Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte

2 2 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

3 3 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

4 4 Bakgrunn •Samarbeidsmøte mellom NLF og Avinor om Airspace Infringement våren 2007. •Prosjekt f.eks Oslo ASAP – viktig med samarbeid •Identifisert et behov for en arena å treffes •Skolesjefseminar identifisert som en plass der mange medlemmer direkte og indirekte kan nås.

5 5 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

6 6 Hva er et safety initiative Et safety initiative er et identifisert satsningsområde der målet er å utvikle, vedta og implementere en handlingsplan for å redusere risiko for satsingsområdert for hele luftfartsindustrien. Eurocontrol er den sentrale myndigheten som koordinerer og innhenter informasjon, samt bearbeider den til ferdige handlingsplaner.

7 7 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

8 8 Hva er AI – Luftromskrenkelser? Airspace Infringement er aktuelt i Norge i forhold til kontrollert luftrom, G* luftrom (TIA, TIZ) og restriksjonsområder. Definisjon: En flyging som medfører krenkelse av kunngjort luftrom med krav til samband og/eller klarering i samsvar med internasjonale og nasjonale bestemmelser

9 9 Worst case scenario

10 10 AI – Luftromskrenkelser •Hva har blitt gjort så langt ifm initiativet. –Early Action package – 2005/2006 –Causal Factor Modelling Study –General Aviation Airspace Infringement Survey

11 11 ActionActorDeadlineSupporting Material Establish an Airspace Infringement Working Group ANSPJuly 06Terms of Reference guidelines ATCO Briefing at ATC Units ANSPJuly 06Presentation Radar replay Safety Notices Poster Safety Article Example “Hotspot” map Awareness Campaign for General Aviation Regulator*Start July 06Presentation Poster Magazine article Top Ten Tips Review of Airspace Structures Regulator*Start July 06Checklist Example “Hotspot” map Early Action package - Eurocontrol

12 12

13 13 AI – Luftromskrenkelser •Hva har blitt gjort så langt –Early Action package –Causal Factor Modelling Study –General Aviation Airspace Infringement Survey •Intervjuer •Nettbasert survey

14 14 Causal Factor Modelling Study •Gjennomgang av hvilke typer luftromskrenkelser som finnes: –GA flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, –MIL flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA, –Commersial Aviation flyr inn i kontrollert luftrom eller PA, DA, RA, TRA

15 15 Eksempel

16 16 Undersøkelse av EU-hendelser Kommunikasjon: 155 – 43%

17 17 Rapporterte AI fra Norge 2004-2006

18 18 Rapporterte AI fra Norge 2004-2006 Uten kontakt: 86%

19 19 Hva er AI – Luftromskrenkelser ? •Hva har blitt gjort så langt –Early Action package –Causal Factor Modelling Study –General Aviation Airspace Infringement Survey

20 20 General Aviation AI Survey •Sommer 2007 •6 intervjuer med piloter i: Bulgaria, Tyskland, Nederland, Portugal, Storbritannia og Norge. 52 piloter ble totalt intervjuet. •I Norge ble NLF forespurt om å nominere piloter. 8 norske piloter ble intervjuet den 23/8-07 •I intervjuene fikk piloter angi de vanligste årsakene til at luftrom krenkes samt de viktigste tiltak for å redusere risiko for dette for hold.

21 21 General Aviation AI Survey •Årsaker angitt av norske piloter –Use of out-of-date charts –Difficulty of reading NOTAMs –Insufficient flight preparation, navigation skills training –Insufficient experience for instructors –Insufficient communication skills training –Unfavourable ATC attitude towards VFR flights –ATC clearance not fitting aircraft performance –Complex or unclear ATC instructions –Bad weather –Costly equipment and its efficient use by GA pilots –Transponders, heavy and expensive

22 22 General Aviation AI Survey •Forslag til risikoreduserende tiltak fra Norge –Mandatory refresher training and license validation checks for pilots –‘Tailored’ and better training courses for pilots –Standardisation and simplification of maps and charts –Briefing stations at aeroclubs –Raise pilots’ awareness of the importance of pre-flight preparation –Improved NOTAM readability, including graphical presentation of NOTAM –Improved R/T skills and use of radio –Improve communication with ATS/FIS –Courses for ATCOs to improve their knowledge of light aircraft and their performance characteristics. –Keep controlled airspace to the possible minimum –Organization of seminars and meetings to raise the safety culture of GA pilots

23 23 5 vanligste årsaksfaktorer fra Eurocontrol

24 24 Hva pågår nå i Eurocontrol •FIS Survey –Intervjuer/studiebesøk i 5 land som har en FIS sektor for å vurdere om anbefalinger om innføring av dette kan ha risikoreduserende effekt –Sluttrapport i slutten av november 2008

25 25

26 26 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

27 27 Hva er Runway Incursion Definisjon: Skal publiseres i RFL I v/første anledning: Enhver hendelse på en flyplass forårsaket av utilsiktet tilstedeværelse av luftfartøy, kjøretøy eller personell på rullebanen eller innenfor tilhørende sikkerhetsområde. ”Ferdig” initiativ: European ActionPlan for Prevetion of Runway Incursion (EAPPRI) – ICAO doc 9870 Gir mange rekommandasjoner for å redusere faren for RI.

28 28 Hovedutfordring GA - Runway Incursion Konkret tiltak fra doc 9870: Whenever possible an en-route clearance should be passed to an aircraft before start of taxing Utfordring: Gamle vaner – Klarering under taksing kan medføre: Luftfartøy stiller på rullebanen og tar av basert på ruteklarering. ”Cleared to leave control zone via Sandnes – Bryne.”

29 29 Worst case scenario

30 30 Kommunikasjon innen luftfarten 1.Bakgrunn 2.Airspace Infringement og Runway Incursion, Hva er et safety initiative? 3.Airspace infringement – Luftromskrenkelser 4.Runway Incursion 5.Samarbeid til felles nytte

31 31 Samarbeid til felles nytte Strategi – luftrom Kommunikasjon Utdanning – Trening – Kunnskaper Informasjonskampanje

32 32 Strategi – luftrom Luftromsforskriften fra Luftfartstilsynet •C-luftrom i CTR og TMA Oslo ASAP •Treningsområder •FIS-Sektor Oppfølging av innrapporterte luftfartshendelser •Samarbeid mellom NLF og Avinor

33 33 Hvor stor del av kommunikasjonen når gjennom en mikrofon? Verbalt % Paralingvistisk % Ikke-verbalt % Verbalt 7% Paralingvistisk 38% Ikke-verbalt 55% Kommunikasjon

34 34 Kommunikasjon •Hvilken service ønsker NLF av Avinor? •Hvordan få flygeledere til å legge bort ”maskingeværstemmen”? •Hvordan få flere piloter til å kalle opp LTT? •Hva ønsker LTT av GA-piloter? •Sikkerhetsgevinster?

35 35 Utdanning – Trening – Kunnskaper Undersøkelse våren 2007 mot NLF og LTT, Avinor. •NLF – Ønske om tilgjenglighet for trening. •Avinor – La LTT ta del av treningen. •NLF – Identifisert behov for bedre kunnskaper om GA hos LTT. •Avinor – Trenger bedre kunnskaper om utfordringer hos GA. •NLF – Forberedelser før flygning – kan bli bedre •Avinor – Forberedelser hos GA-piloter kan i visse fall bli bedre.

36 36 Utdanning – Trening – Kunnskaper Invitasjon til klubber hos NLF •Trening –Østlandsområdet – Rygge skal være en tilgjenglig flyplass for luftsportsaktiviteter. Muligheter til å trene med ATC •Utdanning –Identifisert behov for trening: Ta kontakt med Sjefflygeleder/Operativ Sjef AFIS for: •Rettet informasjon – foredrag etc •Uformelle møter for å få ansikt på personer på andre siden av miken. •Forberedelser –Hvordan kan dette forenkles? –Personlig oppmøte, selv om dette skal sentraliseres?

37 37 Informasjonskampanjer Invitasjon til plenum: •Hva bør en informasjonskampanje om AI inneholde? •Hvordan nå flest mulig? •Utenlandske besøkende piloter?

38 38 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Kommunikasjon innen luftfarten Samarbeid mellom NLF og Avinor til fellles nytte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google