Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 2: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra seminar 9. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 2: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra seminar 9. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 2: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra seminar 9. september 2004

2 2 PRAKTISK LEDELSE OG RISIKOSTYRING AV VIRKSOMHETER, Del 2: Tema: Hvordan vet styre og ledelse at de rette handlinger for selskapet er identifisert og prioritert? •Styret og ledelsens rettslige ansvar Daglig leder Halvor Stormoen: •Fra forretningsidé til operativ handling, prioritering av de rette tiltak •Presentasjon av effektivt lederverktøy og arbeidsmetode for gjennomgang av selskapet

3 3 Halvor Stormoen Sivilingeniør MNIF Hastor Management Coach Lederstøtte som profesjon Bakgrunn: •Over 30 års praksis som leder •Fra prosjektledelse til Adm. direktør og konsernsjef •Offentlig og Privat sektor •Omstilling, avvikling, revitalisering og videreutvikling •Grundig teoretisk påfyll innen ledelse etter NTH 1971 www.hastor.info ©Hastor

4 4 Hva skal jeg bry meg om som leder? •Oppnå resultater nå •Forberede morgendagen ”Det er noe mer der enn bare å selge og levere” ©Hastor

5 5 Styrets praktiske hovedoppgaver •Utvikling og oppfølgning av strategi •Kontroll av drift og økonomi •Riktig organisering •Oppfylle lovkrav - moral og etikk Omtrent samme formalkrav i privat og offentlig sektor, men hvert sitt regelverk ©Hastor

6 6 Verktøykasse for ledere •Ledelsesnivåer –Fra ansvar for bedriftskultur til operative resultater •Styringsområder •Delegering/ansvar •Tilsyn – kontroll •Livssyklus •Balansert målstyring •Corporate Governance (Eierstyring og selskapsledelse) •CSR Corprate Social Responsibility – Bedriftens samfunnsansvar •Risikoanalyser – Risk Management (Problemløsningsmetodikk, markedsføring, forhandlingsteknikk, personalbehandling, Innkjøp, Kontrakter, Etc) ©Hastor

7 7 Tema: Hvordan vet styre og ledelse at de rette handlinger for selskapet er identifisert og prioritert? •Vet vi hvor vi er? •Vet vi muligheter og trusler? •Klarer vi å velge hvor vi vil? •Har vi ressurser til å nå dit? •Kjenner vi de krav vi vil møte på veien? ©Hastor

8 8 STATSBYGG EN STERKT FUNKSJONSORGANISERT ORGANISASJON MED TETTE SKOTT MELLOM FUNKSJONENE OG LITEN GRAD AV DELEGERING DAGENS STATSBYGG Funksjonsorganisert Bort fra funksjonsorganisert tradisjon: ©Hastor

9 9 NIVÅVIS DELEGERING AV FUNKSJONSANSVAR Betinger aktive styrings- og kontrollopplegg STATSBYGG TRADISJONELLE STYRINGSFORMER Over til NIVÅVIS DELEGERING av totalansvar: ©Hastor

10 10 STATSBYGG Over til NIVÅVIS DELEGERING av totalansvar: Tilsyn og kontroll Betinger aktive styrings- og kontrollopplegg ©Hastor

11 11 TID, PENGER OG KRAFT VEKST Livssyklus Ønsket posisjon Behov for omstilling/ny bruk Vedlikehold, oppgradering Utvikling ©Hastor

12 12 Heyerdahl om ledelse Mot til langsiktighet: ”Kværner er et tankevekkende eksempel på noe av det vi stadig ser i norsk næringsliv: Stadig skiftende strategier, bedrifter som tilsynelatende ledes etter innfallsmetoden. Det er både trist, farlig og ledelsesmessig pinlig å se på.” Leirdueskyting: Når lerdua går, er det full fart. Du må ha planlagt skuddet på forhånd. ©Hastor

13 13 Ideologisk –politisk, hva tror vi på? (mål, verdier, holdninger, tillit, lyst, langsiktige relasjoner) Strategisk – lytte/fortelle (Utvikle løsninger, kreativ kompetent dialog, søken etter beste praksis) Taktisk/administrativt (lover og forskrifter, formalisering, reaksjonsmetoder) Operativt - gjennomføring (planlegge, iverksette, kontrollere, reagere, tiltak) Nivåenes operative konklusjoner: 1 2 3 4 ©Hastor

14 14 Styringsområder til oppfølging 1.Overordnet tilknytning og styring 2.Samfunn/opinion/myndigheter/media 3.Kunde/marked/salg 4.Økonomi/finans 5.Prosess/produksjon/Produktet 6.Organisasjon/personal/leverandører 7.Styringsmetoder og rapporteringsrutiner 8.Øvrige forhold ©Hastor

15 15 Motivasjon ved start Vet ikke ? Vil og kan ? Vil ikke ? Kan ikke ? 10 % 80 % 10 % Hva skjer når ledelsen ikke er tilstede? ©Hastor

16 16 Risikoanalysen Bredt sammensatt team Nøytral facilitator ©Hastor

17 Futura konseptet •En strukturert prosess for usikkerhetsanalyser som involverer alle disipliner i en prosjektorganisasjon •Futura programvaren benyttes til å samle inn kvalitative og kvantitative data ”live” •Top - down angrepsformen genererer et omfattende overblikk, og man inkluderer påvirkning fra verden omkring •Modellene blir bygd opp ved bruk av Suksessiv prinsippet. Man unngår unødvendig detaljering •Fremmer forståelsen av og beslutninger rundt de viktigste usikkerhetselementer og risiki ©Hastor

18 18 Utviklingsnivåene som må analyseres 1.Forbedring eksisterende produkt 2.Redesign av Produkt 3.Funksjons- innovasjon 4.System- innovasjon ©Hastor

19 FIRE GRUNNELEMENTER I PROSESSEN •Usikkerhet er et av livets fakta •Uten en måleenhet, er det vanskelig å sette fokus på ting •Arbeid ovenfra og ned (top-down) •Inkluder alle elementer, også “bløte” forhold og deres innflytelse, ikke bare teknisk innhold ©Hastor

20 TREDOBLE SKJØNN, BEREGNINGSMÅTE Middelverdi = (Min + 2,9 x Most Likely + Max) 4,9 Standardavvik = (Max - Min) 4,65 Absolutt Minimum (1%) Most Likely Absolutt Maksimum (99%) -s+s M ©Hastor

21 Frihetsgrad og usikkerhet Ide Planlegging Start-up Gjennomføring Overlevering Ressurser +30% -30% Risk Analysis Sessions Managing Creativity Managing Resources Tid Frihetsgrad Usikkerhet ©Hastor

22 22 ©Hastor

23 23 ANALYSENS 5 HOVEDRESULTATER 1Middelverdi for analysen i tid/penger 2Et bilde og en dimensjon på usikkerheten 3En prioritert liste med risikofaktorer 4Aksjonsplan rettet mot det videre arbeide 5Kommunikasjon og informasjon mellom deltakerne underveis i analysen og derav større aksept for sluttresultatet ©Hastor

24 24 Handlingsplanen - aktiv bruk og integrering •Styringsområdene •Forretningsplan •Månedsplanens aktiviteter •Strategisk dialog - jobbutslipp •Oppfølging •Sporbarhet RISK MANAGEMENT FOKUS DER USIKKERHETEN ER STØRST ©Hastor

25 TIDSSKISSE FOR EN ”NORMAL” ANALYSE  Kort presentasjon av deltakere/prosjekt/metode -ca. ½ -1 time Kvalitativ del  Prosjektbeskrivelse/Mål med analysen etc. - ca. ½ time  Identifikasjon av overordnede risikoårsaker - ca. 1 time –Muligheter –Risiko  Prioritering/gruppering av risikoårsaker - ca. ½ time  Beskrivelse/definisjon av de utvalgte risikoårsaker - ca. 3 - 6 timer Kvantitativ del  Evaluering av budsjett og tidsplan for prosjektet - ca. 1 - 3 timer  Evaluering av risikoårsakenes innflytelse på: ca. 1 - 2 timer –Tidsplanen –Budsjett/mål og suksesskriterier Aksjoner  Konklusjoner/aksjonsplaner - ca. 1 - 2 timer ©Hastor

26 26 Oppsummering •Risk Management – Risikoledelse : ER LEDELSE OG LEDERSKAP SATT INN I ETT FELLES SYSTEM •La ikke risikotemaet bli et separat område utenfor de daglige styringsrutinene •Risiko = mulighetstrussel •Utnytt mulighetene, unngå truslene, vær i forkant •Skap marginer på din side = tiltaksfokus •Sporbarhet, sporbarhet, sporbarhet •En metode som frigjør tid, gjør lederen synlig og gir lederbeslutninger som aksepteres ©Hastor

27 27 Strategisk dialog Vet og kan Kan ikke ? Vil ikke ? 10 % 80 % 10 % Gi oss mot til å tørre Det handler om korreksjon, støtte og forankring ©Hastor


Laste ned ppt "1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 2: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra seminar 9. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google