 43 55 Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger, Tlf: 51 52 43 55 E-post: rogva@nasjonalforeningen.no Informasjonsskriv for Rogaland og Vest-Agder - nr.1/januar 2011 - ER DET NOEN SOM HAR SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ FYLKESÅRSMØTET? FRIST FOR INNSENDING AV SAKER ER MINIMUM 4 UKER FØR MØTENE SOM ER I ROGALAND 2. - 3. APRIL OG VEST-AGDER 9.APRIL 2011 Vi har som mål å ha omtale av ett lag, eller en aktivitet fra et lag i hvert RogVA Nytt – vekselvis fra Vest-Agder og Rogaland. ”Utvelgelsen” skjer ved at vi sakser tekst fra lokalavis, eller får informasjon ved en samtale – eller noen ”tipser” oss. Dere er herved oppfordret til å fortelle om noe dere ønsker å dele med andre lag! Første lag ut i 2011 er NASJONALFORENINGEN HELLVIK HELSELAG Hellvik helselag har stort fokus på barn og unge i sitt arbeid. De deler ut hjemmestrikkede babytepper til bygdas nyfødte, følger opp med nissemarsj med barnehagen og holder skolen med Petter Puls materiell. Hellvik er det eneste laget i Rogaland som (fortsatt) inngår røykfrikontrakt med ungdomsskoleelevene. Hver høst inngår nye 8. klassinger på Hellvik ungdomsskole kontrakt med helselaget om å være røyk- og snusfrie i hele ungdomsskoletiden. Helselaget besøker alle klassene ved semesterslutt før jul og før sommeren med enn oppmuntring og som oppfølging av arbeidet. Elever fra 7. klasse er med når Helselaget i begynnelsen av desember arrangerer grøtfest for bygdas eldre. Da deltar elevene fra 7. klasse med å dekke bord, servere og ta imot gjestene – noe som er populært både for unge og eldre  Om våren - på verdens røykfrie dag 31 mai om det passer – blir det gjort ekstra stas på 10. klasseelevene, som får er gavekort på kr 300,- hver som belønning for gjennomført avtale. Det lokale næringslivet sponser pizza, brus og gavekort. I tillegg arrangerer laget basar, turgruppe, hjertemarsj, tur for eldre i bygda m m. Ifølge lagets leder er det mulig med høy aktivitet fordi det er mange som er villige til å stille opp når det skal være et arrangement. GODT NYTT ÅR! I år ser jeg fram til å starte på et nytt år, og nå gleder meg til å ta fatt på regionsmøtene! Det skal bli kjekt å treffe dere som til daglig representerer Nasjonalforeningen på ”kryss og tvers ” i fylkene, enten som helselags- eller demensforeningsrepresentanter. Vi kan bruke regionsmøtene til å utarbeide gode forslag til praktiske gjøremål som gjør både oss og Nasjonalforeningen synlig i nærmiljøet på en positiv måte. I fjor var det 100-årsjubileum, og det var mye bra aktivitet i lokallagene ved markering av hjerteuka i mai. Flere lag benyttet anledningen til å fortelle lokalbefolkningen hva det er Nasjonalforeningen driver med og er opptatt av, samtidig som de delte ut vafler, og solgte Hjerte-Strax lodd. Noen vervet flere medlemmer til laget denne dagen. Kanskje det er noe å tenke på flere ganger – selv om det ikke er 100 års bursdags fest? I år det første året i et nytt århundre! Hvordan vil vi at det skal starte i byer eller bygder der vi bor? Målet for Hjerteuka i 2011 er at det på landsbasis blir arrangert 150 hjertemarsjer og 150 informasjonsstand med frukt. Sånn som jeg kjenner både Rogaland og Vest-Agder klarer våre to fylker sin del av hjertemarsjene! Og i år kan det søkes økonomisk støtte både til hjertemarsj og til stand med utdeling av frukt – se nærmere informasjon om det inne i bladet. Både marsjer og infostand - med massevis av de flotte brosjyrene vi har - vil være en gylden mulighet til å formidle til andre hva og hvem vi er ! Vi kan nå andre mennesker enn de som tradisjonelt deltar på møtene. Kanskje det er her det finnes noen av de dere lokalt ønsker å knytte til dere som nye medlemmer? Husk å invitere journalisten fra lokalavisa!! Hilsen fra Olaug VI GRATULERER: Bakke helselag og Tonstad helselag i Vest-Agder, som begge er 90 år i 2011! Og i Rogaland har Hjelmeland helselag, Nedstrand helselag og Nasjonalforeningen i Stavanger 100 års jubileum i år! ARBEID FOR BARN OG UNGE Har ditt helselag lyst å starte opp aktiviteter for barn og unge? Lurer dere på hvordan, og hva dere skal starte opp med, ta kontakt med forebyggingskonsulent Kristin Andersen Tlf. 23120082 /e-post: kristin.andersen@nasjonalforeningen.nokristin.andersen@nasjonalforeningen.no

2 REGIONMØTENE Regionmøtene er en møteplass for informasjon, diskusjon og utveksling av erfaringer og ideer – og for utdeling av hjertelodd med tilhørende tips . Tema for vårens hjerteuke er Fysisk aktivitet ved hjerte- karsykdom. Hvor mange hjertemarsjer og/eller informasjonsstander m/utdeling av frukt blir arrangert i våre fylker? Tema for årets demensaksjon er Et verdig liv med demens, som innebærer meningsfulle aktiviteter, sosialt samvær og trygghet. Hvordan kan vi bruke regionmøtene i 2011 til å være en arena for å utvikle ideer til gode aktiviteter i hjerteuka og demensuka i lokallagene/-foreninger? Er det ønskelig å lage felles arrangement – eller være hver for seg i eget lokalmiljø?ROGALAND Ombo, Hjelmeland, Jøsnesetonsdag 26.januar, kl.19.00 og Randøy Spinneriet, Hjelmeland Bjerkreim, Lund, Hellvik ogtorsdag 27.januar, kl.18.00 Demensforeningen i DalaneHellvik bedehus, Hellvik Finnøy, Fogn og Talgje onsdag 2.februar, kl.17.30 Oppvekstsenteret, Fogn Figgjo, Hana, Høyland, torsdag 3.februar, kl.18.00 Nasjonalforeningen i Stavanger, Vardheim kafé, Randaberg Riska, Randaberg og Demensforeningene i Stavanger, Randaberg og Sandnes Falnes Sogn, Nedstrand, onsdag 9.februar, kl.17.30 Nedre Vats, Torvastad og Skudenes bu- og behandlingshjem, Demensforeningen i HaugesundSkudenesVEST-AGDER Det blir ett regionmøte - torsdag 17.februar, kl.18.00 felles for alle lagene i fylketpå Holum omsorgsenter felles for alle lagene i fylket på Holum omsorgsenter OPPGJØR HJERTE STRAXLODD 2010 31.12.2010 var siste frist for salg av STRAX lodd 2010. Når årets lotteri er over må oppgjørsskjema, og eventuelt usolgte lodd og gevinstlodd returneres samlet til Nasjonalforeningen sentralt. • Siste frist for innsending av oppgjør for 2010 er 30. januar 2011. • Oppgjøret skal overføres til konto 8200 06 16873. • Kontaktperson for STRAX loddene sentralt er Berit Rømseth, tlf. 23 12 00 78. NASJONALFORENINGENS HJERTEUKE 2.-8.MAI I uke 3 sendes det ut brev til alle lokallag, som inneholder informasjon om Hjerteuka og at målet på landsbasis er å få til 150 hjertemarsjer og 150 informasjonsstander med utdeling av frukt og grønt. Alle lokallag som bidrar til å nå dette målet, kan søke om kr 500,- for å arrangere hjertemarsj og kr 500,- for å arrangere en informasjonsstand med utdeling av gratis frukt og grønt. Til sammen maks kr 1.000,- pr. lag Når laget bestiller materiell, kryss samtidig av - om dere skal ha hjertemarsj (barnehagemarsj er også hjertemarsj) og/eller informasjonsstand. Husk å oppgi kontonummer – på bestillingsskjema, så blir pengene overført til laget fra sekretariatet i Oslo. Bestillingsfrist for materiell og frist for å melde sin interesse – og dermed få kr 500,- for hjertemarsj og kr 500,- for informasjonsstand er 10. april! Det er viktig å overholde fristen, elles blir det for kort frist for å få materiellet ut før Hjerteuken starter. I TIDSROMMET 2. til 13. MAI 2011 - ”HOPP FOR HJERTET” Det er sendt ut invitasjon til alle landets 4. – 7. klasser om å delta i vårens hoppetaukonkurranse, med påmelding fra 1. februar til 16. mars. Vi hører at det noen steder er skoler som trenger et ekstra ”puff” for å melde på elever. Et tips kan være å kontakte skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU) og informere om hoppetaukonkurransen. Det kan samtidig være en anledning å markedsføre Nasjonalforeningen generelt og helselaget spesielt. TIPS TIL ÅRSMØTE/VEDTEKTER Nå som vi snart går i gang med årsmøtene, vil vi minne på landsmøtevedtak/ endringer som har konsekvenser for vedtektene i lokallagene. For eksempel lagets navn; Nasjonalforeningen …….. helselag/demensforening. (eks: Nasjonalforeningen Bakke helselag) Greit å ha med på sakslisten. Ennå foreligger ikke ny håndbok, men oppdatert utgave av vedtektene finnes på medlemsnettet; www.nasjonalforeningen.no – velg medlem – velg medlemsnett– velg organisasjonsarbeid (mørk blå) – velg lover og vedtekter (venstre side) og velg til slutt den aktuelle lov eller vedtekt. TUBFRIM TUBFRIM tar gjerne i mot mer frimerker og telekort. Utfordring også i år - ta vare på frimerker fra julekort/ julebrev og send dem til TUBFRIM, 3540 NESBYEN. Er det bedrifter i ditt nærområde som kan oppfordres til å sende frimerker til TUBFRIM, ta kontakt med dem. Dere kan få tilsendt samleesker/-poser fra TUBFRIM, tlf. 32 07 10 94


Laste ned ppt "Fylkeskontoret for Rogaland og Vest Agder Tlf: 51 52 43 55 Erling Skjalgssons allé 10, 4009 Stavanger, Tlf: 51 52 43 55 E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google