Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER.

2 •Interesseforum for vedprodusenter •Totalt ca 4500 medlemmer. Ca 400 medlemmer i Oppland •Utgir Norges eneste fagtidsskrift om ved •Hjemmesider åpne for alle og medlemssider •www.norskved.no •Arrangerer fylkesvise fagdager om ved og vedproduksjon •Fronter ved og vedfyring overfor myndigheter og allmennhet •Er engasjert i forskning og utredning vedr ved og vedfyring

3 Den «gjennomsnittlige» vedprodusent •Basert på årlig undersøkelse blant Norsk Ved sine medlemmer •Bruker ca ½ årsverk på produksjon og •salg •Produserer en vedmengde tilsvarende ca 350 en kbm storsekker, Eurosekker •Omsetningen vil da ligge rundt kr 280 000 •De fleste henter virket fra egen skog •( 62 %) •De fleste selger direkte til vedkunde •( 59 %) i nærmiljøet. •Ved fra norske produsenter er kortreiste produkter gjennom hele produktets livssyklus

4 Helt fersk undersøkelse foretatt av Norsk Varme og Norsk Ved •72 % av husholdningene fyrer med ved i hus eller hytte •Av de som fyrer: •Ca 30 % kjøper all veden •59 % har en gammel vedovn •27 % har to gamle vedovner •8 % har tre gamle vedovner •6 % har fire eller flere gamle vedovner

5 8.33 milliarder kWh • Totalforbruket av innfyrt vedenergi 2010 • Dette er ca 13 ganger Altautbygging ( 655 millioner kWh årsproduksjon) Høgeste forbruk siden SSB startet sine registreringer i 2005.

6 UTTALELSE FRA STATNETT •6.1-2010: ”Uten vedfyringen ville strømnettet vårt nå brutt sammen”. Leder av landssentralen i Statnett Tom Tellefsen. •Ny rekord i strømforbruk 23 958 000 kWh i løpet av en time mellom kl 8 og 9 om morgen.

7 GAMLE OVNER BIDRAR TIL ENERGISLØSING

8 NORGE TAPER ENERGI PGA MANGE GAMLE OVNER Innfyrt energi- mengde boliger og hytter 2010 Potensiale for utnytting med kun nye ovner 75 % utnytting Utnyttet fordi 52 % av veden brent i gamle ovner med 40 % utnytting Differanse Norge8,3 TWh6,3 TWh4,6 TWh1,7 TWh Oppland 470 GWh 353 GWH 266 GWh 87 GWh

9 Hvor mange gamle ovner har vi eksempelvis i Lillehammer kommune? •Anslag basert på helt fersk landsundersøkelse ca 12 000 i husholdningene? •Hva med en «fylkesgulerot» til de som kvitter seg med den gamle ovnen? Lillehammer, Gjøvik? •Hver nye ovn vil gi kunne gi ca 2000-4000 kWh ny bioenergi forutsatt samme vedmengde innfyrt •Forutsatt tilsvarende redusert strømforbruk fra importert kullkraft: 2-4 tonn reduserte CO2 utslipp pr ny ovn

10 Vedfyring i moderne ovner forurenser ikke Gamle vedovner slipper i flg SSB ut 40 gram svevestøv pr kg ved Kravet til nye ovner er under 10 gram Denne ovnen slipper ut 1,63 gram jfr testrapport fra Sintef

11 BIOENERGI ER KLIMANØYTRALT! •Forsker Holtsmark SSB:

12 Hvorfor fastledd på nettleien? NettområdeFastledd i krFastledd i øre per kWh ved forbruk 10 000 kWh Fastledd i øre per KWh ved forbruk 30 000 kWh Differanse Sør-Aurdal Energi 687568,7522,9145,84 Eidefoss482048,2016,0736,13 Vang Energiverk 480048,0016,0032,00 Skjåk Energi437543,7514,5829,17 Vokks Net435043,5014,50 Valdres Energiverk 362536,2512,0824,17 Hadeland Energinett 325032,5010,8321,67 Eidsiva Nett352535,2511,7523,50 Gudbrandsda l Energi 225022,507,5015,00 NVE SIN OVERSIKT OVER FASTLEDD I KR PR KUNDE FOR NETTSELSKAPER SOM LEVERER I OPPLAND. Priser inklusiv mva

13 VED I STEDET FOR FASTLEDD •For kr 6875 kunne kunden kjøpt ca 7 Hydrosekker •( 1,5 kbm) med bjørkeved. •Benyttet i en reintbrennende ovn ville dette gitt ca 10 000 kWh. Energimengden er direkte sammenlignbar med tilsvarende mengde elektrisk strøm.

14 Forslag til videre oppfølging for Oppland i sin klima- og energiplan: •Den enkleste og raskeste metoden for å øke bioenergiandelen er å fase ut gamle vedovner. Kundene kan da redusere fyringsutgiftene med rundt 30 øre pr kWh ( storsekk) •Nettleiens fastledd bør sløyfes. Kundene bør kun betale for forbruk. •Naturbruksskolene må ha tilgang på moderne vedproduksjonsutstyr og opplæring i moderne vedproduksjon. Status? Utvikling? •Offentlig ros er alltid bra, både til vedkunder og til vedprodusenter •Alle tiltak for å øke avvirkningen vil også være til fordel for vednæringen og vedkundene


Laste ned ppt "INNSPILL TIL OPPLANDS ENERGI- OG KLIMAPLAN FRA NORSK VED 10. NOVEMBER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google