Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra kompetanseutvikling i samarbeid med industrien Fra individuell læring til resultat for bedrift Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra kompetanseutvikling i samarbeid med industrien Fra individuell læring til resultat for bedrift Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra kompetanseutvikling i samarbeid med industrien Fra individuell læring til resultat for bedrift Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse Gunhild Drabløs Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Senter for etter- og videreutdanning ved UMB 2

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING - UMB Samarbeidspartnere i matsektoren 1. Kursutvikling og gjennomføring 2.Søknader om eksternfinansiering, behovskartlegging, nye læringsformer(for eksempel nettbasert), evaluering…. 3

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HVA SKAL VI SNAKKE OM?  Samarbeidsmodeller  Dialogmodell for kursplanlegging  Kompetanseutvikling – virker det? Eksempel fra egen praksis  Suksessfaktorer for kompetansesamarbeid mellom Campus Ås og matindustrien 4

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no SAMARBEIDSMODELLER  Åpne kurs i samarbeid med bransjeorganisasjon - bransjen finansierer kursutvikling, kursgjennomføring finansieres av deltakerbedriftene  Skreddersøm på ad hoc basis: et eller flere kurs for en bedrift - fullfinansiert av oppdragsgiver  Langsiktige samarbeidsavtaler: strategiske valg hos bedrift/konsern styrende for prioritering av etter- og videreutdanning 5

6 Kompetanseutvikling i TINE NHO matkonferanse, nov. 2013

7 «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha…» TINEs Visjon:

8 8 Kompetansestrategi  TINE skal satse på riktig kompetanse som et strategisk virkemiddel for å mestre langsiktige forretnings- og organisasjonsmessige utfordringer

9 Dag Rasmussen9 Grunnlag for kompetanseutvikling Status •Kartlegginger, skaffe oversikt •Medarbeidersamtaler Retning •Strategi Samarbeidspartnere •Interne •Offentlig utdanning •Andre tilbydere

10  Status  Retning  Samarbeidspartnere Dag Rasmussen10 Kompetanseutvikling – viktige elementer Produksjon og logistikk Yrkesfagopplæring  Lærlingordningen Etterutdanning  §3.5 opplæring  Kurs og fagdager Videreutdanning  Teknikernivå  Masternivå Ledelse TINE Lederskoler  For ledere med personalansvar  For fagspesialister  Prosjektledelse Personlige utviklingsprogram Marked og Salg Hovedprogram  Merkevareskole  Salgsskole  Innovasjon og utvikling

11 Dag Rasmussen11 Kompetanseutvikling - virkemidler Opplæringsplaner  Lokalt og regionalt Budsjett og gjennomføring  Sentral budsjettering  Lokal og sentral gjennomføring Opplæringen styres av TINE  Bruker interne krefter der det er faglig hensiktsmessig  Eksterne bidragsytere ofte i langsiktige avtaler

12 Aktuelle samarbeidspartnere Interne  Egen FOU avdeling bidrar med foredragsholdere til en rekke kurs Skoler og universitet  Grunn- og videregående skoler, partnerskapsavtaler  Fagskoler, samarbeid med aktuelle skoler  Høyskoler og universitet, samarbeidsavtaler, karrieredager og presentasjoner Andre eksterne  Matfaglige organisasjoner  Leverandørindustrien  Opplæringskontor  mfl Dag Rasmussen12

13 Utdanningsutvalget - Matalliansesamarbeidet Dag Rasmussen13 3.For å opprettholde driftskritisk kompetanse må TINE ansatte tilbys etter- og videreutdannning. Et utvalg arbeider med behovskartlegging, utvikling og produksjon av kurs tilpasset TINEs behov, hvor fagpersonell ved UMB og Nofima bidrar, i samarbeid med Senter for Etter- og Videreutdanning (SEVU). Kursene er poenggivende, og kan inngå i en erfaringsbasert master. Det er viktig for TINE at det opprettholdes et robust og kvalifisert utdanningsmiljø på UMB innen fagområdene meieri- og prosessteknologi, samt husdyrfagene. Dette skal bidra til at det årlig uteksamineres kandidater med riktig kompetanse for rekruttering til TINE, samt sikre et relevant tilbud av etter- og videreutdanningsmuligheter for TINE ansatte. Aktuelle samarbeidstiltak er: 1.Tiltak for å stimulere rekruttering av nye studenter til fagområdene matvitenskap og husdyrvitenskap. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig gjennom eget utvalg. 2.Tiltak for å bidra til at studentene får økt innsikt i, og bevissthet om industriell matproduksjon. Det gis støtte/veiledning til masteroppgaver (relatert til /gitt av TINE), og det arrangeres studentekskursjoner til aktuelle TINE anlegg Britt Monica Pettersen, TINE Brumunddal tok sin Erfaringsbaserte Master våren 2012. Bli en matekspert! (UMB 2013)

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Læreforutsetninger -hos deltakeren - i bedriften Mål -Læringsmål - Andre mål Innhold/tema Vurdering Rammer Arbeidsmåter og Organiserings- former LÆRINGSPROSESS KURSPLANLEGGING 14

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanseutvikling – virker det? – fra individuell læring til resultat for bedrift 15 MÅL OG VURDERING/EVALUERING Individnivå: Hva skal deltakeren sitte igjen med etter kurset? Organisasjonsnivå: Hva ønsker bedriften å få igjen for investeringen?

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no KOMPETANSEUTVIKLING – Ambisjonsnivåer for måling av effekt ( Kilpatrick, 1990) Nivå 1- REAKSJON : Er deltakerne fornøyde? Nivå 2 – LÆRING: Har deltakerne lært det som var planlagt? Nivå 3 – ATFERDSENDRING: Bruker deltakerne de har lært? Nivå 4 - RESULTAT: Deltakelsens nytteverdi for bedriften 16

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 17 HACCP-kurs – 2 dager Kursansvar: Nofima Åpent kurs 2002 – 2013: ca. 650 deltakere totalt Mål: Deltakerne skal få forståelse for HACCP som metode, få bakgrunn for å arbeide med og utvikle HACCP system i egen bedrift. Fokus på kurset er matindustri, men metoden er egnet for hele verdikjeden. 1. REAKSJON - Målt med «Happy sheet» - Lokaler/mat - Forelesernes kompetanse - Antatt nytteverdi

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Diplomutdanning for bakere – 5 studiepoeng 18

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Moderne melkeforedling – 10 studiepoeng 19

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Utviklingsprogram for frukt- og grønspesialister i ICA 2002 – 2012: Ett kurs pr. år Nivå 1 REAKSJON:  Happy sheets for kontinuerlig tilpassing av form og innhold Nivå 2 LÆRING:  Quiz på slutten av hver samling Nivå 3 ATFERDSENDRING/KUNNSKAP TATT I BRUK  Implementere ny kunnskap i interne kampanjer Nivå 4 RESULTAT FOR BEDRIFT – målt ved:  ICAs månedlige målesystem – på butikknivå  HR- indikator - turnover 20

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no SUKSESSFAKTORER - kompetansesamarbeid mellom industri og UH-sektoren 21 FORANKRING, FORANKRING, FORANKRING!  Rollefordelingen mellom oppdragsgiver, SEVU og fagmiljø er klart definert  Grundig og strukturert planlegging  Faglig relevans  Motiverte og godt forberedte deltakere  Hensiktsmessig pedagogisk tilnærming  Lærerne tar hensyn til den erfaringsbaserte kunnskapen i gruppa  Lærere som kan og tør…  At bedriften/bransjen klarer å ta ut effekt av kurset …. ved å ha klare mål for deltakelse …. og ved i legge til rette for læring og kunnskapsoverføring i bedrift, underveis og i etterkant av kurset


Laste ned ppt "Erfaringer fra kompetanseutvikling i samarbeid med industrien Fra individuell læring til resultat for bedrift Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google