Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir. Hans Olav Karde SpareBank 1 Nord-Norge Nær Dyktig

2 3 fylker og 89 kommuner (463 000 innb): Nordland:237 100 innb Troms:152 600 innb Finnmark: 73 200 innb 217 000 sysselsatte: Offentlig sektor91 000 Privat tjenesteyting58 500 Reiseliv22 000 Marin sektor inkl industri12 000 Annen industri11 000 Diverse næringer20 500 Fakta om Nord-Norge

3 Konserntall – 30.06.05 FORVALTNINGSKAPITAL 45 MRD •UTLÅN 39 MRD •INNSKUDD 25 MRD ANTALL KONTORER 92 ANTALL ANSATTE 789 ANTALL KUNDER PERSON 240 000 (175.000) NÆRING 16 500 LAG OG FORENING 23 000 FORSIKRING 90 000 FINNMARK 17 AV 19 10 TROMS 25 AV 25 21 NORDLAND 29 AV 45 14 REPRESENTASJON I KOMMUNER RepresentertEneste bank i i kommunerant. kommuner

4 Vår misjon (forretningsidé) •SpareBank 1 Nord-Norge leverer helhetlige og moderne finansielle løsninger til kunder med basis i det nordnorske marked •Vi skaper konkurransefortrinn gjennom NÆR og DYKTIG i alle kunderelasjoner •.....

5 NÆR •nærhet, involvering og innsikt •profesjonell og imøtekommende •forstår individuelle behov, er tilgjengelig og viser lokal innsikt •personlig engasjement og entusiasme for de mulighetene arbeidsplassen og kundene gir oss DYKTIG •kundefokus, solid fagkompetanse, gode ferdigheter og tydelige holdninger •god etisk standard og autorisert rådgivning •evne og vilje til å ta initiativ og foreslå relevante løsninger for kundene •evne til samarbeide for å nå våre overordnede mål Våre verdier

6 Vår visjon •For Nord-Norge. Så enkelt kan visjonen uttrykkes – og så ambisiøst/krevende •Vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen, men som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger. En pådriver for folk og næringsliv, trivsel og skapervilje i vår region •En mulighetenes bank – en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og for et kulturelt mangfold omkring oss For Nord-Norge!

7

8 Innovasjon og forretningsutvikling Kunnskapsbygging, lokalt samarbeid og sponsing Distribusjon; initiativ, akkvisisjon og samspill KredittstøtteMarkedsstøtteRisikostyring Rådgivning, breddesalg og aktiv kundepleie Samfunnsengasjement Hvorfor: Effektiv og synlig bruk av bankens kunnskap og ressurser i lokalsamfunnet Hvordan: • Skape kunnskap gjennom konjunkturbarometer og arenabilag, gjennom møteplasser • Sponsing av definerte formål med tilhørende kontrakter for ytelser og gjenytelser • Definert bruk av gavefondet til å forsterke bankens samfunnsengasjement

9 Samfunnsengasjement (ansvar) •Bevilgningsfullmakter for BM sentralisert til 4 steder •Bygd opp BM miljø og BM kompetanse •Beslutninger på faglige kriterier, mål på risikovilje og armlengdes avstand

10 Oppbygging av lokalbankene (LB) (1) Generelt: •Produktbredde •Stordriftsfordeler To av de viktigste begrunnelsene for vår aktive deltakelse i SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1-alliansen •Distribusjonsstrategi – kanalstrategi •Diversifisering av LB ut fra markedet

11 NettBanken •Dagligbank •Kundekommunikasjon •Personlig økonomi •Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning NettBanken •Dagligbank •Kundekommunikasjon •Personlig økonomi •Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Nytt kundesenter •Mottak telefon og epost •Utvidet dagligbank •Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg •Møtebooking for rådgiver Respons og service Nytt kundesenter •Mottak telefon og epost •Utvidet dagligbank •Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg •Møtebooking for rådgiver Respons og service En kunderettet kanalstrategi Lokalbanken •Kundeinitiativ og oppfølging •Rådgivning og salg •Kredittbehandling •Avanserte dagligbank tilbud •Automat-tjenester •Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet: initiativ, nærhet, dyktighet Lokalbanken •Kundeinitiativ og oppfølging •Rådgivning og salg •Kredittbehandling •Avanserte dagligbank tilbud •Automat-tjenester •Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet: initiativ, nærhet, dyktighet  Styrket kunderelasjon  En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler  Reduserte driftskostnader  Kilde for innovasjon Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet

12 Oppbygging av lokalbankene (2) A.Diversifisering ut fra marked •Lokalbank med alle funksjoner/tilbud •Lokalbank med begrensede funksjoner, men alle tilbud •Lokalbanker uten kontanthåndtering •Lokalbanker i samarbeid med kommunen –kommunale servicesentra –i kommunekontoret, der kommunekassen har kontanthåndteringen

13 Oppbygging av lokalbankene (3) B.Oppfølging •Gode styringssystemer på LB-nivå •Hver uke på prioriterte områder •Hver måned på alle områder, målekortet •Benchmark •Krav til kompetanseutvikling (grunn-, bredde- og dybdekompetanse) C.Resultater –Våre beste LB i distriktene er like effektive som LB i andre deler av Norge som vi kan sammenligne oss med –Av våre 15 beste LB ligger 14 i distriktskommuner, nr. 15 ligger i Tromsø

14 Målekort for Steigen

15 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (1) •Strategi, forankret i styre, ledelse og ansatte •Overordnede økonomiske mål •Mål på effektivitet, erkjenne at vi ikke kan drive bank mindre effektivt enn andre steder i Norge •Måle effektiviteten mot andre / benchmark internt

16 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (2) Eks 1 •I 2002 en gjennomgang av effektiviteten i alle våre LB. •Mål var benchmark eksternt/internt Mål •Ga måltall for antall ansatte i alle LB med krav om reduksjoner. Samlet viste dette et mål på reduksjon av antall ansatte på 100 årsverk i løpet av 2003 •Innsalg til ledere om hvorfor •Opplæring av alle ledere i ”den vanskelige samtalen” •Gjennomføring av individuelle samtaler av alle ansatte om: –krav til kompetanseutvikling –krav til salgsresultater •Alle måtte ta et aktivt standpunkt for å bli/slutte

17 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (3) •Betalte i gjennomsnitt 4 måneders lønn per ansatt som sluttet Resultat –Reduksjon 110 årsverk –De som sluttet var motivert for å slutte –De som ble, var motivert for å bli i banken med de krav og forventninger som var kommunisert –Ikke ett avisoppslag til tross for en bemanningsreduksjon på 15 % –Kostnader i % av inntekter - sammenligning

18 Kostnader i % av inntekter 1. halvår 2005 Spb Øst: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNBank

19 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (4) Eks. 2 Mål Reduksjon i antall minibanker fra 112 til 82 ( - 30) Begrunnelse: Ulønnsomme pga endret kundeadferd Hvordan –Internt innsalg –Kommunen, hvorfor –Kundene, hvorfor –Kontantuttak i butikk Resultat Gjennomført 1. halvår 2005 Men, det kan også gå galt.....

20

21

22

23

24 Konklusjon Det å drive bank i utkanten stiller ikke andre krav til ledelse enn andre steder –krav til gode og trygge veivalg –kommunikasjon internt –gjennomføringskraft Mulig unntak: –Stiller større krav til kommunikasjon med lokale myndigheter og markedene, med kommunikasjon av bankens strategi og hvorfor tiltak gjennomføres. –Tilgang til kompetanse i distriktet

25 Takk for oppmerksomheten Nær Dyktig


Laste ned ppt "Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google