Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for «UiA- ambassadører» Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Onsdag, 16.11.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for «UiA- ambassadører» Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Onsdag, 16.11.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for «UiA- ambassadører» Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Onsdag, 16.11.11

2 2 Kort om Fakultet for helse- og idrettsvitenskap • Fakultetet tilbyr «hele løpet»: Vi har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.- nivå • Vi har ca. 1600 studenter. • Undervisning og forskning gjøres av 120 ansatte. • Vi holder til i Grimstad og Kristiansand.

3 Bachelorprogrammer ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap • Idrett • Sykepleie • Ernæring, mat og kultur • Folkehelsearbeid • Vernepleie Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'3

4 Våre Masterprogrammer • Idrettsvitenskap • Helsefag • Folkehelsevitenskap • Psykisk helsearbeid • Helse- og sosialinformatikk • Spesialsykepleie 4

5 Kjøreplan 12.15 – 12.25 Velkommen og presentasjon av fakultetet 12.25 – 12.35 Om sykepleie v/Gunvor 12.35 – 12.45 Samtale med student Aina Kristin (sykepleie) 12.45 – 12.55 Om ernæring og folkehelse v/Vigdis 12.55 – 13.05 Samtale med student Lise (folkehelse) 13.05 – 13.15 Om idrett v/Unni 13.15 – 13.25 Øvrige studietilbud v/Atle 13.25 – 13.45 Omvisning på kjøkken v/Vigdis 5

6 Bli sykepleier! I Grimstad og Kristiansand! Vi utdanner dyktige, engasjerte og ansvarlige yrkesutøvere som aktivt kan møte de utfordringer og muligheter helse- og sosialtjenesten byr på. Som sykepleier må du like å arbeide med mennesker og være i stand til å vise ansvar og omsorg 6

7 7 Tar sats på sykepleiestudiet Sigbjørn Larsen (22) ser på sykepleiestudiet som et springbrett med mange muligheter. - Det er interessante fag og dyktige lærere. Han påpeker at studiet er arbeidskrevende. - Man må jobbe jevnt og mye for å få gode karakterer. Sigbjørn er fra Tønsberg, og studerte idrett i ett år på Stord før han kom til Kristiansand. - Jeg kommer fra et lite sted, og ser at Kristiansand byr på flere muligheter. Det skjer alltid noe, og dessuten er sørlendinger åpne og enkle å prate med.

8 Innhold i sykepleierutdanningen • Teori og praksis «hånd i hanske» • 50% av utdanningen er kliniske studier • Ferdighetsundervisning • Muligheter for utveksling Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'8

9 Vigdis Disposisjon: Hva har vi å tilby? • Bachelorprogram i folkehelsearbeid • Bachelor i ernæring, mat og kultur • Mat og helse 30 og 60 sp (GLU) • Ernæring, mat og kultur 60 sp (årsenhet) • Masterprogrammet i folkehelsevitenskap Enkeltemner • TFL113 Entreprenørskap i livsstil og opplevelse (10 stp.) • ERN900 Middelhavsmat (10 stp.) • ERN109 Fagdidaktikk i mat og helse og programfag for helse- og sosialfag (15 stp. i PPU) 9

10 Folkehelsearbeid? Samfunnsoppgave befolkningsrettede tiltak: • Svekke faktorer som medfører helserisiko • Styrke faktorer som bidrar til bedre helse

11 Tverrfaglig studium • Særlig fokus på: • Forklare helserelaterte fenomener i samfunnsperspektiv • Helsefremmende tiltak • Fysisk aktivitet • Ernæring • Endring, motivasjon

12 Forebygge livsstilssykdommer gjennom balansert kosthold

13 Forebygge livsstilssykdommer gjennom fysisk aktivitet

14 Andre faktorer som folkehelsearbeidere kjenner til: • Tobakksbruk • Alkoholbruk • Psykiske lidelser • Stress • Kjønns- og aldersperspektiv • Sosiale ulikhet i helse

15 Folkehelsearbeideren kjenner til strukturelle virkemidler • Lovgivning (Folkehelseloven, Ikr. 1 jan 2012, jf. § 34.) • økonomiske virkemidler som pris og avgifter • fysisk tilgjengelighet og utforming som gjør det lettere å gjøre sunne valg • usunne valg gjøres vanskelig

16 Hvem passer studiet for? • De som vil arbeide med mennesker og helsefremmende arbeid og er interessert i: • fysisk aktivitet • mat og ernæring • kommunikasjon • endring og utvikling • interaksjon mellom individ og samfunn

17 Jobbmuligheter – både offentlig og privat • Institusjoner • Treningssentre • Bedriftshelsetjeneste • HMS arbeid • Attføringsbedrifter • Frivillige organisasjoner • Skape sin egen arbeidsplass… • Livsstilskurs • Gå videre med mastergrad • Folkehelse på samfunnsnivå

18 Tidligere studenter har fått jobb som: • Kostinformatør og kostholdsveileder • Personlig trener og treningsveileder • Miljøterapeut • Folkehelsekoordinator • Fengselsbetjent • Treningskontakt • Aktivitør • Prosjektmedarbeider • Lærer • Gruppe- og salinstruktør • Fagarbeider i livsstilskonsern • Distriktssjef i ernæringskonsern • Tilrettelegger for næringsrik skolemat • Gründer

19 En solskinnshistorie fra tidligere student: • ” Jeg var en av 84 søkere og grunnen til at til at jeg ble innkalt til intervju var fordi jeg har en utdannelse som skilte seg ut og skapte interesse, nemlig folkehelsearbeid!” • Silje fikk jobben og arbeider i dag som miljøterapeut for mindreårige enslige flyktninger.

20 Studer folkehelse! 20 Studer sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, miljø, ernæring, fysisk aktivitet og helsetjenester.

21 Bachelor i ernæring, mat og kultur Et studiet om ernæring, mat og kultur satt i sammenheng med livsstil! FOR DEG SOM ER INTERESSERT i : • ernæring • helse • matvarekunnskap • mat og kultur • mat og forbruk • mat og livsstil • formidling • samspill mellom mennesker • entreprenørskap

22 Et praktisk fag • Vi lager mat! • Vi blir godt kjent • Vi legger grunnlaget for videre kunnskap innen matlagingsmetoder og prinsipper • Vi følger matrender og mattradisjoner • Vi knytter teorien opp mot praktiske leksjoner på kjøkkenet Studiestart 2008 v/Eli Skaranger22

23 Hva kan studiet brukes til? • Et år i en bachelorgrad (Folkehelse, EMK, idrett…) • Fortsette på en mastergrad • Lærer i mat og helse • Ta videre studier i Brisbane i Australia…

24 Tradisjonsmat Sunn mat Middelhavsmat Nordisk mat

25 Entreprenørskap – Studentbedrift Muligheter: Kurs • Lefsebaking • Kantinedrift for elever • Matlaging for studenter og ansatte • Norsk mat for internasjonale studenter • Mat i barnehagen • Matlaging for foreldre og barn Catering • Fruktfat og møtemat Salg av • Brød og andre bakevarer • Vafler og te • Frukt på idrettsarrangement • Suppe og vafler i taxikø • Chutney og geleer Konsulentvirksomhet • innen trening og kosthold

26 Ta en Bachelor i ernæring, mat og kultur Studiet har fokus på kost- og ernæringsveiledning. Du kan arbeide med mat og måltider innen turistnæring og kulturforvaltning. Norsk og nordisk mat er hovedfokus, men kanskje et tilleggsemne innen middelhavsmat frister? 26

27 Master i folkehelsevitenskap • 5 år • 3 år bachelor • 2 master • Master: • 1 året: Fellesfag (vitenskapsteori, metode, statistikk og fordypningstema) • Fordypningstema • Intervensjon • Helse atferd • 2. året: Selvvalgt tema der man fordyper seg i eget interesseområde. Ett år med masteroppgave. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'27

28 28 - Fagfeltet kommer til å eksplodere Eli Haraldsen (28) angrer ikke et øyeblikk på at hun valgte masterprogrammet i folkehelsevitenskap. - Folkehelse angår alle, og er ikke bare for spesielt interesserte. Området favner bredt, og er derfor svært interessant. Sykdommer knyttet til livsstil angår selvfølgelig kroppen, men handler også om folks psykiske helse, sier Eli. Foreleserne på studiet er dyktige ifølge 28-åringen. - De bidrar til motivasjon og gjør at tunge temaer blir lettere å tilegne seg.

29 Unni Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'29

30 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'30 IDRETT………… e idrettsfaglig utdanning

31 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'31 Grunnleggende idrettsutdanning- variert innhold

32 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'32 STUDIEORGANISERING • STUDIEMODULER på 10/20 studiepoeng med egne eksamenskrav, del-eksamen og avsluttende eksamen • All praktisk undervisning og kurs, skjærgårds- og vinterkurs er obligatorisk • Vi tilstreber varierte former for undervisning og eksamen (praksis med barn, egen ferdighetsutvikling- MultChoice, innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen…)

33 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'33 INNHOLD • Mye aktivitet! Krever god fysisk form • Variert undervisning- teori og mye praktisk arbeid • Mange (og gøye) turer (Haraldvigen, Hovden, Hemsedal) • Undervisning i store grupper, 3- delte, 2-delte og mindre grupper Praktisk arbeid med barn og muntlige framlegg……. • Godt miljø 

34 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'34 Gode fasiliteter: I tillegg til store gode auditorier foregår det meste av undervisningen på SPICHEREN og i turterrenget i Jegersbergområdet

35 Kanskje idrettsfag? 35 Studiet skal kvalifisere for arbeid som trener, leder og veileder i idrett, helserettet mosjon, friluftsliv og naturguiding.

36 36 - Aldri vært i så god form Trine Hammerstrøm Mjåland (20) har oppdaget at idrettsstudier gir resultater. Trine hadde hørt mye positivt fra tidligere studenter om idrettsstudiene ved UiA før hun begynte høsten 2009. Etter halvannet år på bachelorstudiet vil hun selv fremheve flinke lærere, et godt miljø, turer og kombinasjonen av teori og praksis. - Lærerne er flinke og har tydeligvis lang erfaring.

37 Atle Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'37

38 …eller kanskje vernepleie? 38 En utdanning som gir grunnlag for å arbeide med barn, ungdom og voksne med sammensatte funksjonsvansker av fysisk, psykisk og sosial art.

39 Klarer du huske dette? Her er alle studietilbudene Ernæring, mat og kultur Familieterapi Folkehelsearbeid Folkehelsevitenskap Friluftsliv og naturguiding Helse- og fitnesstrening Helse- og sosialinformatikk Helsefag Idrett Idrett, Hovden/Sirdal Idrett/Kroppsøving Idrettsvitenskap Mat og helse 1 Mat og helse 2 Psykisk helsearbeid Psykososialt arbeid med barn og unge Rehabilitering og habilitering Spesialsykepleie Sexologi Sykepleie Trenerutdanninger Utefag Vernepleie Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'39

40 Fakultetet tilbyr «hele løpet» Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'40 Ernæring, mat og kultur Folkehelsearbeid Idrett Sykepleie Vernepleie Folkehelsevitenskap Helse- og sosialinformatikk Helsefag Idrettsvitenskap Psykisk helsearbeid Spesialsykepleie Helsevitenskap Bachelor Master Ph.d.


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for «UiA- ambassadører» Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Onsdag, 16.11.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google