Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet i Bergen SIU-Internasjonaliseringskonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet i Bergen SIU-Internasjonaliseringskonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet i Bergen SIU-Internasjonaliseringskonferansen 2012 -erfaringer fra Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen

2

3 Kvoteordningen (Rundskriv F-12-10; KD) 1.…skal knyttes til institusjonelle strategier 2.…søkes benyttet sammen med annet internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. 3.…bidra til kompetansebygging i mottakerland 4.….knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn.

4 Bakgrunn ; SIH •1988………………….Senter for UiB –UiB strategi: «Utviklingsforskning og institusjonelt partnerskap» –Tverrfaglig senter – 3 professorater –« gode prosjekt og Overhead»: HIV, TB, Oral helse, •1992……………….. –Første «Ramme mastergrad ved UiB», 1.Tverrfaglig 2.Veiledere og fagmiljø ved flere fakultet 3.Prinsipp for integrere Mphil og Doktorgrad 4.Engelsk –Kvoteprogrammet med studieplasser (35) •Fordelt til flere fakultet og mange institutt •Integrasjon med Mastergrad i Odontologi –Driften basert på •Knyttet primært til strategiske forskningsgrupper •tilgang på god OH dekning –Store eksterne forskningsprosjekt •NUFU, NFR, NUFU

5 Bakgrunn for SIH •1995……………….. –Kvoteordningen vel etablert og strategisk forankret: •Forskningsgruppeutvikling på tvers 1.Hiv/Aids/TB 2.Barn og mødre helse 3.Begynnende.. Helsesystem inkludert prioritering etikk •Prosjektforvaltning for «andre institutt» –mikrobiologi/cancer/arbeidsmiljø/psykologi… •Overhead (mye) og Rammeprosjekt (NFR) brukt til alle institutt

6 Bakgrunn for SIH •2003............NFR evaluering «Excellence»: –Kreditt for dynamisk bruk av Kvoteordningen –Kvoteprogrammet meget viktig for innretningen mot partnerlandene –Store prosjekt –Langsiktige institusjonsavtaler

7 SIH 2012 •Gode forskningsklynger –God evaluering •NFR 2011 (Biofagevalueringen): –Excellence på forskningsgruppene –Internasjonal «Impact» •Forskerskolen (MPHIL +PhD) –115 doktorgrader: ca 160++ Mphil •Kandidater i Kvoteordningen i sentrum for klyngene •Kandidatene tilbake ved hjemmeinstitusjoner (85%) –

8 SIH 2012 •N•Nå: –P–Prioritert satsing for Fakultetet (MOF): •S•STRATEGI •«•«Merkevare» –1–12 faste professorer, + 15 affilierte forskere, –7–73 PhD kandidater innrullert –A–Adm stab 5 – > 35 Mill NOK/år prosjektportefølje •K•Kvotestudenter sentrale i forskningsklyngene –D–Dedikert administrasjon til Kvoteordningen –K–Kvalitetssikring ved overgang Master – PhD –C–Co-veilederskap fra partnerinstitusjon –D–Driftsmidler følger med til forskningsgruppene •M•Master---25 000kr •P•PhD-------60 000kr/år (likestilt med Univ. Stip)

9 Forskningsklynger med ved CIH Hovedklynge r (Partner departments) 1.Child health and nutrition (IKM,ISF,IBM) 2.Ethics, economics & culture; (ISF,IKM,CMI) 1.Health policy and health systems research 3.HIV/AIDS/TB (ISF,HEMIL,NIBR,HIB,CMI) Other active groups •Reproductive health (IKM,ISF,HIB) •Climate and Health (Bjerknes centre) •Oral Health (IKO,IBM) •Oral cancer (Gades) •Tuberculosis (Gades,IFI) •ICT and health management (Infomedia) •Occupational health (ISF) •Vaccines and Immunology (Gades,IBM,IFI)

10 Institusjons partnere for SIH •University of Dar Es Salaam, Tanzania •Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar Es Salaam, Tanzania •Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania, Tanzania •National Institute for Medical Research (NIMR), Tanzania •Haydom Lutheran Hospital, Tanzania •University of Zambia •University of Nairobi, Kenya •Kenya Medical Research Institute (KEMRI), Kenya •Makerere University, Uganda •University of Addis Ababa, Ethiopia •Debub University, Ethiopia •Afhad University, Khartoum, Sudan •Sudan Technical University, Omdurman, Sudan •All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Dehli, India •Society for Applied Studies, New Dehli, India •St. Johns National Academy of Health Sciences (SJNAHS), India •Tribhuvan University, Katmandu, Nepal •Association for Social Development, Pakistan •National Institute of Public Health, Cambodia •National Institute of Hygiene and epidemiology, Vietnam •Centre MURAZ Research Institute, Burkina Faso •Medical Research Council, South Africa •University of Western Cape, South Africa

11 HIV/AIDS/TB; Bakgrunn 1.Strategisk forskningsgruppe: –«Excellence» i NFR evaluering 2003 og 2011 –Ledere: Knut Fylkesnes og Thorkild Tylleskær 2.Lang tids institusjonssamarbeid –Zambia, Uganda, Tanzania, ++ (SA, Malawi, Burkina Faso…) 3.Store eksternt finansiert prosjekt –NFR,EU, EDCTP, SIDA, –NUFU- nøkkelprogram for «tenkningen» –Kvotestudenter – nøkkelprogram for leder og forskerutdanning (PhD (+master))

12 HIV/AIDS/TB klyngen –H–HIV/Amming prosjektgruppe (Thorkild Tylleskær): •K•Kvotestud, del av stort konsortium i 7 land og finansiering NUFU/EU/NFR (Uganda/SA++) •1•12 kvotestudenter (av 45) (NUFU 7) –1–14 doktorgrader-13 tilbake som ledere i sine hjemmeinstitusjoner

13 –H–HIV, Epidemiologi og helsesystemutviklingsgruppe (Zambia, Uganda ++) (Knut Fylkesnes): •K•Kvotestud koplet til «NUFU-konseptet» •P•Prosjektfinansiering: NFR, NUFU, SIDA •S•Status: –1–16 (4 PhD og 12MPhil) fra Kvoteordningen, »n»nå i lederstillinger UNZA, MOH »N»Nettverk til SA og Malawi »«»«School og Public Health» etableres »N»NOMA program for regionen

14 Oral Health – Oral Cancer; Bakgrunn •Langsiktig prioritering av Global helse i Odontologi (fra 1980tallet) –Ledere: Anne Christine Johannessen; Anne Åstrøm •Langsiktig bygging av Forskningsklynger •«Tobakk og munnhulekreft, immunpatologi» •«Oral helse; adferd og epidemiologi» –Vanskelig med ekstern finansiering •Kvotestudenter og partnerinstitusjonene: •helt fundamental for tematisk forankring

15 Oral health– Oral Cancer; Status •«Tobakk og munnhulekreft, immunpatologi» –11 PhD (1 Mphil) –Romania, Sudan, Kenya, India, Yemen –Nå: Ledere/forskere i Sudan, Kenya, Yemen • «Oral helse; adferd og epidemiologi» –17 PhD (17 Mphil) –Integrasjon med HIV-klynga (6 PhD) –Nå: Ledere/forskere i Sudan, Tanzania, Uganda, Etiopia

16 Oral health ------ Kvoteordningen •Meget viktig for –forskningssatsingen og –internasjonaliseringen i Odontologi i Bergen. •Langsiktige samarbeidsavtaler i «høy-problem» områder for kreft i munnhulen.

17 Kvoteordningen – Fundament og Mulighetsrom •Fundament for vellykket Kvoteordning: 1.Strategi og allokerte kjerne ressurser •Hvorfor tildeles midler til institusjoner uten dette? •Engelsk undervisning, fundamentalt for å nå målene! •PhD og Master! Behov for lavere gradsutdanning?? 2. Grunnleggende rettigheter for kvotekandidater •Driftsmidler fra kjernebevilgningen fra KD –Eks driftsmidler som «Universitetsstipend» –Hvorfor følges ikke dette opp i styringsdialoger? •Stipendforlengelse ved «graviditet»/sykdom –Burde dekkes sentralt og ikke skjøvet over til underfinansierte grunnmiljøer.

18 Kvoteordningen – Fundament og Mulighetsrom •Mulighetsrom for Kvoteordningen 1.Har vært vellykket – •Hvor er oppfølgingen av en god evaluering? 2.Kopling til store Norske satsinger. Eksempler i helse: •GAVI, •Barne og Mødrehelse •Politiske arenaer: Afganistan, Sudan, Libia…… •Mer aktiv kopling til større program som NFR/GlobVac/NORHED 3.Fellesgrader og hovedveilederskap i «Sør»

19 Forankring på UiB og MOF •God og transparent dialog mellom ulike nivå internt ved UiB •Skape legitimitet for bruk av kvoter internt –Opprettelse av opptakskomité med medlemmer fra ulike institutt –Administrative nettverk hvor kvoteprogrammet diskuteres –Utarbeidelse av rutiner/håndbok for drift av kvoteprogrammet –Kvalitetssikring av rutiner i tett samarbeid med Sentraladm.

20 SIH og Kvoteordningen •Vellykket og spennende program som ingen andre land har ! •Viktig motor for Global helse i Bergen •Krevde strategisk satsing fra institusjonen –prioritering av egne grunnressurser –engelsk

21 SIH og Kvoteordningen •Viktige valg ved SIH: –Hvilke partnerinstitusjoner –Bruker ressurser på studentene –Forskerutdanning i sterke forskningsgrupper –Ikke utdanning av kandidater på lavere grad. –Dette er lederutviklingsprogram for partnerinstitusjoner


Laste ned ppt "Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet i Bergen SIU-Internasjonaliseringskonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google