Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Richard Hilmes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Richard Hilmes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Richard Hilmes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk S.P. Andersens vei 5, Valgrinda 7491 Trondheim richard.hilmes@ntnu.no

2 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Begrepsdefinisjon ”Er gryten der fremtidens suksess ble blandet og laget” Concurrent Development Process Model for Discrete Manufacturing Utviklingsprosess:

3 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Begrepsdefinisjon Produksjonsutvikling betyr: •Skaffe oversikt over mulige produksjonsmetoder •Evaluere ’beste’ kombinasjonsløsning •Planlegge oppbygging av produksjonsprosessen •Organisere produksjonsforløp •Organisere produksjonsstøtte •Effektivisere ved å redusere uproduktive aktiviteter •Utvikle for implementering av automasjonsløsninger Være kreativ for å søke etter nye, bedre løsninger som ikke er mulig i dag

4 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Noen ikke-gyldige utsagn Produksjonsutvikling er ikke: •Sekundær utviklingsoppgave – ved siden av jobben •100% avhengig av produktutvikling – ’gårdsgutt’ •Ute av stand å realisere produktforslag innenfor prosjektets målsetning •Ute av stand å gjøre noe nytt •Gruppen/avdeling som er årsaken til kvalitetskontroll

5 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Hvordan ser det ut i norsk industri? •Sterk fokus på produktutvikling, for lite på produksjonsutvikling •Sekvensiell utviklingsprosess •Mangel av konseptbruk •Mangel på produksjonsutviklingsavdeling •Stor andel manuell produksjon, høye produksjonskostnader •Forbedrings- og effektiviseringsbehov for produksjonsanlegg •Produksjonsutflyttingstanke til lavkostland Scenario: Svikt av fabrikasjons- og produksjonskunnskap

6 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Problem for SMBer •Gode produktutviklingskunnskaper •Dårlige produksjonsutviklingskunnskaper •Begrenset produksjonsutviklingsressurser •Begrenset oversikt over produksjonsalternativer •Begrenset ressurser for oppdatering om nye teknologier •Spesifikasjonen er abstrakt og altomfattende eller ikke satt opp •”Blindhet” pga. å jobbe for tett med problemstilling •Frykt for konseptsituasjonen (utvikling og evaluering) •Produksjonsrealisering uten konsept

7 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Hypotese Norsk vareproduserende industri kan bare overleve i konkurranse med lav-lønnland hvis produksjonskostnader reduseres uten å senke kvalitetsnivået. Hva må gjøres: •Forbedre samarbeidet mellom produkt- og produksjonsutvikling •Utvikle produksjonsvennligere, attraktive produkter •Bruke den mest effektive produksjonsprosessen

8 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Hva må gjøres å styrke norsk industri? •Satse på total utviklingsprosess; utbygge kunnskap •Bruk mer vitenskapelig kunnskap for virksomhetsstyring i industrien •Bruk av godkjente metoder istedenfor å være ”prøvekanin” •Effektivisere bruk av tidlige utviklingsfaser •Styrke produksjonsstilling •Utvide produksjons- og automatiseringskunnskap •Etablere nettverk for videreutdanning og oppfølging av ny vitenskapelig innsikt

9 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Utviklingstidsbehov Gammel utviklingsprosess: •Liten tid for spesifikasjon og konsept •Mest tid til detaljutvikling og tvangs-redesign/ forbedringstiltak Krav: •Reduksjon av utviklingstiden •Første forsøk må være fulltreffer •Svært få ’tvangs-aktiviteter’ •Innsparing av utviklingsressurser Mål: •Mer tid til spesifikasjon og konsept •Reduksjon av ’tvangs-aktiviteter’ •Kortere totaltid

10 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Hva må til? •Øke forståelsen for oppgaven i tidlige utviklingsfaser •Løfte stillingen til produksjonsutvikling i utviklingsprosessen •Sette opp overordnet spesifikasjon for hele utviklingsprosessen •Bryte ned og detaljere overordnet spesifikasjon til produkt og produksjonssystemspesifikasjon •Veiledning for oppsetting av spesifikasjon for produksjonssystemet •Bruk av en definert produksjonsutviklingsprosess

11 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Ledelsen av produksjonsutvikling •For visse utviklingsoppgaver er det mulig å lede utviklingsprosessen gjennom produksjonsutvikling •De fleste ’nye produkter’ har en statisk produktstruktur •Statisk produktstruktur er et fantomprodukt som inneholder nok informasjon for å sette i gang produksjonsutvikling •Produksjonsutvikling kan finne frem produksjonsvennlige produktløsninger for effektiv produksjon

12 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Ledelsen av produksjonsutvikling

13 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Fordeler ved god spesifikasjon •Analyse av oppgavestilling •Økning av forståelsen av problemstilling •Forberedelse for utviklingsprosessen •Kartlegging av kunnskapsoversikt •Identifisere antatte vanskeligheter •Definisjon av målsetninger som skal nås •Dokumentasjon av viktige krav Dette forutsetter god veiledning/støtte under utarbeidelsen

14 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Overordnet spesifikasjon Resultatet: Design Specification omfatter totalt utviklingsprosjektet

15 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Production System Design Specification Hva er PSDS? •Oversikt over elementer med relevans for produksjonsprosessen •Hvert element gir detaljert oversikt innenfor sitt område •Metodikk for elementanalysen •Metodikk for identifikasjon av konfliktpotensial mellom spesifikasjoner Sluttresultat: Liste med spesifikasjoner som til slutt må tilfredstilles i produksjonsprosessen

16 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Production System Design Specification Mål: •PSDS definerer målsetning for utviklingsprosessen i tidlige faser •PSDS støtter målorientert fremgang •PSDS avgrenser mulig løsningsområder •PSDS reduserer iterasjonsprosessen og gir tidsbesparelser •PSDS hever blikket •PSDS er dynamisk, oppgraderes fortløpende

17 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Konklusjon med tanke på fremtiden i Norge Dette må gjøres: •Gå fra sekvensiell til parallell utviklingsprosess •Legge mer vekt på tidlige utviklingsfaser •Utarbeide spesifikasjoner (DS, PDS, PSDS) •Styrke produksjonsutviklingens stilling i utviklingsprosessen •Legge mer vekt på produksjonsvennlige løsninger for å holde produksjon i Norge •Implementere automasjonstanke i utviklingen

18 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Husk Å spørre en spesialist om råd Virker å være dyrt. Eksperimentere selv, Kommer ikke frem, Mister kundetillit, Og du må spørre eksperter til slutt – dette blir dyrt og truer eksistensen.

19 Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Takk til P2005 for finansiering av forskningsarbeidet


Laste ned ppt "Produksjonsutvikling i utviklingsprosessen Richard Hilmes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google