Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En, to – støvel og sko Matematikk for de minste 2009 Else H. Devold;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En, to – støvel og sko Matematikk for de minste 2009 Else H. Devold;"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En, to – støvel og sko Matematikk for de minste 2009 Else H. Devold; els-devo@online.no

3 Plan for dagen 1.Matematikk for små barn 2.Seks fundamentale matematikkaktiviteter 3.Problemløsing og begrepsforståelse Else H. Devold; els-devo@online.no

4 Antall, rom og form i barnehagen • Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. • Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. • Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Rammeplan for barnehager side 42 Else H. Devold; els-devo@online.no

5 Matematikk • Vi bruker matematikk for å øve opp evnen til å tenke • Matematisk læring innebærer at barna selv bygger kunnskap og oppdager mønster. Else H. Devold; els-devo@online.no

6 Hvorfor matematikk? • Forståelse av omverdenen • Hverdagsnytte Hverdagsnytte • Kulturarv(17.01.2009) • Gøy Gøy (Mats Andersson 2006) Else H. Devold; els-devo@online.no

7 Forståelse av omverdenen Else H. Devold; els-devo@online.no

8 Hvorfor matematikk for små barn? • Her og nå – det er moro – Dette er det viktigste • Framtiden – En bi-effekt Else H. Devold; els-devo@online.no

9 Når begynner barn å lære? Når passer det å ha fokus på matematikk? Else H. Devold; els-devo@online.no

10 Seks fundamentale matematikk aktiviteter 1.Forklaring og argumentasjon 2.Lokalisering 3.Design 4.Telling 5.Måling 6.Lek og spill Alan Bishop 1991 i ”Det matematiske barnet ”og i temaheftet ”Antall, rom og form” Else H. Devold; els-devo@online.no

11 Forklaring og argumentasjon Begrunnelser og forklaring, resonnement og logiske slutninger. – Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper – Være lyttende og oppmerksomme – Være bevisst egen begrepsbruk – Stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tekning Else H. Devold; els-devo@online.no

12 Lokalisering Finne fram, orientere seg i rommet, forholde seg til målestokk. – Erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering – Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. Else H. Devold; els-devo@online.no

13 Design Male og tegne mønster. Form og symmetri. Arkitektur og kunst. – Oppleve glede over, erfare, utforske og leke med form og mønster. Oppleve glede over, erfare, utforske og leke med form og mønster – Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske og oppdage og skape ulike former og mønster. – Tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Else H. Devold; els-devo@online.no

14 Skape geometri • Små barn skal i stor grad få bygge, tegne, male og utfolde seg i frihet. (Olof Magne side 47) Else H. Devold; els-devo@online.no

15

16 Telling Tall, telling og antallsord. Tallsystemer og regning. – Oppleve glede over å utforske og leke med tall. – Bli fortrolig med tallsymboler. – Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall. Else H. Devold; els-devo@online.no

17 Måling Sammenligninger. Måleenheter og målesystemer Lengde, areal, volum, tid, vekt og penger – Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne – Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får er faring med ulike typer mål, målestokk og måleenheter. – Stimulere barna til å fundere rundt avstand, vekt, volum og tid Else H. Devold; els-devo@online.no

18 Lek og spill Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel. Strategispill, terningspill Puslespill – Sørge for at barna får tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell. – Støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer Else H. Devold; els-devo@online.no

19 Matematikken er allerede i barnas hverdag Vi får henge oss på Else H. Devold; els-devo@online.no

20 PROBLEMLØSNING OG SPRÅKFORSTÅELSE Matematisk språk Evne til å resonnere Else H. Devold; els-devo@online.no

21 Matematisk språk Barna kan best gjøre seg erfaringer når begrepene blir tydelige i daglige sosiale aktiviteter, i rutiner, i lek og i samtaler. Else H. Devold; els-devo@online.no

22 Den allmenne språkkunnskapen er en del av barnas læring av matematisk språk • Tallordene; en, to, tre, fire, fem, seks • Kvantitetsord; alle, mange, få, ingen, noen, lite, mye • Ordensrelasjoner; Første, andre og tredje, sist, i midten, midt imellom • Likhetsrelasjoner; like, like mange, samme • Forhold mellom størrelser: størst, mest og flest, letter, tyngre • Plasseringsord; over, under, mellom, foran, bak Else H. Devold; els-devo@online.no

23 Tidleg start hjelper ikkje • Utdanning nr 13 22. juni 2007 Else H. Devold; els-devo@online.no

24 Hverdagsaktiviteter • Spontan kommunikasjon • Oppdrag • Samtaler • Bruk av tallord og kvantitetsord Else H. Devold; els-devo@online.no

25 Hverdagsaktiviteter Spontan kommunikasjon • Jeg trenger en saks • Finne klutene Oppdrag • Ryddetid • Stengetid Samtaler • Bleieskift • Påkledning • Gjenfortelle, Bruk av tallord og kvantitetsord • Telle tær, tenner, trappetrinn Else H. Devold; els-devo@online.no

26 Matematisk språk – aktiviteter og leker • Danse i en ring • Gullhår og de tre bjørnene • Bukkene Bruse • Insekter i eske Insekter i eske • Løvejakt • 1,2,3 - på det fjerde skal det skje. • Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat • Lille Petter edderkopp Else H. Devold; els-devo@online.no

27 Matematisk språk Observasjonspunkter i MIO • Skille begrepene stor og liten • Vet hva som er opp og hva som er ned • Bruker ord som beskriver leker (myke bamser, røde biler) • Følger instruksjoner knyttet til plasseringsord (over bordet, under benken, gjennom tunnelen) • Bruker ord om forholdet mellom størrelser (Ballongen er lettere en steinene) • Viser hva som er i midten Else H. Devold; els-devo@online.no

28 Resonnere Hva betyr det? Else H. Devold; els-devo@online.no

29 Fra konkret til abstrakt • ” Evne til problemløsing i matematikk utvikles gjennom samtaler om hverdagsproblemer der barna er aktive deltagere” (Olof Magne side 17). Else H. Devold; els-devo@online.no

30 Problemløsingsstrategier 1.Prøve ut og løse problemet med aktiv handling 2.Bruke konkreter 3.Tegne og finne mønster og systemer i problemet 4.Arbeide baklengs 5.Lage tabeller 6.Gjette og prøve 7.Bruke tankene og resonnere seg fram til løsning. Else H. Devold; els-devo@online.no

31 Problemløsningsoppgave • En gutt skal ro over elva, det er plass til ham og en til i båten. Han har en katt, en hund og en kurv med fisk. – Katten og fisken kan ikke være alene. – Hunden og katten kan ikke være alene. • Hva skal han gjøre for å få med seg alle tre over elva? • Hvor mange ganger må han ro over elva? Else H. Devold; els-devo@online.no

32 Nærmeste utviklingssone Vygotsky om stillasbygging Det du kan, og det du kan klare med litt hjelp fra andre barn eller voksne. Else H. Devold; els-devo@online.no

33 Problemløsning for de minste • Hvordan skal vi løse hverdagsproblemer, som å dele likt med en venn? • Følge instruksjoner. • Delta i dialog under samlingsstund. • Kunne tenke i mønster. Else H. Devold; els-devo@online.no

34 Eksempler på problemløsning • Åpne opp en dør, når du ikke når opp til dørhåndtaket • Få mer melk av den voksne, når koppen er tom. • Lage snabel med to hender • Edderkoppen som kryper oppover • Lime kroppsdelene på rett plass Else H. Devold; els-devo@online.no

35 Hverdagsaktiviteter • Dagsrytme i bilder • Påkledning • Jeg trenger en bøtte? • Hvordan få lagt teppet ordentlig ut på bakken? • Leke gjemsel – hvordan finne et godt skjulested? • Bygge tårn av klosser. • Ryddetid; ordne, sortere og klassifisere • Hvordan få stor nok ring til å gå rundt juletreet. • Dekke bordet. Dekke bordet. Else H. Devold; els-devo@online.no

36 Dekke bord • Barn og voksne sammen • Snakke sammen om hva som trengs for å dekke bordet • De finner fram kopper til barna og asjetter til alle og en kaffekopp til den voksne • Setter en asjett til hver stol • En kopp til hver asjett. Else H. Devold; els-devo@online.no

37 Leker, aktiviteter og bøker • Legge ringer på høna og få egget på rett plass. • Puttekasse • Sortere bamser og dyr • Lille Petter edderkopp • Tulla og mormor” av Lena Anderson • ”Ludde” • ”Da lille Anna var forkjølt” av I. og L. Sandberg Else H. Devold; els-devo@online.no

38 Resonnering Observasjonskriterier fra MIO – Vet hvilke uteklær man trenger når det regner – Rydder leker på rett plass – Kan dele likt med en venn (fire fargeblyanter) – Henter gjenstander som barnet trenger i sin aktivitet (ark til å tegne på, klosser til å bygge med) – Resonnerer seg fram til hva som kommer først og sist i påkledning. – Vet forskjell på det som har hendt og det som skal hende. Else H. Devold; els-devo@online.no

39 Lille Petter Edderkopp Lille Petter edderkopp Han klatret på min hatt Så begynte det å regne Å Petter ned han datt Så kom solen og skinte på min hatt Da ble det liv i edderkopp Som klatret på min hatt. Else H. Devold; els-devo@online.no


Laste ned ppt "En, to – støvel og sko Matematikk for de minste 2009 Else H. Devold;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google