Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007 Ledelse og Organisasjon Forkurs - Gründerskolen Blindern, Februar 2007 Managing People in a Small Business John Stredwick, Kogan Page 2002 Complete.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007 Ledelse og Organisasjon Forkurs - Gründerskolen Blindern, Februar 2007 Managing People in a Small Business John Stredwick, Kogan Page 2002 Complete."— Utskrift av presentasjonen:

1 2007 Ledelse og Organisasjon Forkurs - Gründerskolen Blindern, Februar 2007 Managing People in a Small Business John Stredwick, Kogan Page 2002 Complete Leadership Susan Bloch and Philip Whiteley, Pearson Education Limited UK 2003 An Integrated Approach to Business Studies Bruce R. Jewell Pearson Education Limited 2000

2 2007 Jack Welch, Chairman of General Electric: “We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and where, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.”

3 2007 Jack Welch, Chairman of General Electric: “We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and where, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.” “Far-fetched? Soft? Naïve? Not a bit. This is the type of liberated, involved, excited, boundary-less culture that is present in successful small companies. It is unheard of in a company our size but we want it and are determined we will have it.”

4 2007 Jack Welch, Chairman of General Electric: “We want to become a company where people come to work each morning wanting to try something they woke up thinking about the night before. We want them to go home from work wanting to talk about what they did that day, rather than forget about it. We want a company where people find a better way every day of doing things; and wher, by shaping their own work experience, they make their lives better and your company the best.” “Far-fetched? Soft? Naïve? Not a bit. This is the type of liberated, involved, excited, boundary-less culture that is present in successful small companies. It is unheard of in a company our size but we want I and are determined we will have it.” Jack Welch misunner mindre organisasjoner og mulighetene og fordelene de har til å motivere sine medarbeidere!

5 2007 Hvorfor arbeide i små organisasjoner?  Stadige utfordringer  God kommunikasjon og raske beslutninger  Nær beslutningstagere  Færre regler  Utviklingsmuligheter

6 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma En mandag formiddag i november....

7 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma En mandag formiddag i november: Knut, et meget lovende nytt medlem av staben, leverte sin oppsigelse rett før helgen. Da Georg spurte om grunnen svarte Knut at opplæring var ikke-eksisterende i bedriften og at han hadde blitt kastet ut p å dypet og overlatt til seg selv!

8 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma En mandag formiddag i november: Knut, et meget lovende nytt medlem av staben, leverte sin oppsigelse rett foer helgen. Da George spurte om grunnen svarte Knut at opplæring var ikke-eksisterende i bedriften og at han hadde blitt kastet ut p å dype og overlatt til seg selv! Georg har benyttet formiddagen til å intervjue kandidater til den nye operasjonslederjobben, men synes det er vanskelig å bestemme seg – Kan han f å profesjonell hjelp til intervjuene eller finnes det standard tester han kan bruke?

9 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma...og videre: I det Georg gikk gjennom produksjonshallen, overhørte han en av de eldre arbeiderene i telefonen: ’Kommunikasjonen her har jo alltid vært h å pløs, men jeg regner med at det blir bedre n å n å r fagforeningen blir etablert’

10 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma...og videre: I det George gikk gjennom produksjonshallen, overhørte han en av de eldre arbeiderene i telefonen: ’Kommunikasjonen her har jo alltid vaert h å pløs, men jeg regner med at det blir bedre n å r fagforeningen blir etablert’ De første som møtte Georg da han kom til kontoret var en liten gruppe fra administrasjonen som høflig, men bestemt spurte om lønnsforhøyelse siden Rement rett ved siden av og andre firmaer i nærheten betalte minst 10% mer enn de fikk

11 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma...og til slutt: Rett før lunch ble Georg oppringt av en av operasjonslederene som fortalte at Kai, en av montørene hadde falt ned fra stigen han sto p å brukket armen og skadet noe av materiellet slik at kunden vil m å tte stoppe driften i flere timer – Georg var bekymret fordi han visste at Kai hadde jobbet 15 timer non-stop og allerede mer enn 80 timer over den siste uken

12 2007 Georg – Daglig Leder for et Mindre Firma...og til slutt: Rett før lunch ble Georg oppringt av en av operasjonslederene som fortalte at Kai, en av montørene hadde falt ned fra stigen han sto p å brukket armen og skadet noe av materiellet slik at kunden vil m å tte stoppe driften i flere dager – George var bekymret fordi han visste at Kai hadde jobbet 15 timer non-stop og allerede mer enn 80 timer over den siste uken

13 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Motivasjon og målsettinger  Lønn og annen kompensasjon  ’Vanskelige tider’  Samarbeidsmodeller

14 2007 Forretningssystem og organisasjon Levere kundenytten i praksis:  Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen  Systematisk, kostnadseffektivt og koordinert s å b å de din bedrift og kunden har økonomisk nytte  Internt:  Fordele oppgaver og ansvar  Personal planlegging  Hva skal gjøres av egen bedrift, hva skal kjøpes eksternt? Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service

15 2007 Forretningssystem Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- føring & salg Service ‘Klassisk’ ‘Dell’

16 2007 Adm. Direktør Petter Berg Forskning & Utvikling Fredrik Hansen Produksjon Fredrik Hansen Markedsføring Randi Hoff Økonomi Petter Berg Personal & administrasjon Berit Mo Enkel Organisasjon Ikke alt på plass fra første dag Bestemme ansvarsforhold

17 2007 Investoren ser etter : • Tenk strategiske kjernekompetanser • Fokus, fokus, fokus! • Enkel organisasjon Innhold Praktiske tips • Gjennomgang av forretningssystemet: • FoU, innkjøp, produksjon, montering, lager, distribusjon, salg&markedsføring, service • ”Make or buy”? • Samarbeidsform • Organisasjon/ansvarsfordeling Gjennomtenkt og fornuftig forretningsmodell, fokus på kritiske kjernekompetanser Formål: Beskrive hvordan kundenytten skal leveres til markedet Forretningssystem og organisasjon

18 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen  Anta at hver gruppe p å kurset er et lederteam for en bedrift  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Motivasjon og målsettinger  Lønn og kompensasjon  ’Trange tider’

19 2007 Ledelse  Effektiv bruk av ressurser  Menneskelige ressurser den viktigste  Forskjellig fra andre ressurser  Følelser  Følger ikke opp som maskiner  Er ikke alltid forutsigbare

20 2007 Ledelse Ledelse Den perfekte leder Entusiastisk Målrettet Viser integritet Uredd Rettferdig Viser omsorg Lytter Har selvtillitt Fleksibel

21 2007 Ledertyper  Autoritativ  ’Coaching’  Demokratisk  Harmoniserende (affiliative)  Dominerende og utålmodig (pace- setting)  Kommanderende (coercive)

22 2007 Ledergruppen  Kjennetegn på en vellykket ledergruppe  Kompletterende egenskaper og sterke sider  Felles visjon, alle trekker i samme retning  Fleksibilitet og samhørighet i vanskelige situasjoner  Gir ikke opp i vanskelige situasjoner – Tar problemene andre og tredje gang  Kompetanse og erfaring for fremtidige utfordringer

23 2007 Ledergruppen  Hva ser den profesjonelle investoren etter  Har gruppen samarbeidet tidligere?  Har medlemmene relevant erfaring?  Er de klar over svakheter og villig til å fylle hullene?  Er de enige om fremtidige roller og har fastlagt eierforhold?  Er de enige om felles m å l eller er det meningsforskjeller?  St å r alle bak virksomheten?

24 2007 Klimaet i Gruppen  Innoverende  Klare prosedyrer og målsettinger  Teamwork  Belønnende  Klare forventninger

25 2007 Kunnskapsprofil Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Teknikk Finans Prosjekt- ledelse Relasjoner Markeds- føring/ salg Produksjon Personal- spørsmål Sosial kompetanse InitiativKommunika- sjonsevne Selger talent Forhandlings- evne Effektivitet ‘Harde’ faktorer‘Myke’ faktorer Kjenne sterke og svake siderTa hensyn til kompetansen i styret

26 2007 Egen Erfaring  Stab i stor organisasjon  Operasjon I, II, III...  F&U  Markedsføring og salg  Økonomi/regnskap  Personal  Helse, sikkerhet og miljø  Juridisk Adm. Direktoer Petter Berg Forskning & Utvikling Fredrik Hansen Produksjon Fredrik Hansen Markedsfoering Randi Hoff Oekonomi Petter Berg Personal & administrasjon Berit Mo Alle de samme funksjonene må følges opp i en énmannsbedrift

27 2007 Ledergruppen Investoren ser etter : • Ikke overvurder deg selv • Vær ærlig mht erfaring og prestasjoner • Benytt ditt nettverk… • …men, ofte mangelfullt i tidlig fase. Fokuser på å bygge/utvide nettverk Innhold Praktiske tips • Hvilken kompetanse er nødvendig? • Ledergruppe: 3 – 6 personer • Utd, arb.erfaring, kompetanse, nettverk • Ansvarsområder • Kompetansegap/svakheter • Hvordan utfylle gapet? Komplementerende egenskaper, relevant erfaring, nettverk, kompetanse gap Formål: Overbevise investor om at den utvalgte ledergruppe kan gjennomføre forretningsplanen

28 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen (Dream team)  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Motivasjon og målsettinger  Lønn og kompensasjon  ’Trange tider’  Samarbeidsmodeller

29 2007 Rekruttering Rekruttering  Vurdere behov  Antall – statisk, vekst, erstatninger, reduksjoner  Kunnskaper, ferdigheter, tidspunkt  Identifisere kandidater  Sjekke markedet, ’short-liste’, velge  Gale valg blir dyrt for en liten bedrift

30 2007 Før Ny-rekruttering Før Ny-rekruttering  ’Outsourcing’  Reorganisering  Bruke tiden på en annen måte  Automatisere  Vil den nye stillingen ’add value’?

31 2007 Rekruttering Rekruttering  Jobb beskrivelse  Oppgave orientert - Ansvarsorientert  Person beskrivelse  Tiltrekke seg de beste kandidatene  Internt, annonsere, byråer, jobb sentre, nettverk, www  Sile  Intervjue  Tester?

32 2007 Feil ved Intervjuer Feil ved Intervjuer  Intuitiv og for rask beslutning  Kandidaten er lik en selv  Man snakker for mye  Man spør ikke grundig nok  Valg under press  Absorberer ikke informasjonen Vær helst to som intervjuer, inkludert den eventuelle sjefen

33 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen (Dream team)  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Motivasjon og maalsettinger  Lønn og kompensasjon  ’Trange tider’

34 2007 Opplæring og utvikling Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Teknikk Finans Prosjekt- ledelse Relasjoner Markeds- føring/ salg Produksjon Personal- spørsmål Sosial kompetanse Initiativ Kommunika- sjonsevne Selger talent Forhandlings- evne Effektivitet ‘Harde’ faktorer‘Myke’ faktorer • Kurs • ‘On the job training’ Kjenne sterke og svake sider

35 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen (Dream team)  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Motivasjon, ’performance’ og maalsettinger  Lønn og kompensasjon  ’Trange tider’

36 2007 Motivasjon og Prestasjon (performance) Motivasjon og Prestasjon (performance)  Prestasjon = Evne (ability) + Motivasjon  Motiverte arbeidere  Liker seg på jobben og er stolte av arbeidet sitt  Er opptatt av resultater, viser engasjement og får tilfredsstillelse av arbeidet  Samarbeider i team, gratulerer andre med suksess og demonstrer positive holdninger til organisasjonen  Sier ikke: ’Det er ikke min jobb’ og lar ikke telefonen ringe ubesvart

37 2007 Hva motiverer til innsats? Hva motiverer til innsats?  Gulrot og pisk? (Høyere lønn og trussel om å miste jobben)  Interessante oppgaver  Definerte målsettinger  At arbeidet oppfattes som viktig  Innsats og resultater blir verdsatt  En rettferdig kultur  Det betyr gode muligheter i ny-startede bedrifter,  men vi er alle forskjellig!

38 2007 Målsettinger Målsettinger  Relevante og aksepterte  Konkrete, målbare og tidsbestemte  Utfordrende, men realistiske og oppnåelige

39 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen (Dream team)  Rekruttering  Opplæring og utvikling  Performance  Lønn og kompensasjon  ’Trange tider’

40 2007 Lønn og kompensasjon - en investering, ikke bare en kostnad Lønn og kompensasjon - en investering, ikke bare en kostnad  Jobb evaluering og gradering for små bedrifter  Markedsbestemte lønnstrinn  Bonus, resultatbasert kompensasjon, profittdeling og aksjeopsjoner

41 2007 Parvis Jobb-sammenligning Job title Sekretær Regnskaps- sjef Resep- sjonist Markeds- assistent Koordinator England Total points Sekretær 213 Regnskaps- sjef 22217 Resep- sjonist 0 Markeds- assistent 123 Koordinator England 21227

42 2007 Ledelse og Organisasjon  Forretningssystem og organisasjon  Ledelse, ledergruppen  Rekruttering  Opplæring og utvikling  ’Performance’  Lønn og kompensasjon  ’Vanskelige tider’

43 2007 ’Vanskelige tider’  Ta hensyn til  Best mulig relasjoner med medarbeidere  Loven  Fagorganisert eller ikke?  Søk råd!

44 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder

45 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder Partner

46 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder ‘Underleverandør’ prosjekt per prosjekt

47 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder ‘Underleverandør’ fast avtale

48 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder Partner

49 2007 Samarbeidsformer Kunder Partner ‘Underleverandør’ fast avtale

50 2007 Samarbeidsformer Ditt selskap (100%) Kunder Joint Venture (50/50%) Partner

51 2007 Samarbeidsformer Deleier med andre (100%) Kunder


Laste ned ppt "2007 Ledelse og Organisasjon Forkurs - Gründerskolen Blindern, Februar 2007 Managing People in a Small Business John Stredwick, Kogan Page 2002 Complete."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google