Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstillinger • (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? • (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstillinger • (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? • (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstillinger • (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? • (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen angående bestemmelsene om barneidretten? - Toppklubber (hovedsaklig trenere elitesatsning ungdomsavdelinger) • (3) Er dette i samsvar med barnerettighetsbestemmelsene? • (4) Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i barneidretten? - Case studie, men gjennomgående for mange toppklubber (trenere i ungdomsavdelinger + topptrenere) i Norge • (5) Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i barneidretten? - Fotball • (6) Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk?

2 1. Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? • Profesjonalisering • Bruk av ressurser / ta spillerutvikling på alvor / klubbstyrt • Mengde / kvalitet – trening • Mentalitet/motivasjon, spilleforståelse og læringsevne sentralt for identifisering • Synspunktene på kompetanse i barnefotballen – begynne å forme de nevnte områdene tidligere + antall timer trening • Omgivelsene harmoniserer ikke med logikker for drift • Likedanning klubblisens (Frankrike – Spania – Uefa - Norge)

3 2. Hvilke synspunkter har trenere innenfor fotballen angående bestemmelsene om barneidretten? • Profesjonalisering 6-16 år (6-12 år) -Kompetanse i barnefotball -Tilrettelegge for mer og bedre aktivitet -“Scoute” & hente spillere tidligere -Utarbeidelse av en klar klubbfilosofi • Identifisering i fotball: -Ant. Timer trening (ref. Ericsson) -Ant. Timer KVALITET…24-timersutøveren -Holdning/mentalitet (motivasjon, glød) -Fysiske & Fysiologiske egenskaper (flytte bein, opp mot rolle, basis) -Spilleforståelse

4 • Foreldres påvirkning • B.bestemmelsene, breddefilosofien (fra 13 år), kompetanse trenere i barne- og ungdomsfotball, mangel på forståelse for profesjonalisering/prosesser for utvikling fra omgivelsene – anses som problematiske forhold for identifisering, seleksjon og spillerutvikling

5 Mentalitet / Referanser • Undersøkelse egen klubb (satsningsspillere 14- 19), Toppfotballsenteret: -Ambisjonsnivå (Europa) -Minst villig til å legge ned tid for å komme dit -5 timer data/FB/TV-spill -Spillersamtaler (ambisjoner / mengde trening, referanser på kvalitet trening etc.) -Foreldres referanser

6 Fremtidige utfordringer • “spissing” fra tidligere alder • Økonomiske ressurser • Hente spillere fra større geografisk område • Hente spillere i tidligere alder • Tilrettelegge for mer aktivitet i barnefotballen • Tilrettelegge for mer aktivitet, enkeltspilleren – egentrening (skole) • Referanser tidlig, matching (utlandet) (ref. egen klubb) • Bedre kompetanse barnefotball (6-12år) • Utarbeidelse av en tydelig klubbfilosofi = Profesjonalisering

7 3. Samsvar? • Prestasjonsideal • Krav i moderne fotball • Profesjonalisering toppfotball • Barneidrettsbestemmelsene og den demokratiske modellen lite forenlig -jmf. Peterson 2007: “Association nurtering”: Samfunnsdemokratisk mål der alle som ønsker å delta skal få lov til det og hvert individ skal få utvikle seg uavhengig av ferdighetsnivå. Sosialisering av borgere, dannelsen av samhold og sosial tilhørighet anses som en sentral målsetting i idrettsorganisasjoner og stat/samfunn “Competition nurtering” -Satt av idretten selv -Innlæring av ferdigheter -Lære å forholde seg til konkurranse: vinne/tape -Følge reglene -Fokusere for å nå sine mål • Klubb (filosofi, vekting av talentutvikling) • Trenere / Spillerutviklere • Foreldre • Tankegangen formes av type involvering (foreldre, klubb – b.bestemmelser/norsk demokratisk modell) (Trenere prestasjonslogikk) (foreldre prestasjonslogikk) Prestasjonsideal (forbedring-tilbakegang / idrettens DNA) • ….men; Paradigmeskifte?

8 4. Finnes det en fasit for hvordan man best mulig kan utvikle talenter i barneidretten? -Spillestil -Læring vs resultater (progresjon) -Kanskje er det bra at vi har de bestemmelsene, hva ville skjedd hvis resultatene hadde betydd mye? Enda mer kynisk spill nedover???? -Påstand: ingen steder hvor ”konkurransen” er mer sentral enn i breddeklubber -Påstand 2: mer ”edruelig” syn på talentbegrepet i toppfotballen enn i bredden -”jeg synes kynisk fotball er fint jeg…” -Manchester United-Lillestrøm G16= 8-0 (taper ikke pga. Kondis/restituering) “hvorfor slår dem ikke mer langt???” “dårlig tempo i matchen…” -Mestringsorientering, fokus på arbeidsoppgaven, lojalitet til spillestil (ref.Mats Dæhlie), spillestil i blodet -Liverpool- Lillestrøm G16= 1-1 -Teknisk repertoar, spilleforståelse, spillestilen i blodet…. -Barca video (U8) -Tilfeldig spillestil Barcelona, United, Liverpool?

9 Video Barca U8 • ”17 trekk før avslutning – spillestil”

10 Video Barca U8 • ”Corner – Vending keeper”

11 Video Barca U8 • ”Veggspill”

12 Video Barca U8 • ”Romforståelse”

13 Video Barca U8 • ”Frispilling”

14 5. Hvilken retning bør norsk idrett gå med tanke på talentutvikling i barneidretten? • Kompetanse nedover, fra introduksjon 6år (“mestring” & “trivsel” - NFF) • Allsidighet / variasjon (eks. Ajax) -Variert aktivitet, men opp mot fotball -Kontroll på utøver, mulighet til å jobbe systematisert over tid. • Kompetansesentre – Toppklubb • Toppklubb bør få lov til å drive annerledes - Selektere treningsgrupper (+ scouting), tilby mer trening • Scoute spillerne selv (NFA- Avslag) • Kreve mer kompetanse nedover – Utvikle mer omfattende trenerkurs, Subsidieres av forbund/klubb. (pengene må gå dit, ikke lures inn i andre poster) • Er det å unngå “kø på trening” alt??? (kurs over 3-4 helger nok?) • Spesialkompetanse barnefotball, lønnet. - Utbrenthet? Hvor dyktige er vi til å lære spillere spillet, hva skjer ved mestring av det teknisk-taktiske? • Tilfeldig satsning, kompetanse/filosofi 6-12år - “Du kan itj lær bort no du itj kan sjøl” N.A.Eggen

15 Norsk systematisering…. • “Det står i sportsplan…” • HVA KAN SPILLERNE????!?!?!?!?! -Pasning -Touch -Spilleforståelse • Basisferdigheter, dårlig utnyttelse av motoriske gullalderen

16 Muligheter • 2000-3000 økter (innhold, progresjon, spillestil) • Fra 6år til senior • Begrensninger vs. muligheter -U8 Barcelona -Innbyggertall -Helårsidrett -Solskinnshistoriene (kunne vært fler?) -Sammenligne vs. plukke elementer (trene med kvalitet, filosofi, bygge en helhetlig struktur på fotballutdannelse) (Barca – holdninger, skole, karakter, folkelighet – alle feirer sammen, spiller hverandre gode, oppnår ting sammen “def/off” – feil en del av læring, kampen en metode for læring, fokus på neste situasjon i spillet) • Utbrenthet vs. inspirasjon -Gode pedagoger/fotballfaglige sterke og systematisert filosofi/progresjon i trening -Undervurdering av barn og unges tilpasningsdyktighet, • Tilrettelegge for aktivitet (futsal – vinter), flere kan tilby fotball som helårsidrett

17 Paradigmeskifte -Ballbesittende stil -Relativ alderseffekt -Fysikk -Langsiktig perspektiv (men starter for sent) -Toppfotballsenteret (oppdatert forskning) -Toppklubbene mer i sentrum (maktforskyvning?) • Aldersbestemte landslag/ A-landslaget former toppklubbenes drift av talentutvikling?

18 Hvem skal bestemme utformingen? • Toppklubber Nederland • Serieoppsett, type baner (eksperimentering) • Norge • Hvilke klubber skal være med? • 7-, 9- eller 11er fotball? (spillets prinsipper, offside U8 Spania, 9er fotball Nederland) • Modell (Brann, Vif, Lsk, Stabæk, Rosenborg, Viking)

19 6. Er bestemmelsene for barneidrett for demokratisk? • Hva skjer når sønnen tar steget opp på et elitelag / førstelag, med idrett satt i et profesjonalisert system? • Etterslep (er fortsatt med når elitedelen starter, forståelse foreldre/spillere for hva som skal til, sommerferie, treningsmengde, kvalitet trening, egentrening etc) -Eks. Brann (profesjonalisert fra 13år) (Bjørnebye) NFFs handlingsplan 2008-2011; “ Sikre at unge spillere med ambisjoner får tilrettelagt trenings- og kampmuligheter, med tanke på fremtidig rekruttering til norsk toppfotball” (s.28) • 24 timersutøvere (referanse på hva som er god trening, holdning, tilrettelegging rundt idretten, • Klubber (trenere) må danne norm for drift og retningslinjer, foreldre/spillere forholder seg til dette, ikke omvendt. (eks. Treningsleir England) Profesjonalisering & konkurransespiralen viktige prosesser som er med å forme tankegangen rundt talentutvikling og står som en motsats til b- bestemmelsene

20 • “Toppe laget” eller langsiktig utvikling • Hvilken klubb er det snakk om?? (Skedsmo, Lørenskog, Lillestrøm vs. blaker, sørumsand) • Treningsgrupper (potensial, motivasjon) • Paradigmeskifte (identifisering, seleksjon, utvikling)

21 • Minstekrav: - Noen klubber bør få drive annerledes (utvise skjønn i forhold til ant.spillere i kull + hente spillere) -Kompetansenivået hos trenere barne- og ungdomsfotball må heves -NFF/Toppklubbene må ta ansvar for å utvikle en helhetlig filosofi/plan på hvordan spillerutvikling skal driftes -Ta til seg hva de beste gjør, legge til de elementene som kan iverksettes

22 • Mission accomplished?


Laste ned ppt "Problemstillinger • (1) Hvilke funn kom du fram til i din masteroppgave som er relevant for denne konferansen? • (2) Hvilke synspunkter har trenere innenfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google