Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skal vi la norsk språk bli en ulempe – i Norge? Brit Mæhlum Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Trondheim (NTNU) SPRÅKDAGEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skal vi la norsk språk bli en ulempe – i Norge? Brit Mæhlum Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Trondheim (NTNU) SPRÅKDAGEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skal vi la norsk språk bli en ulempe – i Norge? Brit Mæhlum Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Trondheim (NTNU) SPRÅKDAGEN 2007 Bruk av engelsk i forskning, høyere utdanning og næringsliv 15. november 2007

2 Diglossi •Høyspråk •offisielt •autoritativt •prestisjefullt •Lavspråk •uformelt •dagligdags •minus autoritet & faglig tyngde Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til Bund, Latin på Papiret kun malte, med Fruerne Fransk, og Tysk med sin Hund, og Dansk med sin Tjener han talte (Wilsters hyllningsdikt til Holberg, Diktninger 1827)

3 Bekymringsfullt •Det språklige mangfoldet i verden •Norsk ikke lenger et fullverdig og samfunnsbærende språk •Hvordan tenke, erkjenne og formidle på et fremmed språk?

4 Bekymringsfullt ”German professors sound like babies when they speak English” ”Good that we have oil to fall back on” BSE (Bad, Simple English)

5 Hva gjør vi? •To grunnholdninger: –Umulig å gjøre noe med dette. For øvrig helt naturlig utvikling – ett språk i hele verden –”Omstendighetenes diktatur”. Avmakt. ”Overflatebehandling” av de mest foruroligende effektene

6 Hva må vi gjøre? •En tredje grunnholdning: –Erkjenne for oss selv hva slags krefter vi i realiteten står overfor! –Det er først om vi ser disse kreftene i ”kvitauget” at vi har forutsetninger for å gjøre noe med dem.

7 Mini-mini-forelesning •Vi knytter bestemte attributter til ulike språk •Hvilke antatte fortjenester & goder vil bruk av engelsk føre med seg? •Sosialt •Kulturelt •Økonomisk •Symbolsk

8 Det ideologiske •Et overordnet imperialismeperspektiv •Lingvistisk imperialisme: Det fenomenet at bevisstheten og livet til brukerne av et visst språk er så dominert av et annet språk at de til slutt tror at de skal og bør bruke bare dette fremmede språket når det dreier seg om de mer avanserte områder av livet – slik som utdanning, filosofi, litteratur etc. [...] Den lingvistiske imperialismen klarer på en subtil måte å fordreie både bevisstheten, holdningene og aspirasjonene til selv de mest ærverdige og bevisste i et samfunn og slik forhindre dem fra å erkjenne og sette pris på potensialet i sitt eget språk (etter Ansre 1979).

9 Globalisering •Én part dominant – de andre dominerte •Globaliseringskrefter; nær tilknytning til •markeder •kapital •profitt

10 Det samfunnsmessige ”English [...] has become the language of power and prestige in many countries, thus acting as a crucial gatekeeper to social and economic progress” (Pennycook 1994:13). •Myten om det ubegrensete og evige framskritt •Framskritt – utvikling – modernitet – globalisering – og bruk av engelsk

11 Hva med norsk i en slik sammenheng? •Et hinder i realiseringen av framskrittet •Bakstreverskhet •Manglende framdrift •Tradisjonalisme •Utidig nasjonalisme

12 Individnivået •Instrumentell motivasjon – antatt nytteverdi og praktisk nødvendighet •Integrativ motivasjon – ønske om inkludering og identifikasjon •NB Flytende grenser mellom de to

13 Individnivået •Inger-Lise Schwab (2004): ”Det nye forretningsspråket – eller pynteengelsk?” •Engelsk – bransjens eget ”stammespråk”; viktig symbolsk kapital ”Jeg tror engelsk generelt sett er forbundet med noe status. Som i min bedrift, når jeg forteller at jeg gjør alt på engelsk, virker det som om jeg har en viktigere jobb” (etter Schwab 2004)

14 Summa summarum •Den symbolske markørfunksjonen ved engelsk mer framtredende enn de reelle kommunikative behovene •Mange tror at engelsk dekker virkelige kommunikasjons- behov •Overhengende fare for selvoppfyllende profetier

15 Takk for oppmerksomheten! Brit Mæhlum Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Trondheim (NTNU) SPRÅKDAGEN 2007 Bruk av engelsk i forskning, høyere utdanning og næringsliv 15. november 2007


Laste ned ppt "Skal vi la norsk språk bli en ulempe – i Norge? Brit Mæhlum Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Universitetet i Trondheim (NTNU) SPRÅKDAGEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google