Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturfag for ungdomstrinnet Celler Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1Basiskunnskap 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturfag for ungdomstrinnet Celler Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1Basiskunnskap 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturfag for ungdomstrinnet Celler Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1Basiskunnskap 2014

2 Vi skal lære om • hvordan planteceller og dyreceller er bygd • hva som skjer i fotosyntesen • hva som skjer i celleåndingen Basiskunnskap 20142

3 • Alt som lever kaller vi organismer • Alle organismer er lagd av celler • Vi har tre slags celler – planteceller – dyreceller – bakterieceller Basiskunnskap 20143

4 plantecelle Basiskunnskap 20144

5 dyrecelle Basiskunnskap 20145

6 bakteriecelle Basiskunnskap 20146

7 Cellene ser forskjellige ut, men har noen likheter • Alle celler har arvestoff (DNA-molekyler) • Alle celler har cellevæske • Alle celler har cellemembran Basiskunnskap 20147

8 plantecelle Basiskunnskap 20148 kjerne celleveggcellemembran cellevæske forskjellige slags cellelegemer saftrom

9 dyrecelle Basiskunnskap 20149 forskjellige slags cellelegemer cellemembran cellevæske kjerne

10 bakteriecelle Basiskunnskap 201410 cellevegg cellemembran cellevæske DNA

11 • Planteceller og dyreceller har cellekjerne og andre cellelegemer • I cellekjernen ligger arvestoffet • Bakterier har ikke cellekjerne eller andre cellelegemer • I bakteriene ligger arvestoffet i cellevæska • Ei plantecelle har cellevegg, kloroplast og saftrom Basiskunnskap 201411

12 Cellene ser forskjellige ut, men har noen likheter • Alle celler har arvestoff (DNA-molekyler) – Arvestoffet bestemmer hvordan cella skal se ut og hva den skal gjøre • Alle celler har cellevæske – I cellevæska er det vann og stoffer som cella trenger • Alle celler har cellemembran – Cellemembranen er ei hinne som slipper noen stoffer inn i cella og noen stoffer ut av cella – Andre stoffer kommer ikke inn eller ut av cella Basiskunnskap 201412

13 plantecelle • Ytterst er celleveggen som beskytter og støtter planta • Cellemembranen er innenfor celleveggen • Cellemembranen bestemmer hvilke stoffer som slipper inn i og ut av cella Basiskunnskap 201413 kjerne cellevegg cellemembran cellevæske forskjellige slags cellelegemer saftrom

14 plantecelle • Ribosomene lager proteiner • I mitokondriene blir sukker brukt til å lage energi • Cellekjernen bestemmer hva som skjer i cella • I cellekjernen ligger arvestoffet • Kloroplastene er grønne cellelegemer som lager sukker av CO 2 og vann Basiskunnskap 201414 kjerne cellevegg cellemembran cellevæske forskjellige slags cellelegemer saftrom

15 Fotosyntesen • Kloroplastene lager sukker og oksygen ved hjelp av sollys • Sukkeret blir lagd av vann og karbondioksid Basiskunnskap 201415

16 Basiskunnskap 201416

17 Basiskunnskap 201417

18 • Saftrommet i plantecella inneholder cellevæske som vi også kaller cellesaft • I cellevæska er det vann og stoffer som planta trenger • Saftrommet holder planta oppe • Hvis planta får for lite vann, bøyer den seg • Cellesafta inneholder fargestoffer og smaksstoffer • Når du for eksempel spiser et blåbær eller et bringebær, merker du cellesafta Basiskunnskap 201418

19 • Alle celler trenger energi • I cellenes energiverk, mitokondriene, skjer celleåndingen • Sukker blir til vann (H 2 O) og karbondioksid (CO 2 ) samtidig som oksygen (O 2 ) blir brukt • Energi blir frigjort • På den måten får cella den energien den trenger til å gjøre oppgavene sine Basiskunnskap 201419

20 Celleåndingen Basiskunnskap 201420 sukker + oksygen → vann + karbondioksid + energi C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 H 2 O + 6 CO 2 + energi • Ved hjelp av oksygen blir sukker til vann og karbondioksid, og energi blir frigjort • Celleåndingen er på en måte det motsatte av det som skjer i fotosyntesen

21 • Et mikroskop forstørrer det vi ser på • For å studere celler, må vi bruke mikroskop • Studier av celler kaller vi mikrobiologi Basiskunnskap 201421

22 • Gjennomgang av oppgaver Basiskunnskap 201422

23 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • celle •?•? • plantecelle • Ei.................har cellevegg, klorplast og saftrom. • Ei plantecelle har cellevegg, kloroplast og saftrom. Basiskunnskap 201423

24 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • stoffet •?•? • arvestoffet •.................bestemmer hvordan cella ser ut og hva den skal gjøre. • Arvestoffet bestemmer hvordan cella ser ut og hva den skal gjøre. Basiskunnskap 201424

25 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • verk •?•? • energiverk • Mitokondriene er cellas................. • Mitokondriene er cellas energiverk. Basiskunnskap 201425

26 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • rom •?•? • saftrom • Ei plantecelle har cellevegg, kloroplast og................. • Ei plantecelle har cellevegg, kloroplast og saftrom. Basiskunnskap 201426

27 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • syntese •?•? • fotosyntese • Prosessen som ved hjelp av sollys lager sukker og oksygen av vann og karbondioksid, kaller vi................. • Prosessen som ved hjelp av sollys lager sukker og oksygen av vann og karbondioksid, kaller fotosyntese. Basiskunnskap 201427

28 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • biologi •?•? • mikrobiologi • Studiet av celler kaller vi................. • Studiet av celler kaller vi mikrobiologi. Basiskunnskap 201428

29 Lag et sammensatt ord. Sett ordet inn i setningen. • arve • plante • saft • energi • foto • celle • mikro • åndingen •?•? • celleåndingen • I mitokondriene skjer................. • I mitokondriene skjer celleåndingen. Basiskunnskap 201429

30 Velg riktig avslutning • Alt som lever kaller vi • dyr. • planter. • organismer. •?•? • Alt som lever kaller vi organismer. Basiskunnskap 201430

31 Velg riktig avslutning • Alle organismer • lever i havet. • er lagd av celler. • har fotosyntese. •?•? • Alle organismer er lagd av celler. Basiskunnskap 201431

32 Velg riktig avslutning • Alle celler har • arvestoff. • kloroplast. • saftrom. •?•? • Alle celler har arvestoff. Basiskunnskap 201432

33 Velg riktig avslutning • Ribosomene lager • oksygen. • proteiner. • vann. •?•? • Ribosomene lager proteiner. Basiskunnskap 201433

34 Velg riktig avslutning • Studiet av celler kaller vi • mikroskop. • astrologi. • mikrobiologi. •?•? • Studiet av celler kaller vi mikrobiologi. Basiskunnskap 201434

35 Velg riktig avslutning • For å studere celler, må vi bruke • mikroskop. • kamera. • teleskop. •?•? • For å studere celler, må vi bruke mikroskop. Basiskunnskap 201435

36 Hvilket ord skal ut? Sett ordet inn i setningen. •?•? • beskytter • Celleveggen.............og støtter opp planta. • Celleveggen beskytter og støtter opp planta. Basiskunnskap 201436 cellemembran cellekjerne cellevæske beskytter

37 Hvilket ord skal ut? Sett ordet inn i setningen. •?•? • oksygen • I fotosyntesen lager kloroplastene sukker og............. • I fotosyntesen lager kloroplastene sukker og oksygen. Basiskunnskap 201437 oksygen lager ligger trenger

38 Hvilket ord skal ut? Sett ordet inn i setningen. •?•? • organismer • Alt som lever kaller vi.............. • Alt som lever kaller vi organismer. Basiskunnskap 201438 inn ut organismer opp

39 Hvilket ord skal ut? Sett ordet inn i setningen. •?•? • hvis •.............planta får for lite vann, bøyer den seg. • Hvis planta får for lite vann, bøyer den seg. Basiskunnskap 201439 kloroplast hvis saftrom cellevegg

40 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Studiet av celler •?•? • mikrobiologi Basiskunnskap 201440

41 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Prosess som ved hjelp av sollys lager sukker og oksygen av vann og karbondioksid. •?•? • fotosyntese Basiskunnskap 201441

42 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Prosess der sukker ved hjelp av oksygen blir til vann og karbondioksid samtidig med at energi blir frigjort. •?•? • celleånding Basiskunnskap 201442

43 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Det som bestemmer hvordan cella skal se ut og hva den skal gjøre •?•? • arvestoff Basiskunnskap 201443

44 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Hinne som slipper noen stoffer inn i cella og noen stoffer ut av cella •?•? • cellemembran Basiskunnskap 201444

45 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Cellelegeme som lager proteiner •?•? • ribosomer Basiskunnskap 201445

46 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Cellas energiverk •?•? • mitokondrier Basiskunnskap 201446

47 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Holder planta oppe og inneholder cellevæske •?•? • saftrom Basiskunnskap 201447

48 Hvilket ord tenker jeg på? mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran, arvestoff, mikroskop, saftrom • Instrument som forstørrer det vi ser •?•? • mikroskop Basiskunnskap 201448

49 Plantecelle. Husker du? Basiskunnskap 201449 kjerne celleveggcellemembran cellevæske forskjellige slags cellelegemer saftrom

50 Repetisjon • 1. Hva kaller vi alle levende vesener? •?•? • Organismer • 2. Nevn tre ting som alle celler har. •?•? • Arvestoff, cellevæske og cellemembran Basiskunnskap 201450

51 • 3. Nevn tre ting som planteceller har, og som dyreceller ikke har. •?•? • Kloroplast, cellevegg og saftrom • 4. Hva heter cellelegemene som produserer energi? •?•? • Mitokondrier Basiskunnskap 201451

52 • 5. Hva heter cellelegemene som produserer proteiner? •?•? • Ribosomer • 6. Hva heter de grønne cellelegemene som produserer sukker? •?•? • Kloroplaster Basiskunnskap 201452

53 • 7. Fortell hva som skjer i fotosyntesen. •?•? • Fotosyntesen er det som skjer når kloroplastene lager sukker og oksygen ved hjelp av sollys. Sukkeret blir lagd av vann og karbondioksid. Basiskunnskap 201453

54 Basiskunnskap 201454


Laste ned ppt "Naturfag for ungdomstrinnet Celler Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1Basiskunnskap 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google