Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter for omsorgsforskning, Vest

2 Hva menes med institusjonelle betingelser? • Lokale institusjonelle betingelser – Kollektivt liv, «ansattkultur» (kommunikasjonsformer), «pasientkultur», ritualer og rutiner (faste måltider), bygningsmasse (romlig inndeling) osv. • Strukturelle betingelser – Økonomiske rammer (antall ansatte på jobb), politiske rammer gjennom sentrale føringer (herunder lovverk) • Institusjonelle vilkår – Modernitetsbetingelser for tvang, frivillighet, omsorg (historiske oppkomstbetingelser (Foucault) så vel som grunnvilkår for menneskets eksistens som menneske (Arendt)

3 Frivillighet • Frivillighet fremfor tvang gjenspeiles i en rekke policy dokumenter inklusive lovverk de siste år (se bl.a Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; Nou 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet; Helsetilsynet, 2011). – Liberalistisk rettssikkerhetsprinsipper bygger på sentrale • individers selvbestemmelsesrett, autonomi og frihet • Frivillighetsideen i sentrale begrep: – brukermedvirkning, valg, individ tilpassete- eller orienterte tjenester, personbaserte tjenester, person- sentrert omsorg, individuelt tilpasset opplæring av brukere osv. – Vektlegging av konsumtankegang i organiseringen av helsetjenestene (Vetlesen, 2011) • Unngå påvirkning av brukeres valg • «Frivillighetsprinsippet står sentralt i det norske helsesystemet, både i regelverk, politikk og i helsetjenestenes daglige arbeid. De aller fleste mennesker i Norge ber selv om hjelp og mottar psykisk helsehjelpen frivillig. I de fleste tilfeller gir frivillighet de klart beste resultatene» (se Helse- og omsorgsdepartementets strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester følgende, 2012;10)

4 Hva er tvang i kommunale psykiske helsetjenester? Formell tvang (TUD) • § 3-5 (Psykisk helsevern loven) • Tvungen observasjon (undersøkelse) eller tvungen behandling kan foregå uten døgnopphold i psykisk helsevern • Tvungen avhenting Uformelle tvangsformer • Press, lokkemidler, utilbørlig overtalelse, hvite løgner, lirking og luring • Tvang kan forstås som et kontinium fra subtile former for innflytelse og overtalelser til fysiske tvangsmidler (Allen, 2003) • Hjelp som betinget: Innleggelse som ”trussel” dersom pasienten ikke tok sine medisiner (Gault, 2009) • Samtykke til behandling anvendes som et press- eller tvangsmiddel for at brukere skal få: – husvære (se bl.a Robbins et al., 2006) – få økonomisk bistand og unngå fengsel (Monahan et al., 2001) – mat og arbeidstrening (Link, Castille & Stuber, 2008)

5 Hva synes å være «tvangs- og frivillighetsutfordringer» i bofellesskap? Pleierperspektivet • Å komme i posisjon – Å lære pasientene å kjenne • Få kunnskap om hva beboerne holder på med i sine private rom • Gi pasientene hjelp og omsorg vs. å ivareta deres rett til privatliv • Følge opp pasientene vs. Å la de bestemme selv Pasientperspektivet

6 Hva slags psykisk helsearbeid praksiser etableres? • Oppdragelse (normalisering) • Ivareta sikkerhet (formell og uformell tvang) • Medisinsk behandling (tvungen og frivillig medisinsk behandling, tvungen frivillighet) • Forhandlingspraksis (brukermedvirkning) • Ikke bare de- institusjonalisering, men re-institusjonalisering • Gråsone institusjon

7 Michel Foucault (1926-1984) • Den liberale styringsmentalitet skaper et reguleringsparadoks og sikkerhetsanordninger – Forregulere ikke- reguleringer – Statlige foranstaltninger må blande seg for å sikre friheten • Friheten må sikres gjennom sikkerhetsanordninger – Selvledelse krever beskyttelse – Frihet og sikkerhet gjensidig betingende • Makt forutsetter frihet og frihet er del av et styringssystem • Tvang produseres for i neste omgang forbedre (kvalitetssikre) bruken av tvang

8

9

10

11 Hannah Arendt (1906-1975) • ”The human condition” (1958) • Menneskelige grunnbetingelser – Arbeid – Produksjon – Handling • Skille mellom private (oika) og offentlige sfære (polis) – `Det sosiale` som en hybrid

12 Hva er autoritet? • Autoritet fordrer adlydelse (typisk i familien) og er forskjellig fra overtalelse (argumentasjon) • ”Authority has vanished from the modern world” • Tvang tilhører privatsfæren og frihet tilhører den offentlige sfære

13 Avslutning • Institusjoner som offentlige bofellesskap tilhører typisk `den private sfære` der «moffediller» må passes på og oppdras – det gir muligheter for uformell tvang • Frihet og muligens frivillighet er en forutsetning for tvang? • Individualisme gjennom frihetstildeling i liberalistisk forstand skaper selve forutsetningen for ufrihet og tvang


Laste ned ppt "Institusjonelle betingelsers betydning for tvang – noen teoretiske perspektiver på uformell tvang Førsteamanuensis Christine Øye, HSH, Post doc Senter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google