Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åse Sviland, klinisk spesialist i psyk. sykepleie PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOSIS POP - familiesamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åse Sviland, klinisk spesialist i psyk. sykepleie PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOSIS POP - familiesamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åse Sviland, klinisk spesialist i psyk. sykepleie PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOSIS POP - familiesamarbeid

2 ungdom som står i fare for å utvikle psykose

3 • Familiemedlemmer vil også i risikofasen for psykoseutvikling, den såkalte UHR- fasen være preget av belastninger som følge av endring i omsorgsrollen og familierelasjonene. Familiemedlemmer gir uttrykk for større grad av bekymring tidlig i et psykoseforløp enn i en senere fase, og mange vil oppleve en krise som følge av å ha vært vitne til symptomutviklingen og personens funksjonsfall. Følelser som redsel, tristhet, håpløshet, skyld, sinne, sorg, tap og traumelignende erfaringer forekommer ofte, og mange familiemedlemmer vil kjenne seg overveldet og maktesløse (s.61). Åse Sviland familiepoliklinikken I Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser (2013) står det:

4 Hva ønsker foreldrene hjelp til i en tidlig fase av en psykoseutvikling undervisning støtte hjelp til å utvikle foreldrerollen opprettholde kontakt og sette grenser hjelp til å snakke sammen hjelp til å løse problemer Ungdommens ønsker; å være tilknyttet sine familier – Mary O`Brien 2006 Åse Sviland familiepoliklinikken

5 Minimumskriterier for familiesamarbeid God relasjon med ungdommen og foreldrene Informasjon som tar hensyn til det enkelte familiemedlemmet Hjelpe både ungdommen og foreldrene til å senke hverdagsstresset gjennom bedret kommunikasjon Gi hjelp til å utvikle mestringsstrategier og problemløsningsferdigheter Åse Sviland familiepoliklinikken

6 Målsetting med familiearbeidet Hjelpe familien til å; Gjenkjenne tidlige tegn på en psykoseutvikling Få forståelse for ungdommens potensielle sårbarhet for fremtidige psykotiske symptomer Identifisere stress Øke skole- og arbeidsmessig funksjon Bedre familiefunksjonen gjennom kommunikasjon og problemløsning Åse Sviland familiepoliklinikken

7 Dette er ikke et sprintløp - mer et maratonløp

8 Behandlingsmanual for familiefokusert behandling for Ultra High Risk • David Miklowitz, Ph.D • Mary O`Brien, Ph.D • Danielle A. Schlosser, Ph.D • Jamie L. Zinberg,M.A • Sandra De Silva, Ph.D • Elisabeth L. George, Ph.D • Dawn O.Taylor,Ph.D • Tyron D.Cannon, Ph.D • University of California in Los Angeles Åse Sviland familiepoliklinikken

9 Family Focused Treatment • 18 møter over 6 til 9 mnd. • Første fase: 1 møte ukentlig • Andre fase: 1 møte hver 14 dag Åse Sviland familiepoliklinikken

10 Family Focused Treatment Tre moduler – individuelt tilpasset 6 undervisningstimer 5 timer kommunikasjonstrening 6 timer problemløsning 1 avsluttende time Åse Sviland familiepoliklinikken

11 Åse Sviland familiepoliklinikken 1 – 6 møte undervisningsmodul Bli kjent; mål og forventninger til behandlingen Lære om risikosignaler og stress/sårbarhetsmodellen Identifisere og evaluere stress Lære nye mestringsferdigheter Lære å gi optimal familiestøtte Planlegge forebygging

12 Åse Sviland Arbeidsark Avflatet affekt Mistet interessen for å delta sosialt Lite motivert Mistet interessen for personlig hygiene Problemer i skole eller jobb funksjon Negative Symptomer

13 Åse Sviland Arbeidsark Positive Symptomer Storhetsfølelse Forvirret angående virkeligheten Tankelesing Mistenksom Disorganisert tale Påvirket av TV eller aviser ol. Virkelighets forandring Tror på merkelige ting

14 Åse Sviland Familiepoliklinikken Arbeidsark Mål for behandlingen Symptomer som jeg ønsker å jobbe med • ___________________________ • _______________________________________ ______________ • ___________________________ Funksjonsproblemer som jeg ønsker å jobbe med

15 Åse Sviland familiepoliklinikken 7 – 11 møte Kommunikasjonstrening Utrykke positive følelser Aktiv lytting Fremme et positivt ønske om endring Utrykke negative følelser Klar kommunikasjon

16 Åse Sviland Arbeidsark nr 8b Kartelegge kommunikasjons-ferdigheter DagPerson du snakket med Hva snakket dere om Hvilke positiv tilbake meld- ing ga du? Hvilke aktive lytte strate- gier brukte du? Hvilke opp klarende spørsmål hadde du? Hvilken positiv forespørsel om endring hadde du ? mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

17 12 – 17 møte Problemløsningsmodell Fra nå av møtes gruppen annen hver uke Problemløsningsmetoden Hjemmeoppgave Åse Sviland familiepoliklinikken

18 Åse Sviland familiepoliklinikken 18 møte Avslutting Møtet kan vare 1 ½ time Gjennomføre en 10 min. problemløsning Videre behandlingsbehov /henvisning Evaluering av behandlingen

19 Effektmål Forbedret funksjonsmål Symptomstabilisering Forhindre eller utsette psykosestart Åse Sviland familiepoliklinikken

20 Forskning Schlosser (2012) viser at tidlig intervensjon ved psykoedukativ familiebehandling kan bidra til at ungdommen ikke utvikler psykose. Samtidig viser studien at ungdommen gjennom familiebehandlingen forbedrer funksjonsevnen (Schlosser et al, 2012) A Randomized trial of family focused treatment for aldolescents and young adults at risk for pschycosis: study rational, design and metods. I O`Briens (2009)studie undersøkes det om problemløsningsmetoden og kommunikasjonstrening har betydning for ungdommens sosiale fungering. Ved baseline viser ungdommen og foreldre konfliktfull kommunikasjon. Seks måneders oppfølging viser bedre kommunikasjon, mindre symptomer og bedre fungering for ungdommen. (O`Brien et al, 2009) Family problem solving interactions and 6-month symptomatic and functional outcomes in youth at ultra-high risk for psychosis and with recent onset psychotic symptoms: a longitudinal study A randomized Trial of Family Focused Therapy With Populations at Clinical High Risk for Psychosis: Effects on Interactional Behavior. (O`Brien et al, 2013)

21 Forskning • Den kliniske tilstanden er forbundet med meget høy risiko for utvikling av psykose i løpet av de tre første årene. Risikoen er avhengig av hvilken behandling som gis og på hvilken måte en definerer syndromet og overgangen til psykose. (Fusar-Poli, 2012). Åse Sviland familiepoliklinikken

22 Evaluerings skjemaer Ungdommens oppfatning av familiemedlemmers syn på dem Familiemedlemmers oppfatning av ungdom Konflikt oppførsel: ungdom overfor foreldre Spørreskjema for foreldre: konflikt oppførsel Evaluering ved avslutning: Tilfredshet med behandlingen • Lopez 6/7 01 • Tilpasset fra Hooley & Tesdal (1998) • Oversatt av Anne Fjeld (2011) Åse Sviland familiepoliklinikken

23 Hvilke tema syntes de var mest nyttige 3 ungdom og 9 pårørende Gjennomgang av symptomer 2 (4) Sosiale ferdigheter 2 (2) Sårbarhets/stress modellen 3 (4) Identifisere stress 2 (2) Takle stress 3 (5) Identifisere mestringsstrategier (2) bare foreldre Håndtere søvn 1 (3) Utfordringer i skolen 3 (1) Kommunikasjonstrening 2 (4) Problemløsning 3 (5) Åse Sviland familiepoliklinikken

24 Sjekklister for gruppelederne Sjekkliste på trofasthet mot manualen Hvem som er gruppeleder Hvilken dato de forskjellige temaene ble gjennomført med familien Antall samtaler gruppeleder har hatt pr. tema Trofasthetskontroll Hvem som har deltatt Har gruppeleder brukt ekstra samtaler Drop out årsak: familiens eller ungdommens Utfylling av evaluerings instrumenter Åse Sviland familiepoliklinikken

25 Kvalifisering av gruppeleder Grunnleggende trening Utfylling av trofasthets – protokoller Veiledning ved bruk av video Therapist Competency and Adherence Scale (TCAS) for Family- Focused Treatment (veiledningsskjema) • Weisman et al, 1998 Åse Sviland familiepoliklinikken

26 Oppsummering av POP-familiearbeid 5 grupper har fullført 5 er i gang 2 ungdommer har konvertert 4 familier avsluttet før gruppen var ferdig 10 takket nei Åse Sviland familiepoliklinikken

27 POP-familiearbeid så langt 1 kick of seminar 3 samlinger for de ansvarlige ift familiearbeidet fra Helse Stavanger og Helse Fonna 14 gruppeledere 2 veiledere 3 fagdager m/Mary O`Brien 2 av gruppelederne vært hos O`Brien og hatt veiledning. Åse Sviland familiepoliklinikken

28 Takk for meg Aase.sviland@sus.no Mobil: 91356706


Laste ned ppt "Åse Sviland, klinisk spesialist i psyk. sykepleie PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOSIS POP - familiesamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google