Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir. Hans Olav Karde SpareBank 1 Nord-Norge Nær Dyktig

2 Fakta om Nord-Norge 3 fylker og 89 kommuner (463 000 innb):
Nordland: innb Troms: innb Finnmark: innb sysselsatte: Offentlig sektor Privat tjenesteyting Reiseliv Marin sektor inkl industri Annen industri Diverse næringer

3 Konserntall – 30.06.05 FORVALTNINGSKAPITAL 45 MRD UTLÅN 39 MRD
INNSKUDD MRD ANTALL KONTORER 92 ANTALL ANSATTE ANTALL KUNDER PERSON ( ) NÆRING LAG OG FORENING FORSIKRING REPRESENTASJON I KOMMUNER Representert Eneste bank i i kommuner ant. kommuner FINNMARK AV TROMS AV NORDLAND AV

4 Vår misjon (forretningsidé)
SpareBank 1 Nord-Norge leverer helhetlige og moderne finansielle løsninger til kunder med basis i det nordnorske marked Vi skaper konkurransefortrinn gjennom NÆR og DYKTIG i alle kunderelasjoner .....

5 Våre verdier NÆR nærhet, involvering og innsikt
profesjonell og imøtekommende forstår individuelle behov, er tilgjengelig og viser lokal innsikt personlig engasjement og entusiasme for de mulighetene arbeidsplassen og kundene gir oss DYKTIG kundefokus, solid fagkompetanse, gode ferdigheter og tydelige holdninger god etisk standard og autorisert rådgivning evne og vilje til å ta initiativ og foreslå relevante løsninger for kundene evne til samarbeide for å nå våre overordnede mål

6 Vår visjon For Nord-Norge!
For Nord-Norge. Så enkelt kan visjonen uttrykkes – og så ambisiøst/krevende Vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen, men som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger. En pådriver for folk og næringsliv, trivsel og skapervilje i vår region En mulighetenes bank – en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og for et kulturelt mangfold omkring oss For Nord-Norge!

7

8 Samfunnsengasjement Hvorfor: Effektiv og synlig bruk av bankens kunnskap og ressurser i lokalsamfunnet Hvordan: Skape kunnskap gjennom konjunkturbarometer og arenabilag, gjennom møteplasser Sponsing av definerte formål med tilhørende kontrakter for ytelser og gjenytelser Definert bruk av gavefondet til å forsterke bankens samfunnsengasjement Distribusjon; initiativ, akkvisisjon og samspill Rådgivning, breddesalg og aktiv kundepleie Kunnskapsbygging, lokalt samarbeid og sponsing Innovasjon og forretningsutvikling Kredittstøtte Markedsstøtte Risikostyring

9 Samfunnsengasjement (ansvar)
Bevilgningsfullmakter for BM sentralisert til 4 steder Bygd opp BM miljø og BM kompetanse Beslutninger på faglige kriterier, mål på risikovilje og armlengdes avstand

10 Oppbygging av lokalbankene (LB) (1)
Generelt: Produktbredde Stordriftsfordeler To av de viktigste begrunnelsene for vår aktive deltakelse i SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1-alliansen Distribusjonsstrategi – kanalstrategi Diversifisering av LB ut fra markedet

11 En kunderettet kanalstrategi initiativ, nærhet, dyktighet
Styrket kunderelasjon En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler Reduserte driftskostnader Kilde for innovasjon NettBanken Dagligbank Kundekommunikasjon Personlig økonomi Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Lokalbanken Kundeinitiativ og oppfølging Rådgivning og salg Kredittbehandling Avanserte dagligbank tilbud Automat-tjenester Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet: initiativ, nærhet, dyktighet Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet Nytt kundesenter Mottak telefon og epost Utvidet dagligbank Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg Møtebooking for rådgiver Respons og service

12 Oppbygging av lokalbankene (2)
Diversifisering ut fra marked Lokalbank med alle funksjoner/tilbud Lokalbank med begrensede funksjoner, men alle tilbud Lokalbanker uten kontanthåndtering Lokalbanker i samarbeid med kommunen kommunale servicesentra i kommunekontoret, der kommunekassen har kontanthåndteringen

13 Oppbygging av lokalbankene (3)
Oppfølging Gode styringssystemer på LB-nivå Hver uke på prioriterte områder Hver måned på alle områder, målekortet Benchmark Krav til kompetanseutvikling (grunn-, bredde- og dybdekompetanse) Resultater Våre beste LB i distriktene er like effektive som LB i andre deler av Norge som vi kan sammenligne oss med Av våre 15 beste LB ligger 14 i distriktskommuner, nr. 15 ligger i Tromsø

14 Målekort for Steigen

15 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (1)
Strategi, forankret i styre, ledelse og ansatte Overordnede økonomiske mål Mål på effektivitet, erkjenne at vi ikke kan drive bank mindre effektivt enn andre steder i Norge Måle effektiviteten mot andre / benchmark internt

16 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (2)
Eks 1 I 2002 en gjennomgang av effektiviteten i alle våre LB. Mål var benchmark eksternt/internt Mål Ga måltall for antall ansatte i alle LB med krav om reduksjoner. Samlet viste dette et mål på reduksjon av antall ansatte på 100 årsverk i løpet av 2003 Innsalg til ledere om hvorfor Opplæring av alle ledere i ”den vanskelige samtalen” Gjennomføring av individuelle samtaler av alle ansatte om: krav til kompetanseutvikling krav til salgsresultater Alle måtte ta et aktivt standpunkt for å bli/slutte

17 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (3)
Betalte i gjennomsnitt 4 måneders lønn per ansatt som sluttet Resultat Reduksjon 110 årsverk De som sluttet var motivert for å slutte De som ble, var motivert for å bli i banken med de krav og forventninger som var kommunisert Ikke ett avisoppslag til tross for en bemanningsreduksjon på 15 % Kostnader i % av inntekter - sammenligning

18 Kostnader i % av inntekter 1. halvår 2005
Spb Øst: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNBank

19 Gjennomføring av kostnadsbesparelser (4)
Eks. 2 Mål Reduksjon i antall minibanker fra 112 til 82 ( - 30) Begrunnelse: Ulønnsomme pga endret kundeadferd Hvordan Internt innsalg Kommunen, hvorfor Kundene, hvorfor Kontantuttak i butikk Resultat Gjennomført 1. halvår 2005 Men, det kan også gå galt .....

20

21

22

23

24 Konklusjon Det å drive bank i utkanten stiller ikke andre krav til ledelse enn andre steder krav til gode og trygge veivalg kommunikasjon internt gjennomføringskraft Mulig unntak: Stiller større krav til kommunikasjon med lokale myndigheter og markedene, med kommunikasjon av bankens strategi og hvorfor tiltak gjennomføres. Tilgang til kompetanse i distriktet

25 Nær Dyktig Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hvordan er det mulig å kombinere bankdrift med lønnsomhet i utkantdistriktene? Gjennomføring av kostnadsbesparelser i SpareBank 1 Nord-Norge v/adm. dir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google