Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Noark-5 og MoReq2 EDOK 08.11.2007 Anne Mette Dørum, Riksarkivet Brev fra biskop Nikulas i Oslo 12. mars 1225.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Noark-5 og MoReq2 EDOK 08.11.2007 Anne Mette Dørum, Riksarkivet Brev fra biskop Nikulas i Oslo 12. mars 1225."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Noark-5 og MoReq2 EDOK 08.11.2007 Anne Mette Dørum, Riksarkivet Brev fra biskop Nikulas i Oslo 12. mars 1225

2 2  Internasjonal standard for Records Management (RM): 3ISO 15489-1 og 2: 2001 Information and documentation - Records management (Part 1: General, Part 2: Guidelines)  Internasjonal standard for RM Metadata: 3ISO 23081-1: 2004 Information and documentation - Records management processes - Metadata for Records  EU-standard for RM basert på ISO 15489: 3MoReq - Model Requirements for the management of electronic records (MoReq2 ferdig i februar 2008)  ICA: Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments (på høring feb 2008) --------------------------------------------------------------  Internasjonal standard for arkivbeskrivelse 3ISAD(G): General International Standard Archival Description  ISO-standard for bevaring av arkiv: 3ISO 14721: 2002 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) Internasjonale standarder – et lite utvalg:

3 3 EUs MoReq-standard: utvikling og status  Initiativtaker: EUs DLM-Forum i 1996 og 2004  MoReq1: Spesifisert som ledd i EUs IDA-program 3Basis: ISO 15489 og Public Record Office (PRO) i England 3Utgitt av EU-kommisjonen 2002 3Generisk og modulært oppbygd referansemodell 3390 nummererte funksjonskrav (obligatoriske og anbefalte) 3Skiller mellom obligatoriske krav og anbefalinger 3Veiledende standard - ikke sertifiseringsprogram eller bestemmelser om bruk  MoReq2: Evolusjonær videreutvikling av MoReq1 3Målgruppe og status: Alle EU-land; er anbefaling ikke direktiv 3Endelig versjon er godkjent av EU-kommisjonen 13.02.2008 3Er ment å være et rammeverk for alle typer RM, men den bør bearbeides og detaljeres nærmere før systemutvikling 3Testdokumentasjon er utviklet 3Teste- og godkjenningsordning vil etableres 3MoReq2 er mye mer omfattende enn MoReq1!

4 4 Noen standarder etter nivå og type

5 5 Noark-5 sett i lys av MoRerq2  Hvorfor ikke MoReq2 i Norge? 3Case-handling vs saksbehandling 3MoReq2 er temmelig kompleks! 3MoReq2 hadde uansett måttet tilpasses til norske forhold (jf kapittel null)  Noark-5 ER en bearbeiding av MoReq2, hvor vi har hensyntatt: 3Bakoverkompatibilitet i fht Noark-4 3Bestemmelser om journalføring, kassasjon, periodisering, deponering og avlevering mv 3Norsk offentlighets- og innsynstradisjon 3Norsk lov- og regelverk, forvaltningsskikk og saksbehandlingstradisjon

6 6 Hva er driveren i arbeidet med standardene?  Tillit til dokumentet (trust)  ” Unbroken custody ”  Sikring av 3Autentisitet 3Integritet 3Konfidensialitet 3Tilgjengelighet 3Kontekst  Dette sikres IKKE ved at 3leverandørene får et større marked 3virksomhetene får bestemme sjøl Fragment fra omtrent 1220-1250 av avskrift fra Frostatingsloven

7 7 Hvorfor ny versjon av Noark?  Sterkt politisk press for digitalisering  Organisasjonsstrukturen og organisering av arkivdanningen tar nye veier  Elektronisk kommunikasjon erstatter brevpost  Selvbetjeningsløsninger erstatter vanlig saksbehandling  Sikkerhetsløsninger vil kunne tillate elektronisk forsendelse av taushetsbelagte opplysninger Arkivfaglige krav og premisser må inn når system, prosesser og rutiner planlegges og spesifiseres

8 8 Målbilde i Noark-5

9 9 NOARK 5 kjerne – vi spesifiserer fra kjernen og ut Noark 5 kjernen inneholder grunnleggende funksjonalitet for journalføring og arkivering. Hovedfunksjonene ligger innen: - Arkivstruktur - Metadata - Regelverk for arkiv I tillegg ligger det krav til de moduler som må inngå i kjernen. - Datafangst - Søking / fremhenting / vising - Administrasjon av kjernen - Bevaring og kassasjon - Avlevering Disse kravene må oppfylles for at systemet skal kunne godkjennes som en Noark 5 løsning.

10 10 NOARK 5 kjernens krav til eksterne valgfrie moduler/fagsystemer For at kjernen skal fungere i et helhetlig arkivsystem miljø, må kjernen stille noen krav til de aktuelle ’valgfrie’ systemer som benyttes i miljøet. Mellom Noark 5 kjerne og aktuelle fag- og forvaltningssystemer ligger det en ’gråsone’ I denne ’gråsonen’ ligger Noark 5 sine krav til eksterne moduler / systemer.

11 11 NOARK 5 kjernens krav til eksterne valgfrie moduler/fagsystemer For at kjernen skal fungere i et helhetlig arkivsystem miljø, må kjernen stille noen krav til de aktuelle ’valgfrie’ systemer som benyttes i miljøet. Mellom Noark 5 kjerne og aktuelle fag- og forvaltningssystemer ligger det en ’gråsone’ I denne ’gråsonen’ ligger Noark 5 sine krav til eksterne moduler / systemer. Disse kravene er å anse som en del av Noark 5 kjerne og må oppfylles for at systemet skal kunne godkjennes som en Noark 5 løsning.

12 12 NOARK 5 komplett Innen enkelte områder er det behov for å spesifisere krav og anbefalinger til de valg- frie fag- og administrasjonssystemer som inngår i en ’komplett’ Noark 5 løsning. Dette er spesifikasjoner som da berører gitte fagsystem som inngår som del av en komplett Noark 5 løsning. Dette utgjør det ytterste laget av funksjonalitet i Noark.

13 13 NOARK 5 komplett Innen enkelte områder er det behov for å spesifisere krav og anbefalinger til de valg- frie fag- og administrasjons-systemer som inngår i en ’komplett’ Noark 5 løsning. Dette er spesifikasjoner som da berører gitte fagsystem som inngår som del av en komplett Noark 5 løsning. Dette utgjør det ytterste laget av funksjonalitet i Noark. Kravene til de ytre fagsystemene er ikke en del av Noark 5 kjernekrav.

14 14 Ingen standard løser alle problemer  Utfordringer til virksomhetene (arkivskaperne) 3Stille de relevante kravene, ikke ”alle krav i Noark-5” 3Vite at det faktisk er krav om at også fagsystem skal tilfredsstille Noark-standarden 3Tenke effektive løsninger - Noark er ingen tvangstrøye  Utfordringer til utviklerne 3Se på Noark-5 som Norges svar på ERMS-standarder 3Være villig til å bygge inn Noark-5 Kjernen på en god måte – gjelder også fagsystemutviklerne! 3Legg til rette for gode løsninger – Noark er ingen unnskyldning for dårlige løsninger

15 15 - Men blir vi noen gang ferdige?!  JA 3Første versjon kommer i juni 2008  NEI 3Det kommer stadig nye versjoner (MoReq2 har allerede kommet med tre versjoner)

16 16 Takk for meg! Vernebrev fra Hertug Håkon 12 mai 1292


Laste ned ppt "1 Noark-5 og MoReq2 EDOK 08.11.2007 Anne Mette Dørum, Riksarkivet Brev fra biskop Nikulas i Oslo 12. mars 1225."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google