Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo – en personorientert demensomsorg i en markedsøkonomisk helsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo – en personorientert demensomsorg i en markedsøkonomisk helsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo – en personorientert demensomsorg i en markedsøkonomisk helsetjeneste Bodø 03.06.08.

2 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Utfordringen  Manglende sammenheng mellom kunnskap om aldersdemens, ledelse av enhetene og utøvelse av pleien  Konsekvens: - personalavhengig og tilfeldig kvalitet på pleien - rutine og drift blir målet miljøet virker mot sin hensikt

3 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Markedsøkonomi – konsekvenser for omsorgen  Økt fokus på målbarhet - rutiner, systemer, organisering, budsjett, antall ”hender” * Redusert fokus på ikke- målbare størrelser som omsorg • Klage fra brukere og media • Frustrerte og sykemeldte pleiere • Manglende rekruttering av fagfolk • Krav om ”flere hender”

4 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Forandret eller annerledes?

5 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Enkel modell Kvalitet LedelseKompetanse Profesjonell ledelse + kunnskap og kompetanse = økt faglig og etisk kvalitet på omsorgen.

6 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Faglighet  Etisk bevisstgjøring Faglig kyndighet Motvirker fremmedgjøring og avhumanisering i helsetjenesten Per Nordtvedt.

7 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Realiteten  Store visjoner, mange festtaler  ”Alle” har skjermede enheter  Økonomi i kommunene  10000 flere ansatte???  Mye ufaglært personale  Lite satsning på kompetanseutvikling  Mye bruk av ad hoc – løsninger  De gode postene fremheves ikke som modeller

8 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Det stilles krav…

9 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole ….og mer krav..

10 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole ….til vi kapitulerer…

11 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Utfordringer ved aldersdemens  Å møte de demente i et system som ikke er laget primært for å møte deres behov

12 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Utfordringer av psykologisk karakter  Fare for identitetsbrist – trussel på selvbilde ”Identitet handler om å holde en fortelling om seg selv gående – en følelse av biografisk kontinuitet” ( Kaspersen 1995) - Det handler om å ha en form for oversikt og kontroll over hverdagen hvor man erkjenner og anerkjenner virkeligheten med de gjenstander og personer som befolker denne - De dagligdagse handlingene medvirker til å kontrollere diffus angst, og til å opprettholde selvbildet

13 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Livet - forståelsen  Livet er en melodi – hukommelsen er tonene i denne melodien. Det er først når tonene settes sammen i et system ai vi kan oppleve melodien  Det handler om å være hovedpersonen i eget liv  Det handler om pianisten og pianoet - ”selvet er musikeren, hjernen er instrumentet…”

14 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Nedsatt evne til mestring  UTFORDRINGEN: - abstrakt rajonell tekning - hente frem tidligere erfaringer - søke assistanse og hjelp • KONSEKVENS: - nedsatt kontroll - ytre reaksjoner forsterker dette - følelse av kaos og angst

15 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Målet for pleien er verdighet  Å gi omsorg som  bekrefter den demente slik at han/hun fortsatt opplever seg som hovedpersonen i eget liv  Bekrefter identitet gjennom kunnskap, tilrettelegging og forståelse  Skape trygghet gjennom bekreftelse og kompensasjon for manglende kontroll  Ivaretar den dements grunnleggende behov Personorientert omsorg Personorientert omsorg

16 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Personorientert omsorg  Anerkjennelse  Forhandlinger  Samarbeid  Lek  Sansestimulering  Fest/feiring  Avslapping  Validering  Omfavnelse  Facilitering (Kitwood) (Kitwood)

17 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Miljøterapi  Handler om bevisste planlagte ytringer og handlinger i miljøet  Beskyttelse - som sikrer fysisk velvære, og som letter belastningen med utilstrekkelig selvkontroll eller avmaktsfølelser  Støtte - som fører til at pasienten føler seg bedre/er mer fornøyd, og som øker selvfølelsen  Struktur skaper forutsigbarhet for sted og situasjon  Engasjement - som fører til at pasienten knytter seg aktivt til sitt sosiale miljø og ”lever” i dette  Gyldiggjøring -som bekrefter pasientens individualitet og egenart (Gunderson). (Gunderson).

18 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Hvordan?  Personalet må forstå sammenhengen mellom kunnskap om målgruppen og måten omsorgen gis på - solid kunnskapsbaser om målgruppen - fortløpende tilførsel av ny kunnskap • Kunnskap om personen – nøyaktig biografisk profil • Nært samarbeid med pårørende

19 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskoleHvordan?  Formidling av kunnskap må være knyttet til konsekvenser for utøvelse av omsorgen  Fagdiskusjoner må være en naturlig del av hverdagen  Personalet må ha et eierforhold til resultatet

20 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Bruk av visjonsarbeid..  Visjonsarbeid som endringsform:  ”I stedet for å fokusere på hva vi vil bort fra, så fokuseres det på å skape et bilde av en ønsket fremtid, og dermed aktivt påvirke den” ( Parker 1993).

21 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Visjonsarbeidet

22 Personalet meget aktiv  Kunnskap Konsekvens for utøvelse: - hustavle - kollektive, individuelle, og system - konsekvenser Enheten styres etter dette

23 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Kollektiv konsekvens  Kurs i forståelse av og samtale med aldersdemente m/øvelser - personalet og pårørende  Primærpleie  Gode, detaljerte, individuelle planer  Selvkorrigerende miljø - ikke alle skal gjøre det samme  Fysiske strukturer - aktiv bruk av fellearenaer til bekreftelse Utfordring i forhold til rutiner og ritualer – det etablerte system

24 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole RESULTAT  MÅLET STYRER RUTINENE  HANDLINGEN REFLEKTERER INDIVIDUELL OMSORG - fysisk - psykisk - sosialt - åndelig

25 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Konklusjon  Kompetanse hos personalet - om demenssykdommen og konsekvenser av denne - om demenssykdommen og konsekvenser av denne - i etisk refleksjon - om påvirkning i endringsprosesser  Alternativ ledelsesmodell – endringsledelse  Kvalitet på omsorgstilbudet OBS! Alltid fare for ”tilbakefall” til rutiner og drift. Lederen må holde fokus på pasientene og deres behov for omsorg samtidig som medarbeiderne motiveres og oppmuntres. OBS! Alltid fare for ”tilbakefall” til rutiner og drift. Lederen må holde fokus på pasientene og deres behov for omsorg samtidig som medarbeiderne motiveres og oppmuntres. Lederen må selvsagt ha fagkompetanse og engasjement i forhold til målgruppen. Lederen må tørre å stå i ”trøkket” oppover gjennom faglig argumentasjon.

26 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Etter Lao Tse.. Tredve eiker samlet om et nav blir til et hjul, men det er hullet i navet som gjør at hjulet kan brukes – Krukkemakeren former leiren til krukken er klar, men det er det tomme rommet inne i krullen som gjør at krukken kan brukes – Gjennomboret av dører og vinduer står huset der, men det er det at huset er hult som gjør at huset kan brukes- Jo visst skal vi ta i bruk det som finns, men det er det som ikke finns som gjør at det som finns kan brukes…. Jan Erik Wold

27 Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole  GUD, GI MED SINNSRO TIL Å GODTA DET JEG IKKE KAN FORANDRE, MOT TIL Å FORANDRE DET JEG KAN, OG VISDOM TIL Å SE FORSKJELLEN.. (V. Satir).


Laste ned ppt "Førstelektor Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo – en personorientert demensomsorg i en markedsøkonomisk helsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google