Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Epilepsiforbund kunnskap, mestring og livskvalitet 22 47 66 00 www.epilepsi.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Epilepsiforbund kunnskap, mestring og livskvalitet 22 47 66 00 www.epilepsi.no."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk Epilepsiforbund kunnskap, mestring og livskvalitet 22 47 66 00 www.epilepsi.no

3 Norsk Epilepsiforbund • Interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte • Mange opplever at de største problemene med å ha epilepsi er knyttet til negative holdninger fra omgivelsene - Interessepolitisk arbeid - Kurs og informasjonsmøter - Epilepsinytt og annet informasjonsmateriale - Likemannsarbeid - Familieleir

4

5 Epilepsiens historie • Epilepsi ble beskrevet allerede 400 år f.kr • Matteus 17, vers 14-18 • ”Er du vitne til et epileptisk anfall, drep umiddelpart en hund og gi gallen til pasienten så fort som mulig” eller ”den som ser først anfallet urinerer i sin sko hvorpå han beveger skoen rundt som om man vasker den. Gi så urinen til pasienten å drikke og han vil komme seg fort.” (1488) • ”Smyging” - å føre en person gjennom et hult tre • 1905 - SSE starter opp som epilepsikoloni • 1943 EEG blir tatt i bruk i Norge • 1994 Fortsatt restriksjoner ved ekteskapsinngåelse

6 Epilepsi?

7 HVA ER ET EPILEPTISK ANFALL? Et uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen

8 Hva er epilepsi? • Resultat av tilbakevendende funksjonsforstyrrelse i en gruppe nerveceller

9 KAN MAN HA ANFALL UTEN Å HA EPILEPSI? • Akutte symptomatiske anfall • Mellom 10-20% av befolkningen får ett enkeltstående anfall i løpet av livet • Vanlig i forbindelse med: – Hodetraumer – Infeksjoner – Svangerskapsforgiftning/graviditet – Småbarn

10 KAN MAN HA EPILEPSI UTEN Å HA ANFALL? • Subklinisk aktivitet – Konsekvenser: • Atferdsproblemer • Manglende oppmerksomhet • Tretthet • CSWS – Subklinisk epileptisk aktivitet under søvn • Landau Kleffners syndrom – Epileptisk aktivitet som fører til svikt i taleevnen

11 HVOR MANGE HAR EPILEPSI? • Ca 1 % av befolkningen • Omtrent 47 000 personer i Norge • Den vanligste nevrologiske sykdommen

12 HVORDAN STILLES DIAGNOSEN? • Tilbakevendende, uprovoserte anfall • Påvise at årsaken til anfallene sitter i hjernen • Utelukker differensialdiagnoser – Diabetes – Demens – Hjertefeil – Feil i saltballansen i kroppen – PNES

13 PROGNOSE

14 HVA ER ÅRSAKEN TIL EPILEPSI? • Ukjent årsak hos ca 60% • Skader, sykdommer eller misdannelser som rammer hjernebarken gir økt risiko for epilepsi • Genetiske faktorer kan ha betydning

15 Epilepsi og utviklingshemming PU ≈1% Epilepsi ≈1% 20% ≈ 9000

16 Epilepsi og utviklingshemming •Svært mange med PU og epilepsi har atypiske anfall •Kan være vanskelig å skille atferdsforstyrrelser med epilepsitiske anfall •PNES anfall hyppig i denne gruppen •Mennesker med PU de med dårligst anfallskontroll •Mange særlig følsomme for antiepileptika •Bør unngå medikamenter som kan forsterke den kognitive svikten •Epilepsikirurgi mindre hyppig, dårligere resultater på epi.kirurgi

17 ANFALLENES TO HOVEDTYPER Fokale anfall • Starter i ett bestemt område i hjernen • Utformingen av anfallet avhenger av hvor i hjernen anfallet starter Generaliserte anfall • Starter over hele hjernen samtidig

18 Det epileptiske fokus • Anfallenes utforming og lengde avhenger av hvor det epileptiske fokus (episenter) sitter

19 FOKALE ANFALL • Hyppigst forekommende anfall • Fokale anfall med og uten nedsatt bevissthet • Kan generaliseres, da oftest et GTK-anfall

20 FOKALT ANFALL GENERALISERING Epileptisk aktivitet som starter i en avgrenset del av hjernen Epileptisk aktivitet spres til begge hjernehalvdeler Utvikler seg til et generalisert anfall

21 FOKALE ANFALL MED BEVART BEVISSTHET • Bevart bevissthet • Forstyrrelser innenfor et begrenset område • Rykninger i kroppsdel, kvalme, rar smak, synsopplevelser • Kortvarige

22 FOKALE ANFALL MED NEDSATT BEVISSTHET • Redusert bevissthet • Tendens til automatismer - gjentar ord, smatter, plukker på klærne, går planløst omkring, kler av seg

23

24 FØRSTEHJELP VED FOKALE ANFALL • Ta tiden • Beskytt personen • Ikke hold fast • Ring 113 ved anfall over 20 min varighet

25 GENERALISERTE ANFALL • Absencer • Myoklonier • Atoniske • Toniske • Kloniske • Tonisk-kloniske

26 ABSENCER • Bevissthet svekket • Varighet fra 5 til 30 sekunder • Uten forvarsel • Starter ofte i tidlig førskole- eller tidlig skolealder

27

28 MYOKLONE ANFALL • Bevart bevissthet • Kortvarige rykk i armer eller skuldre, av og til også i beina • Hyppigst etter oppvåkning • Ofte i serier

29 GENERALISERTE TONISK-KLONISKE ANFALL (GTK) 1.TONISK FASE MED BEVISSTLØSHET OG TILSTIVNING - pustestopp - blekhet som går over i blåfarge (cyanose) - store pupiller - puls, blodtrykk og blæretrykk øker - varer ca 10- 20 sekunder 2.KLONISK FASE MED LENGRE RYKNINGER - generelle symmetriske rykninger i begge armer og ben - økte pustebevegelser - rød hudfarge - ofte fråde, leppe-/tungebitt, urinavgang

30

31 FØRSTEHJELP VED GTK - KRAMPEANFALL

32 BEHOLD ROEN HOS DEG SELV OG ANDRE

33

34

35

36 MERK DEG: • 98 % av alle anfall stopper av seg selv • Serieanfall: Flere påfølgende anfall med oppvåkning mellom anfallene

37 STATUS EPILEPTICUS • Flere påfølgende anfall uten oppvåkning mellom anfallene • Livstruende tilstand • Krever sykehusinnleggelse

38 Administrering av akuttmedisin

39 Hva bør man være særlig oppmerksom på? •Regelmessig kontakt med lege •Før anfallskalender •Gi medikamenter til rette tider •Registrer effekt av AED og bivirkninger •Kartlegg og minimaliser utløsende faktorer •Balanse mellom anfallsovervåking og rett til privatliv •Skap trivsel og ro •Reduser skaderisiko •Stående ordre klar

40 HVA KAN FREMKALLE ANFALL? • Individuelt • Utbredte anfallsfremkallere er: - Søvnmangel - Stress - Blinkende lys - Lavt blodsukker - Hyperventilering - Menstruasjon - Andre sykdomstilstander

41 BEHANDLING • Anfallsforebyggende tiltak • Medikamentell behandling • Vagus nervestimulator • Kirurgisk behandling • Ketogen diett

42 ER DET MULIG Å LEVE ET NORMALT LIV MED EPILEPSI OG PU? • Risikoen for anfallsrelaterte uhell er relativt lav (1%) • Selvstendighet og mestringsopplevelser bør tilstrebes så langt det er mulig • De psykososiale problemene er den største utfordringen for mennesker med epilepsi


Laste ned ppt "Norsk Epilepsiforbund kunnskap, mestring og livskvalitet 22 47 66 00 www.epilepsi.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google